Slovenske Konjice - Mestni trg
Carinthia - Savinja RegionSlovenske Konjice

Slovenske Konjice

Slovenske Konjice - Mestni trg (Town Square)
Slovenske Konjice - Church of St. George
Slovenske Konjice - Trebnik Mansion
Mestni trg (Town Square)
Mestni trg (Town Square)

Photo: 1161-0

Mestni trg (Town Square) <br> Statue - Woman on horse
Mestni trg (Town Square)
Statue - Woman on horse

Photo: 1161-3

Mestni trg (Town Square) <br> District Court in Slovenske Konjice
Mestni trg (Town Square)
District Court in Slovenske Konjice

Photo: 1161-4

Mestni trg (Town Square) <br> Culture home
Mestni trg (Town Square)
Culture home

Photo: 1161-5

Mestni trg (Town Square) <br> Hotel Dravinja
Mestni trg (Town Square)
Hotel Dravinja

Photo: 1161-6

Mestni trg (Town Square) <br> Bridge over the Dravinja River
Mestni trg (Town Square)
Bridge over the Dravinja River

Photo: 1161-7

Mestni trg (Town Square) <br> Horse - Symbol of Slovenske Konjice
Mestni trg (Town Square)
Horse - Symbol of Slovenske Konjice

Photo: 1161-9

Mestni trg (Town Square) <br> Dravinja River
Mestni trg (Town Square)
Dravinja River

Photo: 1161-10

Church of St. George
Church of St. George

Photo: 1166-2

Church of St. George <br> Mary's column
Church of St. George
Mary's column

Photo: 1166-13

Parson's house
Parson's house

Photo: 1167-1

Trebnik Mansion
Trebnik Mansion

Photo: 1168-1

Trebnik Mansion <br> Trebnik pond
Trebnik Mansion
Trebnik pond

Photo: 1168-10

Church of St. Ann
Church of St. Ann

Photo: 1169-2

Hotels, Apartments and Rooms

Booking.com
Slovenske Konjice
from 60 €
Slovenske Konjice
from 38 €
Slovenske Konjice
from 48 €
from 66 €
Slovenske Konjice
Destination:
Check-in:
Check-out:

Data

Municipality: SLOVENSKE KONJICE (14848 population)

Settlements in the municipality:

Slovenske Konjice (5092 population), Loče (644), Žiče (599), Bezina (587), Draža vas (525),

Tepanje (518), Škalce (455), Vešenik (430), Spodnje Preloge (354), Zbelovska Gora (326), Zbelovo (253), Mlače (247), Zeče (239), Polene (239), Lipoglav (235), Gabrovnik (217), Konjiška vas (216), Spodnje Grušovje (200), Ličenca (188), Klokočovnik (184), Sveti Jernej (184), Zgornja Pristava (175), Tepanjski Vrh (153), Preloge pri Konjicah (152), Breg pri Konjicah (149), Spodnje Laže (144), Zgornje Laže (134), Dobrnež (113), Koble (112), Blato (110), Stare Slemene (109), Brezje pri Ločah (109), Sojek (105), Kamna Gora (102), Tolsti Vrh (101), Brdo (86), Dobrava pri Konjicah (85), Škedenj (75), Selski Vrh (74), Nova vas pri Konjicah (74), Kraberk (70), Novo Tepanje (64), Strtenik (62), Gabrovlje (59), Podpeč ob Dravinji (58), Mali Breg (58), Suhadol (53), Petelinjek pri Ločah (44), Štajerska vas (44), Kolačno (43), Spodnja Pristava (38), Perovec (37), Penoje (36), Spodnji Jernej (28), Prežigal (21), Podob (17), Ostrožno pri Ločah (17), Špitalič pri Slov. Konjicah (5)