Mestinje - Anticline - Antiklinala
Carinthia - Savinja RegionMestinje - Anticline

Mestinje - Anticline 

Now
partCloudy;SHRA;light
27
Tomorrow
partCloudy;SHRA;light
17 27
18.07.2018
partCloudy;;light
15 30

Most Beautiful Trips - Smarje pri Jelsah with neighbourhood

Smarje pri Jelsah - Calvary (The Way of the Cross)
Smarje pri Jelsah - Church of St. Rok
Lemberg pri Smarju - Church of St. Pancras
Sladka Gora - Church of the Assumption (Church of Our Lady of the Miraculous)
Lemberg pri Smarju - Rotovz Town Hall
Smarje pri Jelsah - Jelsingrad (Jelse Mansion)
Mestinje - Anticline

All Trips

Other tripsInteractive map with sightsPhotos

Mestinje - Anticline - Anticline

Photo: 1481-0

Anticline
Mestinje - Anticline - Anticline in Mestinje

Photo: 1481-1

Anticline in Mestinje
Mestinje - Anticline - Mestinje anticline

Photo: 1481-2

Mestinje anticline
Mestinje - Anticline - Water Educational Trail - Anticline

Photo: 1481-3

Water Educational Trail - Anticline

Data

Municipality: ŠMARJE PRI JELŠAH (10154 population)

Settlements in the municipality:

Šmarje pri Jelšah (1779 population), Kristan vrh (390), Mestinje (343), Grobelno - del (317), Grliče (217),

Šentvid pri Grobelnem (198), Grobelce (194), Dvor (192), Zibika (186), Bodrež (183), Stranje (164), Brecljevo (163), Gornja vas (157), Predenca (157), Hajnsko (156), Vrh (153), Zgornje Tinsko (142), Završe pri Grobelnem (140), Sveti Štefan (139), Babna Brda (136), Senovica (136), Polžanska Gorca (135), Pijovci (134), Belo (127), Preloge pri Šmarju (127), Lemberg pri Šmarju (126), Laše (122), Šerovo (122), Škofija (121), Cerovec pri Šmarju (119), Bodrišna vas (118), Vršna vas (118), Babna Gora (117), Sotensko pri Šmarju (115), Platinovec (112), Bobovo pri Šmarju (108), Pečica (107), Predel (105), Krtince (101), Babna Reka (97), Strtenica (97), Vodenovo (96), Močle (95), Polžanska vas (90), Bukovje v Babni Gori (85), Sladka Gora (83), Pustike (83), Globoko pri Šmarju (81), Vinski Vrh pri Šmarju (78), Dol pri Šmarju (77), Spodnja Ponkvica (77), Koretno (77), Mala Pristava (77), Zibiška vas (75), Nova vas pri Šmarju (71), Korpule (69), Spodnje Tinsko (62), Ješovec pri Šmarju (62), Spodnje Selce (62), Gaj (62), Kamenik (62), Rakovec (61), Lekmarje (58), Dol pri Pristavi (56), Brezje pri Lekmarju (55), Orehovec (52), Zadrže (52), Spodnje Mestinje (46), Beli Potok pri Lembergu (40), Dragomilo (38), Lipovec (37), Jazbina (36), Jerovska vas (35), Zastranje (26), Bezgovica (25), Konuško (23), Topolovec (20)

Count: 1