Spomeniki, kipi, znamenja
Logatec - Spomenik padlim v NOB - Spomenik padlim v NOB
OsrednjeslovenskaLogatec - Spomenik padlim v NOB

Logatec - Spomenik padlim v NOB

Kje je Spomenik padlim v NOB?

Na spodnjem zemljevidu je prikazan izbran kraj Spomenik padlim v NOB s fotografijami znamenitosti/zanimivih krajev v okolici.

Najlepši izleti

Spodaj so navedeni najlepši izleti v okolici izbranega kraja.

Logatec - Cerkev sv. Nikolaja

Logatec je manjše mesto v Občini Logatec. Nekdanje vasi, ki so nastale ob starih cestah ob robu kotline, se združujejo v enotno naselje. Osrednji del mesta se je do leta 1980 delil na Dolenji in Gorenji Logatec. Skozi Logatec poleg ceste vodi tudi železniška proga Ljubljana – Sežana. Trško naselje Dolenji Logatec se razprostira ob nekdanji tovorni poti, ki je povezovala osrednjo Slovenijo in Primorsko. Nekdanja kmečka, obcestna vas se je zaradi svoje dejavnosti razvila v obcestno naselje. Stavbe so še dobro ohranjene. Najbolj dominantni sta podružnična cerkev sv. Jožefa in župnijska cerkev sv. Nikolaj...

Logatec - Grad Logatec

Grad Logatec se nahaja ob glavni cesti v starem jedru Gorenjega Logatca. Leta 2007 so ga razglasili za kulturni spomenik lokalnega pomena. Ob utrjeni renesančni graščini se razprostira Grajski park Vitez z grajskimi lipami, športnimi objekti in priljubljeno Grajsko kavarno. V zgodovinskih virih se v 13. in 14. stoletju omenjajo logaški vitezi in zaradi tega je Janez Vajkard Valvasor sklepal, da je grad Logatec – Loitsch nekdaj stal na holmcu Tabor nad Gorenjim Logatcem. Sedanjo grajsko stavbo je dal pred letom 1580 sezidati idrijski upravnik Urban Ainkhurn, ki je bil graščak na Hošperku in Ljubeku. Da...

Sekirica

Logatec je osrednje in največje naselje občine Logatec. V občino spada 19 naselij, ki se nato združujejo v osmih krajevnih skupnostih. Poleg Logatca so večji kraji še Hotedrščica ob robu hotenjskega ravnika, Rovte, ki s svojo neokrnjeno naravo vabijo k celoletnim aktivnostim ter Laze z Jakovico ob slikovitem Planinskem polju. Logatec ima pestro zgodovinsko preteklost, ki sega že v prazgodovinski čas. Skozi kraj so nekdaj potekale zgodovinske strateške meje vse od rimskega obrambnega sistema z utrdbami in zapornimi zidovi, do Rapalske meje, Alpskega zidu in Rupnikove linije. Mesto je nastalo po koncu d...

Rimska utrdba na Lanišču

Utrdba na Lanišču je bila prvi obrambni sistem nad vzhodnim pobočjem Hrušice. Lanišče je bila iz klesancem zidana utrdba z obrambnim zidom, v kateri je prebivala stalna posadka, ki je bila nastanjena v lesenih zgradbah znotraj obzidja. Naselbina in utrdba sta se z vodo oskrbovali iz izvira v dolini, ki je takoj levo pod utrdbo. Pozno antična utrdba se nahaja nekaj metrov nad nekdanjo traso rimske cesta Aquilieia – Emona, ki je na tem predelu še dobro opazna. Obrambni stolp je bil kasneje vključen v prvotni zaporni zid, ki se južno od stolpa vzpenja proti vrhu hriba Srnjaka. Stražna postaja je aktivno ...

Logatec - Trg sv. Nikolaja

Logatec se nahaja okoli 25 kilometrov jugozahodno od Ljubljane. Mesto spada v Občino Logatec in je nastalo po drugi svetovni vojni z združitvijo nekdanjega Gorenjega in Dolenjega Logatca ter več bližnjih vasi. Po robu kotline vodi železnica, ki je skupaj s cesto Ljubljana – Postojna omogočila razvoj tekstilne, papirne in lesnopredelovalne industrije. Logatec ima pestro zgodovinsko preteklost, ki sega že v prazgodovinski čas. V rimskem času je bilo naselje postojanka Longaticum kot del obsežnega obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum ob cesti iz Ogleja čez Hrušico v Emono. V Gorenjem Logatcu so na...

Logatec - Tollazzijeva štirna

Trško naselje Gorenji Logatec se razprostira ob gradu in cerkvi sv. Jožefa v Čevici, v jugozahodnem delu Logatca. Naselje je bila nekdaj samostojna enota. Gručasto naselje ima ohranjeno talno zasnovo in dva vsebinsko in tipološko različna dela, ki sta trški del ob cerkvi in gradu, ki je dominanta ter pot na Klanec, kjer so nekdaj živeli bajtarji, delavci in kmetje. Tollazijeva štirna se nahaja južno od cerkve sv. Jožefa. Leta 2008 je bila razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena. Leta 2009 je bila obnovljena s finančno pomočjo Občine Logatec, Heliosovega sklada za ohranjanje čistih slovenskih ...

Logatec - Drevored Napoleonove lipe

Drevored Napoleonove lipe stoji ob glavni regionalni Tržaški cesti Vrhnika – Logatec, v osrednjem delu Gorenjega Logatca. Drevored je dobro ohranjen in daje mestu Logatec poseben pečat. Od leta 1985 je zavarovan kot spomenik oblikovane narave. S svojimi 1900 metri je najdaljši dvovrstni obcestni drevored v Sloveniji. Lipov drevored sestavlja 290 dreves vrste lipovec in lipa. Je eden najbolj znanih obcestnih drevoredov v Sloveniji, ki ga odlikuje dominantna lega ob vstopu v naselje. Cesta skozi Napoleonov drevored je bila že od nekdaj zelo pomembna, saj je prav po tej trasi vodila stara cesta Dunaj – T...


Hoteli, apartmaji in sobe

Booking.com
Destinacija:
Datum prijave:
Datum odjave: