Novi izleti

02. Apr 2018
Novo mesto - Ragov log
Novo mesto je prestolnica Dolenjske. Mesto je upravno, kulturno, gospodarsko, versko, športno in izobraževalno središče Dolenjske. Ragov log je manjši gozd, ki se nahaja na desni strani reke Krke. Začne se za Kandijskim mostom in se konča pri naselju Ragovo. V log pelje več poti, najbolj slikovita je potka preko Ragovskega mostu. V bližini mostu je igrišče za otoke. Ragov log je delno preurejen v park s športno-rekreacijsko vlogo in je od leta 1955 povezan z levim bregom Krke po leseni brvi. Gozdič Ragov log je sprehajalna in tekaška oaza, ki privablja mnoge prebivalce Novega mesta, saj je blizu mestnega središča. V Ragovem logu so potke zelo razvejane in zato še bolj zanimive za s ...
->
01. Apr 2018
Novo mesto - Kettejev drevored
Novo mesto je prestolnica Dolenjske. Mesto je upravno, kulturno, gospodarsko, versko, športno in izobraževalno središče Dolenjske. Kostanjev ali Kettejev drevored sledi nekdanji glavni prometni vpadnici v mesto in poteka čez prazgodovinsko naselbino Marof, ki izvira iz prvega tisočletja pred Kristusom. Marof je grič nad Novim Mestom in leži nasproti mestnega polotoka. Kettejev drevored povezuje mesto s sosesko Bršljin in je dolg okoli 1500 metrov. Njegov nastanek sega v čas po letu 1900, ko je bila opuščena cesta čez Marof. Zasajenih je bilo 370 dreves. V letu 1992 se je začela obnova drevoreda, saj je bil zaradi starosti in neprimernega vzdrževanja v slabem stanju. Vitalna stara d ...
->
28. Mar 2018
Dolenjske Toplice - Cerkev sv. Ane
Dolenjske toplice so manjše naselje, ki se nahaja na zahodnem obrobju Novomeške kotline ob potoku Sušica in križišču lokalnih cest iz Podturna, Novega mesta in Soteske. Plitvo dolino potoka na vzhodu omejuje hrib Cvibelj, na zahodu pa hrib Cvinger. Kraj predstavlja središče občine Dolenjske Toplice. Naselje in topli vrelec se v pisnih virih prvič omenjata v 13. stoletju. Staro mestno jedro oblikujejo zdraviliške zgradbe iz 19. stoletja in cerkev svete Ane, ki stoji nasproti zdraviliškega trga. Ob južni strani cerkvenega objekta je ostanek nekdanjega taborskega obzidja s strelnimi linami. Župnija Toplice je nekdaj spadala v pražupnijo Novo mesto – Šmihel. Vikariat je postala leta ...
->
21. Mar 2018
Grič pri Klevevžu
Grič pri Klevevžu je manjše naselje, ki spada v Občino Šmarješke toplice. Območje se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije. Pokrajina je zelo raznolika in ima tri večja središča. Eno od njih so Šmarješke Toplice, kjer se nahaja zdravilišče Terme Šmarješke Toplice. Največje naravne znamenitosti so Klevevška Toplica, Spodnja in Zgornja Klevevška jama, mokrišče Zdravci, soteska potoka Radulja ter indijski lotus v jezercu v zdraviliškem parku. Med kulturne znamenitosti spada cerkev Karmelske matere božje v Slapih. Grič pri Klevevžu je razloženo naselje, ki se razprostira na pobočju Homskega hriba nad okljukom reke Radulje. Na drugi strani sta zaselka Kačja Rid in Slape, med njima se n ...
->
21. Mar 2018
Grič pri Klevevžu - Cerkev sv. Marije
Naselje Grič pri Klevevžu se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije. Vasica spada v Občino Šmarješke Toplice. Pokrajina na tem območju je zelo raznolika in razgibana. Razprostira se med vinorodnima gričema Vinji Vrh in Koglo. Koglo (417 m) je ena izmed najlepših izletniških točk, ki je zelo priljubljena med obiskovalci Šmarjeških Toplic. Vinji Vrh (392 m) je bogat z arheološkimi najdišči iz različnih zgodovinskih obdobij. Na obeh vinorodnih goricah se razvija zidaniški turizem. Cerkev Karmelske Matere Božje se nahaja v zaselku Slape, sredi polj in travnikov jugovzhodno od nekdanjega gradu Klevevž. Grajska cerkev je bila zgrajena v letih od 1622 do 1628. Današnja stavba je nasledila ...
->
21. Mar 2018
Grič pri Klevevžu - Klevevška Toplica
Naselje Grič pri Klevevžu spada v Občino Šmarješke toplice. Leži na območju, kjer se ravniki, planote in dinarski svet stikajo s panonskim gričevjem in ravninami. Stik se odraža razgibanosti površja, termalnih vrelcih, vodovju, pa tudi v kulturnem vidiku. Občino obdaja več vodotokov, na severnem delu Laknica, na južnem delu reka Krka ter potoka Zavetrščica in Toplica, v osrednjem delu pa si skozi sotesko utira pot največji potok Radulja. Med najbolj pomembne naravne danosti spada termalna voda, ki je osnova za razvoj zdraviliškega turizma. Ta se je začel leta 1792, ko so bili izdani prvi zapisi o Jezerskih Toplicah, kot so se takrat imenovale Šmarješke Toplice. Med naravne znamen ...
->
21. Mar 2018
Stari grad
Stari grad pri Otočcu se nahaja v naselju Zagrad pri Otočcu. Stoji nad strmo sotesko potoka Lešnica med vinogradniškima predeloma Grčevja in Trške gore. Ima pestro zgodovinsko preteklost, o njem je nastalo mnogo zgodb. Stari grad se v pisnih virih prvič omenja leta 1300, ko so bili njegovi lastniki Altenburgi. Leta 1350 je Jakob pl. Altenburg prodal grajski objekt grofom Ortenburškim, znani koroški plemiški rodbini. Rodbina je izumrla leta 1418 in takrat so Stari grad podedovali Celjski grofje. Grad sta kot vazala leta 1447 upravljala Jurij Scheyer in Peter Obračan, ki ga je v istem letu tudi kupil. Med pomembnejše lastnike gradu spada tudi rodbina Breckerfeld. Janez Sigismund (1 ...
->
21. Mar 2018
Kamp Otočec
Kamp Otočec se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije. Zaznamuje ga odlična lokacija v prelepem naravnem okolju na desnem bregu reke Krke, v neposredni bližini gradu Otočec, ki je edini vodni grad v Sloveniji. Kamp ima na voljo 40 parcel in skupno kapaciteto 160 gostov. Primeren je tako za prehodne goste, ki ostanejo zgolj krajši čas, kakor tudi za goste, ki si želijo preživeti dalj časa ob reki Krki. Nudijo možnost najema pavšala in gostje si na ta način lahko zagotovijo sproščujoče in prijetne počitnice. Počitniško prikolico ali avtodom je možno postaviti na mesto, ki je gostom najbolj ustrezno. Primeren prostor za šotor je zelenica pod drevesnimi krošnjami v prijetni senci ali p ...
->
18. Mar 2018
Radeče - Ulica Milana Majcna
Mesto Radeče so središče občine Radeče. Kraj se nahaja v Zasavju, med Sevnico in Zidanim mostom, ob izlivu potoka Sopota v reko Savo. Edinstvena lega pod pobočji Kuma, v soteski Sopote in ob bregovih Save je temu območju vtisnila poseben pečat. Življenje prebivalcev in gospodarski razvoj sta se stalno prilagajala naravnim danostim okolja. Voda in les sta nekdaj omogočala preživetje splavarjem, mlinarjem, oglarjem, steklarjem, kovačem in drugim. Nekatere od teh panog še sedaj pomembno vplivajo na turistično kot tudi na gospodarsko podobo radeške občine. Poleg etnografske zapuščine je tukaj tudi prava zakladnica zgodovinskih, arhitekturnih in umetnostnih vrednot. Staro mestno jedro ...
->
18. Mar 2018
Radeče - Občinska stavba
Radeče so manjše mesto, ki se nahaja v severovzhodnem delu Posavskega hribovja. Obdajajo ga reka Sava ter hriba Lisca in Kum. Kraj se je razvil ob stičišču prometnih, železniških in cestnih poti, ki povezujejo Celjsko kotlino, Dolenjsko, Posavsko hribovje in Spodnje Posavje. Prvotno naselje, trg in kasneje mesto so se razvili ob izlivu rečice Sopote v reko Savo. Na Savi se je že v času srednjega veka zamejila meja med Kranjsko in Štajersko, ki velja še sedaj. Staro mestno središče se nahaja pod Grajskim gričem, tik nad ustjem Sopote. Novejši del Radeč se širi proti Savi in navzgor ob Sopoti. Splavarjenje na reki je bila nekdaj pomembna gospodarska dejavnost in zaradi nje je naselj ...
