Novi izleti

17. Mar 2019
Podzemelj - Camping Bela krajina
Kamp Bela krajina spada med manjše in najbolj urejene kampe v Sloveniji. Poznan je kot miren kamp, ki se v celoti razprostira tik ob reki Kolpi in je obkrožen z neokrnjeno naravo. Nahaja se v Beli krajini, ki je značilno kraška ter prepoznavna po brezah in steljnikih. Neokrnjeno naravno okolje nudi številne možnosti za izlete v bližnjo okolico ter spoznavanje kulturnih in naravnih znamenitosti Bele krajine. Za ljubitelje spanja pod zvezdami se vzdolž reke Kolpe nahaja raven travnat teren pod krošnjami dreves, kjer si lahko postavite svoj šotor. Doživetje kampiranja na reki Kolpi, ki je čisto drugačno kot na morju! V coni B, se na kolpskem bregu nahajajo prostorne parcele namenje ...
->
14. Feb 2019
Dolga vas pri Lendavi
Lendava je najvzhodnejše mesto v Sloveniji. Razprostira se pod vinorodnimi obronki Lendavskih goric ob reki Ledavi, tik ob meji z Madžarsko. Prebivalstvo je mešano, šolstvo, napisi in javne službe so dvojezične. Starejši del naselja leži na nizki terasi nad nekdanjim poplavnim območjem, po letu 1945 pa se je razširilo čez suhe struge in se raztegnilo na vzhod do Čentibe in na sever do Dolge vasi. Industrijski objekti se nahajajo na južnem delu. Glavna cesta iz Lendave v smeri na sever vodi skozi Dolgo vas (Hosszufalu), ki je strnjeno nadaljevanje mesta. Na tem prostoru naj bi bila rimska postojanka Halicanum. Tukaj je največje judovsko pokopališče v Sloveniji. Okoli 400 žrtvam n ...
->
14. Feb 2019
Lendava - Knjižnica
Lendava je najbolj vzhodno mesto v Sloveniji. Razprostira se pod obronki Lendavskih goric, tik ob meji z Madžarsko. Prebivalstvo je mešano, šolstvo, napisi in javne službe so dvojezični. Ob reki Ledavi se nahaja znano naravno zdravilišče Terme Lendava. Starejši del mesta se razprostira na nizki terasi nad nekdanjim poplavnim predelom, po letu 1945 oziroma regulacijah pa se je razpotegnilo čez suhe struge vse do Dolge vasi na severu in Čentibe na vzhodu. Industrijski objekti so nastali na južnem delu mesta. Oszkar Laubhaimer se je rodil leta 1852 v Mattersburgu v Avstriji. Je ena od pomembnejših oseb v zgodovini Lendave na področju meščanstva. Po poklicu je bil kraljevi notar in n ...
->
14. Feb 2019
Lendava - Doprsni kip Zala Gyorgy
Lendava je mesto in središče Občine Lendava. Je najvzhodnejše mesto v Sloveniji, ki se razprostira tik ob meji z Madžarsko. Leži pod Lendavskimi goricami ob reki Ledavi in Bukovniškim potokom. Trg Györgya Zale se nahaja v starem jedru mesta. Prenovljeni trg so slovesno odprli leta 2008. Na trgu se nahajajo Kulturni dom Lendava s koncertno in gledališko dvorano, kip kiparja, sinagoga in drugo. Doprsni kip Zala Gyorgy stoji pred Gledališko in koncertno dvorano Lendava. György Zala (1858-1937) je bil kipar in eden od najvidnejših rojakov mesta. Rodil se je v meščanski družini takratne Dolnje Lendave kot Gyorgy Mayer. Eden najbolj delovnih, zavzetih in znanih kiparjev na prehodu stol ...
->
14. Feb 2019
Lendava - Doprsni kip Primoža Trubarja
Lendava se razprostira pod obronki slikovitih Lendavskih goric, tik ob meji z Madžarsko. Je najbolj vzhodno mesto v Sloveniji. V mestu in okolici živijo pripadniki madžarske manjšine. Ob reki Ledavi se nahaja naravno zdravilišče Terme Lendava. Lendava ima pestro zgodovinsko preteklost. Rimljani so imeli na tem prostoru vojaško postojanko Halicanum. Lendava je postala trg v 14. stoletju, župnija se omenja leta 1334. Večino 17. stoletja je bilo območje pod dvojno, turško in ogrsko oblastjo. Leta 1867 je postala Lendava mesto in sedež okraja, ta status je ohranila v Kraljevini Jugoslaviji. Evangeličansko cerkveno občino so ustanovili leta 1902, do druge svetovne vojne je bila tukaj ...
->
14. Feb 2019
Lendava - Nekdanja meščanska šola
Lendava se nahaja na skrajnem vzhodnem delu Slovenije v bližini slovensko-hrvaške in slovensko-madžarske meje. Razprostira se ob vznožju Lendavskih goric, nedaleč od reke Mure. Je najvzhodnejše mesto v Sloveniji. Mesto z okolico je bilo naseljeno že v bronasti dobi. V rimskem obdobju se je na območju sedanje Lendave nahajala vojaška utrdba z imenom Halicanum. Rimljani so z zasaditvijo vinske trte postavili pomemben temelj vinogradništvu in vinarski kulturi. Najstarejši pisni vir je darilna listina iz leta 1192. Nemška rodbina je leta 1272 zgradila prvi lendavski grad, ki je že več stoletij eden od najbolj pomembnih krajevnih arhitekturnih spomenikov. Grad je leta 1480 obiskal kra ...
