KRAJI - Slovenija Slovenija - Najlepši kraji v Sloveniji predstavljeni s fotografijami, opisom, zemljevidom in ponudbo namestitev (apartmaji, sobe, hoteli ...). http://kraji.eu sl Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Šmartno - Stolp-vhod (jug) <img src='http://kraji.eu/PICTURES/goriska/goriska_brda_kanal_z_okolico/smartno/stolp_vhod_jug/DSC_0444_smartno_stolp_vhod_jug_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/smartno_stolp_jug/slo http://kraji.eu/slovenija/smartno_stolp_jug/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Šmartno - Gostišče Turn <img src='http://kraji.eu/PICTURES/goriska/goriska_brda_kanal_z_okolico/smartno/gostisce_turn/DSC_0493_smartno_gostisce_turn_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/smartno_gostisce_turn/slo http://kraji.eu/slovenija/smartno_gostisce_turn/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Šmartno - Stolp-vhod (severovzhod) <img src='http://kraji.eu/PICTURES/goriska/goriska_brda_kanal_z_okolico/smartno/stolp_vhod_severovzhod/DSC_0375_smartno_stolp_vhod_severovzhod_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/smartno_stolp_severovzhod/slo http://kraji.eu/slovenija/smartno_stolp_severovzhod/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Murska Sobota z okolico <img src='http://kraji.eu/PICTURES/podravsko_pomurska/murska_sobota_z_okolico/murska_sobota/soboski_grad/DSC_6388_murska_sobota_soboski_grad_parkirisce_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/murska_sobota_z_okolico/slo http://kraji.eu/slovenija/murska_sobota_z_okolico/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Vila Vipolže - Ostale grajske sobane <img src='http://kraji.eu/PICTURES/goriska/goriska_brda_kanal_z_okolico/vipolze/vila_vipolze/ostale_grajske_sobane/DSC_0265_vila_vipolze_zgodovinska_soba_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/vila_vipolze_ostale_grajske_sobane/slo http://kraji.eu/slovenija/vila_vipolze_ostale_grajske_sobane/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Vila Vipolže - Renesančna freska <img src='http://kraji.eu/PICTURES/goriska/goriska_brda_kanal_z_okolico/vipolze/vila_vipolze/renesancna_freska/DSC_0217_vila_vipolze_renesancna_freska_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/vila_vipolze_renesancna_freska/slo http://kraji.eu/slovenija/vila_vipolze_renesancna_freska/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Vila Vipolže - Park <img src='http://kraji.eu/PICTURES/goriska/goriska_brda_kanal_z_okolico/vipolze/vila_vipolze/park/DSC_0294_vila_vipolze_park_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/vila_vipolze_park/slo http://kraji.eu/slovenija/vila_vipolze_park/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Vila Vipolže - Apartmaji in suite <img src='http://kraji.eu/PICTURES/goriska/goriska_brda_kanal_z_okolico/vipolze/vila_vipolze/apartmaji_in_suite/DSC_0209_vila_vipolze_apartmaji_in_suite_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/vila_vipolze_apartmaji_in_suite/slo http://kraji.eu/slovenija/vila_vipolze_apartmaji_in_suite/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Semič in Metlika z okolico <img src='http://kraji.eu/PICTURES/jugovzhodna/semic_metlika_z_okolico/rosalnice_tri_fare/IMG_9613_rosalnice_tri_fare_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/semic_metlika_z_okolico/slo http://kraji.eu/slovenija/semic_metlika_z_okolico/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Izvir reke Krupe <img src='http://kraji.eu/PICTURES/jugovzhodna/semic_metlika_z_okolico/izvir_reke_krupe/IMG_9675_izvor_reke_krupe_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/izvir_reke_krupe/slo http://kraji.eu/slovenija/izvir_reke_krupe/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Kočevje z okolico <img src='http://kraji.eu/PICTURES/jugovzhodna/kocevje_z_okolico/kocevje/kocevje_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/kocevje_z_okolico/slo http://kraji.eu/slovenija/kocevje_z_okolico/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Črnomelj z okolico <img src='http://kraji.eu/PICTURES/jugovzhodna/crnomelj_z_okolico/crnomelj/staro_mestno_jedro/IMG_9681_crnomelj_staro_mestno_jedro_posojilnica_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/crnomelj_z_okolico/slo