Obalno - notranjska - Piran
Obalno - notranjska

Obalno - notranjska

Bazilike, cerkve, kapeleBazilike, cerkve, kapele

Bazilike, cerkve, kapele
Vir: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije,
Državna pregledna karta merila 1 : 1.000.000, 1995
www.gu.gov.si
Divača - Cerkev sv. Antona Puščavnika

Divača je večje urbanizirano naselje, ki se nahaja v vzhodnem območju Krasa. Spada med najbolj pomembna prometna križišča na tem predelu. V kraju imajo vrtec, osnovno šolo, lekarno, pošto, gostilne, trgovine, občinsko stavbo, bencinsko črpalko, knjižnico, podružnico banke in ostalo. Divača je bila v pisnih virih prvič omenjena v 15. stoletju kot manjša obcestna vasica, kjer so se večinoma ukvarjali z re ... arrow

Dolenja vas - Cerkev Žalostne Matere božje s stolpom

Dolenja vas pri Senožecah je vecje grucasto naselje, ki leži severozahodno od Senožec. Do njega vodi cesta, ki se odcepi od regionalne ceste Sežana – Senožece tik pred Senožecami. Vas se razprostira v razgibani pokrajini, ki je poznana kot Kras. Kras, ki ga imenujejo tudi Tržaški, Tržaško-Komenski, Komenski in Sežanski Kras, leži med Vipavsko dolino na severu, Tržaškim zalivom na jugozahodu, grebenom V ... arrow

Gabrče - Cerkev sv. Antona Padovanskega

Gabrče so manjša vasica, ki spada v občino Divača. Vas je skrita na obrobju razgibanega Senožeškega podolja, na katerem se izmenjujejo prostrani travniki in gozdovi ter se pasejo številne črede drobnice. Senožeško podolje s severnega dela pred mrzlimi vetrovi varujejo Senožeška brda, katerih osojna pobočja padajo v zgornji del Vipavske doline. Na južnem delu podolje zapira pogorje Vremščica (1027 m), k ... arrow

Hrpelje - Cerkev sv. Antona

Hrpelje so gručasto naselje, ki spada v občino Hrpelje – Kozina. Kraj se nahaja ob magistralni cesti Reka – Trst, blizu Kozine. Obcestna vas leži na stičišču Čičarije, Brkinov, Bržanije in Krasa. Sedanje naselje se deli na staro vas in novejši stanovanjski del. V pisnih virih se Hrpelje prvič omenjajo leta 1304, vendar je vas obstajala že veliko prej. V kraju se nahaja občina, zdravstveni dom, pošta, t ... arrow

Ilirska Bistrica - Cerkev sv. Jurija

Ilirska Bistrica leži ob vznožju prostrane kraške planote Snežnik, nad izlivi potokov Molje, Bistrice in Pile v reko Reko. Kraj se nahaja na pomembnem vozlišču cest proti Kozini, Postojni in Kvarnerskemu zalivu. Mesto je središče občine Ilirska Bistrica, ki zajema Reško dolino, Snežniško planoto, del kraškega Podgrajskega podolja in vzhodni del Brkinov. V pisnih virih se naselje prvič omenja okoli leta ... arrow

Koper - Cerkev sv. Ane

Koper je največje mesto na obali Slovenije, ki se razprostira med Izolo in Ankaranom. Slikovito zgodovinsko mesto predstavlja središče Mestne občine Koper. Ob Kopru se nahaja pristanišče Luka Koper, ki je edino mednarodno tovorno pristanišče na območju Slovenije. V mestu sta dva uradna jezika, poleg slovenskega jezika je tudi italijanščina. Staro mestno jedro se nahaja na nekdanjem otoku – Kozji otok, ... arrow

Koper - Cerkev sv. Nikolaja

Koper je slikovito zgodovinsko mesto, ki se nahaja med Ankaranom in Izolo. Je največje mesto na slovenski obali in središče Mestne občine Koper. Ob Kopru se razprostira pristanišče Luka Koper, ki je edino mednarodno tovorno pristanišče v Sloveniji. Staro jedro Kopra leži na nekdanjem otoku, ki se je z nasipavanjem in po naravni poti združil s kopnim delom. Na nasutem območju so sezidali novo mestno sre ... arrow

