Roman Necropolis - The Tomb of the Secundinii - Rimska nekropola - Sekundinova grobnica
Carinthia - Savinja RegionRoman Necropolis - The Tomb of the Secundinii

Roman Necropolis - The Tomb of the Secundinii

Interactive map with sights

Photos

The Tomb of the Secundinii - Roman Necropolis - The Tomb of the Secundinii

Photo: 1287-0

Roman Necropolis - The Tomb of the Secundinii
The Tomb of the Secundinii - The Tomb of the Secundinii

Photo: 1287-1

The Tomb of the Secundinii
The Tomb of the Secundinii - The Tomb of the Secundinii from 3th century

Photo: 1287-2

The Tomb of the Secundinii from 3th century
The Tomb of the Secundinii - Figures and inscription on the front side

Photo: 1287-3

Figures and inscription on the front side
The Tomb of the Secundinii - Axe cut in half

Photo: 1287-4

Axe cut in half
The Tomb of the Secundinii - Figure on the top of the monument

Photo: 1287-5

Figure on the top of the monument

Hotels, Apartments and Rooms

Booking.com
Šešče pri Preboldu
Šempeter v Savinjski Dolini
Šešče pri Preboldu
from 37.5 €
from 47 €
Destination:
Check-in:
Check-out:

Data

Municipality: ŽALEC (21243 population)

Settlements in the municipality:

Žalec (4862 population), Šempeter v Savinj. Dolini (2030), Gotovlje (1172), Zabukovica (976), Petrovče (936),

Pongrac (849), Kasaze (759), Migojnice (657), Griže (624), Galicija (618), Studence (601), Vrbje (564), Liboje (509), Arja vas (507), Pernovo (504), Velika Pirešica (495), Ložnica pri Žalcu (482), Levec (479), Dobriša vas (440), Podvin (378), Ponikva pri Žalcu (373), Podlog v Savinjski Dolini (342), Železno (241), Drešinja vas (238), Podkraj (222), Zgornje Grušovlje (189), Hramše (180), Zavrh pri Galiciji (145), Kale (137), Zgornje Roje (137), Spodnje Grušovlje (114), Zalog pri Šempetru (106), Grče (99), Mala Pirešica (71), Ruše (68), Brnica (51), Zaloška Gorica (39), Spodnje Roje (35), Novo Celje (14)