Bazilike, cerkve, kapele
Šmarje pri Jelšah - Cerkev sv. Roka - Cerkev sv. Roka
Koroško - savinjskaŠmarje pri Jelšah - Cerkev sv. Roka

Šmarje pri Jelšah - Cerkev sv. Roka 

Kje je Cerkev sv. Roka?

Na spodnjem zemljevidu je prikazan izbran kraj Cerkev sv. Roka s fotografijami znamenitosti/zanimivih krajev v okolici.

Najlepši izleti

Spodaj so navedeni najlepši izleti v okolici izbranega kraja.

Šmarje pri Jelšah - Kalvarija (križev pot)

Šmarje pri Jelšah je slikovito naselje, ki se nahaja v vzhodnem delu Slovenije. Razprostira se ob sotočju štirih potokov v zahodnem območju Zgornjesotelskega gričevja. Mestno naselje zaznamuje kmečka tradicija, predstavlja pa tudi upravno središče istoimenske občine. V pisnih virih se kraj prvič omenja leta 1236, trg pa je naselje postalo leta 1875. V kraju so največje kulturne znamenitosti cerkev sv. Roka s kalvarijo, cerkev Marijinega vnebovzetja, slikoviti dvorec Jelše ali Jelšingrad in Muzej baroka. Kalvarija z romarsko cerkvijo svetega Petra velja za enega vrhunskih baročnih umetnostnih spomenikov...

Sladka Gora - Marijina cerkev (Cerkev Čudodelne Matere božje)

Naselje Sladka Gora spada v Občino Šmarje pri Jelšah. Leži zahodno od ceste Podplat – Poljčane. Kraj je poznan predvsem po romarski dvostolpni Marijini cerkvi in z njo povezanimi številnimi čudeži. Neokrnjena narava je idealno izhodišče za številne pohodniške izlete, sprehode in kolesarjenje. Marijina cerkev se nahaja na slikovitem platoju vinorodne rebri, kjer je že prej stala božjepotna cerkev sv. Marjete. Leta 1744 se je tedanji župnik odločil, da se staro cerkev podre in do leta 1754 je bila sezidana nova, ki je izjemna baročna umetnina. Spada med najbolj pomembne kulturne spomenike v Sloveniji. ...

Mestinje - Antiklinala

Mestinje je manjša vas, ki se nahaja na vzhodnem delu Slovenije. Naselje leži na križišču glavnih cest v smeri proti zdravilišču Rogaška Slatina in Podčetrtku, ob železniški progi Grobelno – Rogatec in potoku Mestinjščica. V Mestinju se je rodil znani slovenski pisatelj, urednik in pedagog, Jakob Sket. Ob stanovanjski stavbi v Mestinju so ob ureditvi brežine odkrili del gube, ki je v tortonskem sedimentu. Antiklinala leži v neposredni bližini cest za smeri Lemberg, Celje, Rogaško Slatino in Podčetrtek. Je 10 metrov visok in 15 metrov dolg profil svodasto nagubanih plasti apnenčastih laporjev in peščen...

Šmarje pri Jelšah - Jelšingrad (Dvorec Jelše)

Mestno naselje Šmarje pri Jelšah se nahaja v vzhodnem delu Slovenije. Razpotegnjen kraj leži ob železniški progi Celje – Rogaška Slatina ter ob sotočju štirih potokov. Šmarje pri Jelšah je upravno središče istoimenske občine, ki jo zaznamuje bogata kmetijska tradicija. Srednjeveška zgodovina naselja je tesno povezana z dvorcem Jelše ali Jelšingrad, ki stoji manj kot kilometer severozahodno od Šmarja. V pisnih virih se dvorec omenja leta 1424 pod imenom Erlach. Stavba je bila do leta 1456 v lasti Celjskih grofov, konec 17. stoletja so ga prenovili Gaisrucki, vsi kasnejši lastniki so dvorcu še kaj dodal...

Lemberg pri Šmarju - Cerkev sv. Pankracija

Naselje Lemberg pri Šmarju je kraj, ki ga zaznamuje starodavno zgodovinsko jedro. Razprostira se v vzhodnem območju Slovenije, v bližini zdravilišča Rogaška Slatina. Spada v Občino Šmarje pri Jelšah. Kraj se je kot trg začel razvijati v 14. stoletju. Ker je imel ugodno prometno lego in zaradi posesti lemberške gospoščine so se v trgu razvile mnoge obrti in sejmi. Lemberg je v 15. stoletju dobil svoj lastni grb – jagnje s privzdignjeno desno nogo ter mestno hišo ali magistrat, imenovano rotovž. Vse do današnjih časov je Lemberg ohranil osnovne poteze značilnega trškega jedra (cerkev, sejmišče, rotovž) ...

Lemberg pri Šmarju - Rotovž

Lemberg pri Šmarju je manjši kraj, ki ga zaznamuje starodavno zgodovinsko jedro. Nahaja se v vzhodnem delu Slovenije, v bližini priljubljenega zdravilišča Rogaška Slatina in spada v Občino Šmarje pri Jelšah. Vse do danes je Lember ohranil osnovne poteze značilnega trškega jedra (sejmišče, cerkev, rotovž) in zaradi tega se uvršča med najbolje ohranjena avtentična srednjeveška jedra na Slovenskem. Lemberg je kot trg začel nastajati v 14. stoletju. Zaradi posesti lemberške gospoščine in ugodne lege ob pomembni cestni povezavi so v trgu nastali mnogi sejmi in obrti. Trg je v 15. stoletju dobil lasten grb,...

Šmarje pri Jelšah - Cerkev sv. Roka

Šmarje pri Jelšah je mestno naselje, ki leži ob sotočju štirih potokov v zahodnem delu Zgornjesotelskega gričevja. Zanimiv kraj v vzhodnem delu Slovenije zaznamuje pestra kmečka tradicija, predstavlja pa tudi upravno središče istoimenske občine. V pisnih virih se kraj prvič omenja leta 1236, trg pa je naselje postalo leta 1875. Srednjeveška zgodovina naselbine je zelo povezana z dvorcem Jelšingrad, ki se nahaja nedaleč izven središča Šmarja. Danes imajo v kraju knjižnico, kino, kulturni dom, dom starejših občanov, lekarno, zdravstveni dom, sodišče, zavod za zdravstveno zavarovanje, veterinarsko postaj...


Hoteli, apartmaji in sobe

Booking.com
Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah
Destinacija:
Datum prijave:
Datum odjave: