Goriška - Velika korita Soče
Goriška

Goriška

Bazilike, cerkve, kapeleBazilike, cerkve, kapele

Bazilike, cerkve, kapele
Vir: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije,
Državna pregledna karta merila 1 : 1.000.000, 1995
www.gu.gov.si

Najlepše - Najbolj zanimivo - Priporočamo

Javorca-Spominska cerkev sv. Duha

Cerkev svetega Duha v Javorci v Pologu, okoli 10 km od Tolmina, so zgradili avstrijski vojaki leta 1916. Je spominska cerkev padlim avstrijskim vojakom. Pol kamnito, pol leseno arhitekturo so zgradili na majhni vzpetini sredi planote, obdane z visokimi vrhovi. Do spominske cerkve, ki je v Sloveniji prava redkost, vodi monumentalno stopnišče. Na terasi se na okoli tri metre visokem betonskem in kamnitem ... arrow

Ostalo

Ajdovščina - Cerkev sv. Janeza Krstnika

Mesto Ajdovščina se razprostira pod strmim robom Trnovskega gozda in ob sotočju potokov Hubelj in Lokavšček. Kraj je gospodarsko in kulturno središče slikovite Vipavske doline ter sedež občine Ajdovščina. Staro mestno središče z ozkimi in zavitimi ulicami je stisnjeno v meje nekdanjega mestnega obzidja. Sredi jedra se nahaja Lavričev trg, v bližini katerega stoji cerkev sv. Janeza Krstnika. Na prostoru ... arrow

Bovec - Cerkev Device Marije

Bovec je znano turistično središče, ki se nahaja ob severnem robu Bovške kotline. Leži pod pobočjem Rombona, kotlino pa obdajajo še Kaninsko pogorje, Svinjak, Javoršček in Polovnik. Med Rombonom in Svinjakom se v kotlino izliva reka Koritnica, med Svinjakom in Javorščkom pa priteče smaragdna reka Soča. Bovec je v pisnih virih prvič omenjen leta 1174, halštatske najdbe pa kažejo na zgodnjo poselitev. Nas ... arrow

Bovec - Cerkev sv. Urha

Bovec je mesto naselje, ki predstavlja središče zgornje Soške doline. Poleg Bovca spadata v zgornjo dolino še kraja Kobarid in Tolmin. Dolina leži tik ob Triglavskem narodnem parku, ki je edini narodni park v Sloveniji. Priljubljeno turistično središče obdajajo alpski dvatisočaki ter reki Koritnica in smaragdna Soča. Znamenito panoramsko podobo daje Bovcu slikovita gora Svinjak. Nekdaj je bila za Bovec ... arrow

Col - Cerkev sv. Lenarta

Župnijska cerkev svetega Lenarta stoji na pobočju v severnem delu naselja Col ob cesti. Do nje vodijo kamnite stopnice. V tlorisu si sledijo prezbiterij, ki ima na vzhodni strani prizidano zakristijo, ladja in zvonik, ki je vključen v fasado. Cerkev se v pisnih virih prvič omenja leta 1499. Leta 1751 je bila na Colu ustanovljena kaplanija. Srednjeveška cerkev se je nahajala na pokopališču južno od vasi ... arrow

Drežnica - Cerkev sv. Srca Jezusovega

Drežnica je manjše naselje, ki se nahaja na severozahodnem delu Slovenije in spada v Občino Kobarid. Kraj je razdeljen na Dolenji in Gornji konec. Mimo Drežnice tečeta potoka Ročica in Stopica. Leži na nadmorski višini okoli 560 metrov. Vas se razprostira na terasi in je z vseh strani obdana z visokimi hribi: na vzhodu Kožjak in Planica, na severovzhodu Krn, na severu greben Krnčice, na severozahodu gre ... arrow

