Jugovzhodna - Parkirišče
Jugovzhodna

Jugovzhodna

Bazilike, cerkve, kapeleBazilike, cerkve, kapele

Bazilike, cerkve, kapele
Vir: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije,
Državna pregledna karta merila 1 : 1.000.000, 1995
www.gu.gov.si
Brestanica - Bazilika Lurške Marije

Bazilika Lurške Marije je mogočna troladijska bazilika v Brestanici. Gradili so jo v letih med 1908 in 1914. Zgrajena je v neoromanskem slogu. Ima prečno ladjo, zvonika in nadstopni zakristiji. Notranjost je leta 1911 poslikal Italijan Oswaldo Bierti. Uvršča sem med najlepše sakralne stavbe v Sloveniji. Bazilika je postala leta 1929. V tem času so v notranjosti postavili orgle. V njej so zanimivi Sočutna ... arrow

Dolenjske Toplice - Cerkev sv. Ane

Dolenjske toplice so manjše naselje, ki se nahaja na zahodnem obrobju Novomeške kotline ob potoku Sušica in križišču lokalnih cest iz Podturna, Novega mesta in Soteske. Plitvo dolino potoka na vzhodu omejuje hrib Cvibelj, na zahodu pa hrib Cvinger. Kraj predstavlja središče občine Dolenjske Toplice. Naselje in topli vrelec se v pisnih virih prvič omenjata v 13. stoletju. Staro mestno jedro oblikujejo z ... arrow

Grič pri Klevevžu - Cerkev sv. Marije

Naselje Grič pri Klevevžu se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije. Vasica spada v Občino Šmarješke Toplice. Pokrajina na tem območju je zelo raznolika in razgibana. Razprostira se med vinorodnima gričema Vinji Vrh in Koglo. Koglo (417 m) je ena izmed najlepših izletniških točk, ki je zelo priljubljena med obiskovalci Šmarjeških Toplic. Vinji Vrh (392 m) je bogat z arheološkimi najdišči iz različnih zgo ... arrow

Metlika - Cerkev sv. Cirila in Metoda

Slikovito mesto Metlika je občinsko, kulturno in gospodarsko središče vzhodne Bele krajine. Skozi zgodovino je imelo mesto pomembno obrambno funkcijo. Zaradi tega se je tudi razvila na pomolu nad otokom Obrh, ki obdaja večje območje starega mestnega jedra. V Metliki je znana vinska klet, ki ima pester izbor uveljavljenih belokranjskih vin. V Metliki ni stavb, ki bi bile starejše od 300 let, ker je leta ... arrow

Metlika - Cerkev sv. Nikolaja

Metlika je zanimivo mesto v Beli krajini, ki se nahaja med Novim mestom in Črnomljom. Kraj pod Gorjanci je bil naseljen že v času prazgodovine. Mestne pravice je Metlika dobila leta 1365. Močno je bila zaznamovana v času turških vpadov in obema svetovnima vojnama. Metlika je doživela največji razcvet konec 19. stoletja, ko so ustanovili prvo požarno brambo na Slovenskem, prvo hranilnico in posojilnico ... arrow

Metlika - Cerkev sv. Roka

Mesto Metlika je občinsko, kulturno in gospodarsko središče vzhodne Bele krajine. Metlika je dobila mestne pravice leta 1335. Kraj je imel skozi zgodovino pomembno obrambno funkcijo. Zaradi tega je bil tudi zgrajen na pomolu nad otokom Obrh, ki obliva večji del starega mestnega jedra. V Metliki je znana vinska klet, ki ima pester izbor uveljavljenih belokranjskih vin. V Metliki ni stavb, ki bi bile sta ... arrow

Mokronog - Cerkev sv. Tilna

Mokronog je gručasto naselje, ki se nahaja v jugovzhodnem območju Slovenije. Spada v občino Mokronog – Trebelno. Kraj trškega tipa leži na južnem robu kotline, ki jo preči reka Mirna. Kotlina je obdana s hribi, med katerimi najbolj izstopa razgledna točka Žalostna gora z romarsko cerkvijo Žalostne Matere božje. Pod gozdnatimi hribi se razprostirajo slikovite vinske gorice. Mokronog se kot naselbina prv ... arrow

