Sentjur with neighbourhood - Grad Rifnik
Carinthia - Savinja Region

Sentjur with neighbourhood

Rifnik Castle
Svetina - St. Mary of the Snow Church
Svetina

Interactive map with sightsMost Beautiful Trips

Sentjur with neighbourhood - Rifnik Castle

Photo: 1960-2

Sentjur with neighbourhood - Svetina

Photo: 1990-2

Sentjur with neighbourhood - Svetina <br> St. Mary of the Snow Church

Photo: 1993-5

Sentjur with neighbourhood - Svetina <br> Church of St. Cross

Photo: 1994-1

Sentjur with neighbourhood - Svetina <br> Alma Karlin's grave

Photo: 1995-6

Data

Municipality: ŠENTJUR (18899 population)

Settlements in the municipality:

Šentjur (4762 population), Gorica pri Slivnici (557), Ponikva (492), Proseniško (473), Vrbno (446),

Loka pri Žusmu (407), Dramlje (405), Planina pri Sevnici (378), Dolga Gora (283), Hotunje (282), Tratna pri Grobelnem (273), Vodruž (240), Svetelka (238), Stopče (231), Grobelno - del (230), Krajnčica (225), Goričica (210), Podgrad (208), Lutrje (203), Primož pri Šentjurju (202), Dobrina (199), Kostrivnica (191), Javorje (176), Marija Dobje (171), Razbor (170), Laze pri Dramljah (169), Voduce (166), Dole (165), Krivica (164), Rifnik (161), Bukovje pri Slivnici (160), Pletovarje (159), Doropolje (156), Cerovec (146), Trnovec pri Dramljah (145), Botričnica (144), Boletina (140), Lopaca (139), Jakob pri Šentjurju (138), Hrastje (136), Kameno (136), Paridol (129), Žegar (123), Šedina (121), Turno (121), Straža na Gori (121), Zagaj pri Ponikvi (116), Šibenik (114), Jarmovec (111), Ostrožno pri Ponikvi - del (111), Košnica (111), Jelce (111), Šentvid pri Planini (109), Lokarje (109), Slivnica pri Celju (109), Slatina pri Ponikvi (108), Vodule (106), Bezovje pri Šentjurju (103), Podgaj (102), Zlateče pri Šentjurju (102), Okrog (98), Loke pri Planini (96), Srževica (91), Planinska vas (90), Straška Gorca (86), Brezje ob Slomu (84), Prapretno (83), Dobje pri Lesičnem (81), Zgornje Selce (80), Brdo (78), Osredek (76), Vodice pri Kalobju (76), Podvine (75), Visoče (74), Bobovo pri Ponikvi (71), Kalobje (70), Dobovec pri Ponikvi (69), Grušce (62), Tajhte (62), Podlog pod Bohorjem (61), Podpeč pri Šentvidu (60), Podlešje (58), Planinski Vrh (55), Repno (54), Hruševec (54), Rakitovec (53), Planinca (52), Trno (52), Jazbine (49), Črnolica (48), Zalog pod Uršulo (47), Golobinjek pri Planini (46), Vezovje (46), Trška Gorca (42), Ponkvica (42), Uniše (41), Drobinsko (41), Jazbin Vrh (40), Podpeč nad Marofom (33), Voglajna (33), Sotensko pod Kalobjem (30), Sele (27), Vodice pri Slivnici (26), Tratna ob Voglajni (21), Vejice (20), Hrušovje (20), Zgornje Slemene (18), Spodnje Slemene (15)


Municipality: ŠTORE (4270 population)

Settlements in the municipality:

Štore (1937 population), Kompole (492), Prožinska vas (483), Pečovje (242), Laška vas pri Štorah (229),

Šentjanž nad Štorami (215), Javornik (159), Svetina (122), Draga (111), Ogorevc (105), Kanjuce (104), Svetli Dol (71)

Count: 1