Zalec - Lorber House - Žalec - Lorberjeva hiša
Carinthia - Savinja RegionZalec - Lorber House

Zalec - Lorber House

Slandrov trg 3, Zalec

Interactive map with sightsPhotos

Lorber House - Lorber House at the end

Photo: 1260-0

Lorber House at the end
Lorber House - Lorber House

Photo: 1260-1

Lorber House
Lorber House - Zalec - Lorber House

Photo: 1260-2

Zalec - Lorber House
Lorber House - Information board - Lorber House

Photo: 1260-3

Information board - Lorber House

Hotels, Apartments and Rooms

Booking.com
Žalec
from 45 €
from 70 €
Petrovče
from 59 €
from 79 €
Petrovče
from 40 €
from 66 €
Petrovče
from 23 €
from 72 €
Destination:
Check-in:
Check-out:

Data

Municipality: ŽALEC (21243 population)

Settlements in the municipality:

Žalec (4862 population), Šempeter v Savinj. Dolini (2030), Gotovlje (1172), Zabukovica (976), Petrovče (936),

Pongrac (849), Kasaze (759), Migojnice (657), Griže (624), Galicija (618), Studence (601), Vrbje (564), Liboje (509), Arja vas (507), Pernovo (504), Velika Pirešica (495), Ložnica pri Žalcu (482), Levec (479), Dobriša vas (440), Podvin (378), Ponikva pri Žalcu (373), Podlog v Savinjski Dolini (342), Železno (241), Drešinja vas (238), Podkraj (222), Zgornje Grušovlje (189), Hramše (180), Zavrh pri Galiciji (145), Zgornje Roje (137), Kale (137), Spodnje Grušovlje (114), Zalog pri Šempetru (106), Grče (99), Mala Pirešica (71), Ruše (68), Brnica (51), Zaloška Gorica (39), Spodnje Roje (35), Novo Celje (14)