Slovenske Konjice - Mestni trg
Kärnten - SavinjskaSlovenske Konjice

Slovenske Konjice

Slovenske Konjice - Mestni trg (Stadtplatz)
Slovenske Konjice - Kirche von Hl. George
Slovenske Konjice - Burg Trebnik
Gegenwärtig
partCloudy;;mod
12
Morgen
prevCloudy;;mod
1 9
28.03.2019
partCloudy;;light
0 13

Interaktive Karte der SehenswürdigkeitenFotos

Slovenske Konjice - Kirche von Hl. George

Foto: 1166-13

Slovenske Konjice - Pfarrhaus

Foto: 1167-1

Slovenske Konjice - Burg Trebnik

Foto: 1168-1

Slovenske Konjice - Burg Trebnik

Foto: 1168-10

Slovenske Konjice - Kirche von Hl. Ana

Foto: 1169-2

Details

Gemeinde: SLOVENSKE KONJICE (14848 Bevölkerung)

Dorf in der Gemeinde:

Slovenske Konjice (5092 Bevölkerung), Loče (644), Žiče (599), Bezina (587), Draža vas (525),

Tepanje (518), Škalce (455), Vešenik (430), Spodnje Preloge (354), Zbelovska Gora (326), Zbelovo (253), Mlače (247), Zeče (239), Polene (239), Lipoglav (235), Gabrovnik (217), Konjiška vas (216), Spodnje Grušovje (200), Ličenca (188), Klokočovnik (184), Sveti Jernej (184), Zgornja Pristava (175), Tepanjski Vrh (153), Preloge pri Konjicah (152), Breg pri Konjicah (149), Spodnje Laže (144), Zgornje Laže (134), Dobrnež (113), Koble (112), Blato (110), Brezje pri Ločah (109), Stare Slemene (109), Sojek (105), Kamna Gora (102), Tolsti Vrh (101), Brdo (86), Dobrava pri Konjicah (85), Škedenj (75), Selski Vrh (74), Nova vas pri Konjicah (74), Kraberk (70), Novo Tepanje (64), Strtenik (62), Gabrovlje (59), Mali Breg (58), Podpeč ob Dravinji (58), Suhadol (53), Petelinjek pri Ločah (44), Štajerska vas (44), Kolačno (43), Spodnja Pristava (38), Perovec (37), Penoje (36), Spodnji Jernej (28), Prežigal (21), Podob (17), Ostrožno pri Ločah (17), Špitalič pri Slov. Konjicah (5)

Count: 1