Crnomelj mit Umgebung - Staro mestno jedro Črnomlja
Südost

Crnomelj mit Umgebung

Heute
mostClear;;light
17 30
Morgen
prevCloudy;;light
13 28
11.08.2022
prevCloudy;;light
13 28
Regionalpark Lahinja
Regionalpark Lahinja

Foto: 4620-0

Crnomelj <br> Altstadt
Crnomelj
Altstadt

Foto: 4802-0

Crnomelj <br> Altstadt
Crnomelj
Altstadt

Foto: 4802-3

Crnomelj <br> Altstadt
Crnomelj
Altstadt

Foto: 4802-7

Crnomelj <br> Altstadt
Crnomelj
Altstadt

Foto: 4802-17

Mitra Tempel (Mithraeum) über Rozanec
Mitra Tempel (Mithraeum) über Rozanec

Foto: 4810-0

Rafting auf dem Fluss Kolpa
Rafting auf dem Fluss Kolpa

Foto: 4825-0

Radenci ob Kolpi (Radenci bei Kolpa)
Radenci ob Kolpi (Radenci bei Kolpa)

Foto: 4831-0

Radenci ob Kolpi (Radenci bei Kolpa) <br> Badeort in der Mühle
Radenci ob Kolpi (Radenci bei Kolpa)
Badeort in der Mühle

Foto: 4832-0

Radenci ob Kolpi (Radenci bei Kolpa) <br> Camp Kanu
Radenci ob Kolpi (Radenci bei Kolpa)
Camp Kanu

Foto: 4833-0

Breg pri Sinjem Vrhu <br> Mühle und Damm
Breg pri Sinjem Vrhu
Mühle und Damm

Foto: 4835-0

Grotte Kobiljaca
Grotte Kobiljaca

Foto: 4836-0

Kot pri Damlju
Kot pri Damlju

Foto: 4837-0

Damelj
Damelj

Foto: 4839-0

Höhenweg: Damelj <br> Radenci
Höhenweg: Damelj
Radenci

Foto: 4841-0

Höhenweg: Damelj <br> Radenci
Höhenweg: Damelj
Radenci

Foto: 4841-30

Hotels, Ferienwohnungen und Zimmer

Booking.com
Ziel:
Registrierung:
Abreise:

Details

Gemeinde: ČRNOMELJ (14313 Bevölkerung)

Dorf in der Gemeinde:

Črnomelj (5573 Bevölkerung), Kanižarica (593), Lokve (524), Griblje (340), Tribuče (317),

Vinica (243), Dragatuš (239), Tanča Gora (209), Dobliče (179), Hrast pri Vinici (160), Stražnji Vrh (159), Blatnik pri Črnomlju (151), Ručetna vas (150), Drenovec (138), Zilje (127), Jelševnik (123), Učakovci (119), Butoraj (116), Vojna vas (115), Preloka (111), Adlešiči (109), Dragovanja vas (109), Petrova vas (109), Svibnik (108), Sečje selo (106), Vranoviči (104), Obrh pri Dragatušu (98), Rodine (97), Čudno selo (93), Marindol (93), Dolenjci (91), Stari trg ob Kolpi (89), Nova Lipa (88), Belčji Vrh (86), Podklanec (86), Stara Lipa (86), Bojanci (85), Sela pri Dragatušu (83), Tušev Dol (80), Grič pri Dobličah (77), Zapudje (77), Sela pri Otovcu (73), Sinji Vrh (69), Doblička Gora (67), Bedenj (65), Mavrlen (65), Cerkvišče (64), Desinec (64), Dolenja vas pri Črnomlju (63), Podlog (63), Veliki Nerajec (63), Jerneja vas (63), Kvasica (58), Vrhovci (55), Rožanec (54), Perudina (54), Otovec (49), Mali Nerajec (49), Golek pri Vinici (49), Pribinci (49), Rožič Vrh (49), Gorenjci pri Adlešičih (47), Velika Lahinja (47), Naklo (46), Balkovci (44), Jankoviči (43), Fučkovci (43), Ogulin (42), Žuniči (42), Dolenji Suhor pri Vinici (41), Sodevci (41), Gornji Suhor pri Vinici (41), Mihelja vas (41), Golek (38), Vukovci (38), Hrib (37), Drežnik (37), Brdarci (36), Damelj (35), Dolnja Paka (34), Talčji Vrh (33), Gornja Paka (30), Paunoviči (30), Pusti Gradec (29), Mala Lahinja (28), Srednji Radenci (27), Zagozdac (27), Zorenci (27), Gorenji Radenci (27), Purga (26), Deskova vas (26), Dolenji Radenci (25), Šipek (25), Gorenja Podgora (24), Velika sela (24), Rim (23), Knežina (23), Pavičiči (22), Dalnje Njive (21), Breznik (21), Prelesje (17), Miliči (16), Dragoši (16), Draga pri Sinjem Vrhu (16), Zajčji Vrh (13), Špeharji (13), Kovača vas (13), Mala sela (12), Močile (12), Zastava (12), Kot pri Damlju (10), Kovačji Grad (10), Gorica (9), Dolenja Podgora (8), Pobrežje (8), Črešnjevec pri Dragatušu (4), Selce pri Špeharjih (2), Breg pri Sinjem Vrhu (2), Dečina (2), Bistrica (1), Kot ob Kolpi (1), Miklarji (0)