Crnomelj with neighbourhood - Staro mestno jedro Črnomlja
Southeast Slovenia

Crnomelj with neighbourhood

Today
overcast;;light
3 8
Tomorrow
prevCloudy;;light
2 4
30.11.2021
prevCloudy;;light
-6 6
Lahinja Landscape Park <br> The source of the Lahinja River
Lahinja Landscape Park
The source of the Lahinja River

Photo: 4620-0

Crnomelj <br> The old town centre of Crnomelj
Crnomelj
The old town centre of Crnomelj

Photo: 4802-0

Crnomelj <br> Komenda
Crnomelj
Komenda

Photo: 4802-3

Crnomelj <br> The Stonic Castle
Crnomelj
The Stonic Castle

Photo: 4802-7

Crnomelj <br> The Church of the Holy Spirit
Crnomelj
The Church of the Holy Spirit

Photo: 4802-17

Mitra Temple (Mitrej) above Rozanc <br> Mitra Temple (Mitrej) above Rozanec
Mitra Temple (Mitrej) above Rozanc
Mitra Temple (Mitrej) above Rozanec

Photo: 4810-0

Rafting on the Kolpa River
Rafting on the Kolpa River

Photo: 4825-0

Radenci at Kolpa
Radenci at Kolpa

Photo: 4831-0

Radenci at Kolpa <br> Bathing area at mill
Radenci at Kolpa
Bathing area at mill

Photo: 4832-0

Radenci at Kolpa <br> Radenci at Kolpa - Kanu Kamp
Radenci at Kolpa
Radenci at Kolpa - Kanu Kamp

Photo: 4833-0

Breg pri Sinjem Vrhu <br> Mill and dam
Breg pri Sinjem Vrhu
Mill and dam

Photo: 4835-0

Kobiljaca Cave
Kobiljaca Cave

Photo: 4836-0

Kot pri Damlju
Kot pri Damlju

Photo: 4837-0

Damelj
Damelj

Photo: 4839-0

Walking Trail: Damelj-Radenci
Walking Trail: Damelj-Radenci

Photo: 4841-0

Walking Trail: Damelj-Radenci <br> Kolpa River
Walking Trail: Damelj-Radenci
Kolpa River

Photo: 4841-30

Data

Municipality: ČRNOMELJ (14313 population)

Settlements in the municipality:

Črnomelj (5573 population), Kanižarica (593), Lokve (524), Griblje (340), Tribuče (317),

Vinica (243), Dragatuš (239), Tanča Gora (209), Dobliče (179), Hrast pri Vinici (160), Stražnji Vrh (159), Blatnik pri Črnomlju (151), Ručetna vas (150), Drenovec (138), Zilje (127), Jelševnik (123), Učakovci (119), Butoraj (116), Vojna vas (115), Preloka (111), Adlešiči (109), Dragovanja vas (109), Petrova vas (109), Svibnik (108), Sečje selo (106), Vranoviči (104), Obrh pri Dragatušu (98), Rodine (97), Marindol (93), Čudno selo (93), Dolenjci (91), Stari trg ob Kolpi (89), Nova Lipa (88), Stara Lipa (86), Belčji Vrh (86), Podklanec (86), Bojanci (85), Sela pri Dragatušu (83), Tušev Dol (80), Zapudje (77), Grič pri Dobličah (77), Sela pri Otovcu (73), Sinji Vrh (69), Doblička Gora (67), Bedenj (65), Mavrlen (65), Cerkvišče (64), Desinec (64), Jerneja vas (63), Dolenja vas pri Črnomlju (63), Podlog (63), Veliki Nerajec (63), Kvasica (58), Vrhovci (55), Rožanec (54), Perudina (54), Otovec (49), Mali Nerajec (49), Golek pri Vinici (49), Pribinci (49), Rožič Vrh (49), Gorenjci pri Adlešičih (47), Velika Lahinja (47), Naklo (46), Balkovci (44), Jankoviči (43), Fučkovci (43), Ogulin (42), Žuniči (42), Dolenji Suhor pri Vinici (41), Sodevci (41), Gornji Suhor pri Vinici (41), Mihelja vas (41), Golek (38), Vukovci (38), Hrib (37), Drežnik (37), Brdarci (36), Damelj (35), Dolnja Paka (34), Talčji Vrh (33), Gornja Paka (30), Paunoviči (30), Pusti Gradec (29), Mala Lahinja (28), Srednji Radenci (27), Zagozdac (27), Zorenci (27), Gorenji Radenci (27), Purga (26), Deskova vas (26), Dolenji Radenci (25), Šipek (25), Gorenja Podgora (24), Velika sela (24), Rim (23), Knežina (23), Pavičiči (22), Dalnje Njive (21), Breznik (21), Prelesje (17), Miliči (16), Dragoši (16), Draga pri Sinjem Vrhu (16), Zajčji Vrh (13), Špeharji (13), Kovača vas (13), Mala sela (12), Močile (12), Zastava (12), Kovačji Grad (10), Kot pri Damlju (10), Gorica (9), Dolenja Podgora (8), Pobrežje (8), Črešnjevec pri Dragatušu (4), Selce pri Špeharjih (2), Breg pri Sinjem Vrhu (2), Dečina (2), Bistrica (1), Kot ob Kolpi (1), Miklarji (0)