Koper - Cerkvica in oratorij sv. Trojice

Koper je pomembno pristaniško mesto in obenem največje mesto ob slovenski obali Istre. Poznano je tudi kot najstarejše mesto v Sloveniji, ki se je razvilo na skalnatem otoku in so ga Rimljani poimenovali Capris. Danes je naravnano tako gospodarsko kot tudi turistično. V Kopru se razvija navtični, športni, kopališki in nakupovalni turizem. V mestu od leta 2003 deluje Univerza na Primorskem. Staro mestno ... arrow

Koštabona - Cerkev sv. Kozme in Damijana

Župna cerkev sv. Kozme in Damijana leži ob samem vhodu v vas, kjer je bilo nekdaj svetišče boginje zdravja Bonae. Najstarejši arhitektonski elementi, prezbiterij in del južne ladje, so iz 15. stoletja. Ob vratih na zunanji strani je kamnita plošča z vklesano letnico 1446. Cerkev je bila nato prezidana v letih 1467 oziroma 1723. V tlorisu cerkev obsega obsežen enoladijski prostor za vernike in kor s pet ... arrow

Koštabona - Cerkev svetega Elia

Koštabona je slikovita vasica v slovenskem delu Istre, v Mestni občini Koper. Razprostira se na naravnem pomolu nad potokom Supot in reko Dragonjo. Na tem območju naj bi bilo glede na arheološke najdbe že prazgodovinsko gradišče. V Koštaboni so se ohranile tri cerkve. Največja je romarska cerkev, posvečena sv. Kozmi in Damijanu, mučencema in zavetnikoma zdravja, pokopališka cerkev sv. Andreja in cerkev ... arrow

Koštabona - Pokopališka cerkev sv. Andreja

Koštabona je gručasta, gosto naseljena vas, ki leži na ozki izboklini na južnem robu slemena nad reko Dragonjo. Nad naseljem, katerega ime povezujejo z antično utrdbo Castrum Bonae, je zaselek Plešivica, na obronkih pod vasjo pa Kapeli na Škrlinah in Hrvatini. Po izročilu naj bi na prostoru, kjer je kasneje nastala župna cerkev sv. Kozme in Damijana, stal antični tempelj, posvečen boginji plodnosti, z ... arrow

Krkavče - Cerkev sv. nadangela Mihaela

Krkavče so slikovito gručasto naselje, ki ležijo nad dolino reke Dragonje in spadajo v Mestno občino Koper. Razprostirajo se na ozki apnenčasti plošči na robu flišnega grebena, kjer se je razvilo vaško jedro z župno cerkvijo sv. Mihaela nadangela. V cerkvi so trije oltarji, na glavnem oltarju so štirje marmornati kipi, ki so sv. Štefana prvomučenca, sv. Nadangela Mihaela ter sv. Petra in Pavla. Nad tab ... arrow

Kubed - Cerkev sv. Florjana

Tabor z župnijsko cerkvijo svetega Florjana je zgrajen na strateško pomembnem temenu apnenčastega hrbta, ki se dviga nad dolino, medtem ko se naselje razprostira pod grebenom. Celoten kompleks sodi med najpomembnejše primere taborske arhitekture na naših tleh. Stavbni kompleks sestavljajo na robu skalnega masiva stoječa velika župna cerkev sv. Florjana in tržni prostor pred njo ter manjši strnjeni gosp ... arrow

Nova Vas nad Dragonjo - Cerkev Rožnovenske Matere božje

Nova vas nad Dragonjo se razprostira na okoli 300 metrov visokem hribu šavrinskega gričevja, ki ga na zahodnem delu obdaja dolina Drnice, na jugu pa dolina Dragonje. Spada v Občino Piran in ima okoli 200 prebivalcev. Marijina cerkev se v pisnih virih omenja že leta 1470. Leta 1665 so jo preimenovali in posvetili Rožnovenski Materi Božji. V drugi polovici 18. stoletja so imeli v vasi tudi svojega duhovn ... arrow

