Novi izleti

27. Jul 2017
Kamnik - Stari grad
Kamnik je eno izmed najstarejših in najlepših srednjeveških mest v Sloveniji. Nahaja se južno od Kamniško-Savinjskih Alp in je središče istoimenske občine. Zaznamujejo ga številne kulturne in naravne znamenitosti, ki privabljajo obiskovalce skozi celo leto. Stari grad stoji na Krniški gori (585 m) nad mestom. Omenja se že v 12. stoletju pod imenom Zgornji grad, ko pa so ga v 16. stoletju opustili, je začel propadati in je sedaj v ruševinah. Rodbina bavarskih grofov Andeških si je na slovenskem ozemlju pridobila obsežne posesti. V začetku 12. stoletju je imela tako v lastnini predele Gorenjske od prelaza Kozjak in Trojane pa vse do reke Kokre in Smlednika. Andeška posest je imela ...
->
27. Jul 2017
Nordijski center Planica
Planica ali tudi dolina pod Poncami se nahaja v severozahodnem delu Julijskih Alp. Razteza se od Rateč do planinske postojanke, Doma v Tamarju, od koder se dolina nadaljuje pod imenom Tamar. Je zibelka smučarskih poletov. Planico na vzhodni strani omejuje Ciprnik (1745 m) in Sleme (1815 m), na južni strani v Tamarju Mojstrovka (2366 m), Jalovec (2645 m) in Travnik (2379 m) ter na zahodni strani pogorje Ponc, najvišji vrh je Visoka Ponca s 2274 metri nadmorske višine. V Planici je največja letalnica na svetu, Bloudkova velikanka. Leta 2012 je bila prenovljena in marca 2014 je na njej po 16-ih letih znova potekal zaključek svetovnega pokala v smučarskih skokih. Nordijski center Pla ...
->
25. Jul 2017
Grajska terasa
Srednjeveško mesto Kamnik se razteza pod južnimi obronki Kamniško-Savinjskih Alp. Razvilo se je na robu kotline ob izhodu reke Kamniška Bistrica iz ozke doline. Je gospodarsko, kulturno in upravno središče občine. Stari ali Zgornji grad stoji na strmi Krniški gori nad mestom. V pisnih virih se prvič omenja v 12. stoletju. Ko so ga v 16. stoletju opustili, je začel propadati, sedaj je v razvalinah. Z gradu je čudovit razgled na mesto in bližnjo okolico. Na grad lahko dostopamo z avtom, motorjem, peš ali s kolesom. Na Starem gradu se nahaja Grajska terasa, ki privablja veliko obiskovalcev. Nudijo pestro ponudbo toplih in osvežilnih hladnih napitkov. Poleg tega imajo tudi sveže peče ...
->
25. Jul 2017
Koštabona
Vas Koštabona se nahaja v slovenskem predelu Istre in spada v Mestno občino Koper. Leži v jugozahodnem delu slikovitega Šavrinskega gričevja, na ozkem pomolu nad reko Dragonjo in potokom Supot. Nad vasjo je zaselek Plešivica, na obronkih pod vasjo pa Hrvatini in Kapeli na Škrlinah. Po izročilu naj bi na kraju, kjer je bila kasneje zgrajena župna cerkev sv. Kozme in Damijana, stal antični tempelj, ki je bil posvečen boginji plodnosti, materinstva in zdravja Boni. Koštabono (Costa bona) je nemški cesar Konrad II. Salijski leta 1028 podelil oglejskim patriarhom, od leta 1211 pa je kot fevd pripadala družini Verzi iz Kopra. Kraj je bil obzidan in utrjen z obrambnim stolpom, kar je ra ...
->
25. Jul 2017
Krkavče
Krkavče so gručasto naselje, ki se razprostirajo na Šavrinskem gričevju nad dolino reke Dragonje. Gričevje sestavlja neprepusten fliš, kar je razlog, da je geografsko močno razgibano. Kraj je najbolj znan po Krkavškem menhirju, megalitu iz časa Keltov. H Krkavčam spadajo tudi zaselki Hrib in Abrami, Grič, Draga, Glavini, Mačkujek, Pršuti, Rov, Solne, Sv. Maver, Škrljevec ter Žvabi. Podnebje na tem predelu je sredozemsko, kar pomeni vroča in suha poletja ter vlažne in mile zime. Zaradi podnebja je tudi rastje sredozemsko. Tako uspevajo značilne istrske vrtnine, kot so vinska trta, oljka, granatno jabolko, murva in smokva ter veliko vrst sadnega drevja. Kraj je znan po zdravilnih z ...
->
25. Jul 2017
Krkavče - Krkavški kamen
Krkavče so strnjeno naselje, ki ležijo nad dolino značilne sredozemske reke Dragonje in spadajo v Mestno občino Koper. Vasica se nahaja na pomembni strateški lokaciji in zaradi tega je bilo to območje poseljeno že v času antike. Prva omemba kraja sega v leto 1450, ko je oblast Beneške republike podarila utrdbo in okoliško zemljo družini Vittori. V času turških vpadov so domačini postavili stolp na živi skali okoli katerega je nato pričelo rasti naselje, ki so ga zapolnili novi prebivalci. Ti naj bi prišli z otoka Krka in od tod naj bi izviralo ime Krkavče. Strnjena vasica je pozidana okoli cerkve svetega nadangela Mihaela. Hiše so tesno zidane druga ob drugi in dopuščajo le ozke ...
->
25. Jul 2017
Krkavče - Cerkev sv. nadangela Mihaela
Krkavče so slikovito gručasto naselje, ki ležijo nad dolino reke Dragonje in spadajo v Mestno občino Koper. Razprostirajo se na ozki apnenčasti plošči na robu flišnega grebena, kjer se je razvilo vaško jedro z župno cerkvijo sv. Mihaela nadangela. V cerkvi so trije oltarji, na glavnem oltarju so štirje marmornati kipi, ki so sv. Štefana prvomučenca, sv. Nadangela Mihaela ter sv. Petra in Pavla. Nad tabernaklem pa stoji kipec sv. Melkizadeka. Nad oltarjem je slika, ki prikazuje poklon sv. Treh kraljev in je delo slikarja Bartolomea Gianellija. V zakristiji je slika, na kateri je upodobljen Tridentinski koncil, ki je delo beneškega slikarja Bartolomea Bossija. Poleg župnijske cerkv ...
->
25. Jul 2017
Arboretum - Dežela pravljičnih junakov
Arboretum Volčji potok sodi med najbolj pomembno vrtno arhitekturno dediščino v Sloveniji. Razteza se na okoli 90 hektarih in zajema pet lepih jezer ter 30 hektarov gozda. Leta 1999 je bil razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Obiskovalcem je ob vhodu v park in ob vrtnem centru na voljo veliko brezplačno parkirišče. Arboretum nudi obiskovalcem priložnost, da se poučijo o živalskih in rastlinskih vrstah ter parkovnih ureditvah. Sestavljajo ga oblikovan parter v geometrijskem slogu s historično lokacijo gradu iz 17. stoletja, park v krajinskem slogu, tematske enote kot so vodne rastline, rozarij, zelnate trajnice, gozd, kisli gozd, ruševine starega gradu Volčji Potok v g ...
->
18. Jul 2017
Žalec - Mestni trg
Žalec je slikovito mesto, ki se razprostira v Savinjski dolini. Je upravno in gospodarsko središče v istoimenski občini. Poleg hmeljarstva so med obrtmi razvite še trgovina, obrt in metalurgija. Sedaj privablja obiskovalce predvsem fontana piv Zeleno zlato. Fontana velja za poklon hmeljarski dediščini Spodnje Savinjske doline in Žalca, ki je središče hmeljarstva v Sloveniji. Žalec ima pestro zgodovinsko preteklost. V pisnih virih se kraj prvič omenja leta 1182, trške pravice pa je dobil leta 1265. V obdobju turških vpadov je doživel hudo škodo, zaradi tega so okoli cerkve pozidali tabor s štirikotno zasnovo in štirimi okroglimi obrambnimi stolpi na vogalih. Do sedaj se je ohranil ...
