Pärke, Arboreta, GärtenSeen, Teichen
Park Pisece - Park Pišece
SüdostPark Pisece

Park Pisece

Interaktive Karte der SehenswürdigkeitenFotos

Park Pisece - Park Pisece

Foto: 5022-0

Park Pisece
Park Pisece - Park Pisece

Foto: 5022-1

Park Pisece
Park Pisece - Park Pisece

Foto: 5022-2

Park Pisece
Park Pisece - Park Pisece

Foto: 5022-3

Park Pisece
Park Pisece - Park Pisece

Foto: 5022-4

Park Pisece
Park Pisece - Park Pisece

Foto: 5022-5

Park Pisece
Park Pisece - Park Pisece

Foto: 5022-6

Park Pisece
Park Pisece - Park Pisece

Foto: 5022-7

Park Pisece
Park Pisece - Park Pisece

Foto: 5022-8

Park Pisece
Park Pisece - Park Pisece

Foto: 5022-9

Park Pisece
Park Pisece - Park Pisece

Foto: 5022-10

Park Pisece
Park Pisece - Park Pisece

Foto: 5022-11

Park Pisece
Park Pisece - Park Pisece

Foto: 5022-12

Park Pisece
Park Pisece - Park Pisece

Foto: 5022-13

Park Pisece
Park Pisece - Park Pisece

Foto: 5022-14

Park Pisece
Park Pisece - Park Pisece

Foto: 5022-15

Park Pisece
Park Pisece - Park Pisece

Foto: 5022-16

Park Pisece
Park Pisece - Park Pisece

Foto: 5022-17

Park Pisece

Details

Gemeinde: BREŽICE (24086 Bevölkerung)

Dorf in der Gemeinde:

Brežice (6759 Bevölkerung), Dobova (703), Bizeljsko (669), Sela pri Dobovi (554), Krška vas (530),

Obrežje (354), Pišece (352), Čatež ob Savi (328), Artiče (320), Globoko (309), Velike Malence (306), Arnovo selo (302), Dečno selo (301), Veliki Obrež (292), Mihalovec (291), Bukošek (290), Mali Vrh (266), Piršenbreg (264), Trebež (259), Gornji Lenart (242), Stara vas - Bizeljsko (238), Cerklje ob Krki (235), Nova vas pri Mokricah (233), Črešnjice pri Cerkljah (233), Kapele (228), Gabrje pri Dobovi (226), Jesenice (223), Bojsno (221), Pavlova vas (217), Vrhje (214), Župelevec (209), Orešje na Bizeljskem (209), Mostec (207), Župeča vas (203), Dolenje Skopice (200), Slovenska vas (198), Podgorje pri Pišecah (187), Loče (185), Slogonsko (175), Gorenje Skopice (172), Zgornji Obrež (169), Rigonce (168), Mrzlava vas (161), Dednja vas (161), Cerina (157), Jereslavec (149), Curnovec (147), Gazice (145), Blatno (139), Sromlje (137), Bušeča vas (137), Sobenja vas (137), Velika Dolina (136), Gorenja Pirošica (135), Križe (134), Drenovec pri Bukovju (132), Cundrovec (131), Žejno (126), Boršt (126), Hrastje pri Cerkljah (123), Ribnica (123), Brezovica na Bizeljskem (122), Račja vas (122), Mali Obrež (120), Glogov Brod (119), Spodnja Pohanca (119), Cirnik (117), Ponikve (115), Dvorce (112), Podvinje (106), Dolenja vas pri Artičah (106), Zgornja Pohanca (99), Pečice (98), Brezje pri Veliki Dolini (96), Koritno (95), Mala Dolina (95), Volčje (94), Prilipe (82), Dolenja Pirošica (81), Globočice (80), Rajec (71), Oklukova Gora (69), Dramlja (67), Vrhovska vas (65), Dobeno (64), Brezje pri Bojsnem (63), Stojanski Vrh (59), Vinji Vrh (58), Bukovje (57), Gregovce (55), Nova vas ob Sotli (52), Rakovec (50), Vitna vas (49), Poštena vas (47), Bizeljska vas (47), Laze (46), Bračna vas (43), Brvi (42), Zasap (40), Silovec (37), Gaj (37), Podgračeno (31), Kraška vas (22), Perišče (20), Izvir (15), Kamence (9), Čedem (8), Stankovo (8), Mali Cirnik (0)

Count: 1