Rogaska Slatina - European platform - Evropska ploščad
Carinthia - Savinja RegionRogaska Slatina - European platform

Rogaska Slatina - European platform

Rogaska Slatina - European platform
Rogaska Slatina - European platform
European platform in Rogaska Slatina
European platform in Rogaska Slatina

Photo: 1050092-0

European platform on the junction of the Spa Park and the promenade to the Rogaska Riviera
European platform on the junction of the Spa Park and the promenade to the Rogaska Riviera

Photo: 1050092-1

European platform
European platform

Photo: 1050092-2

European platform with the Spa Park in the background
European platform with the Spa Park in the background

Photo: 1050092-3

Spa Park
Spa Park

Photo: 1050092-4

European platform and the monument
European platform and the monument

Photo: 1050092-5

European platform at the Spa Park
European platform at the Spa Park

Photo: 1050092-6

Central Cafe
Central Cafe

Photo: 1050092-7

European platform at night
European platform at night

Photo: 1050092-8

Data

Municipality: ROGAŠKA SLATINA (11002 population)

Settlements in the municipality:

Rogaška Slatina (4935 population), Spodnje Sečovo (454), Sv. Florijan (372), Cerovec pod Bočem (371), Irje (327),

Spodnje Negonje (303), Tekačevo (219), Zagaj pod Bočem (191), Topole (191), Tržišče (189), Velike Rodne (182), Zgornja Kostrivnica (177), Tuncovec (171), Rjavica (162), Strmec pri sv. Florijanu (156), Brestovec (151), Kačji Dol (151), Čača vas (146), Male Rodne (146), Zgornje Negonje (144), Zgornji Gabernik (130), Podplat (130), Spodnja Kostrivnica (124), Ceste (123), Prnek (118), Kamna Gorca (115), Spodnji Gabernik (114), Kamence (114), Zgornje Sečovo (104), Nimno (92), Plat (88), Ratanska vas (84), Rajnkovec (79), Drevenik (79), Podturn (78), Gabrovec pri Kostrivnici (66), Gabrce (57), Pristavica (56), Brezje pri Podplatu (55), Vinec (30), Gradiški Dol (28)