Novi izleti

16. Dec 2018
Soteska Bela
Plezališče Vipavska BelaNaravno kopališčeLesene stopnicePogled z vrha na pot ob skalnati steniPot po soteski BelaSkalna stena blizu Vipavske dolineTabli: soteska Bela in plezališče BelaPogled nazaj na lesene stopnice, ki vodijo do parkiriščaSoteska BelaIgra naraveSoteska Bela pri Vrhpolju
15. Dec 2018
Vrhpolje - Šola
Spominska plošča - Jožef PremruRelief Srca JezusovegaSpominska plošča - Matej FurlanŠola ob robu vasi VrhpoljeNadstrešekŠola od zadajVrhpolje - Šola
15. Dec 2018
Vrhpolje - Vodnjak
Napis Papež Janez Pavel II v Sloveniji 1996Vrhpolje - VodnjakVodnjak pri cerkvi v Vrhpolju
15. Dec 2018
Col
Cerkev sv. LenartaSpomenik vodovodu GoraCerkev sv. Lenarta in vas ColCol z okolico - ZnamenitostiUsmerjevalna tabla - Pot po Robu - Čaven, Sinji vrh, Pirnatova koča na JavornikuCerkev sv. Lenarta - PročeljeCesta iz smeri Logatca, PodkrajaCol - Osnovna šolaPročeljeOsrednje parkirišče v Colu
12. Dec 2018
Idrija z okolico
Idrija z okolico je ima mnoge naravne in kulturne znamenitosti, ki privabljajo številne domače in tuje obiskovalce. Med njimi najbolj izstopajo samo mesto Idrija, cerkev sv. Antona s kalvarijo, sprehajalna pot ob Rakah, kopališče Lajšt in Divje jezero. Idrija je najstarejše slovensko rudarsko mesto, ki leži v globoki kotlini ob sotočju reke Idrijce in hudournika Nikove. Je občinsko središče in združuje pomembne kulturne, upravne, izobraževalne, turistične in druge javne funkcije. V starem mestnem jedru Idrije si lahko ogledamo Ahacijev trg z baročnim vodnjakom, kjer je bila odkrita bogata živosrebrova ruda, rudniško gledališče in rudniški magazin, mestno hišo in ljudsko šolo na ...
->
12. Dec 2018
Solčava in Luče z okolico
Kanal z okolico ima mnoge naravne in kulturne znamenitosti, ki privabljajo številne domače in tuje obiskovalce. Med njimi najbolj izstopajo samo naselje Kanal, Kanalski most, kopališče ob reki Soči in Kanalska korita. Kanal ob Soči je slikovito naselje, ki se razteza na obeh bregovih Soče pod planoto Bajšice in pod hribovjem Kanalski Kolovrat. Vpliv milejšega sredozemskega podnebja se tukaj kaže s smokvovci in cipresami. V srednjem veku je Kanal pripadal Oglejskemu patriarhu in Goriškim grofom. Med prvo svetovno vojno je mimo Kanala potekala Soška fronta. Naselje se je danes razvilo v moderen kraj, ki vedno več pozornosti namenja razvoju turizma. Srednjeveško mestece je znano ...
->
12. Dec 2018
Kanal z okolico
Kanal z okolico ima mnoge naravne in kulturne znamenitosti, ki privabljajo številne domače in tuje obiskovalce. Med njimi najbolj izstopajo samo naselje Kanal, Kanalski most, kopališče ob reki Soči in Kanalska korita. Kanal ob Soči je slikovito naselje, ki se razteza na obeh bregovih Soče pod planoto Bajšice in pod hribovjem Kanalski Kolovrat. Vpliv milejšega sredozemskega podnebja se tukaj kaže s smokvovci in cipresami. V srednjem veku je Kanal pripadal Oglejskemu patriarhu in Goriškim grofom. Med prvo svetovno vojno je mimo Kanala potekala Soška fronta. Naselje se je danes razvilo v moderen kraj, ki vedno več pozornosti namenja razvoju turizma. Srednjeveško mestece je znano ...
