Regionalpark Lahinja - Izvir Lahinje
SüdostRegionalpark Lahinja

Regionalpark Lahinja 

Gegenwärtig
overcast;modTSRA;light
20
Morgen
overcast;RA;light
16 22
06.06.2023
overcast;SHRA;light
14 24
Regionalpark Lahinja
Regionalpark Lahinja

Foto: 4620-0

Regionalpark Lahinja
Regionalpark Lahinja

Foto: 4620-1

Regionalpark Lahinja
Regionalpark Lahinja

Foto: 4620-2

Regionalpark Lahinja
Regionalpark Lahinja

Foto: 4620-3

Regionalpark Lahinja
Regionalpark Lahinja

Foto: 4620-4

Regionalpark Lahinja
Regionalpark Lahinja

Foto: 4620-5

Regionalpark Lahinja
Regionalpark Lahinja

Foto: 4620-6

Regionalpark Lahinja
Regionalpark Lahinja

Foto: 4620-7

Regionalpark Lahinja
Regionalpark Lahinja

Foto: 4620-8

Regionalpark Lahinja
Regionalpark Lahinja

Foto: 4620-9

Regionalpark Lahinja
Regionalpark Lahinja

Foto: 4620-10

Regionalpark Lahinja
Regionalpark Lahinja

Foto: 4620-11

Regionalpark Lahinja
Regionalpark Lahinja

Foto: 4620-12

Regionalpark Lahinja
Regionalpark Lahinja

Foto: 4620-13

Regionalpark Lahinja
Regionalpark Lahinja

Foto: 4620-14

Regionalpark Lahinja
Regionalpark Lahinja

Foto: 4620-15

Hotels, Ferienwohnungen und Zimmer

Booking.com
Dragatuš
von 50 €
von 80 €
Ziel:
Registrierung:
Abreise:

Details

Gemeinde: ČRNOMELJ (14313 Bevölkerung)

Dorf in der Gemeinde:

Črnomelj (5573 Bevölkerung), Kanižarica (593), Lokve (524), Griblje (340), Tribuče (317),

Vinica (243), Dragatuš (239), Tanča Gora (209), Dobliče (179), Hrast pri Vinici (160), Stražnji Vrh (159), Blatnik pri Črnomlju (151), Ručetna vas (150), Drenovec (138), Zilje (127), Jelševnik (123), Učakovci (119), Butoraj (116), Vojna vas (115), Preloka (111), Petrova vas (109), Adlešiči (109), Dragovanja vas (109), Svibnik (108), Sečje selo (106), Vranoviči (104), Obrh pri Dragatušu (98), Rodine (97), Marindol (93), Čudno selo (93), Dolenjci (91), Stari trg ob Kolpi (89), Nova Lipa (88), Stara Lipa (86), Belčji Vrh (86), Podklanec (86), Bojanci (85), Sela pri Dragatušu (83), Tušev Dol (80), Zapudje (77), Grič pri Dobličah (77), Sela pri Otovcu (73), Sinji Vrh (69), Doblička Gora (67), Mavrlen (65), Bedenj (65), Desinec (64), Cerkvišče (64), Veliki Nerajec (63), Jerneja vas (63), Dolenja vas pri Črnomlju (63), Podlog (63), Kvasica (58), Vrhovci (55), Rožanec (54), Perudina (54), Rožič Vrh (49), Otovec (49), Mali Nerajec (49), Golek pri Vinici (49), Pribinci (49), Velika Lahinja (47), Gorenjci pri Adlešičih (47), Naklo (46), Balkovci (44), Jankoviči (43), Fučkovci (43), Ogulin (42), Žuniči (42), Mihelja vas (41), Dolenji Suhor pri Vinici (41), Sodevci (41), Gornji Suhor pri Vinici (41), Golek (38), Vukovci (38), Hrib (37), Drežnik (37), Brdarci (36), Damelj (35), Dolnja Paka (34), Talčji Vrh (33), Paunoviči (30), Gornja Paka (30), Pusti Gradec (29), Mala Lahinja (28), Zorenci (27), Gorenji Radenci (27), Srednji Radenci (27), Zagozdac (27), Deskova vas (26), Purga (26), Dolenji Radenci (25), Šipek (25), Velika sela (24), Gorenja Podgora (24), Knežina (23), Rim (23), Pavičiči (22), Dalnje Njive (21), Breznik (21), Prelesje (17), Draga pri Sinjem Vrhu (16), Miliči (16), Dragoši (16), Zajčji Vrh (13), Špeharji (13), Kovača vas (13), Zastava (12), Mala sela (12), Močile (12), Kot pri Damlju (10), Kovačji Grad (10), Gorica (9), Dolenja Podgora (8), Pobrežje (8), Črešnjevec pri Dragatušu (4), Breg pri Sinjem Vrhu (2), Dečina (2), Selce pri Špeharjih (2), Kot ob Kolpi (1), Bistrica (1), Miklarji (0)