Podzemelj - Cerkev sv. Martina

Podzemelj je manjše naselje, ki se nahaja nedalec od mesta Metlika in spada v istoimensko obcino. Starodavna Metlika je upravno, gospodarsko in kulturno središce severovzhodnega dela Bele Krajine, ki je najbolj južna pokrajina v Sloveniji. Podzemelj se v pisnih virih omenja že leta 1279. Je grucasto naselje, ki se razprostira pod razglednim gricem Kucar (222 m), najbolj pomembnim belokranjskim arheološ ... arrow

Trebnje - Cerkev Marijinega vnebovzetja

Mesto Trebnje se razprostira ob železnici in glavni cesti Ljubljana – Novo Mesto. Je gospodarsko, kulturno, upravno in zaposlitveno središče občine Trebnje. Staro mestno jedro Trebnjega je nekoliko dvignjeno na levem bregu reke Temenice, novejši del mesta pa se razteza severno od železniške proge in stare ceste v smeri proti Novemu mestu. Največje znamenitosti so župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja ... arrow

Vesela Gora - Cerkev sv. Frančiška Ksaverija

Manjše naselje Vesela gora je razgledna točka, ki se nahaja nad Mirnsko dolino zahodno od večjega naselja Šentrupert. Kraj je od leta 1993 samostojno naselje, pred tem pa je bil del naselja Brinje, kjer so istočasno z romarsko cerkvijo sv. Frančiška Ksaverja postavili še kapelice križevega pota ter kapelo Žalostne Matere božje. Sedanja cerkev sv. Frančiška Ksaverja se nahaja na mestu prejšnje starejše ... arrow

Žalostna Gora

Mokronog je slikovito gručasto naselje, ki se razprostira v jugovzhodnem območju Slovenije. Spada v občino Mokronog – Trebelno. Kraj trškega tipa leži na južnem robu kotline, ki jo preči reka Mirna. Kotlina je obdana s hribi, med katerimi najbolj izstopa razgledna točka Žalostna gora z romarsko cerkvijo Žalostne Matere božje. Pod gozdnatimi hribi se razprostirajo slikovite vinske gorice. Žalostna gora ... arrow

Žužemberk - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata

Žužemberk se nahaja na obeh straneh reke Krke, ob križišču cest Trebnje – Dvor – Kočevje ter Ivančna Gorica - Črnomelj in Novo mesto. Je prestolnica Suhe krajine, ki se razteza od Muljave do svetega Petra, Dobrniča in Brezove Rebri. Kraj je nastal okoli današnjih razvalin srednjeveškega gradu Žužemberk na terasi nad reko Krko. Prebivalci so se ukvarjali večinoma s krznarstvom, strojarstvom, žaganjem le ... arrow

Žužemberk - Cerkev sv. Nikolaja (Miklavža)

Naselje Žužemberk je središče Suhe krajine. Leži ob zgornjem toku reke Krke in združuje slikovito kulturno in naravno dediščino. Kraj se je razvil okoli srednjeveškega gradu Žužemberk, na terasi nad reko Krko. Središče naselja predstavlja manjši trg z litoželeznim vodnjakom, ki stoji pred vhodom v grad Žužemberk, ter okoliške nadstropne hiše s kamnitimi portali. Med naravno dediščino izstopa reka Krka, ... arrow


Naravne znamenitosti

Izviri, vrelci

Izviri

Jame

Jame

Jezera, ribniki

Jezera

Karavanke

Karavanke

Triglavski narodni park

NP Triglav

Parki, arboretumi, vrtovi

Parki

Naravna kopališča, plaže

Plaže

Reke in sotočja

Reke

Slapovi

Slapovi

Soteske, kanjoni, korita

Soteske

Kulturno-zgodovinske znamenitosti

Bazilike, cerkve, kapele

Bazilike

Gradovi, graščine, stolpi, trdnjave, utrdbe

Gradovi

Največja slovenska mesta po velikosti

Mesta

Mestne hiše - Rotovži

Mestne hiše

Muzeji, galerije, razstave

Muzeji

Vojaška pokopališča padlih v 1. sv. vojni

Pokopališča

Samostani

Samostani

Spomeniki, kipi, znamenja

Spomeniki

Stara mestna jedra

Stara jedra

Razno

Kampi

Kampi

Marine, pristanišča

Marine

Kraji za poroko - Poročni kraji

Poročni kraji

Sankališča

Sankališča

Smučišča

Smučišča

Zdravilišča, terme, toplice, wellness

Zdravilišča