->
12. Dec 2018
Vrhpolje
Teodozijev križCerkev povišanja sv. KrižaCerkev sv. Primoža in FelicijanaVodnjakŠolaKamp VrhpoljeVrhpolje - Kipa in obeležja pri cerkviKapelica pri šoliSpomenik osamosvojitvi SlovenijeSpomenik padlim v NOB
11. Dec 2018
Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli z okolico
Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli z okolico imajo mnoge naravne in kulturne znamenitosti, ki privabljajo številne domače in tuje obiskovalce. Med njimi najbolj izstopajo Olimje, Terme Olimia, Podsreda, grad Podsreda, grad Podčetrtek in Bistrica ob Sotli. Olimje leži ob vznožju Kozjanskega hribovja. Prvič se omenja šele leta 1208, čeprav so bili zametki gradu - stolp zgrajeni že v začetku 11. stoletja. Olimje so znane po Minoritskem samostanu Olimje, Čokoladnici Olimje, Jelenovem grebenu in Koči pri čarovnici. Minoritski samostan ima pestro zgodovinsko preteklost. Danes je v njem najstarejša lekarna v Evropi. Zelišča gojijo na vrtu zdravilnih zelišč, ki si ga lahko ogledajo ...
->
11. Dec 2018
Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico
Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico imajo mnoge naravne in kulturne znamenitosti, ki privabljajo številne domače in tuje obiskovalce. Med njimi najbolj izstopajo samo naselje Polzela z dvorcem Šenek, grad Komenda, naselji Letuš in Šmartno ob Paki. Polzela je večje naselje, ki s svojim ožjim zaledjem zavzema izredno pomemben geografski položaj. Nahaja se ob pomembnem, starem cestnem križišču, ki povezuje poti iz zahodnih območij celjske kotline s Šaleško in Zgornjo Savinjsko dolino. Kraj je poznan po tovarni nogavic. Največje krajevne znamenitosti so dvorec Šenek s parkom, cerkev svete Marjete, grad Komenda, kulturni dom, spomenik padlim v prvi svetovni vojni, spomen ...
->
11. Dec 2018
Črna na Koroškem z okolico
Črna na Koroškem z okolico ima mnoge kulturne in naravne znamenitosti, ki privabljajo številne domače in tuje obiskovalce. Med njimi najbolj izstopajo samo naselje Črna na Koroškem, cerkev sv. Ožbolta, dvatisočak Peca, rudarski muzej Črna in drugo. Črna leži v tesni kotlinici ob Bistri, Meži in Javorskem potoku, pod strmimi pečinami Pece in pobočji Smrekovškega pogorja. Je križišče pomembnih cest proti Šoštanju, Solčavi in Mežici. V pisnih virih se kraj prvič omenja leta 1137. K razvoju naselja v tržno središče sta veliko prispevala železarstvo in rudarstvo. Fužinarstvo je bilo opuščeno leta 1892, ker so se lastniki preusmerili na železarstvo na Ravnah. Danes na rudarske čase s ...
->
11. Dec 2018
Kačiče-Pared
Kačiče-Pared je gručasta vasica, ki spada v občino Divača. Leži južno od Divače, ob stari cesti Divača – Kozina. Občina Divača je bila ustanovljena leta 1994 z razpadom občine Sežane na štiri manjše občine, ki so Komen, Sežana, Divača in Hrpelje Kozina. V naselju prevladujejo domačije zaprtega tipa. Dostop na dvorišče so zapirale, večinoma že odstranjene, kamnite kalone. Prva omemba vasi sega v leto 1400. Stavbe so enonadstropne, s tridelno zasnovo, z ganki in s korčnimi dvokapnicami. Največji krajevni znamenitosti sta ledenica in cerkev Marijinega rojstva. Ledenica, ki je največja na Krasu, predstavlja izjemen spomenik kulturne in stavbarske dediščine. Ledenice predstavljajo pod ...
->
10. Dec 2018
Gornja Radgona z okolico
Gornja Radgona z okolico ima mnoge naravne in kulturne zanimivosti, ki privabljajo številne domače in tuje obiskovalce. Med njimi najbolj izstopajo samo mesto Gornja Radgona, Apače, Kapelski vrh, Negova, Negovsko jezero, Radenci in Črnci – Dvorec Freudenau. Gornja Radgona je mesto, ki se je razvilo na desnem bregu reke Mure ob meji s sosednjo Avstrijo. Je nekdanje predmestje avstrijske Radgone (Bad Radkersburg). Gornja Radgona je postala trg leta 1907, mesto pa po letu 1945. Staro mestno jedro sestavljata Zgornji in Spodnji Gris. Največje znamenitosti so: Radgonski grad, cerkev sv. Petra, poznogotsko kužno znamenje iz leta 1525, spomenik NOB, spomenik Svetilnik miru, Stari špit ...
->
10. Dec 2018
Duplek, Starše, Miklavž z okolico
Duplek, Starše, Miklavž z okolico imajo mnoge naravne in kulturne znamenitosti, ki privabljajo številne domače in tuje obiskovalce. Med njimi najbolj izstopa samo naselje Miklavž na Dravskem polju, Miklavški ribniki in Rimske gomile. Naselje Miklavž na Dravskem polju leži ob reki Dravi na mestnem predelu Maribora. Kraj se deli na dva dela – središče starega dela je strnjeno okoli župne cerkve sv. Miklavža, novejši del pa je ob obeh straneh Ptujske ceste do dovodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje. V starem vaškem jedru Miklavža se nahajajo naslednje znamenitosti: cerkev sv. Miklavža, gostilna Lipa, ki je bila prva gostilna v naselju in je bila narejena leta 1869, miklavški d ...
->
10. Dec 2018
Divača, Hrpelje in Kozina z okolico
Divača, Hrpelje in Kozina z okolico imajo mnoge naravne in kulturne znamenitosti, ki privabljajo številne domače in tuje obiskovalce. Med njimi najbolj izstopajo samo naselje Divača, Divaška jama, Dujčev mlin, udornica Risnik, Kačiče - Pared, Dolenja vas, letališče Divača, vas Gabrče, Hrpelje, vas Škocjan, park Škocjanske jame, Senožeče in Vremščica. Divača je večje gručasto naselje, ki se razprostira v vzhodnem območju Krasa. Spada med najbolj pomembna prometna križišča na tem predelu. Skozi Divačo potekata železniška proga Ljubljana – Trst z odcepom proti Pulju in Kopru ter glavna cesta Ljubljana – Koper z odcepoma proti Lokvi in Sežani. Divača je bila v pisnih virih prvič om ...
->
10. Dec 2018
Vodice in Komenda z okolico
Vodice in Komenda z okolico imata mnoge naravne in kulturne znamenitosti, ki privabljajo številne domače in tuje obiskovalce. Med njimi najbolj izstopajo samo naselje Komenda s cerkvijo sv. Petra, naselji Moste s cerkvijo sv. Boštjana, Repnje ter Kriški bajer. Komenda je razpotegnjen manjši kraj in staro cerkveno središče, ki spada v Občino Komenda. Ime ima po komendatorju malteškega red, ki se je na tem območju naselil okoli leta 1296. Naselje se nahaja severno od glavne ceste Kranj – Mengeš. Poznano je po konjskih dirkah, ki imajo večstoletno tradicijo. Največja znamenitost je cerkev sv. Petra, ki je bila zgrajena po letu 1727 v baročnem stilu. Osrednje cerkvene umetnine so ed ...
->
10. Dec 2018
Radlje ob Dravi z okolico
Radlje ob Dravi z okolico imajo mnoge naravne in kulturne znamenitosti, ki privabljajo številne domače in tuje obiskovalce. Med njimi najbolj izstopajo samo mesto Radlje ob Dravi, dvorec Radlje s parkom, cerkev sv. Mihaela, kalvarija in hidroelektrarna Vuhred. Mesto Radlje ob Dravi leži med Mariborom in Dravogradom, tik ob meji z Avstrijo. Je upravno, industrijsko in trgovsko središče osrednjega dela Dravske doline. Radlje ob Dravi na eni strani obdajajo hribi Pohorja, na drugi strani pa hribi Kozjaka. Največje mestne znamenitosti so Marenberški dominikanski samostan, mestna hiša ali rotovž, Marijino znamenje, cerkev sv. Mihaela, Spodnji grad – Pristava Dvorec, ki se nahaja sred ...
->
10. Dec 2018
Nova Gorica - Mestni park Borov gozdiček
Nova Gorica je sodobno urejeno mesto na robu Goriškega polja, tik ob slovensko-italijanski meji. Mesto je bilo ustanovljeno leta 1947, ko je z določitvijo meje med Jugoslavijo in Italijo Gorica ostala na italijanskem ozemlju. Nova Gorica je eno najmlajših slovenskih mest. Zaradi ugodne prometne lege na stičišču Soške in Vipavske doline, italijanske Furlanijske nižine in Krasa se je hitro razvila v regionalno kulturno, gospodarsko, upravno, izobraževalno, prometno in upravno središče. V mestu delujejo Goriški muzej z galerijo, Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Pokrajinski arhiv, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine ter knjižnica. Po odprtju igralnice se je mesto ...
->
10. Dec 2018
Nova Gorica - Rusjanov trg
Nova Gorica je mlado mesto, postavljeno med Kostanjevico in Solkanom, tik ob železniški progi in novi meji z Italijo. Nastalo je po koncu druge svetovne vojne zaradi delitve ozemlja med Jugoslavijo in Italijo in predstavlja središče mestne občine Nova Gorica. Rusjanov trg je najmlajši trg v mestu, ki je bil urejen v letu 2014 istočasno s prenovo Bevkovega trga, ki predstavlja središče – srce Nove Gorice. Središče Bevkovega trga krasi slikovita fontana, ki v vročih poletnih dnevih prijetno hladi najmlajše. Trg je dobil ime po Edvardu Rusjanu (1886-1911), prvemu pilotu slovenskega porekla, ki pooseblja tudi vizionarstvo, prepleteno s podjetniškim in ustvarjalnim duhom. Rusjan se je ...
