Lahinja Landscape Park - Izvir Lahinje
map
Southeast SloveniaLahinja Landscape Park

Lahinja Landscape Park 

Today
overcast;;light
7 14
Tomorrow
partCloudy;;light
5 17
25.10.2017
prevCloudy;;light
4 17

Interactive map with sightsPhotos

Lahinja Landscape Park - The source of the Lahinja River

Photo: 4620-0

The source of the Lahinja River
Lahinja Landscape Park - Turning for the source of the Lahinja River from the road between Belcji Vrh and Knezina

Photo: 4620-1

Turning for the source of the Lahinja River from the road between Belc...
Lahinja Landscape Park - Information board for The Lahinja Landscape Park

Photo: 4620-2

Information board for The Lahinja Landscape Park
Lahinja Landscape Park - The source of the Lahinja River

Photo: 4620-3

The source of the Lahinja River
Lahinja Landscape Park - The source of the Lahinja River

Photo: 4620-4

The source of the Lahinja River
Lahinja Landscape Park - Footpath near the source of the Lahinja River

Photo: 4620-5

Footpath near the source of the Lahinja River
Lahinja Landscape Park - Wooden footbridge over brook

Photo: 4620-6

Wooden footbridge over brook
Lahinja Landscape Park - Lahinja near the source

Photo: 4620-7

Lahinja near the source
Lahinja Landscape Park - Lahinja near the source

Photo: 4620-8

Lahinja near the source
Lahinja Landscape Park - Observatory near the source

Photo: 4620-9

Observatory near the source
Lahinja Landscape Park - Arriving in Mala Lahinja village

Photo: 4620-10

Arriving in Mala Lahinja village
Lahinja Landscape Park - Crossing in Mala Lahinja village

Photo: 4620-11

Crossing in Mala Lahinja village
Lahinja Landscape Park - Direction signs to the sightseeings in Lahinja Landscape Park

Photo: 4620-12

Direction signs to the sightseeings in Lahinja Landscape Park
Lahinja Landscape Park - Path to the Belcji Vrh village

Photo: 4620-13

Path to the Belcji Vrh village
Lahinja Landscape Park - Footpath to the Zjot Karst Cave

Photo: 4620-14

Footpath to the Zjot Karst Cave
Lahinja Landscape Park - Belcji Vrh village back

Photo: 4620-15

Belcji Vrh village back

Data

Municipality: ČRNOMELJ (14717 population)

Settlements in the municipality:

Črnomelj (5776 population), Kanižarica (583), Lokve (514), Griblje (356), Tribuče (328),

Dragatuš (251), Vinica (241), Tanča Gora (207), Dobliče (186), Stražnji Vrh (163), Blatnik pri Črnomlju (153), Drenovec (150), Zilje (148), Ručetna vas (146), Hrast pri Vinici (141), Vojna vas (123), Preloka (123), Jelševnik (121), Adlešiči (118), Učakovci (116), Sečje selo (115), Butoraj (114), Dragovanja vas (113), Svibnik (110), Vranoviči (109), Nova Lipa (103), Petrova vas (102), Stari trg ob Kolpi (97), Rodine (97), Marindol (95), Stara Lipa (93), Dolenjci (92), Čudno selo (89), Obrh pri Dragatušu (88), Bojanci (84), Grič pri Dobličah (84), Podklanec (83), Belčji Vrh (82), Cerkvišče (78), Tušev Dol (76), Sela pri Dragatušu (76), Sinji Vrh (75), Veliki Nerajec (74), Doblička Gora (71), Zapudje (71), Sela pri Otovcu (69), Jerneja vas (66), Podlog (66), Rožanec (65), Bedenj (62), Vrhovci (62), Golek pri Vinici (61), Pribinci (59), Mihelja vas (55), Desinec (55), Balkovci (55), Otovec (54), Golek (54), Kvasica (52), Žuniči (51), Gorenjci pri Adlešičih (51), Velika Lahinja (51), Dolenja vas pri Črnomlju (51), Rožič Vrh (48), Perudina (48), Dolenji Suhor pri Vinici (48), Ogulin (48), Mavrlen (46), Mali Nerajec (46), Sodevci (46), Fučkovci (45), Jankoviči (40), Drežnik (40), Dolnja Paka (39), Brdarci (38), Hrib (38), Gornji Suhor pri Vinici (36), Zorenci (36), Paunoviči (34), Vukovci (34), Naklo (34), Pusti Gradec (33), Damelj (32), Gornja Paka (31), Purga (31), Dolenji Radenci (30), Srednji Radenci (28), RIM (28), Talčji Vrh (27), Gorenji Radenci (26), Mala Lahinja (26), Prelesje (26), Knežina (25), Breznik (24), Deskova vas (24), Šipek (22), Velika sela (21), Gorenja Podgora (21), Dalnje Njive (21), Zagozdac (21), PAVIČIČI (20), Miliči (19), Zajčji Vrh (17), Dragoši (15), Draga pri Sinjem Vrhu (15), Močile (14), Špeharji (14), Mala sela (14), Kovačji Grad (13), Zastava (13), Gorica (12), Kovača vas (11), Kot pri Damlju (10), Pobrežje (9), Dolenja Podgora (8), Črešnjevec pri Dragatušu (5), Selce pri Špeharjih (5), Bistrica (3), Kot ob Kolpi (2), Breg pri Sinjem Vrhu (2), Dečina (1), Miklarji (0)

Comments

If you like to comment, you have to REGISTER or LOGIN!
There is still no comment for this trip! Be the first with the comment!