http://kraji.eu/slovenija/crnomelj_z_okolico/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Sevnica z okolico <img src='http://kraji.eu/PICTURES/jugovzhodna/sevnica_z_okolico/sevnica/grad_sevnica/DSC_4925_grad_sevnica_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/sevnica_z_okolico/slo http://kraji.eu/slovenija/sevnica_z_okolico/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Žužemberk - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata <img src='http://kraji.eu/PICTURES/jugovzhodna/zuzemberk_z_okolico/zuzemberk/cerkev_sv_mohorja_in_fortunata/DSC_1293_zuzmberk_cerkev_sv_mohorja_in_fortunata_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/zuzemberk_cerkev_sv_mohorja_fortunata/slo http://kraji.eu/slovenija/zuzemberk_cerkev_sv_mohorja_fortunata/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Vila Vipolže - Restavracija Kruh in vino <img src='http://kraji.eu/PICTURES/goriska/goriska_brda_kanal_z_okolico/vipolze/vila_vipolze/restavracija_kruh_in_vino/DSC_0278_vila_vipolze_soba_alojza_gradnika_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/vila_vipolze_restavracija_kruh_in_vino/slo http://kraji.eu/slovenija/vila_vipolze_restavracija_kruh_in_vino/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Vila Vipolže - Muzej <img src='http://kraji.eu/PICTURES/goriska/goriska_brda_kanal_z_okolico/vipolze/vila_vipolze/muzej/DSC_0259_vila_vipolze_muzej_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/vila_vipolze_muzej/slo http://kraji.eu/slovenija/vila_vipolze_muzej/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Vila Vipolže - Dvorana <img src='http://kraji.eu/PICTURES/goriska/goriska_brda_kanal_z_okolico/vipolze/vila_vipolze/dvorana/DSC_0164_vila_vipolze_dvorana_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/vila_vipolze_dvorana/slo http://kraji.eu/slovenija/vila_vipolze_dvorana/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Šmartno - Briška hiša <img src='http://kraji.eu/PICTURES/goriska/goriska_brda_kanal_z_okolico/smartno/briska_hisa/DSC_0424_smartno_briska_hisa_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/smartno_briska_hisa/slo http://kraji.eu/slovenija/smartno_briska_hisa/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Kanal z okolico <img src='http://kraji.eu/PICTURES/goriska/kanal_z_okolico/kanal/DSC_6622_kanal_ob_soci_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/kanal_z_okolico/slo http://kraji.eu/slovenija/kanal_z_okolico/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Šentjernej z okolico <img src='http://kraji.eu/PICTURES/jugovzhodna/sentjernej_z_okolico/kostanjevica_na_krki/IMG_8785_kostanjevica_na_krki_lesen_most_cez_krko_juzni_most_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/sentjernej_z_okolico/slo http://kraji.eu/slovenija/sentjernej_z_okolico/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Grosuplje z okolico <img src='http://kraji.eu/PICTURES/osrednjeslovenska/grosuplje_z_okolico/grosuplje/DSC_6856_grosuplje_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/grosuplje_z_okolico/slo http://kraji.eu/slovenija/grosuplje_z_okolico/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Otočec z okolico <img src='http://kraji.eu/PICTURES/jugovzhodna/novo_mesto_z_okolico/otocec/grad_otocec/IMG_9237_grad_otocec_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/otocec/slo http://kraji.eu/slovenija/otocec/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Vila Vipolže - Trta Žametna črnina <img src='http://kraji.eu/PICTURES/goriska/goriska_brda_kanal_z_okolico/vipolze/vila_vipolze/park/zametna_crnina/DSC_0345_vila_vipolze_zametna_crnina_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/vila_vipolze_trta_zametna_crnina/slo http://kraji.eu/slovenija/vila_vipolze_trta_zametna_crnina/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Vila Vipolže - Stare ciprese <img src='http://kraji.eu/PICTURES/goriska/goriska_brda_kanal_z_okolico/vipolze/vila_vipolze/park/stare_ciprese/DSC_0336_vila_vipolze_stare_ciprese_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/vila_vipolze_stare_ciprese/slo http://kraji.eu/slovenija/vila_vipolze_stare_ciprese/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Rogaška