Novi izleti

11. Jan 2018
Malečnik
Malečnik je razloženo naselje, ki se razprostira vzhodno od Maribora, med Pesniško dolino in reko Dravo. Na tem območju se pričnejo slikoviti vinorodni griči in so kot vrata v Slovenske gorice. Kraj spada v krajevno skupnost Malečnik-Ruperče. Naselje sestavljajo zaselki: Vodole, Malečnik, Celestrina, Hrenca, Metava, Nebova, Trčova, Grušova in Ruperče. Na tem območju prebiva okoli 2700 ljudi. Kmetje se ukvarjajo predvsem z vinogradništvom in sadjarstvom. Okolje nudi veliko dobrot v mnogih turističnih kmetijah in vinotočih, saj tukaj vodi mariborska vinska cesta. Reka Drava daje Malečniku poseben pečat in hkrati nudi veliko možnosti za sprostitev in rekreacijo. Sredi naselja se nad ...
->
11. Jan 2018
Malečnik - Cerkev sv. Petra
Malečnik je manjše naselje v Mestni občini Maribor, ki spada pod krajevno skupnost Malečnik-Ruperče. Nahaja se vzhodno od Maribora, med Pesniško dolino in Dravo. Je majhen kraj, ki ga zaznamuje bogata zgodovina. Največje krajevne znamenitosti so cerkev sv. Petra, cerkev Device Marije na Gorci, križev pot na Gorco ter hiša Franca Kirarja (1893-1978), ki je bil inovativen poklicni čebelar, vinogradnik in sadjar. Poleg tega so med zanimivostmi tudi katakombe na Gorci, muzejska zbirka PGD Malečnik, stara smreka na Vodolah, Knezarjeva lipa ter izvir Rebra v Metavi. Križev pot na Gorco je dal pozidati župnik Marko Glazer v 19. stoletju. Nazadnje je bil temeljito obnovljen leta 2006. Ro ...
->
11. Jan 2018
Malečnik - Križev pot na Gorco
Malečnik je manjše naselje, ki spada v Mestno občino Maribor, pod krajevno skupnost Malečnik – Ruperče. Je razložen kraj vzhodno od Maribora, ki se razprostira ob Meljski cesti ob reki Dravi, okoli cerkve in na vzpetini Gorci. Na zahodu meji na Meljski hrib, na severu na Hrenco in Vodole, na jugu na reko Dravo, na vzhodu na razloženo naselje Celestrina. Nekdaj se je Malečnik imenoval sv. Peter pri Mariboru. Sredi naselja se nad župnijsko cerkvijo vzpenja hrib Gorca, do katerega vodi križev pot. Križev pot na Gorco, ki predstavlja 13 kapelic križevega pota, je nastal leta 1847 pod vodstvom župnika Marka Glaserja. Umetniške slike so bile delo učencev graškega ravnatelja akademije u ...
->
11. Jan 2018
Malečnik - Gorca-Cerkev Device Marije
Malečnik se nahaja vzhodno od Maribora, med Pesniško dolino in reko Dravo. Je razloženo naselje v Mestni občini Maribor in spada pod krajevno skupnost Malečnik-Ruperče. Prav na tem območju se pričnejo slikoviti vinorodni griči. V osrednjem delu Malečnika se nad župnijsko cerkvijo svetega Petra vzpenja hrib Gorca, do katerega vrha vodi križev pot, ki ga je dal pozidati župnik Marko Glazer v 19. stoletju. Na vrhu stoji obnovljena cerkev Device Marije, ki je bila zgrajena leta 1493. Na cerkvenem stropu je poslikava angelov z imeni iz lavretanskih litanij. V glavnem oltarju stoji kip Marije Pomočnice z Jezusom. Po steni so na ogled podobe iz Jezusovega, Marijinega in Jožefovega življ ...
->
11. Jan 2018
Žužemberk - Naravno kopališče Loka
Žužemberk, središče Suhe krajine, se je razvil okoli gradu Žužember na slikoviti terasi nad reko Krko. Osrednji del naselja predstavlja manjši trg z vodnjakom pred grajskim vhodom in bližnje nadstropne stavbe, ki jih krasijo kamniti portali. V pisnih virih se kraj prvič omenja leta 1399. Tukaj so delovale papirnica, smodnišnica in usnjarna. Pomembno vlogo so imeli tudi mlini in žage. Danes občasno deluje le še Zajčev mlin v Praprečah, ki je bil nekdaj v lasti Auerspergov. Prvotno je imel šest mlinskih koles, sedaj ima le eno železno kolo. Žužemberk je doživljal hude preizkušnje med drugo svetovno vojno. V spomin na tiste čase stoji spomenik padlim NOB na Cviblju, kjer je pokopani ...
