Gradovi, graščine, stolpi, trdnjave, utrdbe
Stari grad - Stari grad
JugovzhodnaStari grad

Stari grad

Trenutno
overcast;;light
13
Jutri
overcast;RA;light
12 19
26.09.2023
mostClear;;light
12 25

Interaktivni zemljevid z znamenitostmi

Stari grad pri Otočcu se nahaja v naselju Zagrad pri Otočcu. Stoji nad strmo sotesko potoka Lešnica med vinogradniškima predeloma Grčevja in Trške gore. Ima pestro zgodovinsko preteklost, o njem je nastalo mnogo zgodb.
Stari grad se v pisnih virih prvič omenja leta 1300, ko so bili njegovi lastniki Altenburgi. Leta 1350 je Jakob pl. Altenburg prodal grajski objekt grofom Ortenburškim, znani koroški plemiški rodbini. Rodbina je izumrla leta 1418 in takrat so Stari grad podedovali Celjski grofje. Grad sta kot vazala leta 1447 upravljala Jurij Scheyer in Peter Obračan, ki ga je v istem letu tudi kupil. Med pomembnejše lastnike gradu spada tudi rodbina Breckerfeld. Janez Sigismund (1689-1760) je v svojih delih obravnaval deželo Kranjsko iz pravnega, gospodarsko-upravnega in genealoškega vidika. Njegova zapuščina obsega številne rokopise o štajerskih, kranjskih, koroških stanovih in plemičih, stvarni slovar štirih glavnih evropskih jezikov in drugo. Anton Breckerfeld (1740-1806), topograf in leksikograf, je med ostalim napisal Dopolnila k Valvasorjevi topografiji ter topografijo Novega mesta. V sredini 19. stoletja so Stari grad podedovali grofje Margheri di Commandona, ki so ga v času med obema vojnama podarili konventu usmiljenih bratov v novomeški Kandiji. Usmiljeni bratje so v njem želeli urediti ubožnico, toda svojih načrtov niso mogli uresničiti, ker so ga ob koncu druge svetovne vojne požgali partizani. Po vojni je Stari grad prešel v last novomeške tovarne z zdravili Krka, ki ga postopoma obnavlja. Najstarejši del grajskega objekta je prvotno stolpasto jedro zgodnjegotske oblike iz 13. stoletja. V obdobju od 14. do 15. stoletja so k starejšemu stolpu prislonili stanovanjska poslopja. Le-ta skupaj z dozidavami v kasnejšem obdobju predstavljajo arkadno dvorišče iz 16. stoletja. V letu 1632 so znotraj oboda zgradili zgodnjebaročno kapelo, ki je bila nato predelana v 30-ih letih 20. stoletja.
Stari grad je bil leta 1992 z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih zgodovinskih in kulturnih spomenikov v občini Novo mesto, razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Fotografije

Stari grad - Cesta do Starega gradu pri Otočcu

Fotografija: 4506-0

Cesta do Starega gradu pri Otočcu
Stari grad - Zagrad pri Otočcu - Stari grad

Fotografija: 4506-1

Zagrad pri Otočcu - Stari grad
Stari grad - Stari grad

Fotografija: 4506-2

Stari grad
Stari grad - Prihod po peš poti na Stari grad

Fotografija: 4506-3

Prihod po peš poti na Stari grad
Stari grad - Pred vhodom v Stari grad

Fotografija: 4506-4

Pred vhodom v Stari grad
Stari grad - Stari grad - Vhod

Fotografija: 4506-5

Stari grad - Vhod
Stari grad - Stari grad - Grajsko dvorišče

Fotografija: 4506-6

Stari grad - Grajsko dvorišče
Stari grad - Stari grad - Stavbe

Fotografija: 4506-7

Stari grad - Stavbe
Stari grad - Klop pred vhodom v Stari grad

Fotografija: 4506-8

Klop pred vhodom v Stari grad
Stari grad - Stari grad - Kulturni spomenik v lasti Krke, d.d., Novo mesto

Fotografija: 4506-9

Stari grad - Kulturni spomenik v lasti Krke, d.d., Novo mesto
Stari grad - Informativna tabla - Stari grad

Fotografija: 4506-10

Informativna tabla - Stari grad
Stari grad - Stavba na severni strani gradu

Fotografija: 4506-11

Stavba na severni strani gradu
Stari grad - Stolp

Fotografija: 4506-12

Stolp
Stari grad - Grajsko obzidje

Fotografija: 4506-13

Grajsko obzidje
Stari grad - Stari grad - Južna stran

Fotografija: 4506-14

Stari grad - Južna stran
Stari grad - Stavbe ob obzidju

Fotografija: 4506-15

Stavbe ob obzidju
Stari grad - Pot od grajskega obzidja

Fotografija: 4506-16

Pot od grajskega obzidja
Stari grad - Peš pot pod gradom

Fotografija: 4506-17

Peš pot pod gradom