Črnomelj z okolico - Staro mestno jedro Črnomlja
Jugovzhodna

Črnomelj z okolico

Danes
overcast;;light
0 10
Jutri
overcast;RA;light
6 7
24.04.2024
overcast;RA;light
4 10

Interaktivni zemljevid z znamenitostmi

Črnomelj z okolico je znan po mnogih kulturnih in naravnih znamenitostih, ki privabljajo številne domače in tuje obiskovalce. Med njimi najbolj izstopajo samo mesto Črnomelj, krajinski park Lahinja, območje Kolpa – Dol – Damelj in Mitrov tempelj nad Rožancem.
Črnomelj je osrednje in največje mesto v Beli krajini. V pisnih virih se prvič omenja leta 1228. Leta 1408 je dobil mestne pravice. V starem mestnem jedru so največje znamenitosti grad Črnomelj, komenda viteškega reda templarjev, Stoničev grad, cerkev sv. Petra, cerkev sv. Duha, rojstna hiša Mirana Jarca, pesnika in pisatelja in Maleričeva hiša.
Črnomajski grad je bil prvič sezidan leta 1165. Večjega so zgradili kasneje in ta se je z dodanimi prezidavami ohranil vse do danes. Stoničev grad stoji nasproti grada Črnomelj in je nastal iz treh zgradb, ki so se leta 1768 združile v eno. Župnijska cerkev sv. Petra izhaja iz leta 1228. Gotska cerkev sv. Duha je prvič omenjena leta 1478.
Krajinski park Lahinja se nahaja na območju vasi Pusti Gradec, Veliki Nerajec, Belčji Vrh in Mala Lahinja. Park zajema predel povirja in zgornjega toka reke Lahinje. Glavna naravna znamenitost je reka Lahinja, ob kateri so zavarovani naravni spomeniki, kulturni spomeniki in dva naravna rezervata.
Mitrov tempelj, svetišče rimskega sončnega boga, se nahaja v gozdiču Judovje nad vasjo Rožanec. Relief, posvečen bogu Mitri, je bil vklesan v steno opuščenega antičnega kamnoloma ob koncu 2. stoletja. Kamnolom je v kraški dolini, ki jo obdajajo več metrov visoke skalne stene. Spomenik v zadnjih letih zaradi lišajev, mahov in dežja hitro propada.
Kolpa je mejna reka med Sloveniji in Hrvaško. V Beli krajini so leta 1998 razglasili Krajinski park Kolpa, katerega glavna znamenitost je reka Kolpa. V vsej rečni dolžini je obilo možnosti za rekreativne dejavnosti, kot so ribolov, čolnarjenje, rafting in kopanje. Reko pregrajujejo številni jezovi, ob katerih so bile nekdaj žage, kovačnice in mlini.
Damelj je gručasta obmejna vas ob reki Kolpi. Pešpot ob reki privabi veliko obiskovalcev vseh starosti, pohodi od Vinice do Dramlja ter od Dramlja do Radencev pa so že tradicionalni. V okviru ponudbe je obiskovalcem na voljo kamp Damelj, ki obsega šotorišče ob reki Kolpi ter je opremljen z recepcijo in sanitarijami.
Jama Kobiljača se nahaja na levem bregu reke Kolpe pod vasjo Špeharji. Jama je z okoli 350 metri rovov ena najdaljših izvirnih jam ob Kolpi. Kobiljača je edinstvena jama na območju Krajinskega parka Kolpa. Obiskovalci si lahko ogledajo le Vhodni rov jame, ostale dele jame pa v spremstvu jamarjev.
Kot pri Damlju je najbolj južna točka Slovenije. Skozi kraj poteka znamenita pešpot od Damelj do Radencev. Na robu vasice stoji cerkev sv. Mihaela, ki je bila zgrajena leta 1644. V naselju se prebivalci ukvarjajo večinoma s kmetijstvom in turizmom, na delo pa hodijo v Črnomelj in Vinico.
Breg pri Sinjem Vrhu je slikovita vasica skozi katero poteka znamenita pešpot od Damelj do Radencev. Mlin z jezom v Bregu predstavlja značilen mlin v kanjonu reke Kolpe. Danes se uvršča med najstarejše še ohranjene mline ob Kolpi in je edini na celotnem belokranjskem delu Kolpe, ki občasno še obratuje.
Vas Srednji Radenci ob Kolpi je poznana po Kanu kampu, ki v poletnem času privablja številne obiskovalce. V kampu se nahaja manjši lokal s poletno teraso, kjer nudijo pestro ponudbo osvežilnih napitkov. Med krajevne znamenitosti spadata cerkev svete Marije Magdalene in partizanski grob.

Ali želite, da se vaša namestitev, gostilna, lokal, storitev ... predstavi na tem mestu po ceni 200€ za celo leto?

Prostor je samo za enega ponudnika!

Vaša predstavitev se bo pojavila na Črnomelj z okolico in tudi na vseh krajih/izletih, ki spadajo v okviru Črnomelj z okolico in to samo za 200€ na leto.