->
11. Jan 2018
Žužemberk - Hiške na drevesih (Endor)
Žužember, osrednje naselje Suhe krajine, se razprostira okoli razvalin gradu Žužemberk na terasi nad dolenjsko lepotico, reko Krko. Kraj zaznamuje pestra naravna in kulturna dediščina, ki še zlasti v poletnem času pritegne veliko domačih in tujih obiskovalcev. Hiške na drevesih so nastale leta 2013 v okviru projekta Endor. Nahajajo se na območju Loka pri reki Krki, ki se v poletnem času spremeni v priljubljeno naravno kopališče. Vsaka hiška sloni na drevesu in stebrih, ki so podprti s točkovnim temeljem. Celotna konstrukcija je lesena, povezana z jeklenimi elementi. Posebnost objekta predstavlja pritrjevanje na drevesa, ki je rešeno z vijaki, vijačenimi v deblo dreves. S tem je b ...
->
11. Jan 2018
Žužemberk - Paviljon
Naselje Žužemberk je središče Suhe krajine. Ob zgornjem toku dolenjske lepotice reke Krke ima pestro kulturno in naravno dediščino, ki še zlasti v poletnih mesecih pritegne mnoge obiskovalce. Najbolj znameniti so lehnjakovi pragovi Krke. Paviljon v manjšem parku pri gradu Žužemberk je nastal v okviru dogodka EASA 013, ki je v Žužemberku potekal avgusta leta 2013. EASA je največja neprofitna mreža študentov arhitekture v Evropi. Ustanovljena je bila leta 1981 v Liverpoolu v Angliji kot odgovor na takratno družbeno stanje. Vsako leto se od takrat naprej v poletnem času zbere približno 500 študentov iz okoli 200 evropskih fakultet za arhitekturo. Program tabora zajema različne teore ...
->
09. Jan 2018
Žužemberk - Reka Krka
Žužemberk, ki je osrednje naselje Suhe krajine, se nahaja ob gradu na terasi nad dolenjsko lepotico, reko Krko. Središče kraja predstavlja manjši trg z vodnjakom pred grajskim vhodom in bližnje nadstropne hiše s portali. Krka je najdaljši desni pritok reke Save v Sloveniji. Je največja reka na območju Dolenjske in druga najdaljša slovenska reka. Izvira v široki zatrepni dolini, severno od vasi Krka. Vode privrejo na planjavo v izviru Pod jamo pod Krško jamo severno od vasi Gradiček. Reka ima dežno-snežni režim z najnižjo vodo poleti in najvišjo vodo pozimi. Je ena najbolj umirjenih slovenskih rek. Onesnažena je že pri samem izviru, vendar jo kljub temu odlikujeta raznolikost in p ...
->
09. Jan 2018
Žužemberk - Lehnjakovi pragovi
Žužemberk, središče Suhe krajine, se razprostira ob starodavnem gradu na razgledni terasi nad reko Krko. Središče naselja predstavlja manjši trg z litoželeznim vodnjakom, ki stoji pred vhodom v grad Žužemberk ter bližnje hiše s kamnitim portali. Ob zgornjem toku Krke ima zanimivo kulturno in naravno dediščino, ki vsako leto pritegne vedno več obiskovalcev. Med največje zanimivosti spadajo: grad Žužemmberk, lehnjakovi pragovi pod gradom Žužemberk, lehnjakovi pragovi v Praprečah, reka Krka z rečno dolino, trasa rimske ceste, litoželezen vodnjak, razvaline papirnice, pokopališki križ iz leta 1867, cerkev sv. Roka, cerkev sv. Mohorja in Fortunata, cerkev sv. Miklavža, Gričarjev mlin, ...
->
08. Jan 2018
Pivka - Spomenik NOB
Pivka je manjše naselje in sedež istoimenske občine. Najbolj je poznana po Parku vojaške zgodovine. Starejši predel urbaniziranega in razpotegnjenega naselja predstavljajo trije ločeni deli, ki so Vas, Hrastje in Radohova vas pod Primožem. Vaško jedro obsega severozahodni del naselja. Prvotno jedro je ruralnega značaja. Domačije so na vogel ali stegnjene. Ohranjena je tlorisna zasnova in skromni kamnoseški detajli ter vodnjaki s kapnico ali talno vodo. V pisnih virih se naselje prvič omenja leta 1300 kot Sveti Peter nad Pivko. Ime Šent Peter na Krasu se je ohranilo vse do leta 1952, ko je bilo preimenovano v sedanje ime. Poleg Postojne je Pivka najbolj pomembno središče tega obmo ...
->
08. Jan 2018
Pivka - Grobnica padlim borcem NOB
Grobnica padlih borcev NOB se nahaja na Habjanovem griču. Dostopna je z ulice Pod zavrtice, kjer je tudi spomenik NOB. Grobnica je bila urejena 19. oktobra 1958. Na Habjanovem griču je tudi zanimiv sistem utrdb. To so ostanki Alpskega zidu, ki ga je v 30-ih letih prejšnjega stoletja zgradila Kraljevina Italija. Grobnica padlih borcev NOB ima osmerokoten tloris. Del predstavlja kamnit blok s posvetilom, desno od njega stoji kamnita kupola. Avtorica načrta je znana arhitektka Janja Lap, avtor napisa pa je France Bevk. V grobnici je 79 borcev 4. armade in 7. ter 9. korpusa.