->
18. Mar 2018
Radeče - Kapela ob Ulici Milana Majcna
Radeče zaznamuje slikovita lega pod pobočji Kuma, v soteski Sopote in ob bregovih reke Save. Mesto leži na severovzhodnem delu Slovenije, med Sevnico in Zidanim mostom, na območju Zasavja. Kraj se je razvil ob stičišču železniških, cestnih in prometnih poti, ki povezujejo Celjsko kotlino, Dolenjsko, Posavsko hribovje in Spodnje Posavje. Gospodarski razvoj in življenje prebivalcev sta se stalno prilagajala naravnim danostim okolja. Les in voda sta nekdaj omogočala preživetje oglarjem, splavarjem, kovačem, mlinarjem in drugim. Le-ti še sedaj pomembno oblikujejo turistično in gospodarsko podobo občine. Poleg etnografske zapuščine obiskovalca pričaka tudi zakladnica umetnostnih, zgod ...
->
18. Mar 2018
Radeče - Osnovna šola
Radeče so mesto v Posavju, na severovzhodnem delu Slovenije. Kraj se nahaja med Sevnico in Zidanim mostom ter je središče občine Radeče. Prvotno naselje, trg in nato mesto se je razvilo ob izlivu rečice Sopote v reko Savo. Osnovna šola Marjana Nemca se nahaja na grebenu hriba, ki z južnega dela zapira naselje. Nadstropna neorenesančna zgradba je bila zgrajena leta 1906. Ima devetosno glavno fasado, ki je poudarjena z enoosnim rizalitom z okrasnim čelom, ter triosno stransko fasado. Pred šolo stoji spomenik, ki je posvečen Marjanu Nemcu in Milanu Kosu. Spomenik so leta 1953 postavili na Starograjski ulici pri mostu v Radečah, nato pa je bil leta 1999 prenešen pred osnovno šolo. Ml ...
->
18. Mar 2018
Golf Grad Otočec
Golf Grad Otočec se nahaja na območju gričevnate pokrajine Dolenjske. Razprostira se nedaleč od znamenitega Gradu Otočec, v čudovitem naravnem okolju ob reki Krki. Igrišče za golf je eno najlepših in najdaljših igrišč za golf v Sloveniji. Igrišče Golf Grad Otočec je po najbolj sodobnih standardih zasnoval priznani britanski arhitekt Howard Swan. Podjetje Swan Golf Designs je osredotočeno na kakovost izdelave golf igrišč ter na naravno lepoto, ki obdajajo igrišče. Igrišče Golf Grad Otočec z 18 luknjami na 75 hektarjih površine ponuja izziv tako za profesionalne kot tudi za amaterske golfiste. Igrišče ima poligon za vadbo dolgih in kratkih udarcev, poligon za vadbo kratke igre, zel ...
->
08. Mar 2018
Krka - Spomenik NOB
Naselje Krka se nahaja na območju Ivančne Gorice. Leži v povirju reke Krke, zahodno od Krške vasi. Osrednji del naselja se je razvil ob mostu čez reko Krko, južno od lokalne ceste Ivančna Gorica – Novo mesto. Na pokopališču na Krki je urejeno grobišče s spomenikom, ki je v obliki šesterokotnika in ima napis – V spomin padlim borcem in žrtvam fašističnega terorja na Krki 1941-1945. Spomenik NOB je bil slovesno odkrit junija leta 1960. Na Krki in v njeni okolici je narodnoosvobodilno gibanje že na začetku vojne leta 1941 doživelo velik razmah. Poleti istega leta so nastali terenski odbori OF v Krški vasi, Znojilah, Lesah, Gabrovču in Vidmu. Septembra je bil ustanovljen odbor OF Krk ...
->
07. Mar 2018
Jurčičeva domačija - Sprejemnica
Jurčičeva domačija se nahaja v vasi Muljava pri Ivančni Gorici. Gručasto naselje leži na prehodu Dolenjskega podolja v Suho krajino na zahodnem območju doline potoka Višnjice. Severno od vasi je osamelec Gorica. Zahodno teče potok Brziček. Jurčičevo rojstno hišo je leta 1826 zgradil pisateljev ded in vse od takrat ni bila predelana. Je značilna slovenska hiša iz 19. stoletja. Sestavlja jo pet opremljenih prostorov, na severni strani pa je podaljšana za hlev, nad katerim je bil nekdaj lesen skedenj. Sedaj je v tem delu predstavljeno delo in življenje pisatelja. Slovenski etnografski muzej je Jurčičevo domačijo dopolnil z dodatnimi objekti: kaščo, sušilnico za lan in čebelnjakom. O ...