->
14. Feb 2019
Dvorec Podgrad
Vransko je manjše naselje, ki predstavlja središče občine Vransko. Nahaja se ob zahodni strani izteka Savinjske doline, blizu odcepa ceste v Tuhinjsko dolino. Dvorec Podgrad stoji v bližini naselja, pod strmo skalo. Sedaj prazen dvorec Podgrad se nahaja na temeljih gradov, ki so na tem predelu stali že v srednjem veku. Zaradi pomembne lokacije ob prometni poti v smeri proti zahodu je bil objekt velikokrat žrtev pestrih zgodovinskih dogodkov ter pogosto porušen in spet pozidan. Dvorec Podgrad je pozidan na talni ploskvi, ki je v obliki črke L in izvira v sedanji obliki iz začetka 19. stoletja. Zgradba je dvonadstropna, tlorisno zelo razgibana in krita s strmo streho. Na začetku 19 ...
->
14. Feb 2019
Nordijski center Planica - Planiška pot
Planica je ledeniška dolina, ki se nahaja v bližini smučarskega središča Kranjska Gora. Je zibelka smučarskih poletov, ki je poznana po vsem svetu. V Planici je največja letalnica na svetu, Bloudkova velikanka. Nordijski center Planica je bil zgrajen decembra 2015. Center nudi obiskovalcem obilo aktivnih užitkov skozi celo leto. Med aktivnosti in ponudbo centra se uvrščajo zipline, tek na smučeh, vetrovnik, smučarski skoki, muzej Planica in vodeni ogled. Ostale aktivnosti so še vožnja s sedežnico, otroško igrišče, nogometno igrišče in rolkasta steza. Poleg tega so na voljo še trgovina s spominki in okrepčevalnica, kjer imajo tople napitke, hladne pijače in sladoled. V poletnem ča ...
->
14. Feb 2019
Radeče - Reka Sopota
Radeče zaznamuje edinstvena lega pod pobočji obronkov pogorja Kum, v soteski reke Sopote in ob bregovih reke Save. Mesto se je razvilo ob stičišču prometnih, železniških in cestnih poti, ki povezujejo Posavsko hribovje, Spodnje Posavje, Celjsko kotlino in Dolenjsko. Mimo naselja je bila leta 1862 speljana železniška proga Zidani most – Zagreb, zaradi katere je pričel zamirati splavarski promet. Splavarjenje na reki Savi je bilo nekdaj pomembna gospodarska dejavnost, zaradi katere je kraj postal splavarsko pristanišče. Gospodarski razvoj in življenja prebivalcev sta se skozi stoletja namreč zelo prilagajala naravnim danostim okolja. Voda in les sta omogočala preživetje oglarjem, sp ...
->
14. Feb 2019
Šmarješke Toplice - Studenec Prinovec
Šmarješke Toplice so manjše naselje na Dolenjskem, ki so središče občine Šmarješke Toplice. Od Novega mesta so oddaljene približno dvanajst kilometrov. Kraj je najbolj znan po zdravilišču Terme Šmarješke Toplice, ki privablja številne goste. V termah so na voljo trije vrhunsko opremljeni hoteli, ki jih obdaja prostran zdraviliški park. Hotel Vitarium Superior je namenjen najbolj zahtevnim gostom. Prenovljeni Hotel Šmarjeta je primeren za daljša bivanja in družine. Hotel Toplice pa je primeren za vse, ki pridejo na oddih sami in iščejo sprostitev v slikovitih razgledih na bližnje vinograde. Potok Prinovec izvira v gozdu za hotelom Terme Šmarješke Toplice. Urejena steza vodi do mos ...
->
14. Feb 2019
Vipavski Križ - Kip Janez Svetokriški
Vipavski Križ se razprostira na podolgovatem hribu v osrednjem delu Vipavske doline, v bližini Ajdovščine. Majhno in z obzidjem obdano naselje je eden najlepših zgodovinskih kulturnih spomenikov v Sloveniji. V pisnih virih se vasica prvič omenja pod imenom Villa Crucis že leta 1252. Štiristolpni grad, ki ga je dal zgraditi goriški grof, so leta 1483 obdali z obzidjem zaradi nevarnosti turških vpadov. V začetku 16. stoletja je Križ dobil tržne pravice, okoli dvajset let kasneje pa ga je cesar Ferdinand povzdignil v mesto. V začetku 17. stoletja so grad kupili grofje Attems in takrat se je mesto kulturno in duhovno razcvetelo. Grof Friderik Attems je dal leta 1634 sezidati samostan ...
->
29. Jan 2019
Vipavski Križ
Vipavski križ je slikovita vasica, ki leži na gričku sredi Vipavske doline. Križ je eden izmed najbolj dragocenih in pomembnih spomenikov kulturne dediščine, ki je tudi pod spomeniškim varstvom. Prvotna prazgodovinska naselbina je bila v pisnih virih prvič omenjena leta 1252, razcvet pa je kraj doživel po letu 1532, ko je dobil mestne pravice. Z obzidjem so ga Goriški grofje obdali že leta 1482. Območje vasi lahko razdelimo na tri dele, ki so plac, gase in grad. Gase so najstarejši del naselja in imajo ozke ulice z eno in dvonadstropnimi hišami. Renesančni grad s štirimi okroglimi stolpi je ob koncu 15. stoletja dal zgraditi goriški grof. Danes je le delno ohranjen. Župnijska c ...
->
29. Jan 2019
Vipavski Križ - Osrednji trg (plac)
Vipavski križ je čudovita vasica, ki se nahaja na griču sredi Vipavske doline. Vipavski križ je eden izmed najbolj pomembnih spomenikov kulturne dediščine, ki je tudi pod spomeniškim varstvom. Kraj je doživel razcvet po letu 1532, ko je dobil mestne pravice. Območje vasi lahko razdelimo na tri dele, ki so plac, gase in grad. Plac spada v novejši del vasi. V tem predelu je v hiši s številko 4-5 nekdaj bival Zergol, ki je bil najbogatejši vaščan, kar se vidi tudi na zunanjosti stavbe. V hiši s številko 8 je bil sedež občine od prve svetovne vojne in vse od leta 1943. Isto je še v današnjem času. Hiša s številko 9 je bila nekdaj grajsko poslopje in namenjena grajskemu oskrbniku. V nje ...