Kaj vse dobite za to ceno:
1. Večjo prepoznavnost (Poročila o obisku)
2. Povečano možnost, da nekdo najame, kupi, rezervira vašo storitev/produkt
3. Možnost za višjo pozicijo v iskalnikih (Google) zaradi povezave na vašo spletno stran

info@kraji.eu


Pomembni na zemljevidu Slovenije

Najlepši izleti

Črnomelj z okolico - Krajinski park Lahinja <br> Izvir Lahinje

Fotografija: 4620-0

Črnomelj z okolico - Črnomelj <br> Staro mestno jedro Črnomlja

Fotografija: 4802-0

Črnomelj

Staro mestno jedro Črnomlja
Črnomelj z okolico - Črnomelj <br> Komenda

Fotografija: 4802-3

Črnomelj

Komenda
Črnomelj z okolico - Črnomelj <br> Stoničev grad

Fotografija: 4802-7

Črnomelj

Stoničev grad
Črnomelj z okolico - Črnomelj <br> Cerkev sv. Duha

Fotografija: 4802-17

Črnomelj

Cerkev sv. Duha
Črnomelj z okolico - Rafting po reki Kolpi

Fotografija: 4825-0

Črnomelj z okolico - Radenci ob Kolpi

Fotografija: 4831-0

Črnomelj z okolico - Radenci ob Kolpi <br> Kopališče pri mlinu

Fotografija: 4832-0

Radenci ob Kolpi

Kopališče pri mlinu

Črnomelj z okolico - Radenci ob Kolpi <br> Kanu kamp

Fotografija: 4833-0

Radenci ob Kolpi

Kanu kamp

Črnomelj z okolico - Breg pri Sinjem Vrhu <br> Mlin in jez

Fotografija: 4835-0

Breg pri Sinjem Vrhu

Mlin in jez

Črnomelj z okolico - Jama Kobiljača

Fotografija: 4836-0

Črnomelj z okolico - Kot pri Damlju

Fotografija: 4837-0

Črnomelj z okolico - Damelj

Fotografija: 4839-0

Črnomelj z okolico - Pot: Damelj-Radenci

Fotografija: 4841-0

Črnomelj z okolico - Pot: Damelj-Radenci <br> Reka Kolpa

Fotografija: 4841-30

Podatki

Občina: ČRNOMELJ (14313 prebivalcev)

Naselja v občini:

Črnomelj (5573 prebivalcev), Kanižarica (593), Lokve (524), Griblje (340), Tribuče (317),

Vinica (243), Dragatuš (239), Tanča Gora (209), Dobliče (179), Hrast pri Vinici (160), Stražnji Vrh (159), Blatnik pri Črnomlju (151), Ručetna vas (150), Drenovec (138), Zilje (127), Jelševnik (123), Učakovci (119), Butoraj (116), Vojna vas (115), Preloka (111), Adlešiči (109), Dragovanja vas (109), Petrova vas (109), Svibnik (108), Sečje selo (106), Vranoviči (104), Obrh pri Dragatušu (98), Rodine (97), Čudno selo (93), Marindol (93), Dolenjci (91), Stari trg ob Kolpi (89), Nova Lipa (88), Belčji Vrh (86), Podklanec (86), Stara Lipa (86), Bojanci (85), Sela pri Dragatušu (83), Tušev Dol (80), Grič pri Dobličah (77), Zapudje (77), Sela pri Otovcu (73), Sinji Vrh (69), Doblička Gora (67), Bedenj (65), Mavrlen (65), Cerkvišče (64), Desinec (64), Dolenja vas pri Črnomlju (63), Podlog (63), Veliki Nerajec (63), Jerneja vas (63), Kvasica (58), Vrhovci (55), Rožanec (54), Perudina (54), Otovec (49), Mali Nerajec (49), Golek pri Vinici (49), Pribinci (49), Rožič Vrh (49), Gorenjci pri Adlešičih (47), Velika Lahinja (47), Naklo (46), Balkovci (44), Jankoviči (43), Fučkovci (43), Ogulin (42), Žuniči (42), Dolenji Suhor pri Vinici (41), Sodevci (41), Gornji Suhor pri Vinici (41), Mihelja vas (41), Golek (38), Vukovci (38), Hrib (37), Drežnik (37), Brdarci (36), Damelj (35), Dolnja Paka (34), Talčji Vrh (33), Gornja Paka (30), Paunoviči (30), Pusti Gradec (29), Mala Lahinja (28), Srednji Radenci (27), Zagozdac (27), Zorenci (27), Gorenji Radenci (27), Purga (26), Deskova vas (26), Dolenji Radenci (25), Šipek (25), Gorenja Podgora (24), Velika sela (24), Rim (23), Knežina (23), Pavičiči (22), Dalnje Njive (21), Breznik (21), Prelesje (17), Miliči (16), Dragoši (16), Draga pri Sinjem Vrhu (16), Zajčji Vrh (13), Špeharji (13), Kovača vas (13), Mala sela (12), Močile (12), Zastava (12), Kovačji Grad (10), Kot pri Damlju (10), Gorica (9), Dolenja Podgora (8), Pobrežje (8), Črešnjevec pri Dragatušu (4), Selce pri Špeharjih (2), Breg pri Sinjem Vrhu (2), Dečina (2), Bistrica (1), Kot ob Kolpi (1), Miklarji (0)