->
10. Dec 2018
Nova Gorica - Hotel & Casino Perla
Hotel & Casino Perla je hotel s štirimi zvezdicami, ki nudi gostom največjo igralnico v Evropi, spa in wellness z notranjim bazenom ter poletno plažo na hotelski strehi. Gostje lahko bivajo v modernih sobah, apartmajih ali luksuznih apartmajih. Vse sobe so klimatizirane in vključujejo mini bar, sef, brezplačen wi-fi, sobno postrežbo, kabelsko tv, storitev pranja in likanja, luskuzni toaletni pribor, vključen zajtrk, sušilec za lase in telefon. Spa Perla se razprostira na 1000 m2 povsem prenovljenih površin. Značilnost centra je holističen, celosten pristop do posameznika in njegovega zdravja ter uporaba naravnih proizvodov, ki so visokega kakovostnega razreda. Je največji spa cen ...
->
08. Dec 2018
Vipava - Tabor
Kamnit mostStar kamen 11 milj do LjubljaneStolp Tabor (Baumkircherjev turn)Tabor - PortalNapis: Vipava - Kamnit mostPortal - GrbStar kamen na začetku mosta pri stolpu TaborStolp tabor in portalKamnit most in stolp Tabor v ozadjuVipava - Stolp TaborPortal
08. Dec 2018
Vipava - Glavni trg
Vipava je manjše mesto, ki se nahaja v zgornjem delu Vipavske doline. Mesto ima zanimivo staro mestno jedro, kjer si lahko ogledamo tudi dva glavna izvira reke Vipave. Najdemo ju lahko le nekaj metrov stran od Glavnega trga. Na Glavnem trgu se nahaja Turistično informativni center Vipava, kjer lahko dobimo koristne informacije, Plečnikov spomenik padlim v NOB, Lanthierijev dvorec in park. Lanthierijev grad je bil zgrajen leta 1669 in je primer beneške arhitekture. Njegovi prvi lastniki so bili Lanthieriji, ki so prej bivali v gradu Tabor. Lanthieriji so dvorec leta 1762 temeljito prenovili in mu dali današnjo baročno podobo. Osrednji del stavbe z glavnim vhodom so poudarili s kamni ...
->
08. Dec 2018
Vipava - Lanthierijeva graščina
Vipava ima lepo staro mestno jedro, kjer so večje znamenitosti Stari grad, Lanthierijev grad, cerkev svetega Štefana, stolpa utrdbe Tabor in drugo. Lanthierijev grad se nahaja ob glavnem mestnem trgu. Zgrajen je bil leta 1669 in je primer beneške arhitekture. Njegovi prvi lastniki so bili Lanthieriji, ki so prej bivali v gradu Tabor. Lanthieriji so dvorec leta 1762 temeljito prenovili in mu dali današnjo baročno podobo. Osrednji del stavbe z glavnim vhodom so poudarili s kamnitim portalom, nad katerim je balkon z balustrno ograjo. Okna so dobila močnejše okvirje, pročelje pa so razgibali s stolpi, ki navidezno podpirajo streho. Poleg gradu so lastniki prenovili tudi okolico. Pred z ...
->
08. Dec 2018
Vipava - Vipavski park (Park Lanthierijeve graščine)
Vipava je zanimivo manjše mesto, ki leži v zgornjem delu Vipavske doline. Obdaja jo razgiban svet Vipavskih brd, ki nudi odlične pogoje za uspevanje vinske trte. Kraj ima lepo staro mestno jedro, kjer so večje znamenitosti Stari grad, Lanthierijev grad, cerkev svetega Štefana, stolpa utrdbe Tabor in drugo. Lanthierijev grad je bil zgrajen leta 1669 in je primer beneške arhitekture. Njegovi prvi lastniki so bili Lanthieriji, ki so prej bivali v gradu Tabor. Lanthieriji so dvorec leta 1762 temeljito prenovili in mu dali današnjo baročno podobo. Osrednji del stavbe z glavnim vhodom so poudarili s kamnitim portalom, nad katerim je balkon z balustrno ograjo. Poleg gradu so lastniki za ...