->
29. Jan 2019
Vipavski Križ - Grad
Vipavski križ je vasica, ki se nahaja na griču sredi Vipavske doline. Vipavski križ je eden izmed najbolj dragocenih in pomembnih spomenikov kulturne dediščine, ki je tudi pod spomeniškim varstvom. Območje vasi lahko razdelimo na tri dele, ki so plac, gase in grad. Prvotna prazgodovinska naselbina je bila v pisnih virih prvič omenjena leta 1252, razcvet pa je kraj doživel po letu 1532, ko je dobil mestne pravice. Sočasno z utrjevanjem naselja na vzhodnem delu griča so Thurni leta 1478 začeli graditi grad in ga v manj kot petdesetih letih tudi dogradili. Leta 1606 se je v gradu naselil Herman Attems vom Kreutz. Attemsi so se delili na tri veje: Graške, Goriške in Svetokriške. N ...
->
29. Jan 2019
Vipavski Križ - Kapucinski samostan s cerkvijo sv. Frančiška Asiškega
Vipavski križ je zanimiva vasica, ki se nahaja na griču sredi Vipavske doline. Območje vasi lahko razdelimo na tri dele, ki so plac, gase in grad. Prvotna prazgodovinska naselbina je bila v pisnih virih prvič omenjena leta 1252, razcvet pa je kraj doživel po letu 1532, ko je dobil mestne pravice. Sočasno z utrjevanjem naselja na vzhodnem delu griča so Thurni leta 1478 začeli graditi grad in ga v manj kot petdesetih letih tudi dogradili. Leta 1606 se je v gradu naselil Herman Attems vom Kreutz. Attemsi so kmalu po svojem prihodu postavili kapucinski samostan in cerkev sv. Frančiška Asiškega, ki so jo posvetili leta 1637. Kapucini so v Vipavski Križ prišli na prošnjo grofa Attemsa, ...
->
29. Jan 2019
Vipavski Križ - Gase (ulice)
Vipavski križ je zanimiva in slikovita vasica, ki se nahaja na griču sredi Vipavske doline. Območje vasi lahko razdelimo na tri dele, ki so plac, gase in grad. Gase so najstarejši del naselja. Vhodna vrata v utrdbo so zapirali z dvižnim mostom. Obzidje je zunanjim pogledom dajalo mogočen vtis. Proti cerkvi vodi najstarejši reprezentančni niz, ki so ga zgradili po utrjevanju. Ta pelje naključnega obiskovalca naravnost do farne cerkve in gase ostanejo očem zakrite. V gasah lahko vidimo najstarejši tip enonadstopnih in dvonadstropnih hiš, ki so majhne ter podobne druga drugi. Nizi so na eni strani vkopani in ravni, kar nakazuje, da so bili zgrajeni po enotnem načrtu. Pod farno cerkv ...
->
29. Jan 2019
Vipavski Križ - Župnijska cerkev povišanja sv. Križa
Vipavski križ je slikovita vasica, ki leži na gričku sredi Vipavske doline. Dominantna lega v pokrajini ter z njo povezan dober razgled po dolini je dajal kraju velik pomen tako v času preseljevanja ljudstev, turških vpadov, verskih gibanj kot tudi političnih prelomov. Župnijska cerkev povišanja sv. Križa se nahaja na zahodnem privzdignjenem predelu Vipavskega križa. Na zahodnem in severnem delu je obdana z obzidjem. Na vzhodu do župnijske cerkve vodi baročen dostop s stopniščem. Župnijska cerkev povišanja sv. Križa se prvič omenja že okoli leta 1200. Prvotno je bila podružnica vipavske župnije. Leta 1785 je postala središče samostojne župnije. Konec 15. stoletja je bil zgrajen ...
->
23. Jan 2019
Ig in Škofljica z okolico
Ig in Škofljica z okolico imata mnoge naravne in kulturne znamenitosti, ki privabljajo številne domače in tuje obiskovalce. Med njimi najbolj izstopajo gora Krim, ki je najvišja razgledna točka nad južnim delom Ljubljanske kotline, Iški vintgar in ribniki v dolini Drage. Krim je 1107 metrov visoka gora, ki zaradi svoje oblike in lokacije velja za eno od najbolj prepoznavnih gora v okolici Ljubljanske kotline, ki jo vsako leto obišče veliko izletnikov in planincev. Na vrh Krima vodi več lahkih in dobro označenih pohodniških poti. Poraščajo ga obsežni bukovo-jelenovi gozdovi, ki so njegovo največje bogastvo. Med drugo svetovno vojno so se na območju Krima in okolici zadrževale štev ...
->
23. Jan 2019
Šempeter, Vrtojba, Renče, Vogrsko, Miren, Kostanjevica z okolico
Šempeter, Vrtojba, Renče, Vogrsko, Miren in Kostanjevica z okolico imajo mnoge naravne in kulturne znamenitosti, ki privabljajo številne domače in tuje obiskovalce. Med njimi najbolj izstopajo Cerje, Lokvica, Sela na Krasu in Šempeter pri Gorici. Cerje je vzpetina nad Mirnom, od koder se odpira nepozaben razgled na Tržaški zaliv in Kras, na Vipavsko dolino, v furlanske nižine ter prek Gorice in Brd na najvišje vrhove Julijskih Alp. Na vrhu Cerja stoji monumentalni petnadstropni spomenik, ki je posvečen braniteljem slovenske zemlje. Mimo Cerja vodi lepo označena Pot miru po Krasu, do njega so pa že vsaj od začetka prve svetovne vojne vodile makadamske poti. Na tem območju so pot ...
->
23. Jan 2019
Grad, Puconci, Cankova, Kuzma, Rogašovci z okolico
Grad, Puconci, Cankova, Kuzma, Rogašovci z okolico imajo mnoge naravne in kulturne znamenitosti, ki privabljajo številne domače in tuje obiskovalce. Med njimi najbolj izstopajo grad Grad na Goričkem, Cankova, Kuzma, Ledavsko jezero, Nuskova – Slatinski vrelec, Puconci, Sotinski breg – Kugla in Tromejnik. Grad Grad se nahaja v naselju Grad na Goričkem. Vas Grad je največje in najstarejše naselje na Goričkem. Grad je kulturni spomenik državnega pomena. Varuje se skupaj s svojo okolico in grajskim parkom kot umetnostno-arhitekturni in zgodovinski spomenik. Objekt je velik adut za turistično oživitev vasi Grad. Grad Grad se trenutno obnavlja. Je najobsežnejši grajski kompleks v Slo ...
->
23. Jan 2019
Drežnica z okolico
Drežnica z okolico ima mnoge naravne in kulturne znamenitosti, ki privabljajo številne domače in tuje obiskovalce. Med njimi najbolj izstopajo sama Drežnica, Koseč, Koseška korita, slap Krampež, slap Supot ter pot miru, prijateljstva in ustvarjalnosti. Drežnica je manjša vas v Zgornjem Posočju, ki spada v Občino Kobarid. Mimo Drežnice tečeta potoka Ročica in Stopica. Vas Drežnica je razdeljena na Dolenji in Gorenji konec ter je od Kobarida oddaljena okoli šest kilometrov. Največja kulturna znamenitost v kraju je cerkev Srca Jezusovega, ki je bila sezidana leta 1912 na mestu prejšnje cerkve sv. Julija. Cerkev je ostala nepoškodovana navkljub triletni vojni, ki je potekala v neposr ...
->
23. Jan 2019
Pot miru, prijateljstva in ustvarjalnosti
Vas Drežnica se nahaja pod previsnimi stenami veličastnega Krna, v bližini Kobarida, na levem bregu reke Soče. Vas je razdeljena na Dolenji in Gorenji konec. Mimo vasi tečeta potoka Ročica in Stopica. Bližnje vasi so Koseč, Jezerca, Magozd in Drežniške Ravne. Med kulturnimi znamenitostmi izstopa cerkev Srca Jezusovega, ki je veličastna triladijska zgradba s pročeljem in vhodnim stopniščem. Zvonik je visok kar 52 metrov. Orgle so med največjimi na območju Goriške. Hiše v Drežnici so zidane, nadstropne – kobariškega tipa. Večina od njih je ločena od gospodarskih poslopij, veliko hlevov z živino pa je tudi pod stanovanjskimi prostori. Po senožetih in travnikih stojijo seniki. Značil ...
->
23. Jan 2019
Prebold, Tabor, Vransko z okolico
Prebold, Tabor in Vransko z okolico imajo mnoge naravne in kulturne znamenitosti, ki privabljajo številne domače in tuje obiskovalce. Med njimi najbolj izstopajo samo naselje Vransko, dvorec Podgrad, cerkev svetega Hieronima in jama Škadavnica. Cerkev sv. Hieronima se nahaja na razglednem hribu Tabor, severovzhodno od Prapreč in zahodno od naselja Vransko. Prve omembe segajo v leto 1545, vendar je v osnovi dosti starejša. Podružnična cerkev je prvotno obsegala le ladjo, prezbiterij in lesen nadstrešni stolpič. Kasneje so jo dograjevali, tako danes obsega pravokotno ladjo, zvonik in zakristijo na severu. Cerkvena oprema je neogotska in nima posebne vrednosti, zanimiva pa so slep ...
->
23. Jan 2019
Pivka z okolico
Pivka z okolico ima mnoge naravne in kulturne znamenitosti, ki privabljajo številne domače in tuje obiskovalce. Med njimi najbolj izstopajo sama Pivka, Park vojaške zgodovine Pivka, Palško jezero, Petelinjsko jezero, Klenik in Slovenska vas. Pivka je središče Zgornje Pivke in sedež Občine Pivka. Naselje je imelo skozi zgodovino več imen. Kraj ima pestro zgodovinsko preteklost, ki sega že v čas prazgodovine, o čemer pričajo tudi najdbe v Parski golobini. Največje znamenitosti so Hiša kulture, mestna hiša, spomenik NOB, železniška postaja, cerkev sv. Petra. V samem središču Pivke se nahaja zelo zanimiv in še zmeraj dobro ohranjen sistem utrdb na Habjanovem hribu, kjer je tudi gro ...
->
23. Jan 2019
Rače in Fram z okolico
Rače in Fram z okolico imajo mnoge naravne in kulturne znamenitosti, ki privabljajo številne domače in tuje obiskovalce. Med njimi najbolj izstopajo samo naselje Rače z gradom Rače, Rački ribniki in Turnovi ribniki. Rače so raztegnjeno nižinsko naselje, ki ležijo ob stiku lokalnih cest izpod gozdnatega Framskega Pohorja in s širokega Dravskega polja. Lokalna cesta povezuje Rače z glavno cesto med Ptujem in Slovensko Bistrico. Prve najdbe na tem območju spadajo že v čas Rimljanov, saj so na tem predelu našli kipec rimskega boga Merkurja, ki predstavlja zaščitnika trgovcev. Našli so tudi bronaste kovance in dela marmornega spomenika. Grad Rače predstavlja primer ravninskega vod ...
