Crnomelj with neighbourhood - Staro mestno jedro Črnomlja
Southeast Slovenia

Crnomelj with neighbourhood

Now
;;light
25
Tomorrow
mostClear;;light
15 29
17.08.2018
mostClear;;light
14 30

Interactive map with sightsMost Beautiful Trips

Crnomelj with neighbourhood - Lahinja Landscape Park <br> The source of the Lahinja River

Photo: 4620-0

Lahinja Landscape Par...

The source of the Lahinja River
Crnomelj with neighbourhood - Crnomelj <br> The old town centre of Crnomelj

Photo: 4802-0

Crnomelj

The old town centre of Crnomelj
Crnomelj with neighbourhood - Crnomelj <br> Komenda

Photo: 4802-3

Crnomelj

Komenda
Crnomelj with neighbourhood - Crnomelj <br> The Stonic Castle

Photo: 4802-7

Crnomelj

The Stonic Castle
Crnomelj with neighbourhood - Crnomelj <br> The Church of the Holy Spirit

Photo: 4802-17

Crnomelj

The Church of the Holy Spirit
Crnomelj with neighbourhood - Mitra Temple (Mitrej) above Rozanc <br> Mitra Temple (Mitrej) above Rozanec

Photo: 4810-0

Mitra Temple (Mitrej)...

Mitra Temple (Mitrej) above Rozanec
Crnomelj with neighbourhood - Radenci at Kolpa

Photo: 4831-0

Crnomelj with neighbourhood - Radenci at Kolpa <br> Bathing area at mill

Photo: 4832-0

Radenci at Kolpa

Bathing area at mill

Crnomelj with neighbourhood - Radenci at Kolpa <br> Radenci at Kolpa - Kanu Kamp

Photo: 4833-0

Radenci at Kolpa

Radenci at Kolpa - Kanu Kamp
Crnomelj with neighbourhood - Breg pri Sinjem Vrhu <br> Mill and dam

Photo: 4835-0

Breg pri Sinjem Vrhu

Mill and dam

Crnomelj with neighbourhood - Kobiljaca Cave

Photo: 4836-0

Crnomelj with neighbourhood - Kot pri Damlju

Photo: 4837-0

Crnomelj with neighbourhood - Damelj

Photo: 4839-0

Crnomelj with neighbourhood - Walking Trail: Damelj-Radenci <br> Kolpa River

Photo: 4841-30

Data

Municipality: ČRNOMELJ (14717 population)

Settlements in the municipality:

Črnomelj (5776 population), Kanižarica (583), Lokve (514), Griblje (356), Tribuče (328),

Dragatuš (251), Vinica (241), Tanča Gora (207), Dobliče (186), Stražnji Vrh (163), Blatnik pri Črnomlju (153), Drenovec (150), Zilje (148), Ručetna vas (146), Hrast pri Vinici (141), Vojna vas (123), Preloka (123), Jelševnik (121), Adlešiči (118), Učakovci (116), Sečje selo (115), Butoraj (114), Dragovanja vas (113), Svibnik (110), Vranoviči (109), Nova Lipa (103), Petrova vas (102), Stari trg ob Kolpi (97), Rodine (97), Marindol (95), Stara Lipa (93), Dolenjci (92), Čudno selo (89), Obrh pri Dragatušu (88), Bojanci (84), Grič pri Dobličah (84), Podklanec (83), Belčji Vrh (82), Cerkvišče (78), Tušev Dol (76), Sela pri Dragatušu (76), Sinji Vrh (75), Veliki Nerajec (74), Zapudje (71), Doblička Gora (71), Sela pri Otovcu (69), Jerneja vas (66), Podlog (66), Rožanec (65), Bedenj (62), Vrhovci (62), Golek pri Vinici (61), Pribinci (59), Mihelja vas (55), Desinec (55), Balkovci (55), Otovec (54), Golek (54), Kvasica (52), Žuniči (51), Gorenjci pri Adlešičih (51), Velika Lahinja (51), Dolenja vas pri Črnomlju (51), Rožič Vrh (48), Perudina (48), Dolenji Suhor pri Vinici (48), Ogulin (48), Mavrlen (46), Mali Nerajec (46), Sodevci (46), Fučkovci (45), Jankoviči (40), Drežnik (40), Dolnja Paka (39), Brdarci (38), Hrib (38), Gornji Suhor pri Vinici (36), Zorenci (36), Paunoviči (34), Vukovci (34), Naklo (34), Pusti Gradec (33), Damelj (32), Gornja Paka (31), Purga (31), Dolenji Radenci (30), Srednji Radenci (28), RIM (28), Talčji Vrh (27), Gorenji Radenci (26), Mala Lahinja (26), Prelesje (26), Knežina (25), Breznik (24), Deskova vas (24), Šipek (22), Velika sela (21), Gorenja Podgora (21), Dalnje Njive (21), Zagozdac (21), PAVIČIČI (20), Miliči (19), Zajčji Vrh (17), Dragoši (15), Draga pri Sinjem Vrhu (15), Mala sela (14), Močile (14), Špeharji (14), Zastava (13), Kovačji Grad (13), Gorica (12), Kovača vas (11), Kot pri Damlju (10), Pobrežje (9), Dolenja Podgora (8), Črešnjevec pri Dragatušu (5), Selce pri Špeharjih (5), Bistrica (3), Kot ob Kolpi (2), Breg pri Sinjem Vrhu (2), Dečina (1), Miklarji (0)

Count: 1