->
08. Dec 2018
Vipava - Stolp Tabor (Baumkircherjev turn)
Baumkircherjev turn, ki ga imenujejo tudi Tabor ali Spodnji grad se nahaja v bližini kamnitega mostu čez reko Vipavo. Stolpasti grad je leta 1342 zgradil vitez Herhlin Kranspergar, nato ga je pa leta 1386 odkupil grof Herman I. Celjski. Ko je grad prešel v habsburško posest, so njegovi lastniki postali vitezi Baumkircherji in takrat je dobil tudi sedanje ime Baumkircherjev turn. V njihovi posesti je ostal do leta 1471, ko so obglavili barona Andreja Baumkircherja, ker je bil glavni pobudnik zarote štajerskega plemstva proti cesarju. Baumkircherjev turn je nato prešel v upravo deželnoknežjih oskrbnikov in zakupnikov. Grad in gospostvo je leta 1533 kupil Anton pl. Lanthieri in v last ...
->
05. Dec 2018
Cerknica, Bloke in Loška dolina z okolico
Cerknica, Bloke in Loška dolina z okolico imajo mnoge naravne in kulturne znamenitosti, ki privabljajo številne domače in tuje obiskovalce. Med njimi najbolj izstopajo Cerkniško jezero, Cerknica, grad Snežnik, Nova vas, Rakov Škocjan, Slivnica, Stari trg pri Ložu, Velike Bloke in Volčje. Cerknica je mesto, ki se nahaja na severnem robu Cerkniškega polja. Staro mestno jedro, ki se imenuje Tabor, se nahaja na hribčku okoli cerkve Marijinega rojstva. V mestu si lahko ogledate Glasbeno šolo Frana Gerbiča, Knjižnico Jožeta Udoviča, kulturni dom, kip Martina Krpana, spomenik NOB in drugo. V Cerknici vsako leto v pustnem času organizirajo tradicionalen pustni karneval. Cerkniško jezero ...
->
05. Dec 2018
Cerklje na Gorenjskem in Šenčur z okolico
Cerklje na Gorenjskem in Šenčur z okolico imata mnoge naravne in kulturne znamenitosti, ki privabljajo številne domače in tuje obiskovalce. Med njimi najbolj izstopajo samo naselje Cerklje na Gorenjskem, Adergas in Štefanja gora, grad Strmol, Krvavec, Šenčur, soteska Zarica, Trbojsko jezero in učna pot ob reki Kokri. Cerklje so osrednji kraj na rodovitnem Cerkljanskem polju ob potoku Reka pod goro Krvavec. Kraj ima mnoge znamenitosti, ki so cerkev Marijinega vnebovzetja, Hribarjeva vila s spominsko sobo, spomenik skladatelja Davorina Jenka, Borštnikova hiša in spominska plošča Ignacija Borštnika, obelisk, spomenik žrtvam vojne, Barletova hiša, spominska plošča na pročelju gasilsk ...
->
05. Dec 2018
Dobrova in Polhov Gradec z okolico
Dobrova in Polhov Gradec z okolico imata mnoge naravne in kulturne znamenitosti, ki privabljajo številne domače in tuje obiskovalce. Med njimi najbolj izstopajo samo naselje Polhov Gradec, staro vaško jedro, Polhograjska graščina, grajski park, Polhograjska gora, Blagajeva pot po obrobju ter Kalvarija ali Stari grad. Polhov Gradec je naselje, ki spada pod občino Dobrova – Polhov Gradec. Leži v zavetju Polhograjske Gore in Starega gradu ali Kalvarije. V kraju najbolj izstopata Polhograjska graščina in cerkev Marijinega rojstva, ki naselju daje slikovito podobo. Pred graščino je čudovit grajski park z znamenito stoletno lipo in Neptunov vodnjak s kipom Neptuna in kipi golih nimf na ...
->
27. Nov 2018
Zasavje z okolico
Zasavje z okolico je znano po mnogih naravnih in kulturnih znamenitostih, ki privabljajo številne domače in tuje obiskovalce. Med njimi najbolj izstopajo mesto Trbovlje, Trboveljski dimnik, Zagorje ob Savi in Zasavska Sveta Gora. Trbovlje so največje mesto v Zasavju ter predstavljajo gospodarsko, upravno in kulturno središče tega območja. Mestu dajejo svojevrsten pečat Rudnik Trbovlje – Hrastnik, Termoelektrarna Trbovlje z dimnikom in Cementarna Trbovlje, ki obratuje že od leta 1876. Trbovlje se raztezajo v okoli 6 km dolgi in ozki dolini Trboveljščice z večinoma strnjeno zazidavo. Naselje je postalo mesto šele leta 1952. Največje znamenitosti so župnijska cerkev sv. Marije Mat ...
->
Count: 1