->
23. Jan 2019
Rače - Grad Rače
Grad Rače predstavlja primer ravninskega vodnega ali otoškega gradu – dvorca, ki je dodatno zavarovan z visokim okopom. Grad je med letoma 1528 in 1533 pozidal Ptujčan Gregor Regall iz prvotnega dvora, ki se omenja leta 1403. Takrat je bil obdan z visokim nasipom in zavarovan še dodatno z vodnim jarkom, ki ga je obdajal z vseh strani. Vas Rače se v pisnih virih omenja že leta 1240. Zadnji lastnik objekta je bila rodbina Bachler z Dunaja. Prvotnemu renesančnemu štiritraktnemu enonadstropnemu poslopju so skozi čas prizidali dodatna poslopja in stolpe. Nastal je velik grajski komples, sestavljen iz dveh polovic. Vzhodni novejši del objekta je iz prve polovice 17. stoletja in ga zazn ...
->
23. Jan 2019
Cerkev sv. Hieronima
Gotska cerkev svetega Hieronima stoji na skalnatem razglednem hribu Tabor, zahodno od naselja Vransko in severovzhodno od Prapreč ter spada v Občino Vransko. Vransko je zadnje večje naselje, ki leži na zahodnem delu Spodnje Savinjske doline. Kraj predstavlja središče Občine Vransko. V občinskem grbu je ptica vrana, saj naj bi bilo z vranami po stari ljudski pripovedki povezano ime kraja. Skozi Vransko je nekdaj potekala furmanska cesta med Trstom in Dunajem. V Vranskem so že v letu 1573 imeli poštno poslopje, kjer je potekalo prepreganje konj poštnim kočijam. Promet se je še povečal, ko so naredili rekonstrukcijo ceste med leti 1720 in 1727 ter ko se je leto dni kasneje čez Troja ...
->
23. Jan 2019
Šmarješke Toplice - Litoželezni vodnjak
Šmarješke Toplice predstavljajo središče občine Šmarješke Toplice. Naselje je poznano predvsem po Termah Šmarješke Toplice. Terme se nahajajo sredi travnikov in gozdov, izven urbanega naselja, v zavetju dolenjskih gričev. Sodobno termalno zdravilišče je znano po vrhunskih zdraviliških storitvah in izbrani ponudbi najbolj sodobnih storitev medico wellnessa. V termah so na voljo trije vrhunsko opremljeni hoteli kategorije štirih zvezdic, ki jih obdaja čudovit zdraviliški park. Hotel Vitarium je superior je namenjen najbolj zahtevnim gostom. Nedavno prenovljeni Hotel Šmarjeta je primeren za daljša bivanja in za družine, ker ima prostorne družinske sobe, med drugim pa nudi tudi enopo ...
->
23. Jan 2019
Šmarješke Toplice - Ribnik (Indijski lotos)
Naselje Šmarješke Toplice predstavljajo središče občine Šmarješke Toplice. Kraj je znan predvsem po priljubljenih Termah Šmarješke Toplice, ki skozi celo leto privabljajo številne domače in tuje goste. Nastanitve so na voljo v treh vrhunsko opremljenih hotelih. Največje naravne znamenitosti na območju občine so termalna voda, indijski lotos v zdraviliškem parku, Zgornja Klevevška jama, Spodnja Klevevška jama, soteska potoka Radulja, Klevevška Toplica in močvirnata dolina Zdravci. Območje občine obdaja več vodotokov, na južnem delu je to reka Krka ter potok Zavetrščica in Toplica, na severnem predelu Laknica, v osrednjem območju pa si skozi sotesko utira svojo pot največji potok R ...
->
23. Jan 2019
Šmarješke Toplice - Potok Toplica
Šmarješke Toplice so razloženo naselje v bližini Novega mesta. Kraj je sestavljen iz gručastih zaselkov Dolnje in Gornje Toplice nad izvirom potoka Toplica in nekdaj samostojno naselje Obrh z zaselkoma Radež in Gomila. Na pobočjih Grčevja in Vinjega vrha se raztezajo vinogradi, v širši okolici je veliko mešanih gozdov. Šmarješke toplice so bile poznane že v predzgodovinski dobi. Termalni izvir ima temperaturo od 32 do 34 stopinj Celzija. Danes so terme sodobno zdravilišče, znano po vrhunskih zdraviliških storitvah in ponudbi najbolj sodobnih storitev medico wellnessa. V okviru nastanitev so na voljo trije vrhunsko opremljeni hoteli kategorije štirih zvezdic, ki jih obdaja termaln ...
->
23. Jan 2019
Šmarješke Toplice - Termalni Park
Šmarješke Toplice so manjše naselje na Dolenjskem, ki predstavljajo središče občine Šmarješke Toplice. Kraj je poznan predvsem po zdravilišču Terme Šmarješke Toplice, ki je od Novega Mesta oddaljen okoli 12 kilometrov. Zdravilišče se nahaja sredi smrekovih in bukovih gozdov ter travnikov, blagodejnost klime pa še dopolnjujeta zdravilne učinke vrelca, ki ima 34 stopinj Celzija ter je oplemeniten z magnezijem, kalijem, kalcijem in ogljikovim dioksidom. Sodobno termalno zdravilišče je znano po vrhunskih zdraviliških storitvah in ponudbi najbolj sodobnih storitev medico wellnessa. Nastanitve so na voljo v treh vrhunsko opremljenih hotelih kategorije štirih zvezdic, ki jih obdaja obse ...
->
23. Jan 2019
Vrhpolje - Vodnjak
Vasica Vrhpolje pri Vipavi se razprostira v slikoviti Vipavski dolini, med mogočnim Nanosom in Kovkom. Z njenim utripom sta tesno povezani tudi vasici Sanabor in Duplje, ki se nahajata v bližini Vrhpolja. Začetki naselja segajo v 14. stoletje. V pisnih virih se omenja že leta 1398. Prvotno vaško jedro se je takrat izoblikovalo okoli stare cerkve sv. Križa. Danes se ta strnjen predel vasi imenuje Brith. Tukaj so obiskovalcu še vidne kamnite kolone in okenski okvirji, ki so značilni za primorsko arhitekturo. Skozi stoletja se je Vrhpolje širilo. V obdobju narodnega prebujenja je zlasti po zaslugi poslanca Mateja Lavrenčiča doživelo razcvet. Kraj je takrat dobil novo cerkev sv. Prim ...