Kojsko - Cerkvica sv. Križa

Kojsko je zanimiva vasica, ki spada v Občino Brda. Kraj je bil vse do prve svetovne vojne gospodarsko in kulturno središče vzhodnega dela Goriških brd. Kojsko je danes območje, kjer se intenzivno ukvarjajo z vinogradništvom. Gotska cerkev svetega Križa se nahaja na griču nad vasjo. Cerkev je del nekdanjega tabora s štirimi stolpi, ki so ga zgradili med turškimi vpadi v 16. stoletju. V času francoske ok ... arrow

Log pod Mangartom - Cerkev sv. Štefana

Log pod Mangartom je razpotegnjeno naselje v občini Bovec v Posoških Julijskih Alpah. Sestavljajo ga Gorenji in Spodnji Log ter zaselki Možnica, Pustina in Loška Koritnica. Leži na potresno ogroženem področju in je bilo zelo prizadeto v potresu leta 1998. Hiše so zgrajene strnjeno in v obcestnem nizu, oblikovane so po alpsko-bovškem izročilu. Mnoge med njimi so preurejene v počitniške hiše. Oba Loga st ... arrow

Log pri Vipavi - Cerkev Matere božje

Cerkev Matere božje se nahaja na ravnici ob glavni cesti v Logu pri Vipavi. Velja za eno največjih in najstarejših romarskih cerkva na Primorskem. Cerkev Matere božje je bila zgrajena leta 1619. Že v 10. stoletju naj bi na njenem mestu sezidali kapelico, v pisnih virih pa cerkev prvič omenjajo leta 1430. Cerkev Matere božje je triladijska zgradba s tremi zvoniki. Današnja stavba sega v začetek 17. stolet ... arrow

Pri Cerkvi - Cerkev Device Marije Lavretanske

Zaselek Pri Cerkvi se nahaja v dolini Trente, na levem bregu reke Soče, južno od Kugyjevega spomenika, ob cesti na prelaz Vršič. Z desnim bregom reke Soče je povezan z značilnim visečim mostom. Gručast zaselek je nastal v 17. oziroma 18. stoletju. Izoblikovan je bil v 19. stoletju na ostalinah fužin in upravne zgradbe rudnika. Naselje sestavljajo šola, domačije, župnišče, cerkev Device Marije Lavretans ... arrow

Šempeter pri Gorici - Cerkev sv. Petra

Cerkev svetega Petra stoji na trgu Ivana Roba v središču Šempetra pri Gorici, ki je sedanjo podobo dobil leta 2011. Poleg cerkve zaznamuje videz šempetrskega placa Hotel Lipa, v bližini pa še Coroninijev dvorec, ki daje celoti poseben pečat. Župnijska cerkev sv. Petra je bila na novo sezidana v neoromanskem slogu po prvi svetovni vojni po načrtih uglednega urbanista in arhitekta, Maksa Fabianija (1865- ... arrow

Šmartno - Cerkev sv. Martina

Vasica Šmartno se nahaja v samem geografskem središču Brd. Leži na razgledni vzpetini ter je obdana z obzidjem in utrjena z obrambnimi stolpi. Nudi čudovit pogled od Nanosa na vzhodu do Karnijskih Alp na severozahodu in od Furlanije do Jadranskega morja. Šmartno ima pestro zgodovinsko preteklost. Na tej vzpetini je v prvi polovici 16. stoletja na ostankih rimskega oporišča nastal okoli cerkve sv. Marti ... arrow

Sveta Gora - Bazilika

Sveta gora se nahaja na razglednem vrhu Skalnica pri Novi Gorici. Z nadmorsko višino 682 metrov nudi čudovite razglede na Trnovski gozd, Julijske Alpe, Kras, Furlansko nižino, Karnijske alpe, na Brda in Dolomite. Sveta gora je pomembno sakralno središče, ki ima pestro romarsko tradicijo. Prvo svetišče naj bi bilo iz srednjeveških pisnih virov že leta 1368. Leta 1544 so zgradili romarsko Marijino cerkev, ... arrow