->
08. Jan 2018
Žužemberk - Koren gostinstvo in turizem
Suha krajina se razprostira na severozahodnem delu Dolenjske. Poznana je po reki Krki, ki je po dolžini druga najdaljša povsem slovenska reka in največja reka na Dolenjskem. Žužemberk je največje mesto in središče Suhe krajine. Gostišče Koren se nahaja le nekaj metrov pod žužemberškimi slapovi, kjer se Krka razlije med zelene travnike. Nudi lep razgled na slikoviti grad Žužemberk. Korenovi so poznani kot prva kmetija na Dolenjskem, ki se je uradno začela ukvarjati s turistično kmetijo. Hišne specialitete gostišča Koren so domača gobova juha v kruhovi skodeli, skutini štruklji, kmečka pojedina, suhokranjski žlinkrofi, več vrst domačega kruha, postrvi na različne načine iz reke Krke ...
->
08. Jan 2018
Žužemberk - Vodnjak
Žužemberk predstavlja osrednje središče Suhe krajine, ki sega vse od Muljave do svetega Petra, Dobrniča in Brezove Rebri. Naselje se razprostira na obeh straneh reke Krke, ob križišču cest Trebnje-Dvor-Kočevje ter Ivančna Gorica-Črnomelj in Novo mesto. Območje teh krajev so naseljevali že Iliri in Kelti, Rimljani pa so speljali skozi rimsko cesto. Sedanje naselje se je razvilo ob gradu, po katerem je Žužemberk tudi dobil ime. V pisnih virih je grad omenjen že leta 1295. V 16. stoletju so ga močno utrdili in zaradi tega ga Turki niso mogli nikoli ogroziti. Med drugo svetovo vojno je bil močno poškodovan, še posebej so ga poškodovale bombe zavezniških letal. Obrambne stolpe in zido ...
->
08. Jan 2018
Žužemberk - Grajski trg
Žužemberk, osrednje naselje Suhe krajine, se je razvil v zavetju gradu Žužemberk na razgledni terasi nad reko Krko. Ime kraja naj bi bila slovenska izpeljanka iz nemške besede za železovo rudo, ki so jo kopali v bližini. Osrednji trški prostor predstavlja vodnjak, vhodna fasada grajskega objekta ter niz nadstropnih stanovanjskih hiš s kamnitimi portali in z lokali v pritličnem delu. Zgradbe ob ulicah, izpeljanih iz središča, so skromne zaradi kmečkega načina gospodarstva. V pisnih virih se Žužemberk prvič omenja leta 1246, kot trg leta 1399, leta 1413 pa je postal sedež župnije. Naselje se je že v obdobju srednjega veka razvilo v gospodarsko središče Suhe krajine. Domačini so se ...
->
08. Jan 2018
Žužemberk - Grad Žužemberk
Grad Žužemberk stoji na skalni pečini nad reko Krko in predstavlja osrednjo dominanto Žužemberka. Leta 2013 je bil razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena. V pisnih virih se prvič omenja leta 1295. Takrat ga je Henrik iz Lupoglava v Istri prodal goriškemu grofu Albertu II., ki je ustanovil žužemberško gospostvo. V 14. stoletju se je zelo povečal vpliv Auerspergov. Le-ti so imeli svojo posadko tudi na gradu Žužemberk. Na podlagi dedne pogodbe so Habsburžani leta 1374 dedovali goriška posestva, med drugim tudi grad in gospostvo Žužemberk. Ta je ostal do leta 1538 deželnoknežja posest. Po letu 1793, ko se je knez Viljem I. Auersperg z gradu preselil v dvorec Soteska, so bili ...
->
07. Jan 2018
Žužemberk
Žužemberk je manjše mesto v Suhi Krajini v Sloveniji. Predstavlja središče Suhe Krajine. Od leta 1998 je središče samostojne občine. Leži na terasi nad reko Krko. Žužemberk je bil v virih prvič omenjen leta 1246, kot trg pa leta 1399. Od leta 1828 je bila v kraju šola. Največja znamenitost v mestu je grad Žužemberk, ki je trenutno v postopku obnove. V poletnih mesecih na gradu potekajo kulturne in turistične prireditve. Prvič je bil grad omenjen leta 1295. V 16. stoletju je bil utrjen v trdnjavo, ki je imela sedem obrambnih stolpov. Cesar Ferdinand ga je leta 1538 prodal prodal Auerspergom, ki so ga imeli v lasti do konca 2. svetovne vojne. Takrat je bil grad s trgom močno poškodov ...
->
20. Dec 2017
Drežnica - Cerkev sv. Srca Jezusovega
Drežnica je manjše naselje, ki se nahaja na severozahodnem delu Slovenije in spada v Občino Kobarid. Kraj je razdeljen na Dolenji in Gornji konec. Mimo Drežnice tečeta potoka Ročica in Stopica. Leži na nadmorski višini okoli 560 metrov. Vas se razprostira na terasi in je z vseh strani obdana z visokimi hribi: na vzhodu Kožjak in Planica, na severovzhodu Krn, na severu greben Krnčice, na severozahodu greben Polovnika s Krasjim vrhom, Pirhovcem in Velikim vrhom ter drugimi ter na jugu Ozben in Volnik. Na zahodnem delu se terasasta dolina odpira proti gori Stol, od katere je deli reka Soča, ki se prav tukaj, pri Kobaridu, izlije iz soteske v širšo dolino. Za Drežnico je značilna pose ...