Slatina in Rogatec z okolico <img src='http://kraji.eu/PICTURES/korosko_savinjska/rogaska_slatina_z_okolico/rogaska_slatina/zdraviliski_trg/zdraviliski_park/DSC_4456_rogaska_slatina_zdraviliski_park_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/rogaska_slatina_z_okolico/slo http://kraji.eu/slovenija/rogaska_slatina_z_okolico/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Dravograd z okolico <img src='http://kraji.eu/PICTURES/korosko_savinjska/dravograd_z_okolico/dravograd/IMG_2389_dravograd_cerkev_sv_vida_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/dravograd_z_okolico/slo http://kraji.eu/slovenija/dravograd_z_okolico/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Zreče in Vitanje z okolico <img src='http://kraji.eu/PICTURES/korosko_savinjska/zrece_vitanje_z_okolico/rogla/smucisce/IMG_6758_rogla_smucisce_planja_ostruscica_3_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/zrece_vitanje_z_okolico/slo http://kraji.eu/slovenija/zrece_vitanje_z_okolico/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Vila Vipolže <img src='http://kraji.eu/PICTURES/goriska/goriska_brda_kanal_z_okolico/vipolze/vila_vipolze/DSC_0320_vila_vipolze_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/vila_vipolze/slo http://kraji.eu/slovenija/vila_vipolze/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Vipolže <img src='http://kraji.eu/PICTURES/goriska/goriska_brda_kanal_z_okolico/vipolze/vila_vipolze/DSC_0320_vila_vipolze_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/vipolze/slo http://kraji.eu/slovenija/vipolze/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Boka - Soča <img src='http://kraji.eu/PICTURES/goriska/bovec_z_okolico/boka_soca/DSC_9046_boka_soca_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/boka_soca/slo http://kraji.eu/slovenija/boka_soca/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Viadukt Predel <img src='http://kraji.eu/PICTURES/goriska/bovec_z_okolico/viadukt_predel/DSC_9610_viadukt_predel_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/viadukt_predel/slo http://kraji.eu/slovenija/viadukt_predel/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Dolina Loška Koritnica (začetek) <img src='http://kraji.eu/PICTURES/goriska/bovec_z_okolico/loska_koritnica/DSC_9587_log_pod_mangartom_loska_koritnica_dolina_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/loska_koritnica/slo http://kraji.eu/slovenija/loska_koritnica/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Logatec z okolico <img src='http://kraji.eu/PICTURES/osrednjeslovenska/logatec_z_okolico/logatec/DSC_4754_logatec_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/logatec_z_okolico/slo http://kraji.eu/slovenija/logatec_z_okolico/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Bovec z okolico <img src='http://kraji.eu/PICTURES/goriska/bovec_z_okolico/IMG_6560_bovec_rombon_svinjak_letalisce_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/bovec_z_okolico/slo http://kraji.eu/slovenija/bovec_z_okolico/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Lendava z okolico <img src='http://kraji.eu/PICTURES/podravsko_pomurska/lendava_z_okolico/lendava/trg_gyorgya_zale/DSC_7390_lendava_trg_gyorgya_zale_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/lendava_z_okolico/slo http://kraji.eu/slovenija/lendava_z_okolico/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Lendava - Vinarium <img src='http://kraji.eu/PICTURES/podravsko_pomurska/lendava_z_okolico/lendava/vinarium/DSC_5127_vinarium_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/vinarium/slo http://kraji.eu/slovenija/vinarium/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Dolga vas pri Lendavi - Judovsko pokopališče <img src='http://kraji.eu/PICTURES/podravsko_pomurska/lendava_z_okolico/dolga_vas/judovsko_pokopalisce/DSC_5078_dolga_vas_judovsko_pokopalisce_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/dolga_vas_judovsko_pokopalisce/slo http://kraji.eu/slovenija/dolga_vas_judovsko_pokopalisce/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Kranj z okolico <img src='http://kraji.eu/PICTURES/gorenjska/kranj_z_okolico/kranj/IMG_4615_kranj_od_dalec_priblizano_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/kranj_z_okolico/slo