Najlepši krajiTriglavski narodni park
Vršič - Vršič - Vršiška cesta (Ruska cesta)
Gorenjska

Vršič