->
20. Dec 2017
Žužemberk - Spominski park znanih Suhokranjcev
Žužemberk predstavlja največje mesto in središče Suhe krajine. Nahaja se na severozahodnem delu Dolenjske. V Suhi krajini izvira in teče slikovita reka Krka, ki je največja reka na Dolenjskem. Njena posebnost so lehnjakovi pragovi. Spominski park znanih Suhokranjcev je bil slovesno odprt 10. julija leta 2015, v okviru občinskega praznika. Že leta 2014 je nastala pobuda za nastajajoči spominski park in nadaljna prizadevanja za ohranitev spomina na znane osebnosti iz tega območja. Park je posvečen različnim osebnostim, med katerimi je največ duhovnikov in profesorjev, poleg njih so tudi pisatelji, filmska igralka, politiki, slikarji in pilot. Le-ti so delovali kot veliki rodoljubi, ...
->
19. Dec 2017
Mestna hiša (Rotovž) - Herkulov kip
Mestna hiša, ki se imenuje tudi Rotovž ali Magistrat, je sedež Mestne občine Ljubljana. Nahaja se na Mestnem trgu, ki je s hišo, stolnico, škofijskim dvorcem in vodnjakom v sredini eden najlepših baročnih ambientov v srednji Evropi. Baročno zgradbo je v začetku 18. stoletja prezidal iz dveh starejših hiš ljubljanski stavbenik Gregor Maček starejši po načrtih Carla Martinuzzija. Fasada je eden najlepših primerov zrelega baroka v Ljubljani. Kasneje so zgradbo večkrat prezidavali, najbolj temeljito po načrtih Svetozarja Križaja leta 1963. V preddverju Magistrata stoji kip Herkula z levom iz poznega 17. stoletja, ki je nekdaj stal na Herkulovem vodnjaku sredi Starega trga. Je mitološ ...
->
19. Dec 2017
Ljubljana - Ciril-Metodov trg 5
Ciril-Metodov trg zaznamujejo mnoge znamenite zgradbe, večina s srednjeveško zasnovo. Najbolj izstopata Nadškofijski dvorec in stolnica svetega Nikolaja. Trg predstavlja začetek osrednje srednjeveške arterije, ki se nadaljuje s Starim, Mestnim in Gornjim trgom. Osrednja srednjeveška arterija je dobila sedanjo podobo deloma že v obdobju baroka, deloma pa po rušilnem potresu leta 1895, po katerem je bila Ljubljana živahno gradbišče. To obdobje predstavlja na področju urbanizma eno od najbolj pomembnih prelomnic. Na vzhodnem delu Ciril-Metodovega trga so stisnjene med grajski hrib in tržno ulico duhovniške hiše. Stavbe so v večini dvonadstropne in imajo dvorišča ter vrtove na grajsk ...
->
19. Dec 2017
Žužemberk - Spomenik NOB na Cviblju
Na vzpetini Cvibelj nad Žužemberkom se nahaja največja partizanska grobnica v Sloveniji. Kostnica je skupna za umrle iz večih grobišč na območju Suhe krajine. Vitek spomenik nad njo je viden daleč naokoli. V pokončne plošče so vklesana imena 1150 padlih partizanov, aktivistov OF, internirancev in tudi pripadnikov mednarodnih enot, ki so bile v sestavi slovenske narodnoosvobodilne vojske. Mogočno obeležje, ki je bilo postavljeno v spomin žrtvam za svobodo, obvladuje celotno gornjo dolino Krke. Spomenik je postavil Republiški odbor ZZBNOB Slovenije 22. junija leta 1961, ob 20-letnici vstaje slovenskega naroda v okviru celotne republike ter praznika občine Žužemberk. Obelisk iz alum ...
->
16. Dec 2017
Vrt kaktusov - Kaktusi od blizu
Vrt kaktusov Seča se nahaja na koncu polotoka Seča, približno dva kilometra od Portoroža. V bližini so kamp Lucija, muzej na prostem Forma Viva z zanimivimi kamnitimi skulpturami ter fitnes naprave na prostem, ki pritegnejo vse željne rekreacije. Za obiskovalce je vrt stalno odprt, le pozvoniti je potrebno pri kovinskih vratih. Lastnica je Magda Grašič, ki je vrt ustvarila skupaj s svojim pokojnim možem, ki je bil po poklicu vrtnar. Kaktusi so družina rastlin, ki je razširjena le na območju Severne in Južne Amerike. V osrednji Aziji uspeva le ena sama vrsta kaktusov. Rastline se pojavljajo v zelo različnih oblikah in velikostih, kar je razvidno tudi v Vrtu kaktusov. Osnovne oblik ...
