Radovljica - Župnišče - Župnišče
Upper CarniolaRadovljica - Župnišče

Radovljica - Župnišče

Interactive map with sightsPhotos

Župnišče - The rectory

Photo: 482-0

The rectory
Župnišče - The rectory - entrance

Photo: 482-1

The rectory - entrance
Župnišče - Slomsek Hall

Photo: 482-2

Slomsek Hall
Župnišče - Passage from Linhart Square to the parson's house yard

Photo: 482-3

Passage from Linhart Square to the parson's house yard
Župnišče - The rectory - arcaded courtyard

Photo: 482-4

The rectory - arcaded courtyard
Župnišče - Courtyard of the rectory in Radovljica

Photo: 482-5

Courtyard of the rectory in Radovljica
Župnišče - Passage to Winter Chapel and to classroom from the rectory courtyard

Photo: 482-6

Passage to Winter Chapel and to classroom from the rectory courtyard

Data

Municipality: RADOVLJICA (18872 population)

Settlements in the municipality:

Radovljica (6077 population), Lesce (2806), Begunje na Gorenjskem (996), Kropa (752), Kamna Gorica (530),

Lancovo (506), Brezje (474), Ljubno (447), Mošnje (435), Zapuže (387), Posavec (383), Zgoša (369), Vrbnje (357), Podnart (316), Hlebce (276), Črnivec (258), Hraše (240), Poljče (203), Ovsiše (203), Nova vas pri Lescah (199), Spodnja Lipnica (191), Otoče (187), Zgornja Lipnica (181), Dvorska vas (173), Zgornja Dobrava (156), Brezovica (137), Srednja Dobrava (128), Dobro Polje (126), Poljšica pri Podnartu (118), Spodnji Otok (112), Studenčice (108), Češnjica pri Kropi (102), Gorica (89), Zaloše (83), Mišače (71), Prezrenje (70), Zgornji Otok (63), Slatna (62), Vošče (53), Brda (48), Lipnica (47), Spodnja Dobrava (46), Rovte (43), Mlaka (37), Globoko (37), Dobravica (35), Peračica (34), Zadnja vas (33), Ravnica (31), Praproše (30), Srednja vas (23), Noše (4)

Count: 1