Rivers and confluences
Confluence of Sava and Krka - Sotočje Save in Krke
map
Southeast SloveniaConfluence of Sava and Krka

Confluence of Sava and Krka

Now
overcast;;light
1
Tomorrow
overcast;SN;light
0 2
21.02.2018
overcast;SN;light
1 1

Interactive map with sights

Conflucence of Sava and Krka is situated between the village Catez ob Savi and the city Brezice. Bridge is a popular point for photographers and lovers of the nature. The Brezice valley with the rivers and affluents belongs between the most important hydrographic region in Slovenia. Rivers played an important rule in the life of the inhabitants. The only source of the income was for many families trading with fishes. By rivers they built knittings of drawing ropes, harbours and shipyards. At the same time they started to built rests and restaurants for rafters. River was the only traffic road for rafting trade until it was buit the first railway line.


Photos

Confluence of Sava and Krka - Confluence of Sava and Krka

Photo: 5014-0

Confluence of Sava and Krka
Confluence of Sava and Krka - Confluence of Sava and Krka near Catez ob Savi and Brezice

Photo: 5014-1

Confluence of Sava and Krka near Catez ob Savi and Brezice
Confluence of Sava and Krka - River Krka before confluence

Photo: 5014-2

River Krka before confluence
Confluence of Sava and Krka - Catez ob Savi near confluence

Photo: 5014-3

Catez ob Savi near confluence
Confluence of Sava and Krka - Boat on the river Sava after confluence

Photo: 5014-4

Boat on the river Sava after confluence

Data

Municipality: BREŽICE (24301 population)

Settlements in the municipality:

Brežice (6573 population), Dobova (744), Bizeljsko (691), Sela pri Dobovi (575), Krška vas (555),

Obrežje (401), Pišece (345), Globoko (323), Čatež ob Savi (319), Artiče (312), Bukošek (306), Dečno selo (304), Arnovo selo (302), Veliki Obrež (284), Velike Malence (283), Mihalovec (278), Trebež (277), Mali Vrh (269), Piršenbreg (266), Črešnjice pri Cerkljah (241), Gabrje pri Dobovi (239), Kapele (239), Gornji Lenart (235), Cerklje ob Krki (232), Stara vas - Bizeljsko (229), Vrhje (227), Pavlova vas (225), Orešje na Bizeljskem (223), Nova vas pri Mokricah (223), Župeča vas (222), Mostec (216), Slovenska vas (213), Loče (212), Bojsno (211), Župelevec (211), Podgorje pri Pišecah (210), Dolenje Skopice (210), Jesenice (204), Dednja vas (179), Zgornji Obrež (175), Rigonce (175), Gorenje Skopice (171), Mrzlava vas (168), Slogonsko (161), Cerina (158), Blatno (156), Jereslavec (155), Boršt (151), Velika Dolina (149), Sobenja vas (148), Gazice (146), Bušeča vas (142), Sromlje (139), Hrastje pri Cerkljah (134), Križe (134), Gorenja Pirošica (134), Drenovec pri Bukovju (132), Cundrovec (131), Curnovec (126), Mali Obrež (124), Glogov Brod (124), Ribnica (123), Spodnja Pohanca (119), Dvorce (118), Brezje pri Veliki Dolini (111), Račja vas (110), Ponikve (110), Podvinje (109), Pečice (108), Žejno (104), Zgornja Pohanca (104), Cirnik (101), Brezovica na Bizeljskem (99), Dolenja vas pri Artičah (99), Globočice (94), Volčje (93), Prilipe (93), Mala Dolina (92), Koritno (91), Rajec (81), Dolenja Pirošica (77), Bukovje (69), Dramlja (69), Brezje pri Bojsnem (69), Oklukova Gora (67), Nova vas ob Sotli (59), Gregovce (58), Stojanski Vrh (58), Rakovec (58), Vrhovska vas (57), Dobeno (57), Vitna vas (56), Zasap (56), Silovec (50), Poštena vas (48), Bračna vas (48), Vinji Vrh (47), Bizeljska vas (47), Laze (47), Brvi (45), Gaj (32), Kraška vas (32), Podgračeno (30), Perišče (16), Izvir (16), Čedem (12), Stankovo (11), Kamence (10), Mali Cirnik (0)

Comments

If you like to comment, you have to REGISTER or LOGIN!
There is still no comment for this trip! Be the first with the comment!