->
18. Jul 2017
Sv. Katarina (Zaliv Polje)
Sveta Katarina je slikovit zaliv, ki se nahaja med Ankaranom in Koprom, v neposredni bližini Luke Koper. Na tem območju se nahajajo manjše pristanišče, školjčna sipina, športno rekreacijski center in gostišče Sv. Katarina. Školjčna sipina predstavlja edino pokopališče školjk v Sloveniji. Ob sipini se razprostira slani travnik, ki nudi posebno doživetje zaradi urejene učne poti. Za travnik je značilno rastje kot so pozedonija in ostale ogrožene rastline tega sredozemskega predela. Školjčna sipina je nastala okoli leta 1990, ko je Luka Koper s poglabljanjem dna ob drugem luškem pomolu prečrpala mulj iz morskega dna na območje poleg izliva reke Rižane v Jadransko morje. Iz velikih k ...
->
18. Jul 2017
Jezero Jasna - Kip kozoroga
Jezero Jasna predstavlja dvoje medsebojno povezanih umetnih jezer, ki ležita ob sotočju potokov Male in Velike Pišnice. Jasna se nahaja pred pričetkom prvih zavojev ceste na Vršič, ki je najvišji cestni prelaz v Vzhodnih Julijskih Alpah. Bronasti kip kozoroga na naravni skali stoji ob severni brežini jezera, južno od Kranjske Gore in Vršiške ceste. Kip je med letoma 1986 in 1988 ustvaril akademski kipar Stojan Batič (1925-2015). Kipar se je rodil v Trbovljah. Po končani drugi svetovni vojni, ki jo je preživel v partizanih, je študiral kiparstvo na tedanji Akademiji upodabljajočih umetnosti v Ljubljani. Izpopolnjeval se je v Parizu, kamor je odšel kot prvi slovenski štipendist. V ...
->
18. Jul 2017
Jezero Jasna - Kneippova pot
Jezero Jasna se nahaja pred pričetkom prvih zavojev ceste na Vršič, ki je z 1611 metri najvišji cestni prelaz v Vzhodnih Julijskih Alpah. Jezero sestavlja dvoje medsebojno povezanih umetnih jezer ob sotočju potokov Male in Velike Pišnice. Obiskovalce in kopalce pri jezeru pričakujejo pomoli in šest metrov visoka razgledna ploščad, ki nudi čudovite razglede na jezero in Julijske Alpe v ozadju. Ob jezeru se lahko ohladimo s sladoledom ali osvežilno pijačo. Okoli Jasne vodijo lepo urejene sprehajalne poti, privoščiti pa si je možno tudi ribarjenje, saj je jezero znan ribolovni revir. Blizu parkirišča stoji kip bronastega kozoroga na naravni skali, ki je idealen za zanimive fotografi ...
->
10. Jun 2017
Sv. Peter
Cerkev sv. PetraVodnjakIzvirSv. Peter - Mercator RazglediščeSv. Peter - Cerkev sv. PetraZvonik na preslicoPortalManjše parkirišče v središču vasi Sv. PeterObnovljena korita
06. Jun 2017
Rače
Rače so raztegnjeno nižinsko naselje, ki se razprostirajo na severozahodnem delu Slovenije. Ležijo ob stiku lokalnih cest izpod gozdnatega Framskega Pohorja in s širokega Dravskega polja. Lokalna cesta povezuje Rače z glavno cesto med Ptujem in Slovensko Bistrico. Prve najdbe na tem območju spadajo že v čas Rimljanov, saj so na tem predelu našli kipec rimskega boga Merkurja, ki predstavlja zaščitnika trgovcev. Našli so tudi bronaste kovance in dela marmornega spomenika. Slikoviti grad Rače je bil zgrajen med letoma 1528 in 1533. Nekdaj je bil obdan z vodnim jarkom. V 17. stoletju so mu dodali grajsko kapelo, ki je posvečena svetemu Janezu Nepomuku in dva stolpa. Leta 1915 je bil ...