->
16. Dec 2017
Damelj - Kamp Damelj
Damelj je obmejno gručasto naselje, ki se razprostira ob reki Kolpi, na skrajnem jugozahodnem predelu Bele krajine. Leži na terasi na zaključku obvisele suhe doline, pod planoto Sebetih in nad Lokami, široko teraso ob Kolpi z obdelanimi njivami. Kraj spada v občino Črnomelj, katere središče je istoimensko mesto. Na robu vasi stoji cerkvica svetega Mihaela, ob reki Kolpi je lepo ohranjen lesen mlin. Najbližja naselja so Draga, Sinji Vrh in Kot, kjer je najbolj južna točka Slovenije. Najbližji večji kraj je Vinica, kjer je mednarodni mejni prehod z Republiko Hrvaško. Vinica je poznana tudi kot rojstni kraj slovenskega pesnika, prevajalca, dramatika in urednika revije Ljubljanski zv ...
->
16. Dec 2017
Markovci - Cerkev Marijinega obiskanja
Markovci so manjše naselje, ki spada v Občino Šalovci. Župnijska cerkev Marijinega obiskovanja stoji zahodno ob cesti skozi Markovce. Kulturni in zgodovinski spomenik lokalnega pomena spada v župnijo Markovci. Današnja cerkev je že tretja na tem predelu. Prva, ki se v zgodovinskih virih omenja leta 1664, je pogorela. Od stare se je ohranil le zvonik. K njemu so leta 1884 prizidali sedanjo cerkev, ki je bila že od začetka posvečena Marijinemu obiskanju. S pripravami na izgradnjo so pričeli že leta 1881. Cerkveni stolp je ostal od prvotnega objekta in je ostal nespremenjen do leta 1939, ko je bil povišan za štiri metre, da bi lahko namestili še tretji zvon. Leta 1944 je župnija v M ...
->
16. Dec 2017
Polzela - Kapela sv. Florijana
Polzela je večje naselje v istoimenski občini v Spodnji Savinjski dolini. Nahaja se ob že iz rimskega obdobja pomembnem cestnem križišča, ki povezuje poti iz zahodnih delov Celjske kotline v Šaleško dolino in Zgornjo Savinjsko dolino. Ti predeli so bili že zgodaj poseljeni, saj je rimski vojskovodja, cesar in filozof, Mark Avrelij v obdobju bojev med Germani in Rimljani na območju sedanje Ločice ob Savinji zgradil obrambni tabor II. italske legije. Na vzpetini sredi Polzele stoji grad Komenda, ki se v pisnih virih prvič omenja leta 1170 pod imenom Hallenstein. V drugi polovici 13. stoletja je bil v lasti savinjskega župnika in dekana Hartwiga, leta 1323 pa malteškega viteškega re ...
->
16. Dec 2017
Vransko - Vila Oset (Vransko 59)
Vransko se nahaja ob zahodni strani izteka Savinjske doline, blizu odcepa v Tuhinjsko dolino, severozahodno ob cesti Trojane – Žalec. Je naselje z gručasto oblikovanimi središčnim delom in značilno obcestno zasnovo. Kraj se je razvil ob stari rimski cesti Emona – Celeia. V pisnih virih se prvič omenja v 12. stoletju, trške pravice pa je dobil leta 1868. Razvoj Vranskega je stalno pogojevala cesta. Kot posledica pretoka ljudi in živahnega prometa skozi naselje je že v 19. stoletju precejšen del prebivalstva živel od nekmetijske dejavnosti. Razvile so se posamezne dejavnosti in obrtne zvrsti, kot so prevozništvo oziroma tovorništvo, gostinstvo, kovaštvo, sedlarstvo, trgovina, usnja ...
->
16. Dec 2017
Rogla - Panoramska sedežnica Planja
Rogla je manjše naselje, ki spada v Občino Zreče. Je znano smučarsko središče, naravno-klimatsko zdravilišče ter rekreacijski center, ki skozi celo leto privablja številne domače in tuje obiskovalce. Objekti in naprave so razvrščeni okoli vrha Rogla (1517 m). Razprostira se na Pohorju na nadmorski višini okoli 1500 metrov in spada v Krajevno skupnost Resnik. Naselje je dostopno po cesti iz Zreč, iz Rute preko Lovrenca na Pohorju ter iz Oplotnice preko Cezlaka. Rogla je že od leta 1996 priznano klimatsko zdravilišče. Blažilni učinki klime ugodno vplivajo na dobro počutje in zdravje. Vpliv blagodejne klime je še posebej okrepljen v poletnih mesecih, ko je Rogla pravi kraj za krajši ...
->
16. Dec 2017
Zelenci - Lesena brv
Zelenci spadajo v občino Kranjska Gora. Nahajajo se takoj za vasjo Podkoren na južnem delu magistralne ceste. So talni izvir reke Save Dolinke in imajo izrazito zeleno barvo, po kateri so tudi dobili ime. Leta 1992 so bili razglašeni za naravni rezervat. Jezerce Zelenci se razprostira na severnem robu Triglavskega narodnega parka, na severu ga obdajajo poraščene Karavanke, na jugu pa prav tako z gozdom poraščeni Vitranc. Posebnost Zelencev je v pričevanju o dogajanju v geološki preteklosti. Poleg tega predstavljajo življenjski prostor mnogim ogroženim živalskim vrstam ter rastišče ogroženih in redkih rastlin. Med živalskimi vrstami so bogato zastopani ptiči gnezdilci in dvoživke, ...
