Damelj - Damelj
Southeast SloveniaDamelj

Damelj

Most Beautiful Trips - Crnomelj with neighbourhood

Rafting on the Kolpa River
Lahinja Landscape Park
Breg pri Sinjem Vrhu - Mill and dam
Mitra Temple (Mitrej) above Rozanc
Walking Trail: Damelj-Radenci
Radenci at Kolpa - Bathing area at mill
Crnomelj - Old Town Centre

All Trips

 • Damelj1
 • Dol - CampCamps
 • Kobiljaca CaveCaves 
 • Kot pri Damlju
 • Radenci at Kolpa2
 • Rafting on the Kolpa River 
 • Sport recreational centre farm Jureci
 • Walking Trail: Damelj-RadenciThe most beautiful places 
 • Neighbourhood trips  Interactive map with sights

  Photos

  Damelj - Damelj

  Photo: 4839-0

  Damelj
  Damelj - Parking area above the village Damelj

  Photo: 4839-1

  Parking area above the village Damelj
  Damelj - Region Park Kolpa - Sights

  Photo: 4839-2

  Region Park Kolpa - Sights
  Damelj - Start of Damelj

  Photo: 4839-3

  Start of Damelj
  Damelj - Road through Damelj

  Photo: 4839-4

  Road through Damelj
  Damelj - Infomation board - Mill trail

  Photo: 4839-5

  Infomation board - Mill trail
  Damelj - Village Damelj

  Photo: 4839-6

  Village Damelj
  Damelj - House

  Photo: 4839-7

  House
  Damelj - Tourist farm Zagar

  Photo: 4839-8

  Tourist farm Zagar
  Damelj - Trail Radenci - Damelj - The most southern Slovenian trail

  Photo: 4839-9

  Trail Radenci - Damelj - The most southern Slovenian trail
  Damelj - Barn

  Photo: 4839-10

  Barn
  Damelj - Camping Damelj

  Photo: 4840-0

  Hotels, Apartments and Rooms

  Booking.com
  Vinica
  from 52.8 €
  Vinica
  from 23.75 €
  from 38 €
  Destination:
  Check-in:
  Check-out:

  Data

  Municipality: ČRNOMELJ (14313 population)

  Settlements in the municipality:

  Črnomelj (5573 population), Kanižarica (593), Lokve (524), Griblje (340), Tribuče (317),

  Vinica (243), Dragatuš (239), Tanča Gora (209), Dobliče (179), Hrast pri Vinici (160), Stražnji Vrh (159), Blatnik pri Črnomlju (151), Ručetna vas (150), Drenovec (138), Zilje (127), Jelševnik (123), Učakovci (119), Butoraj (116), Vojna vas (115), Preloka (111), Adlešiči (109), Dragovanja vas (109), Petrova vas (109), Svibnik (108), Sečje selo (106), Vranoviči (104), Obrh pri Dragatušu (98), Rodine (97), Marindol (93), Čudno selo (93), Dolenjci (91), Stari trg ob Kolpi (89), Nova Lipa (88), Podklanec (86), Stara Lipa (86), Belčji Vrh (86), Bojanci (85), Sela pri Dragatušu (83), Tušev Dol (80), Zapudje (77), Grič pri Dobličah (77), Sela pri Otovcu (73), Sinji Vrh (69), Doblička Gora (67), Mavrlen (65), Bedenj (65), Desinec (64), Cerkvišče (64), Veliki Nerajec (63), Jerneja vas (63), Dolenja vas pri Črnomlju (63), Podlog (63), Kvasica (58), Vrhovci (55), Rožanec (54), Perudina (54), Rožič Vrh (49), Otovec (49), Mali Nerajec (49), Golek pri Vinici (49), Pribinci (49), Gorenjci pri Adlešičih (47), Velika Lahinja (47), Naklo (46), Balkovci (44), Jankoviči (43), Fučkovci (43), Žuniči (42), Ogulin (42), Gornji Suhor pri Vinici (41), Mihelja vas (41), Dolenji Suhor pri Vinici (41), Sodevci (41), Golek (38), Vukovci (38), Hrib (37), Drežnik (37), Brdarci (36), Damelj (35), Dolnja Paka (34), Talčji Vrh (33), Gornja Paka (30), Paunoviči (30), Pusti Gradec (29), Mala Lahinja (28), Zorenci (27), Gorenji Radenci (27), Srednji Radenci (27), Zagozdac (27), Deskova vas (26), Purga (26), Šipek (25), Dolenji Radenci (25), Velika sela (24), Gorenja Podgora (24), Knežina (23), Rim (23), Pavičiči (22), Breznik (21), Dalnje Njive (21), Prelesje (17), Miliči (16), Dragoši (16), Draga pri Sinjem Vrhu (16), Špeharji (13), Kovača vas (13), Zajčji Vrh (13), Močile (12), Zastava (12), Mala sela (12), Kot pri Damlju (10), Kovačji Grad (10), Gorica (9), Pobrežje (8), Dolenja Podgora (8), Črešnjevec pri Dragatušu (4), Breg pri Sinjem Vrhu (2), Dečina (2), Selce pri Špeharjih (2), Kot ob Kolpi (1), Bistrica (1), Miklarji (0)