Pivka - Cerkev sv. Petra

Pivka je mestno naselje v Pivški kotlini, ki je pokrajinsko razgibana dolina med visokimi dinarskimi planotami, Brkini in Krasom. Zgornji del kotline med Snežnikom in Prestrankom se imenuje Zgornja Pivka, spodnji del kotline med Postojnskimi vrati in Nanosom pa Spodnja Pivka. Pivka je središče Zgornje Pivke in sedež Občine Pivka. Naselje je imelo skozi zgodovino več imen. Najstarejša omemba kraja je iz ... arrow

Postojna - Cerkev sv. Štefana

Cerkev sv. Štefana stoji v središču mesta na vzdignjeni ploščadi. V tlorisu si sledita prezbiterij, ki sta mu prizidani zakristiji in ladja, ki sta ji prizidani kapeli in zvonika. Prvotna cerkev se omenja leta 1473. Leta 1767 je bil pri cerkvi ustanovljen vikariat. Današnja poznobaročna zgradba je bila sezidana leta 1777, letnica je vidna nad portalom, po načrtih Leopolda Hofferja. Župnija je bila ust ... arrow

Senožeče - Cerkev sv. Jerneja

Manjše obcestno naselje Senožeče se nahaja med Divačo in Razdrtim. Kraj spada v občino Divača. Največje znamenitosti v Senožečah so pivovarna Adria, kamnita korita (fontana) na spodnjem trgu, etnološka zbirka Zdravka Čuka, prvotni Stari grad ter mitnica iz začetka 13. stoletja. V pisnih virih se kraj prvič omenja že v 12. stoletju, saj se je hitro razvijal predvsem zaradi furmanstva. V Senožečah je bil ... arrow

Šmarje - Cerkev Brezmadežne Matere božje

Šmarje so večji razpotegnjen kraj, ki se nahaja sredi Šavrinskega gričevja. Vas stoji na slemenu med vrhovoma Grintovcem na zahodu in Poljanami na vzhodu. Ime izvira iz Sancta Maria, kot se je vas nekdaj imenovala. Župna cerkev Brezmadežne Matere božje se nahaja v samem starem vaškem jedru. Verjetno je zrasla na temeljih predromanske cerkve iz 11. stoletja. V začetku 13. stoletja so pričeli cerkveni ko ... arrow

Štanjel - Cerkev sv. Danijel

Štanjel je slikovito naselje, ki se nahaja na pobočju griča Turn. Je eno izmed najstarejših kraških naselij. Štanjel je bil zaradi strateške in prometno-geografske lege pomemben že od mlajše železne dobe naprej. Naselju dajeta poseben pečat renesančno baročni grad in poznogotska cerkev sv. Danijela. Grad Štanjel je bil zgrajen na srednjeveških zasnovah, ki so bile vključene v razširjeno grajsko zasnovo. ... arrow

Stari trg pri Ložu - Cerkev sv. Jurija

Stari trg pri Ložu je gručasto trško naselje, ki se nahaja pod Ulako v Loški dolini. Dolina je z vseh strani zaprta kraška globel z dokaj ravnim, deloma poplavnim dnom, ki ga obdajajo višje kraške planote od Racne gore do Blok, do mogočnega Snežnika in Javornikov. Loška dolina spada po vseh naravnih značilnostih med značilna kraška polja, ampak se po obliki, legi ter vodnih razmerah, pa tudi po gospoda ... arrow

Sv. Anton - Cerkev sv. Antona Puščavnika

Sv. Anton je slikovito naselje, ki se nahaja na podeželskem predelu Slovenske Istre, v bližini Kopra. Gradnjo cerkve, ki jo je gradil mojster Pavel Konc skupaj z laičnim upraviteljem cerkvenega premoženja Antonom Grgurićem, so zaključili 20. maja 1567. Nova cerkvena stavba je zrasla na temeljih starejšega oratorija, za katerega je skrbelo staroselsko prebivalstvo ob pomoči bratovščin sv. Antona Opata, ... arrow