->
05. Mar 2018
Bistra - Izvir Ljubljanice
Ljubljana je glavno in najbolj obiskano turistično mesto v Sloveniji. Poleg mnogih kulturno-zgodovinskih znamenitosti mesto krasi reka Ljubljanica in mu daje še poseben čar. Ljubljanica je desni pritok reke Save, najdaljše reke v Sloveniji. Reka Ljubljanica izvira iz več kraških izvirov v bližini mesta Vrhnika, prečka celotno Ljubljansko barje, teče skozi Ljubljano in po južnem delu Ljubljanskega polja ter se pri naselju Podgrad izliva v reko Savo. Izviri Ljubljanice se delijo na tri večje skupine, ki so Bistra, Retovje in Močilnik. Poleg teh izvirov obstaja še večje število izvirov, pritokov in studencev. Izviri so za ogled dostopni v lastni režiji ali pod vodstvom vodiča v orga ...
->
05. Mar 2018
Plezalna stena Gorje
Zgornje Gorje so manjše naselje, ki predstavlja središče občine Gorje. Gorje ali gorjanski je skupina zaselkov in vasi, ki so približno 5 kilometrov oddaljene od Bleda v smeri proti Pokljuki, Mežakli in dolini Radovne. Najstarejša dokazana poselitev na tem območju sega v starejšo kameno dobo. V jami pod Poljšico, ki se imenuje tudi Poglejska cerkev, so arheologi našli kamnito orodje. Občina Gorje ima okoli 3000 prebivalcev. Meji na Bohinjsko Belo, Bled, Kranjsko goro, Jesenice in Bohinj. Ime Gorje pomeni, da so ta naselja nekje gor, visoko. Gorjanska naselja so namreč zadnji večji kraji pred Triglavom, najvišjim vrhom Julijskih Alp in najvišjim vrhom Slovenije. Gorje skupaj obseg ...
->
05. Mar 2018
Razkrižje - Ivanov izvir
Razkrižje je obcestno gručasto naselje, ki se nahaja ob meji s Hrvaško in predstavlja križišče cest iz Pomurja in Ljutomera ter iz hrvaških Štrigove in Murskega Središča. V kraju je mejnih prehod za mednarodni promet s Hrvaško. Naselje z okolico je bilo do leta 1848 pod Ogrsko, nato 16 let pod Hrvaško, leta 1864 pa je prišlo v okrilje slovenskih dežel. V Razkrižju je največja zanimivost župnijska cerkev svetega Janeza Nepomuka. Poznobaročna cerkev je bila zgrajena leta 1779, posvetili pa so jo leta 1784. V njej se nahajajo slike G. Brolla iz leta 1881. Cerkveni predel je leta 1994 prešel iz pristojnosti zagrebške nadškofije pod mariborsko nadškofijo. V hramu je dragocen križ, ki ...
->
05. Mar 2018
Škofja Loka - Sotočje Poljanske in Selške Sore
Škofja Loka leži sredi Sorškega polja in je najbolj poznana po tem, da ima najlepše ohranjeno staro srednjeveško mestno jedro, ki ga tvorita spodnji in zgornji trg, nad katerima se dviguje mogočni Škofjeloški grad. Ostri greben gore Lubnik se v strmem zahodnem pobočju spusti okoli 700 metrov globoko do doline Selške Sore ali Selščice, na jugu pa nekoliko položneje k Poljanski Sori ali Poljanščici. Na vzhodu se spusti do zaobljenih gričev in prek terase pod njimi k sotočju obeh Sor. Na prodišču in na terasi nad njim stoji staro mestno jedro Škofje Loke. Selška Sora je levi povirni pritok Sore. Reka izvira kot majhen studenec nad vasjo Zgornja Sorica tik pod cesto proti razloženemu ...
->
05. Mar 2018
Jezero Jasna - Razgledna ploščad
Kranjska Gora je priljubljeno gorsko klimatsko letovišče in znani zimsko-letni športni turistični center, kjer vsako leto potekajo tekmovanja za svetovni pokal v alpskem smučanju. Okoli cerkve se je razvilo zanimivo staro vaško jedro. Okoli tega jedra danes stoji razvito naselje, ki ga odlikuje izredno bogata gostinska in turistična ponudba. Skoraj v središču Kranjske Gore, na pobočju Vitranca se je razvilo sodobno smučišče. Turistično zelo razvit kraj v zimskem času privablja številne smučarje in tekače, poleti pa z bistrim jezerom Jasna, vpetim med skalne vrhove, tudi kopalce. Okolica nudi veliko naravnih možnosti za aktiven oddih v vseh letnih časih. Jezero Jasna se nahaja pre ...