Vipava - Cerkev sv. Štefana

Vipava ima zanimivo staro mestno jedro, kjer so večje znamenitosti Stari grad, Lanthierijev grad, cerkev svetega Štefana, stolpa utrdbe Tabor in drugo. Vipava se uvršča med najstarejše župnije na Goriškem. Župnijska cerkev sv. Štefana se nahaja na manjšem trgu v objemu značilnih primorskih hiš. Je pomemben umetnostno zgodovinski spomenik. Zgrajena je bila leta 1556. V osnovi je bila gotska, kar je vidno ... arrow

Vipavski Križ - Kapucinski samostan s cerkvijo sv. Frančiška Asiškega

Vipavski križ je zanimiva vasica, ki se nahaja na griču sredi Vipavske doline. Območje vasi lahko razdelimo na tri dele, ki so plac, gase in grad. Prvotna prazgodovinska naselbina je bila v pisnih virih prvič omenjena leta 1252, razcvet pa je kraj doživel po letu 1532, ko je dobil mestne pravice. Sočasno z utrjevanjem naselja na vzhodnem delu griča so Thurni leta 1478 začeli graditi grad in ga v manj kot ... arrow

Vipavski Križ - Župnijska cerkev povišanja sv. Križa

Vipavski križ je slikovita vasica, ki leži na gričku sredi Vipavske doline. Dominantna lega v pokrajini ter z njo povezan dober razgled po dolini je dajal kraju velik pomen tako v času preseljevanja ljudstev, turških vpadov, verskih gibanj kot tudi političnih prelomov. Župnijska cerkev povišanja sv. Križa se nahaja na zahodnem privzdignjenem predelu Vipavskega križa. Na zahodnem in severnem delu je obd ... arrow

Vrhpolje - Cerkev sv. Primoža in Felicijana

Župnijska cerkev sv. Primoža in Felicijana stoji v osrednjem delu Vrhpolja. V historicističnem slogu je bila pozidana v letih od 1871 do 1875. Po načrtih vipavskega dekana Jurija Grabrijana jo je sezidala stavbarska delavnica Mihaela Blažka. Samostojna župnija je bila ustanovljena v letu 1899. Na oboku prezbiterija je vidna freska Marijinega vnebovzetja iz konca 19. stoletja. Je delo tedanjega župnika ... arrow

Vrhpolje - Kapelica pri šoli

Vrhpolje je slikovita primorska vasica, ki se razprostira v Vipavski dolini, med Nanosom in Kovkom. Začetki naselja segajo v 14. stoletje. Listine goriških grofov ga omenjajo že leta 1398. Prvotno vaško jedro se je takrat izoblikovalo okoli stare cerkve. Sedaj to strnjeno območje vasi imenujejo Brith. Tukaj so še vidne kamnite kolone in okenski okvirji, ki so značilni za arhitekturo na Primorskem. Skoz ... arrow


Naravne znamenitosti

Izviri, vrelci

Izviri

Jame

Jame

Jezera, ribniki

Jezera

Karavanke

Karavanke

Triglavski narodni park

NP Triglav

Parki, arboretumi, vrtovi

Parki

Naravna kopališča, plaže

Plaže

Reke in sotočja

Reke

Slapovi

Slapovi

Soteske, kanjoni, korita

Soteske

Kulturno-zgodovinske znamenitosti

Bazilike, cerkve, kapele

Bazilike

Gradovi, graščine, stolpi, trdnjave, utrdbe

Gradovi

Največja slovenska mesta po velikosti

Mesta

Mestne hiše - Rotovži

Mestne hiše

Muzeji, galerije, razstave

Muzeji

Vojaška pokopališča padlih v 1. sv. vojni

Pokopališča

Samostani

Samostani

Spomeniki, kipi, znamenja

Spomeniki

Stara mestna jedra

Stara jedra

Razno

Kampi

Kampi

Marine, pristanišča

Marine

Kraji za poroko - Poročni kraji

Poročni kraji

Sankališča

Sankališča

Smučišča

Smučišča

Zdravilišča, terme, toplice, wellness

Zdravilišča