http://kraji.eu/slovenija/kranj_z_okolico/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Preddvor in Jezersko z okolico <img src='http://kraji.eu/PICTURES/gorenjska/preddvor_jezersko_z_okolico/zgornje_jezersko/plansarsko_jezero/IMG_9889_plansarsko_jezero_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/preddvor_jezersko_z_okolico/slo http://kraji.eu/slovenija/preddvor_jezersko_z_okolico/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Maribor z okolico <img src='http://kraji.eu/PICTURES/podravsko_pomurska/maribor_z_okolico/maribor/staro_mestno_jedro/lent/IMG_5168_maribor_lent_zicki_dvor_hisa_stare_trte_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/maribor_z_okolico/slo http://kraji.eu/slovenija/maribor_z_okolico/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Moravske Toplice z okolico <img src='http://kraji.eu/PICTURES/podravsko_pomurska/moravske_toplice_z_okolico/romanska_rotunda_selo_v_prekmurju/IMG_6344_romanska_rotunda_selo_prekmurje_sv_nikolaja_in_device_marije_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/moravske_toplice_z_okolico/slo http://kraji.eu/slovenija/moravske_toplice_z_okolico/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Žalec z okolico <img src='http://kraji.eu/PICTURES/korosko_savinjska/zalec_z_okolico/sempeter_v_savinjski_dolini/rimska_nekropola/DSC_2416_rimska_nekropola_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/zalec_z_okolico/slo http://kraji.eu/slovenija/zalec_z_okolico/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Koper - Hiša z lesenim pomolom <img src='http://kraji.eu/PICTURES/obalno_notranjska/obala/koper/staro_mestno_jedro/kidriceva_ulica/hisa_z_lesenim_pomolom/IMG_5113_koper_hisa_z_lesenim_pomolom_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/koper_hisa_z_lesenim_pomolom/slo http://kraji.eu/slovenija/koper_hisa_z_lesenim_pomolom/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Križna Gora <img src='http://kraji.eu/PICTURES/gorenjska/skofja_loka_z_okolico/krizna_gora/DSC_1806_krizna_gora_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/slovenija/krizna_gora/slo http://kraji.eu/slovenija/krizna_gora/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Rilkejeva pot <img src='http://kraji.eu/PICTURES/italija/trst_z_okolico/rilkejeva_pot/DSC_7250_rilkejeva_pot_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/italy/rilkejeva_pot/slo http://kraji.eu/italy/rilkejeva_pot/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Sesljan - Sezonski informacijski center <img src='http://kraji.eu/PICTURES/italija/trst_z_okolico/sesljan/informacijski_center/DSC_7100_sesljan_sistiana_informacijski_center_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/italy/sesljan_sistiana_informacijski_center/slo http://kraji.eu/italy/sesljan_sistiana_informacijski_center/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Sesljan - Sesljanski zaliv <img src='http://kraji.eu/PICTURES/italija/trst_z_okolico/sesljan/sesljanski_zaliv/DSC_7145_sesljan_sistiana_zaliv_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/italy/sesljanski_zaliv/slo http://kraji.eu/italy/sesljanski_zaliv/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Grad Devin - Park <img src='http://kraji.eu/PICTURES/italija/trst_z_okolico/devin/novi_devinski_grad/park/DSC_7698_grad_devin_park_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/italy/novi_devinski_grad_park/slo http://kraji.eu/italy/novi_devinski_grad_park/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Grad Devin - Bunker <img src='http://kraji.eu/PICTURES/italija/trst_z_okolico/devin/novi_devinski_grad/bunker/DSC_7377_grad_devin_bunker_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/italy/novi_devinski_grad_bunker/slo http://kraji.eu/italy/novi_devinski_grad_bunker/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST Belopeški jezeri - Spodnje jezero <img src='http://kraji.eu/PICTURES/italija/trbiz_z_okolico/belopeski_jezeri/spodnje_jezero/DSC_1175_belopeski_jezeri_spodnje_small.jpg'/><br/> http://kraji.eu/italy/belopeski_jezeri_spodnje/slo http://kraji.eu/italy/belopeski_jezeri_spodnje/slo Thu, 20 Sep 2018 00:30:47 CEST