->
16. Dec 2017
Mestna hiša (Rotovž) - Narcisov vodnjak
Mestna hiša, ki se imenuje tudi Rotovž ali Magistrat, je sedež Mestne občine Ljubljana. Zgrajena je bila v poznem 15. stoletju. Stavbenik je bil Peter Bezlaj. Sedanjo baročno podobo je dobila med v 18. stoletju. Takrat jo je dozidal stavbenik Gregor Maček starejši po načrtih Carla Martinuzzija. Kasneje so zgradbo večkrat prezidavali, najbolj temeljito leta 1963, po načrtih Svetozarja Križaja. Pročelje Rotovža odraža beneški vpliv. V preddverju sta ohranjena kip Herkula iz poznega 17. stoletja, ki je nekdaj stal na Herkulovem vodnjaku sredi Starega trga in poznogotska plošča z grbom, ki je ostanek stare zgradbe. V arkadah je tudi Narcisov vodnjak, ki je delo slavnega baročnega kip ...
->
16. Dec 2017
Ljubljana - Gostilna Sokol
Gostilna Sokol se nahaja v starem delu Ljubljane, na Ciril Metodovem trgu 18. Prostori gostilne so v stari meščanski hiši, v neposredni bližini Magistrata. Ambient je zasnovan v slogu stare kmečke gostilne, ki ga obdajajo umetniške slike iz 19. stoletja. Gostinski prostori so v dveh etažah in so namenjeni širokemu krogu ljudi, od intimnega vzdušja do deset ljudi v posebni manjši sobi, pa do okoli 80 oseb v zadnji novo zgrajeni sobi. Pogostijo lahko kar do 250 gostov. Ob zvokih slovenske glasbe natakarji v narodnih nošah postrežejo s tradicionalnimi jedmi, na voljo pa je tudi pestra izbira vrhunskih slovenskih vin. Gostilna Sokol je znana po hišnih specialitetah, kot so kranjska k ...
->
16. Dec 2017
Ljubljana - Gostilna Vodnikov hram
Gostilna Vodnikov hram se nahaja na Vodnikovem trgu v Ljubljani. Trg predstavlja stari del mestnega jedra, ki se je skozi zgodovino najbolj spreminjal. Nastal je po potresu leta 1895, ko so podrli škofijski licej s knjižnico v starem samostanu. Na odprtem območju so tako pridobili prostor za tržnice. Trg je dobil ime po spomeniku Valentina Vodnika, ki so ga leta 1889, ko je še bil licej, postavili predenj. Spomenik je delo znanega kiparja Alojzija Gangla. Nasproti spomenika je lepo urejena pešpot, ki vodi na Ljubljanski grad. Na Vodnikovem trgu je glavna ljubljanska tržnica, ki se razteza vse od Zmajskega mostu do Pogačarjevega trga in Tromostovja. Ob reki Ljubljanici se na spodn ...
->
16. Dec 2017
Celje - Kip Alfred Nobel
Celje je po gospodarskem pomenu in velikosti tretje največje mesto v Sloveniji. Leži ob sotočju rek Voglajne in Savinje v jugovzhodnem, najnižjem predelu Celjske kotline, na križišču glavnih cest proti Mariboru, Ljubljani, Zasavju in Velenju. Mesto je trgovsko, prometno, gospodarsko, kulturno, izobraževalno, zdravstveno in versko središče Savinjske kotline z obrobjem. Kulturni spomeniki v mestu in okolici ter zemljepisna lega omogočata poslovni, tranzitni in izletniški turizem. Urbana kulturna dediščina, ki je vsaj v zasnovi nastala v času Celjskih grofov v 14. in 15. stoletju, je edinstvena na območju Slovenije. Največja znamenitost je stari Celjski grad, ki je bil sedež Celjski ...
->
16. Dec 2017
Žužemberk - Cerkev sv. Nikolaja (Miklavža)
Naselje Žužemberk je središče Suhe krajine. Leži ob zgornjem toku reke Krke in združuje slikovito kulturno in naravno dediščino. Kraj se je razvil okoli srednjeveškega gradu Žužemberk, na terasi nad reko Krko. Središče naselja predstavlja manjši trg z litoželeznim vodnjakom, ki stoji pred vhodom v grad Žužemberk, ter okoliške nadstropne hiše s kamnitimi portali. Med naravno dediščino izstopa reka Krka, ki je edina slovenska reka, v kateri se izloča lehnjak. Med kulturno dediščino izstopajo razvaline gradu Žužemberk, katerega ostanki se mogočno dvigajo na strmem skalovju nad Krko. Je eden najbolj slikovitih in značilnih srednjeveških trdnjav na Slovenskem. Podružnična cerkev svete ...
