Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Šmartno ob Paki
Koroško - savinjska

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico

Polzela - Dvorec Šenek s parkom
Letuš
Polzela
Letuš - Reka Savinja
Polzela - Dvorec Šenek

Interaktivni zemljevid z znamenitostmi

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico imajo mnoge naravne in kulturne znamenitosti, ki privabljajo številne domače in tuje obiskovalce. Med njimi najbolj izstopajo samo naselje Polzela z dvorcem Šenek, grad Komenda, naselji Letuš in Šmartno ob Paki.
Polzela je večje naselje, ki s svojim ožjim zaledjem zavzema izredno pomemben geografski položaj. Nahaja se ob pomembnem, starem cestnem križišču, ki povezuje poti iz zahodnih območij celjske kotline s Šaleško in Zgornjo Savinjsko dolino.
Kraj je poznan po tovarni nogavic. Največje krajevne znamenitosti so dvorec Šenek s parkom, cerkev svete Marjete, grad Komenda, kulturni dom, spomenik padlim v prvi svetovni vojni, spomenik žrtvam NOB in Žiganova kapelica (Kapela Srca Jezusovega).
Cerkev svete Marjete se nahaja v središču Polzele in se v pisnih virih prvič omenja leta 1255. Prvotna cerkvena stavba je bila romarska. Sedanji videz je dobila leta 1616. Romarsko zgradbo so barokizirali in ji prizidali današnji prezbiterij, zakristijo in obe kapeli.
Grad Komenda se nahaja na vzpetini v središču Polzele. V oglejski listini se omenja že leta 1149. V lasti malteškega reda je bil od leta 1323 do leta 1780. S svojo lego, stilnimi prvinami ter stavbno zgodovinskimi značilnostmi je pomemben zgodovinski in kulturni spomenik.
Grad je izgubil renesančne obrambne sestavine in do danes se je ohranilo le še grajsko jedro. V letu 2011 se je zaključila obnova gradu in občina je tako pridobila veliko novih prostorov, ki so primerni za razvoj turizma, za družabno življenje in za kulturno dejavnost.
Dvorec Šenek je poznobaročna zgradba, ki se nahaja na položni vzpetini v severnem delu Polzele. Ob dvorcu se razprostira šeneški park, ki je bil razglašen za kulturni spomenik. V njem uspeva okoli trideset različnih, eksotičnih dreves.
Dvorec je bil prvotno žovneška posest in je v pisnih virih prvič omenjen leta 1288. Grad, ki je imel obliko stolpa, se je v pisnih virih velikokrat omenjal, vendar so ga v celjsko – habsburški vojni leta 1493 Celjani sami porušili.
Leta 1493 so pod starim dvorcem sezidali novega. Sedanji dvorec Šenek, ki je v osnovi podkvaste oblike, so Raumschűssli sezidali verjetno že v drugi polovici 15. stoletja. Današnjo podobo so mu dali fevdalni lastniki Pongratzi v sredini 19. stoletja.
Letuš je gručasto središčno naselje, ki se nahaja na prehodu Spodnje Savinjske doline v Mozirsko kotlinico. Vasico zaznamuje kamnit most čez reko Savinjo. Na vzpetini ob reki stojita cerkvica posvečena sv. Janezu Krstniku in podružnična šola Letuš.
Naselje odlikuje reka Savinja, ki je šesta najdaljša reka v Sloveniji in najdaljša reka, ki v celoti teče po ozemlju Slovenije. Cerkev sv. Janeza Krstnika je bila za krajevni kulturni in zgodovinski spomenik je bila razglašena leta 1999.
Sakralni objekt iz 16. stoletja je bil v 18. in 19. stoletju predelan in preobokan. Cerkev sestavljata ladja z bočnima kapelama in prezbiterij z zakristijo in zvonikom. Notranja cerkvena oprema je baročna in iz 19. stoletja.
Šmartno ob Paki je kraj, ki se je razvil na stičišču treh dolin, ki so Šaleška dolina ter Spodnja in Zgornja dolina. Naselje je bilo poseljeno že v rimski dobi, prvi zapisani podatki pa so iz leta 1256.
Poleg cerkve Svetega Martina se v središču kraja nahaja še kaplanija, Župnišče Šmartno ob Paki, spomenik padlim v 1. svetovni vojni, knjižnica, kulturni dom, Osnovna šola bratov Letonja in vrtec Sonček in drugo.
Na bližnjem Malem vrhu so razvaline gradu, ki so ga lastniki imenovali Paški turn. Nad Šmartnim ob Paki se dviguje Gora Oljka, ki je priljubljena izletniška točka. Na vrhu je planinski dom in božjepotna baročna cerkev sv. Križa.

