Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Šmartno ob Paki
Koroško - savinjska

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico

Polzela - Dvorec Šenek s parkom
Polzela
Polzela - Dvorec Šenek
Letuš
Letuš - Reka Savinja

Interaktivni zemljevid z znamenitostmiNajlepši izleti

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Šmartno ob Paki

Fotografija: 1801-0

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Šmartno ob Paki <br> Cerkev sv. Martina

Fotografija: 1801-1

Šmartno ob Paki

Cerkev sv. Martina
Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Šmartno ob Paki <br> Kaplanija

Fotografija: 1801-9

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Šmartno ob Paki <br> Spomenik padlim v 1. svetovni vojni

Fotografija: 1801-11

Šmartno ob Paki

Spomenik padlim v 1. svetovni vojni
Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Šmartno ob Paki <br> Knjižnica Šmartno ob Paki

Fotografija: 1801-15

Šmartno ob Paki

Knjižnica Šmartno ob Paki
Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Šmartno ob Paki <br> Osrednji spomenik NOB

Fotografija: 1801-19

Šmartno ob Paki

Osrednji spomenik NOB
Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Letuš

Fotografija: 1805-0

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Letuš <br> Cerkev in osnovna šola v Letušu

Fotografija: 1805-7

Letuš

Cerkev in osnovna šola v Letušu
Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Letuš <br> Reka Savinja

Fotografija: 1806-6

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Letuš <br> Cerkev sv. Janeza Krstnika

Fotografija: 1807-0

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Polzela

Fotografija: 1820-1

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Polzela <br> Cerkev sv. Marjete

Fotografija: 1821-0

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Polzela <br> Spomenik padlim v 1. svetovni vojni

Fotografija: 1822-0

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Polzela <br> Občinska stavba

Fotografija: 1823-0

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Polzela <br> Robinija

Fotografija: 1824-0

Polzela

Robinija

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Polzela <br> Kulturni dom

Fotografija: 1825-1

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Polzela <br> Spomenik žrtvam NOB

Fotografija: 1826-2

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Polzela <br> Dvorec Šenek s parkom

Fotografija: 1828-0

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Polzela <br> Dvorec Šenek

Fotografija: 1829-0

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Polzela <br> Park Šenek

Fotografija: 1830-10

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Polzela <br> Kapela sv. Florijana

Fotografija: 1831-4

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Polzela <br> Pušpanov vrt

Fotografija: 1832-10

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Polzela <br> Grad Komenda

Fotografija: 1833-1

Podatki

Občina: BRASLOVČE (5291 prebivalcev)

Naselja v občini:

Letuš (785 prebivalcev), Parižlje (739), Podvrh (388), Braslovče (383), Rakovlje (374),

Grajska vas (353), Gomilsko (348), Trnava (244), Male Braslovče (235), Orla vas (195), Šmatevž (175), Kamenče (161), Dobrovlje (159), Šentrupert (152), Preserje (114), Topovlje (111), Spodnje Gorče (76), Podgorje pri Letušu (68), Zgornje Gorče (65), Poljče (62), Zakl (60), Glinje (44)


Občina: POLZELA (5966 prebivalcev)

Naselja v občini:

Polzela (2380 prebivalcev), Breg pri Polzeli (957), Andraž nad Polzelo (828), Ločica ob Savinji (825), Založe (401),

Podvin pri Polzeli (284), Dobrič (182), Orova vas (109)


Občina: ŠMARTNO OB PAKI (3161 prebivalcev)

Naselja v občini:

Šmartno ob Paki (642 prebivalcev), Rečica ob Paki (466), Gavce (391), Mali Vrh (372), Veliki Vrh (270),

Paška vas (225), Slatina (218), Skorno (207), Podgora (197), Gorenje (173)

Count: 1