->
16. Dec 2017
Žužemberk - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata
Žužemberk se nahaja na obeh straneh reke Krke, ob križišču cest Trebnje-Dvor-Kočevje ter Ivančna Gorica-Črnomelj in Novo mesto. Je prestolnica Suhe krajine, ki se razteza od Muljave do svetega Petra, Dobrniča in Brezove Rebri. Zaselek, kasneje vas in trg, je nastal okoli današnjih razvalin srednjeveškega gradu Žužemberk, na terasi nad reko Krko. V pisnih virih se naselje prvič omenja leta 1246, trške pravice pa je dobil v 14. stoletju. Danes je Žužemberk glavno zaposlitveno središče v dolini zgornje Krke. Leta 1998 je postal središče istoimenske občine. Središče Žužemberka predstavlja trg z litoželeznim vodnjakom, ki stoji pred vhodom v grad Žužemberk, in okoliške nadstropne hiše ...
->
09. Dec 2017
Velenje - Skakalnice
Velenje se nahaja na jugovzhodnem robu Šaleške doline in je za Ljubljano, Mariborom, Celjem in Kranjem peto največje slovensko mesto. Mesto je najbolj poznano po Premogovniku Velenje in tovarni Gorenje. Naselje so ustanovili grofje Vovbrški in se v pisnih virih prvič omenja leta 1250. Gospodarstvo je dolgo časa temeljilo na prevozništvu in trgovini z lesom. Velenje je poleg Nove Gorice največje po drugi svetovni vojni zgrajeno naselje v Sloveniji. Sestavlja ga troje mestnih območij, ki so Novo Velenje, Staro Velenje in Stara Vas ter nekaj predmestij. Osrednji del moderno zasnovanega naselja z obsežnimi zelenimi površinami so slovesno odprli leta 1959. Okoli središčnega trga so po ...
->
09. Dec 2017
Živalski vrt (Zoo) - Domače živali
Živalski vrt Ljubljana se nahaja na južnem pobočju Rožnika in zavzema okoli 20 ha površine. Leži v območju naravnega gozda in travnikov ter je del zaščitenega krajinskega parka Tivoli, Šišenski hrib in Rožnik. Živalski vrt je od mestnega jedra Ljubljane oddaljen približno pol ure hoje. Predhodnik vrta je bila fazanarija oziroma grajska manažerija – Auerspergov vrt s fazani, kunci, zverinjakom in redko perutnino. V vrtu prebivajo živalske vrste z vseh kontinentov, ponaša pa se predvsem z vrstami, ki so značilne za to področje, kjer se stikajo panonski, alpski in sredozemski svet. Vseh živali je okoli 500. Obiskovalci lahko vidijo žirafe, perzijskega leoparda, zebre, dvogrbe kamele ...
->
09. Dec 2017
Zagradec
Zagradec je slikovito naselje, ki spada v Občino Ivančna Gorica. Središče občine je mlado naselje Ivančna Gorica, na razvoj katerega najbolj vplivajo predvsem prometne povezave, saj je na pol poti med Novim mestom in Ljubljano. Zagradec (za gradcem) se razprostira na visoki skalni terasi levega brega reke Krke, ki jo odlikujejo slapovi reke Krke. Od številnih žag in mlinov ter fužin starega železarskega kraja Fužine sedaj deluje le še elektrarna na vodni pogon (1924) in edini valjčni mlin v zgornjem toku Krke. Mlin poganja elektrika iz zasebne male hidroelektrarne, prodajajo pa kvalitetno domačo moko iz vseh vrst žit. Na južnem predelu vasi stoji romarska cerkev Marijinega brezma ...
->
03. Dec 2017
Izvir reke Krupe
Reka Krka je najdaljši desni pritok reke Save. Po dolžini je druga najdaljša slovenska reka in največja reka na območju Dolenjske. Celotna Krka je vključena v varovana območja Nature 2000. Je edina lehnjakotvorna reka v Sloveniji. Krka izvira v zatrepni dolini, na stiku triasnega dolomita in jurskega apnenca na kraškem ravniku severno od naselja Krka. Njene vode privrejo na površje v izviru Pod jamo pod Krško jamo severno od vasice Gradiček. V povirnem območju okrepijo Krko kraški pritoki Lipovka, Poltarica, Gabrovški in Podbukovški studenec ter edini nekraški pritok v zgornjem porečju reke, potok Višnjica. K izvirom Poltarice, Krke in Lipovke se podzemno pretakajo vode kraškega ...
->
03. Dec 2017
Slap Peričnik - Spodnji slap
Slap Peričnik se nahaja v slikoviti dolini Vrata, ki so največja ledeniško preoblikovana dolina na severni strani Julijskih Alp. Slap se razprostira na poti iz Mojstrane proti Aljaževem domu, ki je najpomembnejše izhodišče za ture v Triglavsko pogorje s severne strani. Peričnik pada kar 52 metrov globoko in se tako uvršča med ene izmed najvišjih slovenskih slapov. Do njega vodi označena pešpot po desnem bregu potoka Bistrice iz Mojstrane, nato kratko po cesti do Koče pri Peričniku. Od koče, kjer stoji tudi tabla z vsemi informacijami o slapu, pridemo v desetih minutah do spodnjega, 52 metrov visokega slapa. Če želimo priti za oziroma pod slapom na drugo stran, moramo biti zelo pre ...
