Zalec - Hausenbichler House - Žalec - Hausenbichlerjeva hiša
Carinthia - Savinja RegionZalec - Hausenbichler House

Zalec - Hausenbichler House

Slandrov trg 33, Zalec

Interactive map with sightsPhotos

Hausenbichler House - Zalec - Hausenbichler House

Photo: 1256-0

Zalec - Hausenbichler House
Hausenbichler House - Hausenbichler House

Photo: 1256-1

Hausenbichler House
Hausenbichler House - Memorial plate - Janez Hausenbichler (1838 - 1896)

Photo: 1256-2

Memorial plate - Janez Hausenbichler (1838 - 1896)
Hausenbichler House - Information board - Hausenbichler House

Photo: 1256-3

Information board - Hausenbichler House

Data

Municipality: ŽALEC (21243 population)

Settlements in the municipality:

Žalec (4862 population), Šempeter v Savinj. Dolini (2030), Gotovlje (1172), Zabukovica (976), Petrovče (936),

Pongrac (849), Kasaze (759), Migojnice (657), Griže (624), Galicija (618), Studence (601), Vrbje (564), Liboje (509), Arja vas (507), Pernovo (504), Velika Pirešica (495), Ložnica pri Žalcu (482), Levec (479), Dobriša vas (440), Podvin (378), Ponikva pri Žalcu (373), Podlog v Savinjski Dolini (342), Železno (241), Drešinja vas (238), Podkraj (222), Zgornje Grušovlje (189), Hramše (180), Zavrh pri Galiciji (145), Zgornje Roje (137), Kale (137), Spodnje Grušovlje (114), Zalog pri Šempetru (106), Grče (99), Mala Pirešica (71), Ruše (68), Brnica (51), Zaloška Gorica (39), Spodnje Roje (35), Novo Celje (14)

Count: 1