Kidricevo, Majsperk, Makole, Poljcane with neighbourhood - Ptujska Gora
Drava - Mura Region

Kidricevo, Majsperk, Makole, Poljcane with neighbourhood