->
23. Jan 2019
Vrhpolje - Kapelica pri šoli
Vrhpolje je slikovita primorska vasica, ki se razprostira v Vipavski dolini, med Nanosom in Kovkom. Začetki naselja segajo v 14. stoletje. Listine goriških grofov ga omenjajo že leta 1398. Prvotno vaško jedro se je takrat izoblikovalo okoli stare cerkve. Sedaj to strnjeno območje vasi imenujejo Brith. Tukaj so še vidne kamnite kolone in okenski okvirji, ki so značilni za arhitekturo na Primorskem. Skozi stoletja se je vas širila. Največji razcvet je doživela v času narodnega prebujenja zlasti po zaslugi poslanca Mateja Lavrenčiča. Vrhplje je takrat dobilo novo cerkev, vodovod in sistem jezov na Beli. Pomembne krajevne znamenitosti so cerkev sv. Primoža in Felicijana, stara cerkev ...
->
23. Jan 2019
Vrhpolje - Kipa in obeležja pri cerkvi
Vrhpolje je prijetna primorska vasica, ki se nahaja v Vipavski dolini ter leži med mogočnim Nanosom in sivim Kovkom. Z njenim utripom je povezana tudi vasica Duplje, ki se nahaja na vzpetini med Vrhpoljem in Logom. Nekdaj je do tukaj segalo morje, ki je za seboj pustilo bogate nanose fliša in laporja, kar je sedaj dobra podlaga za vzgojo vinske trte. Vas je vključena v projekt Vipavska vinska cesta. Vrhopoljsko območje je bilo zaznamovano že v rimskih časih. Na polju proti Zemonu in Dupljam naj bi leta 394 potekala bitka med upornikom Evgenijem in rimskim cesarjem Teodozijem. Največji razcvet je Vrhpolje doživelo v obdobju narodnega prebujenja, zlasti po zaslugi domačina, deželne ...
->
23. Jan 2019
Soteska Bela - Naravno kopališče
Vrhpolje pri Vipavi se razprostira v Vipavski dolini, med območjem Kovka in Nanosa. Tukaj iz soteske v dolino priteče hudourniški potok Bela. Z utripom Vrhpolja sta tesno povezani tudi bližnji vasici Sanabor in Duplje. Bela pokaže svoj hudourniški značaj ob močnem deževju. Vodno moč so še nedolgo nazaj uporabljali za žage in zagon mlinov. Pri Lemutovih so delovali kovačija, mlin in stope. Veliko žago so imeli Severjevi, mlin pa tudi Uršičevi. Za območje Vipavske doline je vodovje Bele ustvarilo nenavadno, globoko sotesko, ki se na predelu vasice Sanabor razširi, potem pa stisne v divjo tesen s slapovi in koriti. Tesen poteka vse do Tekačevega mlina nad Vrhpoljem, kjer se soteska ...
->
23. Jan 2019
Šempeter pri Gorici - Spomenik braniteljem slovenske samostojnosti
Šempeter pri Gorici leži na mestnem obrobju Gorice, ob pomembni prometni povezavi med Soško dolino in Novo Gorico ter Italijo in Vipavsko dolino. S severozahoda ga varuje najvišji vrh v kraju, sveti Mark, ki je priljubljena razgledna točka. Hrib ponuja razgled na celotno območje občine ter tudi čezmejne kraje v Italijo. Na vrhu se nahaja restavracija z letnim vrtom. Šempeter je bil zaradi svoje dokaj blage klime in prisojne lege vedno priljubljen kraj bivanja, priseljevanja in oddiha. Nekdanje kmečko naselje se je razvilo na desnem bregu potoka Vrtojbica, hitreje pa se je pričelo razvijati po drugi svetovni vojni. Do vojne je imel Šempeter vedno pečat primestnega naselja Gorice, ...
->
23. Jan 2019
Podkraj - Spomenik NOB
Podkraj je naselje, ki leži pod mogočnimi planotami visokega krasa: Trnovski gozd, Nanos in Hrušico. Leži ob cesti Col – Kalce in spada v občino Ajdovščina. V krajevno skupnost sodijo še vasice in zaselki Hrušica, Trševje, Vodice, Bela in Višnje. Strmo nad krajem se dvigajo Sveti Duh, Križna gora, Strliška gora ter Srednja gora. V središču Podkraja stoji cerkev svete Marjete, ki ima lep gotski prezbiterij in leta 1987 sodobno obnovljena podružnična Osnovna šola Col. Obnovljena je tudi kapelica, ki stoji pod vasjo in izvira iz leta 1851. Ob cerkvi je Okrepčevalnica Likar, kjer obiskovalcem nudijo pestro ponudbo pijač in okusne pice. Vas je lepo urejena, skoraj vse hiše so obnovlje ...
->
23. Jan 2019
Arheološki park Ad Pirum - Severni zidovi, stolpi
Rimska utrdba Ad Pirum se nahaja na najvišji točki rimske ceste, ki je vodila iz Ogleja čez Hrušico v Emono. Cesto so zgradili v obdobju vladavine cesarja Avgusta, ko je bilo območje današnje Slovenije vključeno v Rimski imperij. Na predelu Hrušice je bila od 1. stoletja naprej poštna postaja, kjer je bilo možno menjavati konjsko vprego, od 2. stoletja pa tudi stražna postojanka. V drugi polovici 3. stoletja je bila sezidana utrdba ali kastel. Tloris utrdbe je v nepravilni ovalni obliki in prilagojen zemljišču. Širok je do 75 metrov in dolg 250 metrov. Obdaja ga 2,7 metrov široko obzidje, ki je bilo nekdaj visoko okoli osem metrov. Obzidje je bilo utrjeno z stolpi. Utrdba je bila ...