->
06. Jun 2017
Turnovi ribniki
Krajinski park Rački ribniki – Požeg meri 484 ha, gozdovi pa zavzemajo največjo površino parka, kar 343 ha. Na določenih mestih imajo značaj poplavnega gozda in so zaradi tega jeseni in spomladi ponekod težje prehodni. Park se razprostira v zahodnem delu Dravskega polja, skoraj tik pod Pohorjem. V parku so tri skupine ribnikov, ki so Rački ribniki, Turnovi ribniki in ribniki v Grajevniku. Turnovi ribniki so trije, največji je Turntajht (2,6 ha), sledi mu Špic (1,7 ha) in Srednji ribnik (0,95 ha). Gozdna pot Turnovi ribniki popelje obiskovalca v samo osrčje Krajinskega parka. Spozna se z nižinskim gozdom, se sprehodi mimo ribnika, sreča zanimive živalske in rastlinske vrste in se ...
->
06. Jun 2017
Rački ribniki
Krajinski park Rački ribniki – Požeg se nahaja v zahodnem območju Dravskega polja, pod Pohorjem. Je večje območje strnjenega nižinskega mešanega gozda, znotraj katerega je več stoječih voda. Kot krajinski park je predel zavarovan od leta 1992. Območje je zavarovano zaradi naravne dediščine, ki jo predstavljajo mokrišča z mnogimi ogroženimi ter redkimi rastlinskimi in živalskimi vrstami. Park je velik okoli 500 ha in se tako uvršča med večje nižinske parke v Sloveniji. Gozdovi predstavljajo 340 ha, stoječe vode okoli 70 ha, ostalo pa so močvirni travniki. V parku so trije ribniki, ki so naslednji: Rački ribniki, Turnovi ribniki in ribniki v Grajevniku. Rački ribniki so Mali, Velik ...
->
06. Jun 2017
Kubed
Kubed je gručasto naselje, ki spada med najbolj znane vasi Slovenske Istre. Poznano je predvsem po svojem pomenu v času narodne prebuje in strateško prometnem položaju. Leži v predelu Gračiško – Kubejskega podolja, po katerem je speljana cesta iz Rižanske doline proti Buzetu. Kubed je od Kopra oddaljen približno 20 kilometrov. V naselju prebiva okoli 170 prebivalcev. Vasica je razporejena v nizu na prisojnem pobočju slikovite vzpetine Grad (262 m). Deli se na Potok, Grad in Križišče, ki leži ob cesti. Severozahodno od vaškega jedra se nahaja zaselek Skrajniki, skozi katerega je speljana cesta iz naselja do Gradu. Širši predel Kubeda je bil že zgodaj naseljen. Prve najdbe segajo ž ...
->
23. May 2017
Šmarje
Cerkev Brezmadežne Matere božjeSpomenik padlim v NOBZvonikVhod z južne straniKipStar nagrobnikVhod v zvonikRuševineSpomenik padlim v NOB (kipar Jože Pohlen)Informativna tabla - Cerkev Brezmadežne Device MarijeŠmarje - Središče naseljaŠmarje - Spomenik NOB
22. May 2017
Sv. Anton
Cerkev sv. Antona PuščavnikaSpomenik NOBNotranjostSv. Anton - Spominski ploščiSv. Anton - Spomenik NOBCerkev sv. Antona - ZvonikNiste se trpljenja bali ... (Rado Bordon)Gostilna in pizzerija Pod kostanjem - Vsak dan 7h do 23hGostilna Pod kostanjem Sv. Anton