Damelj - Damelj
Southeast SloveniaDamelj

Damelj

Today
overcast;;light
14 32
Tomorrow
prevCloudy;;light
15 28
23.05.2022
prevCloudy;SHRA;light
15 30

Interactive map with sights

Photos

Damelj - Damelj

Photo: 4839-0

Damelj
Damelj - Parking area above the village Damelj

Photo: 4839-1

Parking area above the village Damelj
Damelj - Region Park Kolpa - Sights

Photo: 4839-2

Region Park Kolpa - Sights
Damelj - Start of Damelj

Photo: 4839-3

Start of Damelj
Damelj - Road through Damelj

Photo: 4839-4

Road through Damelj
Damelj - Infomation board - Mill trail

Photo: 4839-5

Infomation board - Mill trail
Damelj - Village Damelj

Photo: 4839-6

Village Damelj
Damelj - House

Photo: 4839-7

House
Damelj - Tourist farm Zagar

Photo: 4839-8

Tourist farm Zagar
Damelj - Trail Radenci - Damelj - The most southern Slovenian trail

Photo: 4839-9

Trail Radenci - Damelj - The most southern Slovenian trail
Damelj - Barn

Photo: 4839-10

Barn
Damelj - Camping Damelj

Photo: 4840-0

Hotels, Apartments and Rooms

Booking.com
Vinica
from 72 €
Vinica
from 35 €
from 50 €
Vinica
from 100 €
Destination:
Check-in:
Check-out:

Data

Municipality: ČRNOMELJ (14313 population)

Settlements in the municipality:

Črnomelj (5573 population), Kanižarica (593), Lokve (524), Griblje (340), Tribuče (317),

Vinica (243), Dragatuš (239), Tanča Gora (209), Dobliče (179), Hrast pri Vinici (160), Stražnji Vrh (159), Blatnik pri Črnomlju (151), Ručetna vas (150), Drenovec (138), Zilje (127), Jelševnik (123), Učakovci (119), Butoraj (116), Vojna vas (115), Preloka (111), Adlešiči (109), Dragovanja vas (109), Petrova vas (109), Svibnik (108), Sečje selo (106), Vranoviči (104), Obrh pri Dragatušu (98), Rodine (97), Marindol (93), Čudno selo (93), Dolenjci (91), Stari trg ob Kolpi (89), Nova Lipa (88), Podklanec (86), Stara Lipa (86), Belčji Vrh (86), Bojanci (85), Sela pri Dragatušu (83), Tušev Dol (80), Grič pri Dobličah (77), Zapudje (77), Sela pri Otovcu (73), Sinji Vrh (69), Doblička Gora (67), Mavrlen (65), Bedenj (65), Cerkvišče (64), Desinec (64), Dolenja vas pri Črnomlju (63), Podlog (63), Veliki Nerajec (63), Jerneja vas (63), Kvasica (58), Vrhovci (55), Rožanec (54), Perudina (54), Rožič Vrh (49), Otovec (49), Mali Nerajec (49), Golek pri Vinici (49), Pribinci (49), Velika Lahinja (47), Gorenjci pri Adlešičih (47), Naklo (46), Balkovci (44), Jankoviči (43), Fučkovci (43), Žuniči (42), Ogulin (42), Gornji Suhor pri Vinici (41), Mihelja vas (41), Dolenji Suhor pri Vinici (41), Sodevci (41), Golek (38), Vukovci (38), Hrib (37), Drežnik (37), Brdarci (36), Damelj (35), Dolnja Paka (34), Talčji Vrh (33), Gornja Paka (30), Paunoviči (30), Pusti Gradec (29), Mala Lahinja (28), Zorenci (27), Gorenji Radenci (27), Srednji Radenci (27), Zagozdac (27), Deskova vas (26), Purga (26), Šipek (25), Dolenji Radenci (25), Velika sela (24), Gorenja Podgora (24), Knežina (23), Rim (23), Pavičiči (22), Breznik (21), Dalnje Njive (21), Prelesje (17), Miliči (16), Dragoši (16), Draga pri Sinjem Vrhu (16), Špeharji (13), Kovača vas (13), Zajčji Vrh (13), Močile (12), Zastava (12), Mala sela (12), Kot pri Damlju (10), Kovačji Grad (10), Gorica (9), Dolenja Podgora (8), Pobrežje (8), Črešnjevec pri Dragatušu (4), Selce pri Špeharjih (2), Breg pri Sinjem Vrhu (2), Dečina (2), Kot ob Kolpi (1), Bistrica (1), Miklarji (0)