->
05. Mar 2018
Grad Struga
Grad Struga - Grajsko dvoriščeCesta ob gradu StrugaGrad Struga - Gumberk 9Grajska kapela - StolpKip ženskeGrajska kapelaGrad Struga - Jugozahodna stranVogel gradu s pomolomGrajsko dvorišče - Severozahodna stranVhod na grajsko dvoriščeKip moškega
04. Mar 2018
Otočec z okolico
Grad StrugaGrajski parkLesen mostStari gradGolf Grad OtočecHotel Grad OtočecGrajsko dvoriščeSpomenik mladinskim delovnim brigadamReka Krka
01. Mar 2018
Ljubljana - Spominska plošča Adamiču in Lundru
Ljubljana je največje in glavno mesto Slovenije. Predstavlja kulturno, znanstveno, geografsko, ekonomsko, administrativno in politično središče države. Zaznamujejo jo številne znamenitosti, ki skozi celo leto privabljajo domače in tuje obiskovalce. Pogačarjev trg se nahaja v starem mestnem delu Ljubljane. Nastal je v sredini 19. stoletja, ko so podrli hleve in ostala gospodarska poslopja med semeniščem in škofijo. Trg je dobil današnjo podobo v času med obema vojnama. Zasluge za njegov videz ima znani arhitekt Jože Plečnik. Pogačarjev trg z vseh strani zapirajo pomembni zgodovinsko-kulturni objekti, na zahodu kresija, na severu tržnice, na vzhodu semenišče in na jugu stolnica sve ...
->
01. Mar 2018
Celje - Gosposka ulica
Celje, tretje največje mesto v Sloveniji, leži ob sotočju rek Voglajne in Savinje v Spodnji Savinjski dolini. Je železniško in cestno križišče, tukaj so gledališče, muzej, zavoda za varstvo narave in kulturne dediščine ter muzej. Največjo znamenitost predstavlja stari Celjski grad, ki je bil sedež Celjskih grofov, najbolj vplivne plemiške rodbine na Slovenskem. Staro mestno jedro je kvadratasto zasnovano območje z lijakastim cestnim trgom in dvema vpadnicama. Na predelu Gosposke ulice so največje zanimivosti Kvartirna hiša, kip Alfreda Nobela in gostilna Matjaž. Ulica vodi v smeri proti Trgu celjskih knezov in proti Glavnemu trgu. Galerija Kvartirna hiša se nahaja na Gosposki uli ...
->
28. Feb 2018
Stara Fužina - Fitnes na prostem
Bohinj je območje, ki zajema Zgornjo in Spodnjo dolino, kotlino Bohinjskega jezera in Nomenj. K Bohinju spadajo tudi višje ležeče vasi Gorjuše in Koprivnik na Pokljuki, Nemški rovt na pobočju Jelovice ter številne planine in gore. V Zgornji dolini je več pomembnih naselij, med njimi je tudi Stara Fužina s starimi hišami v alpskem slogu. Vasica je nastala na moreni Bohinjskega ledenika. Med hišami se na več mestih nahajajo veliki skalni balvani. Eden največjih balvanov je Bundrov kamen nad mostom čez Mostnico v središču Stare Fužine. Tukaj je tudi Planšarski muzej. Nahaja se v pritlični hiši z dvokapno streho in kamnitim portalom iz leta 1883. V zgradbi so do leta 1967 izdelovali ...
->
28. Feb 2018
Mestna hiša (Rotovž) - Zgodovinski atrij
Mestni trg s stolnico, mestno hišo, škofijskim dvorcem in vodnjakom v sredini predstavlja enega najlepših baročnih ambientov v srednji Evropi. Trg je od 12. stoletja naprej predstavljal eno od središč srednjeveškega mesta. Ko so bile mnoge srednjeveške zgradbe porušene v potresu leta 1511, so jih nadomestile renesančne in kasneje baročne hiše, ki še sedaj zaznamujejo podobo Mestnega trga. Najbolj znana in pomembna je zgradba Mestne hiše, imenovane tudi Rotovž ali Magistrat. Pred Mestno hišo stoji znameniti baročni Robbov vodnjak, ki ga je med leti 1743 in 1751 izdelal kipar Francesco Robba. Vodnjak simbolično ponazarja tri kranjske reke Ljubljanico, Savo in Krko, narejen pa je bi ...
->
Count: 1