The most beautiful places
Walking Trail: Damelj-Radenci - Pot: Damelj-Radenci
Southeast SloveniaWalking Trail: Damelj-Radenci

Walking Trail: Damelj-Radenci 

The most southern Slovenian walking trail

Most Beautiful Trips - Crnomelj with neighbourhood

Rafting on the Kolpa River
Lahinja Landscape Park
Radenci at Kolpa - Bathing area at mill
Walking Trail: Damelj-Radenci
Mitra Temple (Mitrej) above Rozanc
Kobiljaca Cave
Crnomelj - Old Town Centre

All Trips

 • Damelj1
 • Dol - CampCamps
 • Kobiljaca CaveCaves 
 • Kot pri Damlju
 • Radenci at Kolpa2
 • Rafting on the Kolpa River 
 • Sport recreational centre farm Jureci
 • Walking Trail: Damelj-RadenciThe most beautiful places 
 • Neighbourhood trips  Walking Trail: Damelj-Radenci
  Walking Trail: Damelj-Radenci

  Photo: 4841-0

  Parking area in Damelj
  Parking area in Damelj

  Photo: 4841-1

  Information board - The most southern walking trail in Slovenia
  Information board - The most southern walking trail in Slovenia

  Photo: 4841-2

  Direction sign - Walking trail Radenci - Damelj 3h
  Direction sign - Walking trail Radenci - Damelj 3h

  Photo: 4841-3

  Road from Damelj to village Kot
  Road from Damelj to village Kot

  Photo: 4841-4

  The Kolpa River between Damelj and Kot
  The Kolpa River between Damelj and Kot

  Photo: 4841-5

  The most southern Slovenian village Kot
  The most southern Slovenian village Kot

  Photo: 4841-6

  Walking trail to Radenci
  Walking trail to Radenci

  Photo: 4841-7

  Bench at the Kolpa River
  Bench at the Kolpa River

  Photo: 4841-8

  Kolpa River along the walking trail Damelj - Radenci
  Kolpa River along the walking trail Damelj - Radenci

  Photo: 4841-9

  Path through the forest
  Path through the forest

  Photo: 4841-10

  Kolpa River
  Kolpa River

  Photo: 4841-11

  Hearth
  Hearth

  Photo: 4841-12

  Rapids on the Kolpa River
  Rapids on the Kolpa River

  Photo: 4841-13

  Lonely beach at Kolpa River
  Lonely beach at Kolpa River

  Photo: 4841-14

  Kolpa for refreshment
  Kolpa for refreshment

  Photo: 4841-15

  Narrow path
  Narrow path

  Photo: 4841-16

  Wider path to Radenci
  Wider path to Radenci

  Photo: 4841-17

  French stone
  French stone

  Photo: 4841-18

  French stone - In 1813 French soldiers were killed by locals at this place
  French stone - In 1813 French soldiers were killed by locals at this place

  Photo: 4841-19

  Kolpa on the border between Slovenia and Croatia
  Kolpa on the border between Slovenia and Croatia

  Photo: 4841-20

  Again more narrow path
  Again more narrow path

  Photo: 4841-21

  Bear's hayloft
  Bear's hayloft

  Photo: 4841-22

  Camp by the way
  Camp by the way

  Photo: 4841-23

  Rapids
  Rapids

  Photo: 4841-24

  Cave Kobiljaca
  Cave Kobiljaca

  Photo: 4841-25

  Potok Spring
  Potok Spring

  Photo: 4841-26

  Meadow in the Breg pri Sinjem Vrhu neighbourhood
  Meadow in the Breg pri Sinjem Vrhu neighbourhood

  Photo: 4841-27

  Clean Kolpa River
  Clean Kolpa River

  Photo: 4841-29

  Kolpa River
  Kolpa River

  Photo: 4841-30

  Raft on the Kolpa River
  Raft on the Kolpa River

  Photo: 4841-31

  Place for resting
  Place for resting

  Photo: 4841-32

  Small wooden footbridge in the last part of the trail
  Small wooden footbridge in the last part of the trail

  Photo: 4841-33

  Radenci
  Radenci

  Photo: 4841-34

  Kolpa River at Radenci
  Kolpa River at Radenci

  Photo: 4841-35

  Hotels, Apartments and Rooms

  Booking.com
  Stari Trg ob Kolpi
  from 82.5 €
  from 88 €
  Stari Trg ob Kolpi
  Dragatuš
  from 30 €
  from 45 €
  Destination:
  Check-in:
  Check-out:

  Data

  Municipality: ČRNOMELJ (14313 population)

  Settlements in the municipality:

  Črnomelj (5573 population), Kanižarica (593), Lokve (524), Griblje (340), Tribuče (317),

  Vinica (243), Dragatuš (239), Tanča Gora (209), Dobliče (179), Hrast pri Vinici (160), Stražnji Vrh (159), Blatnik pri Črnomlju (151), Ručetna vas (150), Drenovec (138), Zilje (127), Jelševnik (123), Učakovci (119), Butoraj (116), Vojna vas (115), Preloka (111), Adlešiči (109), Dragovanja vas (109), Petrova vas (109), Svibnik (108), Sečje selo (106), Vranoviči (104), Obrh pri Dragatušu (98), Rodine (97), Marindol (93), Čudno selo (93), Dolenjci (91), Stari trg ob Kolpi (89), Nova Lipa (88), Stara Lipa (86), Belčji Vrh (86), Podklanec (86), Bojanci (85), Sela pri Dragatušu (83), Tušev Dol (80), Zapudje (77), Grič pri Dobličah (77), Sela pri Otovcu (73), Sinji Vrh (69), Doblička Gora (67), Bedenj (65), Mavrlen (65), Cerkvišče (64), Desinec (64), Jerneja vas (63), Dolenja vas pri Črnomlju (63), Podlog (63), Veliki Nerajec (63), Kvasica (58), Vrhovci (55), Rožanec (54), Perudina (54), Otovec (49), Mali Nerajec (49), Golek pri Vinici (49), Pribinci (49), Rožič Vrh (49), Velika Lahinja (47), Gorenjci pri Adlešičih (47), Naklo (46), Balkovci (44), Jankoviči (43), Fučkovci (43), Ogulin (42), Žuniči (42), Dolenji Suhor pri Vinici (41), Sodevci (41), Gornji Suhor pri Vinici (41), Mihelja vas (41), Golek (38), Vukovci (38), Hrib (37), Drežnik (37), Brdarci (36), Damelj (35), Dolnja Paka (34), Talčji Vrh (33), Paunoviči (30), Gornja Paka (30), Pusti Gradec (29), Mala Lahinja (28), Srednji Radenci (27), Zagozdac (27), Zorenci (27), Gorenji Radenci (27), Purga (26), Deskova vas (26), Dolenji Radenci (25), Šipek (25), Gorenja Podgora (24), Velika sela (24), Rim (23), Knežina (23), Pavičiči (22), Dalnje Njive (21), Breznik (21), Prelesje (17), Miliči (16), Dragoši (16), Draga pri Sinjem Vrhu (16), Zajčji Vrh (13), Špeharji (13), Kovača vas (13), Mala sela (12), Močile (12), Zastava (12), Kot pri Damlju (10), Kovačji Grad (10), Gorica (9), Dolenja Podgora (8), Pobrežje (8), Črešnjevec pri Dragatušu (4), Selce pri Špeharjih (2), Breg pri Sinjem Vrhu (2), Dečina (2), Bistrica (1), Kot ob Kolpi (1), Miklarji (0)