Rogaska Slatina - Old administrative building - Stara direkcija
Carinthia - Savinja RegionRogaska Slatina - Old administrative building

Rogaska Slatina - Old administrative building

The Old administrative building is the oldest building in Rogaska Slatina
Now
clear;;light
12
Tomorrow
prevCloudy;;light
5 21
24.06.2018
prevCloudy;;light
10 21

Interactive map with sightsPhotos

Old administrative building - Old administrative building

Photo: 1050046-0

Old administrative building
Old administrative building - Old administrative building in Rogaska Slatina

Photo: 1050046-1

Old administrative building in Rogaska Slatina
Old administrative building - Entrance

Photo: 1050046-2

Entrance
Old administrative building - Stone heraldic gable above the entrance

Photo: 1050046-3

Stone heraldic gable above the entrance
Old administrative building - Former Graphical Museum

Photo: 1050046-4

Former Graphical Museum
Old administrative building - Museum of Graphic Arts XVI.-XIX. century - Gift of Kurt Müller

Photo: 1050046-5

Museum of Graphic Arts XVI.-XIX. century - Gift of Kurt Müller

Data

Municipality: ROGAŠKA SLATINA (11004 population)

Settlements in the municipality:

Rogaška Slatina (5111 population), Spodnje Sečovo (467), Sv. Florijan (371), Cerovec pod Bočem (346), Irje (315),

Spodnje Negonje (273), Topole (237), Tekačevo (220), Tržišče (175), Zagaj pod Bočem (168), Velike Rodne (164), Kačji Dol (163), Čača vas (160), Brestovec (156), Strmec pri sv. Florijanu (149), Rjavica (148), Zgornja Kostrivnica (147), Tuncovec (142), Zgornji Gabernik (140), Zgornje Negonje (130), Prnek (122), Spodnji Gabernik (122), Male Rodne (122), Ceste (119), Kamna Gorca (112), Podplat (111), Spodnja Kostrivnica (111), Kamence (101), Zgornje Sečovo (99), Nimno (92), Plat (90), Rajnkovec (89), Ratanska vas (83), Gabrovec pri Kostrivnici (72), Podturn (72), Pristavica (69), Drevenik (66), Brezje pri Podplatu (63), Gabrce (51), Gradiški Dol (31), Vinec (25)

Count: 1