Zalec - Karcic House - Žalec - Karčičeva hiša
Carinthia - Savinja RegionZalec - Karcic House

Zalec - Karcic House

Slandrov trg 38, Zalec

Interactive map with sightsPhotos

Karcic House - Zalec - Karcic House

Photo: 1257-0

Zalec - Karcic House
Karcic House - Karcic House

Photo: 1257-1

Karcic House
Karcic House - Information board - Karcic House

Photo: 1257-2

Information board - Karcic House

Data

Municipality: ŽALEC (21243 population)

Settlements in the municipality:

Žalec (4862 population), Šempeter v Savinj. Dolini (2030), Gotovlje (1172), Zabukovica (976), Petrovče (936),

Pongrac (849), Kasaze (759), Migojnice (657), Griže (624), Galicija (618), Studence (601), Vrbje (564), Liboje (509), Arja vas (507), Pernovo (504), Velika Pirešica (495), Ložnica pri Žalcu (482), Levec (479), Dobriša vas (440), Podvin (378), Ponikva pri Žalcu (373), Podlog v Savinjski Dolini (342), Železno (241), Drešinja vas (238), Podkraj (222), Zgornje Grušovlje (189), Hramše (180), Zavrh pri Galiciji (145), Kale (137), Zgornje Roje (137), Spodnje Grušovlje (114), Zalog pri Šempetru (106), Grče (99), Mala Pirešica (71), Ruše (68), Brnica (51), Zaloška Gorica (39), Spodnje Roje (35), Novo Celje (14)

Count: 1