->
23. Jan 2019
Arheološki park Ad Pirum - Vhodna vrata s stolpoma
Hrušica je z gozdom porasla visoka kraška planota med Trnovskim gozdom, Nanosom, Postojnsko kotlino in Notranjskim podoljem. Najvišja vzpetina je Srednja gora, najbolj vpadljiv pa je Sveti Lovrenc ali Gora. Na planoti in njenem obrobju je veliko kraških jam. Večinoma so enostavna brezna, med katerimi je najbolj globoko Brezno na ledeniški poti. Na območju Hrušice se nahaja le nekaj samotnih domačij nad Podkrajem in zaselek Hrušica, ki se razprostira ob nekdaj zelo pomembni rimski cesti. Po njeni trasi sedaj vodi najkrajša povezava med Vipavo in Logatcem. Med obema svetovnima vojnama je bila Hrušica del Italije. Italijani so zaradi lege ob državni meji na njej gradili vojaške cest ...
->
14. Jan 2019
Vrhpolje - Cerkev sv. Primoža in Felicijana
Župnijska cerkev sv. Primoža in Felicijana stoji v osrednjem delu Vrhpolja. V historicističnem slogu je bila pozidana v letih od 1871 do 1875. Po načrtih vipavskega dekana Jurija Grabrijana jo je sezidala stavbarska delavnica Mihaela Blažka. Samostojna župnija je bila ustanovljena v letu 1899. Na oboku prezbiterija je vidna freska Marijinega vnebovzetja iz konca 19. stoletja. Je delo tedanjega župnika Henrika Dejaka, posneta pa je bila po Tizianovi Assunti v beneški cerkvi Santa Maria Gloriosa dei Frari. Župnijska cerkev je od leta 2013 temeljito prenovljena. Posebno podobo ji je dal mozaik patra Marka Ivana Rupnika. 180 kvadratnih metrov mozaika so umetniki izdelovali kar dva me ...
->
14. Jan 2019
Vrhpolje - Šola
Vrhpolje pri Vipavi je razpotegnjena gručasta vas, ki leži v Vipavski dolini, pod Kovkom, ob severozahodnem vznožju Nanosa. Razteza se vrh rodovitnih polj, ki segajo vse do Vipave. Z njenim utripom sta tesno povezani tudi vasici Sanabor in Duplje. Začetki naselja segajo v 14. stoletje. Listine goriških grofov ga omenjajo že leta 1398. Prvotno vaško jedro se je takrat izoblikovalo okoli stare cerkve. Sedaj se to strnjeno območje vasi imenuje Brith. Tukaj so še vidne kamnite kolone in okenski okvirji, ki so značilni za primorsko arhitekturo. Vas se je skozi stoletja širila. V obdobju narodnega prebujenja je zlasti po zaslugi poslanca Mateja Lavrenčiča (1836-1897) doživela razcvet. ...
->
14. Jan 2019
Vrhpolje - Kamp Vrhpolje
Vrhpolje je manjše naselje, ki spada v Občino Vipava. Nahaja se na rahlo dvignjenem severnem obrobju slikovite Vipavske doline, med Kovkom in Nanosom, kjer iz tesne soteske priteka hudournik Bela. Od mesta Vipava je vasica oddaljena okoli dva kilometra. Vas se razteza vrh rodovitnih polj, ki segajo vse do Vipave. Z utripom Vrhpolja sta tesno povezani tudi vasici Sanabor in Duplje, ki sta le nekaj kilometrov oddaljeni od Vrhpolja. Nekdaj je do tukaj segalo morje in pustilo za seboj nanose fliša in laporja. Kamp Vrhpolje ali tudi Pouletov camp leži v bližini krajevne cerkve in nasproti šole, kjer je kmetija Vrhpolje. Kamp Vrhpolje je manjši kamp, kjer je urejeno območje za postavit ...
->
14. Jan 2019
Col - Spomenik vodovodu Gora
Col je manjše naselje, ki spada v Občino Ajdovščina. Vasica je nastala na pomembnem križišču poti. Čez Predmejo pridemo do Lokev. Na drugo stran pot preko Podkraja vodi do Hrušice, ki je dobila ime po nekdanji poštni in rimski postojanki Ad Pirum. Naselje je sestavljeno iz zaselka ob cestah Ajdovščina – Idrija in Ajdovščina – Podkraj, domačij južno pod Kovkom na Trnovskem gozdu, poslopij ob Starem gradu in gručastega glavnega območja ob župnijski cerkvi svetega Lenarta. Del naselja pod cesto od šole proti Višnjam se imenuje Orešje, del nad cerkvijo pa Hrastova polica. Orešje predstavlja najstarejši del Cola. Kraj je bil zaradi svoje lege nekdaj pomembna vojaška postojanka. Zaradi ...
->
14. Jan 2019
Soteska Bela
Sanabor se nahaja v ozki dolini med Nanosom in Colskim višavjem. Je gručasta vasica z zaselkom Zavetniki, ki se razprostira pod Colom v ozki dolini potoka Bele na severnem delu Nanosa. Tukaj mimo je vodila pot iz Padske nižine v Panonsko nižino. Med krajevnimi zanimivostmi izstopa cerkev svetega Danijela, ki ima oltar iz leta 1750. Pod cerkvijo se prične vintgar Bele, ki se spušča vse do naselja Vrhpolje. Ob Sanaborju je hudourniška voda Bela izdolbla sotesko Bela ter s tem ustvarila prelepe naravne oblike, ki nudijo možnost uživanja v neokrnjeni naravi in plezanja. Bela naraste večinoma ob hudih nalivih, običajno pa je njegova struga bolj suha. Nenavadna, globoka soteska se pri ...