Najlepši izleti

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Šmartno ob Paki

Fotografija: 1801-0

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Šmartno ob Paki <br> Cerkev sv. Martina

Fotografija: 1801-1

Šmartno ob Paki

Cerkev sv. Martina
Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Šmartno ob Paki <br> Kaplanija

Fotografija: 1801-9

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Šmartno ob Paki <br> Spomenik padlim v 1. svetovni vojni

Fotografija: 1801-11

Šmartno ob Paki

Spomenik padlim v 1. svetovni vojni
Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Šmartno ob Paki <br> Knjižnica Šmartno ob Paki

Fotografija: 1801-15

Šmartno ob Paki

Knjižnica Šmartno ob Paki
Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Šmartno ob Paki <br> Osrednji spomenik NOB

Fotografija: 1801-19

Šmartno ob Paki

Osrednji spomenik NOB
Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Letuš

Fotografija: 1805-0

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Letuš <br> Cerkev in osnovna šola v Letušu

Fotografija: 1805-7

Letuš

Cerkev in osnovna šola v Letušu
Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Letuš <br> Reka Savinja

Fotografija: 1806-6

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Letuš <br> Cerkev sv. Janeza Krstnika

Fotografija: 1807-0

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Polzela

Fotografija: 1820-1

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Polzela <br> Cerkev sv. Marjete

Fotografija: 1821-0

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Polzela <br> Spomenik padlim v 1. svetovni vojni

Fotografija: 1822-0

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Polzela <br> Občinska stavba

Fotografija: 1823-0

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Polzela <br> Robinija

Fotografija: 1824-0

Polzela

Robinija

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Polzela <br> Kulturni dom

Fotografija: 1825-1

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Polzela <br> Spomenik žrtvam NOB

Fotografija: 1826-2

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Polzela <br> Dvorec Šenek s parkom

Fotografija: 1828-0

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Polzela <br> Dvorec Šenek

Fotografija: 1829-0

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Polzela <br> Park Šenek

Fotografija: 1830-10

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Polzela <br> Kapela sv. Florijana

Fotografija: 1831-4

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Polzela <br> Pušpanov vrt

Fotografija: 1832-10

Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki z okolico - Polzela <br> Grad Komenda

Fotografija: 1833-1

Hoteli, apartmaji in sobe

Booking.com
Topolšica
od 76 €
od 93 €
Velenje
Mozirje
od 95.2 €
od 103.2 €
Destinacija:
Datum prijave:
Datum odjave:

Podatki

Občina: BRASLOVČE (5524 prebivalcev)

Naselja v občini:

Letuš (853 prebivalcev), Parižlje (731), Rakovlje (426), Podvrh (423), Braslovče (377),

Gomilsko (357), Grajska vas (342), Trnava (267), Male Braslovče (264), Orla vas (201), Kamenče (189), Šmatevž (188), Šentrupert (154), Dobrovlje (140), Topovlje (124), Preserje (103), Zgornje Gorče (76), Spodnje Gorče (75), Podgorje pri Letušu (67), Poljče (62), Zakl (57), Glinje (48)


Občina: POLZELA (6172 prebivalcev)

Naselja v občini:

Polzela (2367 prebivalcev), Breg pri Polzeli (989), Ločica ob Savinji (964), Andraž nad Polzelo (824), Založe (454),

Podvin pri Polzeli (285), Dobrič (199), Orova vas (90)


Občina: ŠMARTNO OB PAKI (3224 prebivalcev)

Naselja v občini:

Šmartno ob Paki (640 prebivalcev), Rečica ob Paki (474), Gavce (391), Mali Vrh (381), Veliki Vrh (275),

Slatina (273), Skorno (228), Paška vas (224), Podgora (186), Gorenje (152)