Sv. Peter - Cerkev sv. Petra

Sveti Peter je manjše naselje, ki spada v Občino Piran. Piransko podeželje je zanimivo in slikovito območje, ki zajema vasi Dragonjo, Novo vas, Padno, Sv. Petra in Sečovlje. Sveti Peter se nahaja na skrajnem jugovzhodu Šavrinskega gričevja. Razloženi kraj, ki ima značilno gručasto jedro, obsega tudi zaselke Špehi, Šterenci, Koščiči, Kozloviči, Ivankovec in Goreli. Leži na slemenu in pobočjih med dolina ... arrow

Tinjan - Cerkev sv. Mihaela

Tinjan je zanimiva gručasta vasica, ki se razprostira na vrhu istoimenskega hriba (374 m). Leži v bližini državne meje z Italijo in je zaradi svoje izpostavljene lege velikokrat na udaru burje. Tinjan spada v podeželsko območje Mestne občine Koper. Tinjan naj bi s svojim slikovitim razglednim položajem nastal že v obdobju začetka železne dobe. V prvem tisočletju pr. n. št. je bil utrjena postojanka, kas ... arrow

Velike Bloke - Cerkev Marijinega vnebovzetja

Naselje Velike Bloke se razprostirajo v osrednjem delu Bloške planote pod hribom Liscem in spadajo v občino Bloke. Zahodno od kraja teče potok Bloščica, ki je največja površinska voda planote. Pod Bloškim hribom je izvir Beča. Cerkev Marijinega vnebovzetja se nahaja v južnem delu Velikih Blok. V pisnih virih se prvič omenja leta 1581. Pred pročeljem stojita lipi. V Slavi Vojvodine Kranjske se cerkev om ... arrow

Volčje - Cerkev sv. Volbenka

Cerkev svetega Volbenka spada med starejše na Bloški planoti. Ker je bila večkrat prezidana, ne daje takšnega videza. V času polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja se omenja kot enajsta podružnica. V letih 1865 in 1866 je bila cerkev svetega Volbenka prenovljena in podaljšana, zvonik pa je ostal. V letu 1866 so jo blagoslovili hkrati z novim oltarjem. Leseni oltar je delo Janeza Šubica iz Škofje Loke ... arrow

Vremščica - Cerkev sv. Urbana

Vremšcica je slikovito pogorje, ki se razteza med obmocjem Pivke, Divace in Senožec. Z 1027 metri nadmorske višine predstavlja najvišjo vzpetino na obrobju Krasa. Najvišji vrh Vremšcice je Velika Vremšcica. Razgled z vrha sega v jasnih dneh, ko zapiha burja in se ozracje zbistri, vse do zasneženih vrhov Julijskih Alp, Dolomitov, prek Nanosa do Kamniško Savinjskih Alp ter prek Snežnika, Javornikov in Sl ... arrow


Naravne znamenitosti

Izviri, vrelci

Izviri

Jame

Jame

Jezera, ribniki

Jezera

Karavanke

Karavanke

Triglavski narodni park

NP Triglav

Parki, arboretumi, vrtovi

Parki

Naravna kopališča, plaže

Plaže

Reke in sotočja

Reke

Slapovi

Slapovi

Soteske, kanjoni, korita

Soteske

Kulturno-zgodovinske znamenitosti

Bazilike, cerkve, kapele

Bazilike

Gradovi, graščine, stolpi, trdnjave, utrdbe

Gradovi

Največja slovenska mesta po velikosti

Mesta

Mestne hiše - Rotovži

Mestne hiše

Muzeji, galerije, razstave

Muzeji

Vojaška pokopališča padlih v 1. sv. vojni

Pokopališča

Samostani

Samostani

Spomeniki, kipi, znamenja

Spomeniki

Stara mestna jedra

Stara jedra

Razno

Kampi

Kampi

Marine, pristanišča

Marine

Kraji za poroko - Poročni kraji

Poročni kraji

Sankališča

Sankališča

Smučišča

Smučišča

Zdravilišča, terme, toplice, wellness

Zdravilišča