Rogaska Slatina - Ljubljanski dom - Ljubljanski dom
Carinthia - Savinja RegionRogaska Slatina - Ljubljanski dom

Rogaska Slatina - Ljubljanski dom

Now
;;light
19
Tomorrow
mostClear;;light
6 19
21.10.2018
prevCloudy;;light
8 14

Interactive map with sightsPhotos

Ljubljanski dom - Ljubljanski dom at Spa Park

Photo: 1050065-0

Ljubljanski dom at Spa Park
Ljubljanski dom - Ljubljanski dom

Photo: 1050065-1

Ljubljanski dom
Ljubljanski dom - Ljubljanski dom in Rogaska Slatina

Photo: 1050065-2

Ljubljanski dom in Rogaska Slatina

Data

Municipality: ROGAŠKA SLATINA (11004 population)

Settlements in the municipality:

Rogaška Slatina (5111 population), Spodnje Sečovo (467), Sv. Florijan (371), Cerovec pod Bočem (346), Irje (315),

Spodnje Negonje (273), Topole (237), Tekačevo (220), Tržišče (175), Zagaj pod Bočem (168), Velike Rodne (164), Kačji Dol (163), Čača vas (160), Brestovec (156), Strmec pri sv. Florijanu (149), Rjavica (148), Zgornja Kostrivnica (147), Tuncovec (142), Zgornji Gabernik (140), Zgornje Negonje (130), Spodnji Gabernik (122), Male Rodne (122), Prnek (122), Ceste (119), Kamna Gorca (112), Podplat (111), Spodnja Kostrivnica (111), Kamence (101), Zgornje Sečovo (99), Nimno (92), Plat (90), Rajnkovec (89), Ratanska vas (83), Gabrovec pri Kostrivnici (72), Podturn (72), Pristavica (69), Drevenik (66), Brezje pri Podplatu (63), Gabrce (51), Gradiški Dol (31), Vinec (25)

Count: 1