Slovenske Konjice - Mestni trg
Carinthia - Savinja RegionSlovenske Konjice

Slovenske Konjice

Slovenske Konjice - Church of St. George
Slovenske Konjice - Mestni trg (Town Square)
Slovenske Konjice - Trebnik Mansion
Now
partCloudy;SHRA;light
28
Tomorrow
mostClear;;light
15 30
19.07.2018
mostClear;;light
16 30

Interactive map with sightsPhotos

Slovenske Konjice - Mestni trg (Town Square) <br> Statue - Woman on horse

Photo: 1161-3

Mestni trg (Town Squa...

Statue - Woman on horse
Slovenske Konjice - Mestni trg (Town Square) <br> District Court in Slovenske Konjice

Photo: 1161-4

Mestni trg (Town Squa...

District Court in Slovenske Konjice
Slovenske Konjice - Mestni trg (Town Square) <br> Culture home

Photo: 1161-5

Slovenske Konjice - Mestni trg (Town Square) <br> Hotel Dravinja

Photo: 1161-6

Slovenske Konjice - Mestni trg (Town Square) <br> Bridge over the Dravinja River

Photo: 1161-7

Mestni trg (Town Squa...

Bridge over the Dravinja River
Slovenske Konjice - Mestni trg (Town Square) <br> Horse - Symbol of Slovenske Konjice

Photo: 1161-9

Mestni trg (Town Squa...

Horse - Symbol of Slovenske Konjice
Slovenske Konjice - Mestni trg (Town Square) <br> Dravinja River

Photo: 1161-10

Slovenske Konjice - Church of St. George

Photo: 1166-2

Slovenske Konjice - Church of St. George <br> Mary's column

Photo: 1166-13

Church of St. George

Mary's column
Slovenske Konjice - Parson's house

Photo: 1167-1

Slovenske Konjice - Trebnik Mansion

Photo: 1168-1

Slovenske Konjice - Trebnik Mansion <br> Trebnik pond

Photo: 1168-10

Trebnik Mansion

Trebnik pond
Slovenske Konjice - Church of St. Ann

Photo: 1169-2

Data

Municipality: SLOVENSKE KONJICE (14414 population)

Settlements in the municipality:

Slovenske Konjice (4869 population), Loče (684), Žiče (568), Bezina (536), Tepanje (521),

Draža vas (518), Škalce (414), Vešenik (373), Zbelovska Gora (325), Spodnje Preloge (306), Zbelovo (273), Mlače (252), Zeče (246), Konjiška vas (225), Polene (211), Gabrovnik (198), Spodnje Grušovje (197), Ličenca (193), Sveti Jernej (178), Lipoglav (173), Preloge pri Konjicah (166), Klokočovnik (155), Tepanjski Vrh (142), Spodnje Laže (141), Zgornja Pristava (135), Breg pri Konjicah (132), Zgornje Laže (130), Koble (123), Kamna Gora (122), Stare Slemene (116), Brezje pri Ločah (116), Dobrnež (112), Sojek (111), Tolsti Vrh (105), Blato (100), Brdo (95), Selski Vrh (90), Dobrava pri Konjicah (88), Novo Tepanje (84), Nova vas pri Konjicah (83), Gabrovlje (74), Kraberk (73), Škedenj (71), Suhadol (68), Mali Breg (58), Strtenik (54), Podpeč ob Dravinji (49), Petelinjek pri Ločah (47), Kolačno (47), Perovec (45), Štajerska vas (41), Penoje (39), Spodnja Pristava (36), Spodnji Jernej (33), Prežigal (23), Podob (21), Ostrožno pri Ločah (15), Špitalič pri Slov. Konjicah (14)

Count: 1