Slovenske Konjice - Mestni trg
Carinthia - Savinja RegionSlovenske Konjice

Slovenske Konjice

Slovenske Konjice - Church of St. George
Slovenske Konjice - Mestni trg (Town Square)
Slovenske Konjice - Trebnik Mansion

Interactive map with sights

Photos

Slovenske Konjice - Mestni trg (Town Square) <br> Statue - Woman on horse

Photo: 1161-3

Mestni trg (Town Squa...

Statue - Woman on horse
Slovenske Konjice - Mestni trg (Town Square) <br> District Court in Slovenske Konjice

Photo: 1161-4

Mestni trg (Town Squa...

District Court in Slovenske Konjice
Slovenske Konjice - Mestni trg (Town Square) <br> Culture home

Photo: 1161-5

Slovenske Konjice - Mestni trg (Town Square) <br> Hotel Dravinja

Photo: 1161-6

Slovenske Konjice - Mestni trg (Town Square) <br> Bridge over the Dravinja River

Photo: 1161-7

Mestni trg (Town Squa...

Bridge over the Dravinja River
Slovenske Konjice - Mestni trg (Town Square) <br> Horse - Symbol of Slovenske Konjice

Photo: 1161-9

Mestni trg (Town Squa...

Horse - Symbol of Slovenske Konjice
Slovenske Konjice - Mestni trg (Town Square) <br> Dravinja River

Photo: 1161-10

Slovenske Konjice - Church of St. George

Photo: 1166-2

Slovenske Konjice - Church of St. George <br> Mary's column

Photo: 1166-13

Church of St. George

Mary's column
Slovenske Konjice - Parson's house

Photo: 1167-1

Slovenske Konjice - Trebnik Mansion

Photo: 1168-1

Slovenske Konjice - Trebnik Mansion <br> Trebnik pond

Photo: 1168-10

Trebnik Mansion

Trebnik pond
Slovenske Konjice - Church of St. Ann

Photo: 1169-2

Hotels, Apartments and Rooms

Booking.com
Slovenske Konjice
from 60 €
Slovenske Konjice
from 48 €
Slovenske Konjice
from 48 €
from 66 €
Slovenske Konjice
Destination:
Check-in:
Check-out:

Data

Municipality: SLOVENSKE KONJICE (14848 population)

Settlements in the municipality:

Slovenske Konjice (5092 population), Loče (644), Žiče (599), Bezina (587), Draža vas (525),

Tepanje (518), Škalce (455), Vešenik (430), Spodnje Preloge (354), Zbelovska Gora (326), Zbelovo (253), Mlače (247), Zeče (239), Polene (239), Lipoglav (235), Gabrovnik (217), Konjiška vas (216), Spodnje Grušovje (200), Ličenca (188), Klokočovnik (184), Sveti Jernej (184), Zgornja Pristava (175), Tepanjski Vrh (153), Preloge pri Konjicah (152), Breg pri Konjicah (149), Spodnje Laže (144), Zgornje Laže (134), Dobrnež (113), Koble (112), Blato (110), Brezje pri Ločah (109), Stare Slemene (109), Sojek (105), Kamna Gora (102), Tolsti Vrh (101), Brdo (86), Dobrava pri Konjicah (85), Škedenj (75), Selski Vrh (74), Nova vas pri Konjicah (74), Kraberk (70), Novo Tepanje (64), Strtenik (62), Gabrovlje (59), Mali Breg (58), Podpeč ob Dravinji (58), Suhadol (53), Štajerska vas (44), Petelinjek pri Ločah (44), Kolačno (43), Spodnja Pristava (38), Perovec (37), Penoje (36), Spodnji Jernej (28), Prežigal (21), Ostrožno pri Ločah (17), Podob (17), Špitalič pri Slov. Konjicah (5)