->
03. Dec 2017
Turnovi ribniki - Gozdna učna pot
Krajinski park Rački ribniki – Požeg se razprostira v zahodnem območju Dravskega polja, tik pod Pohorjem. Je komples strnjenega nižinskega mešanega gozda, v okviru katerega se nahaja več stoječih voda. Območje je od leta 1992 zavarovano kot krajinski park zaradi naravne dediščine, ki jo predstavljajo mokrišča z mnogimi ogroženimi in redkimi rastlinskimi ter živalskimi vrstami. Rački ribniki in večina parka sodi tudi v območje NATURA 2000. Krajinski park je velik okoli 500 ha in je tako med večjimi nižinskimi parki v Sloveniji. Vodni svet Krajinskega parka sestavljajo štiri skupine ribnikov, ki so Rački ribniki, Turnovi ribniki, Ribniki v Grajevniku in akumulacija Požeg. Leta 2015 ...
->
29. Nov 2017
Krka - Reka Krka
Reka Krka je najdaljši desni pritok reke Save v Sloveniji. Po dolžini je druga najdaljša slovenska reka in največja reka na Dolenjskem. Večji levi pritoki so Prečna, Višnjica, Račna, Radulja, Senuša in Lokavec. Večji desni pritoki pa so Radeščica, Globočec, Težka voda, Sušica pri Dolenjskih Toplicah, Pendirjevka in Sušica pri Podbočju. Krka izvira v Suhi Krajini, teče najprej v smeri proti jugovzhodu, nato na severovzhod, skozi Novo mesto in nato po Krški kotlini ter se pri Brežicah izliva v reko Savo. Reka Krka izvira med zaselkoma Trebnja Gorica in Gradiček, južno od Ivančne Gorice v smeri proti Muljavi. Nad izvirom se nahaja podzemna Krška jama, ki je zanimiva za ogled. Za vho ...
->
29. Nov 2017
Jama Poltarica
Vas Krka se razprostira na skrajnem predelu Suhe Krajine. V bližini se nahajajo okoliške vasi Gradiček, Gabrovčec, Krška vas, Veliki Korinj, Mali Korinj, Male Lese, Laze, Velike Lese, Ravni dol, Podbukovje, Znojile in Trebnja Gorica. Tukaj prebiva okoli tisoč prebivalcev. To območje sredi kraškega sveta ima bogato kulturno in naravno dediščino. Najlepša slovenska kraška reka Krka izvira izpod Krške jame. Ob večjem deževju pridrvi iz jame in pada v slapu. Drugi izvir v Gradičku je Poltarica, ki zbira vodo po podzemnih poteh. Površinska pritoka sta Lipovka in Višnjica. Jama Poltarica, ki je sosednja jama Krške jame, je bila odkrita spomladi leta 2003. Nahaja se pred naseljem Gradič ...
->
29. Nov 2017
Krška jama
Krška jama se nahaja nad izvirom reke Krke, severno od naselja Gradiček. Je vodoravna izvirna jama, iz katere le še ob visokih vodostajih bruha narasla podzemna voda. Za vhodom se v smeri proti severu odpira prostorna in enotna dvorana, z mestoma zasiganimi stenami. Široka je do 30 metrov in dolga okoli 200 metrov, vanjo pa vodi v ostenju nad glavnim vhodom še manjši stranski vhod. Jamski strop oblikujejo uravnani kamniti skladi. Tla prekrivajo veliki balvani in grušč, ki so na vzhodnem predelu nagrmadeni vse do stropa. Dvorano zaključuje 30 metrov dolgo sifonsko jezero. V njegovi globini je vhod v podvodne rove, ki segajo do 20 metrov globoko. Sifon vodi po okoli 200 metrih v pr ...
->
25. Nov 2017
Izvir reke Krke
Reka Krka izvira v Krški jami na nadmorski višini 268 m, izliva pa se v Savo pri Brežicah. Do izvira pridemo po prijetnem sprehodu skozi vas Gradiček. Kraški izvir je pod skalno pečino, v kateri se nahaja vhod v izvirno Krško jamo. Ogled jame je mogoč le s turističnim vodičem, ki vas sprejme pred vhodom v jamo. Jama je odprta od meseca aprila do meseca oktobra. Za javnost jo je Turistično društvo Krka odprlo leta 1996. Krška jama je dolga dobrih 200 m in široka do 30 m. Dvorano zaključuje 30 metrov dolgo sifonsko jezero. Sifon pripelje po 210 metrih v prostorno, 60 metrov dolgo končno jamo. Skupna dolžina raziskanih rovov znaša 490 metrov. Je vodoravna jama, iz katere bruha podzemn ...
->
25. Nov 2017
Izvir Poltarice
PoltaricaIzvir Poltarice pri vasi GradičekPoltarica pri izviruIzvir PoltariceMost čez potok PoltaricaInformativne table in parkirišče pri izviru PoltariceIzvir Poltarice med vasema Krka in GradičekPotok Poltarica