Rače in Fram z okolico - Grad Rače
Podravsko - pomurska

Rače in Fram z okolico

Kje je Rače in Fram z okolico?

Na spodnjem zemljevidu je prikazan izbran kraj Rače in Fram z okolico s fotografijami znamenitosti/zanimivih krajev v okolici.

Najlepši izleti

Spodaj so navedeni najlepši izleti v okolici izbranega kraja.

Rače - Grad Rače

Grad Rače predstavlja primer ravninskega vodnega ali otoškega gradu – dvorca, ki je dodatno zavarovan z visokim okopom. Grad je med letoma 1528 in 1533 pozidal Ptujčan Gregor Regall iz prvotnega dvora, ki se omenja leta 1403. Takrat je bil obdan z visokim nasipom in zavarovan še dodatno z vodnim jarkom, ki ga je obdajal z vseh strani. Vas Rače se v pisnih virih omenja že leta 1240. Zadnji lastnik objekta je bila rodbina Bachler z Dunaja. Prvotnemu renesančnemu štiritraktnemu enonadstropnemu poslopju so skozi čas prizidali dodatna poslopja in stolpe. Nastal je velik grajski komples, sestavljen iz dveh ...

Turnovi ribniki

Krajinski park Rački ribniki – Požeg meri 484 ha, gozdovi pa zavzemajo največjo površino parka, kar 343 ha. Na določenih mestih imajo značaj poplavnega gozda in so zaradi tega jeseni in spomladi ponekod težje prehodni. Park se razprostira v zahodnem delu Dravskega polja, skoraj tik pod Pohorjem. V parku so tri skupine ribnikov, ki so Rački ribniki, Turnovi ribniki in ribnik Gajič. Turnovi ribniki so trije, največji je Turntajht (2,6 ha), sledi mu Špic (1,7 ha) in Srednji ribnik (0,95 ha). Gozdna pot Turnovi ribniki popelje obiskovalca v samo osrčje Krajinskega parka. Spozna se z nižinskim gozdom, se s...

Rački ribniki

Krajinski park Rački ribniki – Požeg se nahaja v zahodnem območju Dravskega polja, pod Pohorjem. Je večje območje strnjenega nižinskega mešanega gozda, znotraj katerega je več stoječih voda. Kot krajinski park je predel zavarovan od leta 1992. Območje je zavarovano zaradi naravne dediščine, ki jo predstavljajo mokrišča z mnogimi ogroženimi ter redkimi rastlinskimi in živalskimi vrstami. Park je velik okoli 500 ha in se tako uvršča med večje nižinske parke v Sloveniji. Gozdovi predstavljajo 340 ha, stoječe vode okoli 70 ha, ostalo pa so močvirni travniki. V parku so tri skupine ribnikov, ki so naslednj...


Hoteli, apartmaji in sobe

Booking.com
Maribor
Destinacija:
Datum prijave:
Datum odjave: