Zalec - Savin House - Žalec - Savinova hiša
Carinthia - Savinja RegionZalec - Savin House

Zalec - Savin House 

Slandrov trg 25, Zalec

Interactive map with sightsPhotos

Savin House - Savin House

Photo: 1255-0

Savin House
Savin House - Zalec - Savin House

Photo: 1255-1

Zalec - Savin House
Savin House - Savin House in Zalec

Photo: 1255-2

Savin House in Zalec
Savin House - Portal with year 1669

Photo: 1255-3

Portal with year 1669
Savin House - Savin House - Savin memorial room, Gallery of artists from local region, Tourist Information Centre Zalec, etc.

Photo: 1255-4

Savin House - Savin memorial room, Gallery of artists from local regio...
Savin House - Memorial plate - Risto Savin (1859 - 1948)

Photo: 1255-5

Memorial plate - Risto Savin (1859 - 1948)
Savin House - Information board - Savin House

Photo: 1255-6

Information board - Savin House

Hotels, Apartments and Rooms

Booking.com
Žalec
from 45 €
from 70 €
Petrovče
from 59 €
from 79 €
Petrovče
from 40 €
from 66 €
Petrovče
from 23 €
from 49 €
Destination:
Check-in:
Check-out:

Data

Municipality: ŽALEC (21243 population)

Settlements in the municipality:

Žalec (4862 population), Šempeter v Savinj. Dolini (2030), Gotovlje (1172), Zabukovica (976), Petrovče (936),

Pongrac (849), Kasaze (759), Migojnice (657), Griže (624), Galicija (618), Studence (601), Vrbje (564), Liboje (509), Arja vas (507), Pernovo (504), Velika Pirešica (495), Ložnica pri Žalcu (482), Levec (479), Dobriša vas (440), Podvin (378), Ponikva pri Žalcu (373), Podlog v Savinjski Dolini (342), Železno (241), Drešinja vas (238), Podkraj (222), Zgornje Grušovlje (189), Hramše (180), Zavrh pri Galiciji (145), Kale (137), Zgornje Roje (137), Spodnje Grušovlje (114), Zalog pri Šempetru (106), Grče (99), Mala Pirešica (71), Ruše (68), Brnica (51), Zaloška Gorica (39), Spodnje Roje (35), Novo Celje (14)

Count: 1