Mitra Temple (Mitrej) above Rozanc - Mitrov tempelj (Mitrej) nad Rožancem
Southeast SloveniaMitra Temple (Mitrej) above Rozanc

Mitra Temple (Mitrej) above Rozanc 

Mitra Temple (Mitrej) above Rozanec
Mitra Temple (Mitrej) above Rozanec

Photo: 4810-0

Car parking in Rozanec village
Car parking in Rozanec village

Photo: 4810-1

Rozanec village
Rozanec village

Photo: 4810-2

Information board in village for Mitrej and Church of St. George
Information board in village for Mitrej and Church of St. George

Photo: 4810-3

Forest on the way to Mitra Temple
Forest on the way to Mitra Temple

Photo: 4810-4

Crossing of railway line
Crossing of railway line

Photo: 4810-5

Soon we notice direction sign to the forest
Soon we notice direction sign to the forest

Photo: 4810-6

Information board for Mitra Temple near temple
Information board for Mitra Temple near temple

Photo: 4810-7

A few meters later is descent to the temple
A few meters later is descent to the temple

Photo: 4810-8

Descent to the temple
Descent to the temple

Photo: 4810-9

Mitra temple (Mitrej) above Rozanec
Mitra temple (Mitrej) above Rozanec

Photo: 4810-10

Mitra temple (Mitrej) above Rozanec
Mitra temple (Mitrej) above Rozanec

Photo: 4810-11

Mitra temple (Mitrej) above Rozanec
Mitra temple (Mitrej) above Rozanec

Photo: 4810-12

Short foorpath to the Church of St. George
Short foorpath to the Church of St. George

Photo: 4810-13

The Church of St. George
The Church of St. George

Photo: 4810-14

The Church of St. George
The Church of St. George

Photo: 4810-15

Hotels, Apartments and Rooms

Booking.com
Črnomelj
from 80.24 €
Črnomelj
from 84.96 €
Destination:
Check-in:
Check-out:

Data

Municipality: ČRNOMELJ (14313 population)

Settlements in the municipality:

Črnomelj (5573 population), Kanižarica (593), Lokve (524), Griblje (340), Tribuče (317),

Vinica (243), Dragatuš (239), Tanča Gora (209), Dobliče (179), Hrast pri Vinici (160), Stražnji Vrh (159), Blatnik pri Črnomlju (151), Ručetna vas (150), Drenovec (138), Zilje (127), Jelševnik (123), Učakovci (119), Butoraj (116), Vojna vas (115), Preloka (111), Adlešiči (109), Dragovanja vas (109), Petrova vas (109), Svibnik (108), Sečje selo (106), Vranoviči (104), Obrh pri Dragatušu (98), Rodine (97), Marindol (93), Čudno selo (93), Dolenjci (91), Stari trg ob Kolpi (89), Nova Lipa (88), Podklanec (86), Stara Lipa (86), Belčji Vrh (86), Bojanci (85), Sela pri Dragatušu (83), Tušev Dol (80), Grič pri Dobličah (77), Zapudje (77), Sela pri Otovcu (73), Sinji Vrh (69), Doblička Gora (67), Mavrlen (65), Bedenj (65), Cerkvišče (64), Desinec (64), Podlog (63), Veliki Nerajec (63), Jerneja vas (63), Dolenja vas pri Črnomlju (63), Kvasica (58), Vrhovci (55), Rožanec (54), Perudina (54), Rožič Vrh (49), Otovec (49), Mali Nerajec (49), Golek pri Vinici (49), Pribinci (49), Velika Lahinja (47), Gorenjci pri Adlešičih (47), Naklo (46), Balkovci (44), Jankoviči (43), Fučkovci (43), Žuniči (42), Ogulin (42), Gornji Suhor pri Vinici (41), Mihelja vas (41), Dolenji Suhor pri Vinici (41), Sodevci (41), Golek (38), Vukovci (38), Drežnik (37), Hrib (37), Brdarci (36), Damelj (35), Dolnja Paka (34), Talčji Vrh (33), Gornja Paka (30), Paunoviči (30), Pusti Gradec (29), Mala Lahinja (28), Zorenci (27), Gorenji Radenci (27), Srednji Radenci (27), Zagozdac (27), Deskova vas (26), Purga (26), Šipek (25), Dolenji Radenci (25), Velika sela (24), Gorenja Podgora (24), Knežina (23), Rim (23), Pavičiči (22), Breznik (21), Dalnje Njive (21), Prelesje (17), Miliči (16), Dragoši (16), Draga pri Sinjem Vrhu (16), Špeharji (13), Kovača vas (13), Zajčji Vrh (13), Močile (12), Zastava (12), Mala sela (12), Kot pri Damlju (10), Kovačji Grad (10), Gorica (9), Dolenja Podgora (8), Pobrežje (8), Črešnjevec pri Dragatušu (4), Selce pri Špeharjih (2), Breg pri Sinjem Vrhu (2), Dečina (2), Kot ob Kolpi (1), Bistrica (1), Miklarji (0)