Podzemelj - Podzemelj
JugovzhodnaPodzemelj

Podzemelj

Podzemelj - Kopališče
Trenutno
prevCloudy;SN;light
1
Jutri
prevCloudy;SN;light
-2 1
23.01.2019
overcast;SN;light
-2 -1

Interaktivni zemljevid z znamenitostmi

Podzemelj je manjše naselje, ki se nahaja v bližini mesta Metlika in spada v istoimensko občino. Kraj se prvič omenja v letu 1279. V bližini se nahaja kamp Podzemelj, ki se razprostira ob čudoviti reki Kolpi. Le-ta je najbolj južna reka v Sloveniji in je poznana po svoji neokrnjenosti in čistosti.
Ob naselju stoji razgledni hrib Kučar, katerega območje je bilo poseljeno že v prazgodovinskem obdobju, kar je razvidno iz ostankov nasipov na južnem vrhu hriba. Na severnem vrhu hriba so našli poznoantični naselbinski kompleks, ki je obsegal več stanovanjskih stavb, krstilnico in dve cerkvi. V obdobju antike je naselbino obdajalo obzidje. V halštatskem času je bilo na tem območju eno od največjih železnodobnih selišč v večjem južnoalpskem prostoru. Odkrili so ostanke kovačnice, več stavb in topilnico železove rude.
V tistem času so umrle pokopavali v gomile, ki so jih odkrili ob vznožju Kučarja. Večinoma so grobove odkopali že pred prvo svetovno vojno, izkopanine pa so nato prepeljali v Narodni muzej v Ljubljani in Naravoslovni muzej na Dunaju. Iz obdobja Rimljanov se je ohranil rimski nagrobnik, ki je bil posvečen bogu Silvanu. Naselje je bilo poseljeno tudi v srednjem veku, o čemer priča Janez Vajkard Valvasor, ki je opisal cerkev sv. Martina. Stavba naj bi bila sezidana že pred letom 1228. V začetku 16. stoletja je vasica spadala pod gradaško gospostvo in je imela okoli deset kmetij.
V kraju z bližnjo okolico predstavljajo zanimivosti baročna cerkev sv. Martina, osnovna šola, gasilski dom, manjša trgovina, gostišče, kamp Podzemelj ob reki Kolpi s kopališčem in gostinskim objektom, športno letališče Prilozje, ribnik Prilozje in ostalo. Cerkev predstavlja središčni del vasi, od nje pa vodi cesta na hrib Kučar, ki je pod spomeniškim varstvom. Na vrhu hriba so se ohranili ostanki cerkvice iz 4. stoletja. Po slikovitem hribu se razprostirajo številni vinogradi in značilne belokranjske zidanice. Kamp Podzemelj v poletnem času obiščejo številni domači in tuje gostje, saj je idealna točka za preživljanje prostega časa.


Fotografije

Podzemelj - Podzemelj

Fotografija: 4624-0

Podzemelj
Podzemelj - Cesta skozi Podzemelj

Fotografija: 4624-1

Cesta skozi Podzemelj
Podzemelj - Podzemelj v Beli Krajini

Fotografija: 4624-2

Podzemelj v Beli Krajini
Podzemelj - Gostišče Veselič

Fotografija: 4624-3

Gostišče Veselič
Podzemelj - Kmetijska zadruga Metlika - Trgovina Podzemelj

Fotografija: 4624-4

Kmetijska zadruga Metlika - Trgovina Podzemelj
Podzemelj - Trgovina Podzemelj

Fotografija: 4624-5

Trgovina Podzemelj
Podzemelj - Cesta

Fotografija: 4624-6

Cesta
Podzemelj - Gasilski dom

Fotografija: 4624-7

Gasilski dom
Podzemelj - Gasilski dom Podzemelj

Fotografija: 4624-8

Gasilski dom Podzemelj
Podzemelj - Travnik

Fotografija: 4624-9

Travnik
Podzemelj - Krave na paši

Fotografija: 4624-10

Krave na paši
Podzemelj - Konec Podzemlja v smeri proti Adlešičem

Fotografija: 4624-11

Konec Podzemlja v smeri proti Adlešičem
Podzemelj - Koruza

Fotografija: 4624-12

Koruza
Podzemelj - Učna pot Kučar - Kolpa

Fotografija: 4624-13

Učna pot Kučar - Kolpa
Podzemelj - Gnezdo štorkelj

Fotografija: 4624-14

Gnezdo štorkelj
Podzemelj - Štorklje

Fotografija: 4624-15

Štorklje
Podzemelj - Cesta Podzemelj - Zemelj

Fotografija: 4624-16

Cesta Podzemelj - Zemelj
Podzemelj - Pot proti cerkvi sv. Helene

Fotografija: 4624-17

Pot proti cerkvi sv. Helene
Podzemelj - Cerkev sv. Helene

Fotografija: 4624-18

Cerkev sv. Helene
Podzemelj - Cerkev sv. Helene v Podzemlju

Fotografija: 4624-19

Cerkev sv. Helene v Podzemlju
Podzemelj - Cerkev sv. Helene in gomilno grobišče

Fotografija: 4624-20

Cerkev sv. Helene in gomilno grobišče
Podzemelj - Razgled od cerkve sv. Helene

Fotografija: 4624-21

Razgled od cerkve sv. Helene
Podzemelj - Informativna tabla - Cerkev sv. Helene in gomilno grobišče

Fotografija: 4624-22

Informativna tabla - Cerkev sv. Helene in gomilno grobišče
Podzemelj - Cerkev sv. Martina

Fotografija: 4625-0

Podzemelj - Cerkev sv. Martina <br> Notranjost

Fotografija: 4625-4

Podzemelj - Kamp <br> Gostinski objekt

Fotografija: 4626-3

Kamp

Gostinski objekt
Podzemelj - Kamp <br> Igrišče za odbojko na mivki

Fotografija: 4626-11

Kamp

Igrišče za odbojko na mivki
Podzemelj - Kamp <br> Košarkaško igrišče

Fotografija: 4626-12

Kamp

Košarkaško igrišče
Podzemelj - Kamp <br> Mobilna hišica

Fotografija: 4626-15

Kamp

Mobilna hišica
Podzemelj - Kamp <br> Kamp Podzemelj

Fotografija: 4626-16

Kamp

Kamp Podzemelj
Podzemelj - Kopališče <br> Reka Kolpa

Fotografija: 4627-0

Kopališče

Reka Kolpa
Podzemelj - Kopališče

Fotografija: 4627-1

Podzemelj - Vožnja s čolnom

Fotografija: 4628-0

Podatki

Občina: METLIKA (8339 prebivalcev)

Naselja v občini:

Metlika (3196 prebivalcev), Rosalnice (411), Gradac (378), Radovica (286), Drašiči (223),

Križevska vas (221), Krasinec (176), Bereča vas (175), Gornja Lokvica (171), Grabrovec (164), Čurile (155), Primostek (152), Podzemelj (144), Božakovo (133), Slamna vas (121), Bušinja vas (120), Hrast pri Jugorju (119), Bojanja vas (117), Svržaki (113), Trnovec (108), Dragomlja vas (99), Radoviči (96), Gornji Suhor pri Metliki (90), Klošter (86), Dolnja Lokvica (80), Brezovica pri Metliki (76), Dolnje Dobravice (74), Dolnji Suhor pri Metliki (70), Otok (63), Boršt (60), Krivoglavice (57), Zemelj (53), Geršiči (52), Boldraž (49), Rakovec (45), Grm pri Podzemlju (45), Želebej (42), Ravnace (41), Dole (40), Sela pri Jugorju (38), Kapljišče (33), Gornje Dobravice (32), Jugorje pri Metliki (32), Vidošiči (30), Prilozje (29), Železniki (29), Malo Lešče (29), Drage (24), Boginja vas (23), Škemljevec (22), Škrilje (18), Mlake (18), Krašnji Vrh (17), Krmačina (17), Radoši (12), Božič Vrh (10), Kamenica (10), Okljuka (9), Mačkovec pri Suhorju (6)

Count: 1