->
14. Jan 2019
Soteska Bela - Plezališče Vipavska Bela
Vipavska dolina se razprostira na zahodu Slovenije, na prehodu iz osrednje Slovenije v Furlansko nižino. Nad dolino se dvigujejo planote Nanos, Hrušica in rob Trnovskega gozda. Na jugu dolino od Krasa ločijo Vipavski griči. Vipavska dolina se deli na Zgornjo, Srednjo in Spodnjo dolino, najbolj poseljeno območje je v Zgornji Vipavski dolini. Ob reki Vipavi, ki se izliva v smaragdno reko Sočo in potem v Jadransko morje, se v dolino širi vpliv Sredozemlja. Topli jug in ostri sever ustvarjata pogoje za rastlinsko edinstvenost in raznovrstnost. Posebna značilnost gornje doline je veter burja, ki je močan severovzhodnik. Prav na burjo je povezana značilna podoba s kamni obloženih streh ...
->
14. Jan 2019
Šempeter pri Gorici - Aleja zaslužnih za zdravstvo na Primorskem
Šempeter pri Gorici je manjše mesto v Sloveniji, ki se razprostira na mestnem obrobju Gorice, ob pomembni prometni povezavi med Italijo in Vipavsko dolino ter Soško dolino in Novo Gorico. S severozahoda ga varuje hrib sveti Mark, ki je najvišji hrib v kraju. Središče Šempetra predstavlja trg Ivana Roba, ki je tudi stičišče glavnih mestnih prometnic. Mestno središče z urejeno moderno infrastrukturo ima velik pomen za razvoj mesta. K temu pripomorejo tudi zanimiva kulturna dediščina in pestra ponudba gostincev, obrtnikov in lokanih trgovcev. Podobo trga na eni strani zaznamuje hotel Lipa, na drugi župnijska cerkev sv. Petra, v bližini pa je še Coroninijev dvorec. Sedanjo podobo je ...
->
14. Jan 2019
Šempeter pri Gorici - Spomenik Goranski diviziji
Šempeter pri Gorici leži na mestnem obrobju Nove Gorice. Status mesta je dobil leta 2006. Predstavlja središče občine Šempeter – Vrtojba. Nahaja se ob pomembni prometni povezavi med Soško dolino in Novo Gorico ter sosednjo Italijo in Vipavsko dolino. Zaradi svoje prisojne lege in dokaj blage klime je bil Šempeter vedno priljubljen kraj za priseljevanje, oddih in prebivanje. Nekdanje kmečko naselje se je razvilo na desnem bregu potoka Vrtojbica, hitreje se je pričelo razvijati po drugi svetovni vojni. Do druge svetovne vojne je kraj vedno imel pečat primestnega naselja Gorice, ki je bila gospodarsko, upravno in kulturno središče Goriške. Po koncu vojne je Gorica prešla pod Italijo ...
->
14. Jan 2019
Šempeter pri Gorici - Kolesarski poligon
Šempeter pri Gorici, mesto na obrobju Gorice, leži ob pomembni prometni povezavi med Soško dolino in Novo Gorico ter Italijo in slikovito Vipavsko dolino. S severozahoda ga varuje najvišji hrib v kraju, sveti Mark. Športni park Šempeter se razprostira na predelu za bolnišnico na območju med Vrtojbico in železnico. Park je nastajal postopoma, saj je bila dinamika gradnje odvisna od razpoložljivih sredstev. Delno je bil sofinanciran s strani Fundacije za šport Republike Slovenije. V letu 2015 so zgradili nogometno igrišče z umetno travo in kolesarski poligon za 4cross, ki je namenjen vadbi ter učenju osnov gorskega kolesarstva. V izgradnjo kolesarskega poligona je bilo vloženega tu ...
->
14. Jan 2019
Podkraj
Podkraj je manjše naselje nad Vipavsko dolino, ki leži na stičišču kraških planot Nanos, Trnovski gozd in Hrušica. Razprostira se ob cesti Col – Kalce in spada v občino Ajdovščina. V podkrajsko faro sodijo še Višnje, Bela, Hrušica, Vodice in Trševje. Strmo nad naseljem se dvigajo Sveti Duh, Križna gora, Strliška gora ter Srednja gora. Ravnina pred vasjo obsega travnike in njive. Domačini se ukvarjajo večinoma z gozdarstvom in živinorejo. Znano je podkrajsko polharjenje. Podkraj je lepo urejen, večinoma vse hiše so obnovljene, balkone in dvorišča pa krasi cvetje. V središču Podkraja stojita cerkev svete Marjete z gotskim prezbiterijem in leta 1987 sodobno obnovljena podružnična šo ...
->
14. Jan 2019
Hrušica
Podkraj je naselje, ki se razprostira pod mogočnimi planotami visokega krasa Nanos, Hrušica in Trnovski gozd. V podkrajsko faro spadajo še vasice in zaselki Višnje, Bela, Vodice, Trševje in Hrušica. Hrušica, ki se razprostira na 858 metrih nadmorske višine, je najbolj znana po rimski utrdbi Ad Pirum. Na Hrušici je bila od 1. stoletja naprej poštna postaja, kjer je bilo možno menjavati konjsko vprego, od 2. stoletja naprej pa tudi stražna postojanka. V drugi polovici 3. stoletja so Rimljani na Hrušici zgradili utrdbo ali kastel. Večina najdb izvira prav iz tega časa in večinoma 4. stoletja, kar nakazuje na veliko poselitev v tem obdobju. V obdboju vse bolj nevarnih barbarskih vpad ...
->
Count: 1