Crnomelj with neighbourhood - Staro mestno jedro Črnomlja
Southeast Slovenia

Crnomelj with neighbourhood

Today
mostClear;;light
-4 6
Tomorrow
prevCloudy;;light
-5 6
28.01.2021
prevCloudy;;light
-4 10
Lahinja Landscape Park <br> The source of the Lahinja River
Lahinja Landscape Park
The source of the Lahinja River

Photo: 4620-0

Crnomelj <br> The old town centre of Crnomelj
Crnomelj
The old town centre of Crnomelj

Photo: 4802-0

Crnomelj <br> Komenda
Crnomelj
Komenda

Photo: 4802-3

Crnomelj <br> The Stonic Castle
Crnomelj
The Stonic Castle

Photo: 4802-7

Crnomelj <br> The Church of the Holy Spirit
Crnomelj
The Church of the Holy Spirit

Photo: 4802-17

Mitra Temple (Mitrej) above Rozanc <br> Mitra Temple (Mitrej) above Rozanec
Mitra Temple (Mitrej) above Rozanc
Mitra Temple (Mitrej) above Rozanec

Photo: 4810-0

Rafting on the Kolpa River
Rafting on the Kolpa River

Photo: 4825-0

Radenci at Kolpa
Radenci at Kolpa

Photo: 4831-0

Radenci at Kolpa <br> Bathing area at mill
Radenci at Kolpa
Bathing area at mill

Photo: 4832-0

Radenci at Kolpa <br> Radenci at Kolpa - Kanu Kamp
Radenci at Kolpa
Radenci at Kolpa - Kanu Kamp

Photo: 4833-0

Breg pri Sinjem Vrhu <br> Mill and dam
Breg pri Sinjem Vrhu
Mill and dam

Photo: 4835-0

Kobiljaca Cave
Kobiljaca Cave

Photo: 4836-0

Kot pri Damlju
Kot pri Damlju

Photo: 4837-0

Damelj
Damelj

Photo: 4839-0

Walking Trail: Damelj-Radenci
Walking Trail: Damelj-Radenci

Photo: 4841-0

Walking Trail: Damelj-Radenci <br> Kolpa River
Walking Trail: Damelj-Radenci
Kolpa River

Photo: 4841-30

Hotels, Apartments and Rooms

Booking.com
Destination:
Check-in:
Check-out:

Data

Municipality: ČRNOMELJ (14313 population)

Settlements in the municipality:

Črnomelj (5573 population), Kanižarica (593), Lokve (524), Griblje (340), Tribuče (317),

Vinica (243), Dragatuš (239), Tanča Gora (209), Dobliče (179), Hrast pri Vinici (160), Stražnji Vrh (159), Blatnik pri Črnomlju (151), Ručetna vas (150), Drenovec (138), Zilje (127), Jelševnik (123), Učakovci (119), Butoraj (116), Vojna vas (115), Preloka (111), Adlešiči (109), Dragovanja vas (109), Petrova vas (109), Svibnik (108), Sečje selo (106), Vranoviči (104), Obrh pri Dragatušu (98), Rodine (97), Marindol (93), Čudno selo (93), Dolenjci (91), Stari trg ob Kolpi (89), Nova Lipa (88), Podklanec (86), Stara Lipa (86), Belčji Vrh (86), Bojanci (85), Sela pri Dragatušu (83), Tušev Dol (80), Grič pri Dobličah (77), Zapudje (77), Sela pri Otovcu (73), Sinji Vrh (69), Doblička Gora (67), Bedenj (65), Mavrlen (65), Cerkvišče (64), Desinec (64), Dolenja vas pri Črnomlju (63), Podlog (63), Veliki Nerajec (63), Jerneja vas (63), Kvasica (58), Vrhovci (55), Rožanec (54), Perudina (54), Rožič Vrh (49), Otovec (49), Mali Nerajec (49), Golek pri Vinici (49), Pribinci (49), Velika Lahinja (47), Gorenjci pri Adlešičih (47), Naklo (46), Balkovci (44), Fučkovci (43), Jankoviči (43), Žuniči (42), Ogulin (42), Gornji Suhor pri Vinici (41), Mihelja vas (41), Dolenji Suhor pri Vinici (41), Sodevci (41), Golek (38), Vukovci (38), Hrib (37), Drežnik (37), Brdarci (36), Damelj (35), Dolnja Paka (34), Talčji Vrh (33), Gornja Paka (30), Paunoviči (30), Pusti Gradec (29), Mala Lahinja (28), Zorenci (27), Gorenji Radenci (27), Srednji Radenci (27), Zagozdac (27), Deskova vas (26), Purga (26), Šipek (25), Dolenji Radenci (25), Velika sela (24), Gorenja Podgora (24), Knežina (23), Rim (23), Pavičiči (22), Breznik (21), Dalnje Njive (21), Prelesje (17), Miliči (16), Dragoši (16), Draga pri Sinjem Vrhu (16), Špeharji (13), Kovača vas (13), Zajčji Vrh (13), Močile (12), Zastava (12), Mala sela (12), Kot pri Damlju (10), Kovačji Grad (10), Gorica (9), Dolenja Podgora (8), Pobrežje (8), Črešnjevec pri Dragatušu (4), Selce pri Špeharjih (2), Breg pri Sinjem Vrhu (2), Dečina (2), Kot ob Kolpi (1), Bistrica (1), Miklarji (0)