Slovenija - Blejsko jezero
Slovenija

Slovenija

Slovenija je evropska država med Alpami, Jadranskim morjem in Panonsko nižino.

Bazilike, cerkve, kapeleBazilike, cerkve, kapele

Bazilike, cerkve, kapele
Vir: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije,
Državna pregledna karta merila 1 : 1.000.000, 1995
www.gu.gov.si
Ajdovščina - Cerkev sv. Janeza Krstnika

Mesto Ajdovščina se razprostira pod strmim robom Trnovskega gozda in ob sotočju potokov Hubelj in Lokavšček. Kraj je gospodarsko in kulturno središče slikovite Vipavske doline ter sedež občine Ajdovščina. Staro mestno središče z ozkimi in zavitimi ulicami je stisnjeno v meje nekdanjega mestnega obzidja. Sredi jedra se nahaja Lavričev trg, v bližini katerega stoji cerkev sv. Janeza Krstnika. Na prostoru ... arrow

Beltinci - Cerkev sv. Ladislava

Beltinci so največje naselje v Občini Beltinci. Naselje na Dolinskem ima bogato in razgibano preteklost. V pisnih virih se kraj prvič omenja leta 1322. Največje znamenitosti v Beltincih so grad Beltinci, cerkev sv. Ladislava z grobnico rodbine Zichy, Beltinska ali Rousova kapela in drugo. Cerkev sv. Ladislava je eden najpomembnejših arhitekturnih spomenikov iz poznega 19. stoletja v Prekmurju. Zgradba je ... arrow

Bled - Cerkev sv. Martina

Bled se uvršča med enega izmed najbolj edinstvenih krajev v Sloveniji, ki ga vsako leto obišče mnogo turistov. Znan je predvsem po otoku s cerkvico in gradu na skalnati pečini. Cerkev svetega Martina se nahaja ob robu središča Bleda, v smeri proti Blejskemu gradu. Zgrajena je bila leta 1905 na kraju prejšnje gotske cerkve iz 15. stoletja. Že pred letom 1000 pa je bila postavljena tukaj prva kapela. Načrt ... arrow

Bovec - Cerkev Device Marije

Bovec je znano turistično središče, ki se nahaja ob severnem robu Bovške kotline. Leži pod pobočjem Rombona, kotlino pa obdajajo še Kaninsko pogorje, Svinjak, Javoršček in Polovnik. Med Rombonom in Svinjakom se v kotlino izliva reka Koritnica, med Svinjakom in Javorščkom pa priteče smaragdna reka Soča. Bovec je v pisnih virih prvič omenjen leta 1174, halštatske najdbe pa kažejo na zgodnjo poselitev. Nas ... arrow

Bovec - Cerkev sv. Urha

Bovec je mesto naselje, ki predstavlja središče zgornje Soške doline. Poleg Bovca spadata v zgornjo dolino še kraja Kobarid in Tolmin. Dolina leži tik ob Triglavskem narodnem parku, ki je edini narodni park v Sloveniji. Priljubljeno turistično središče obdajajo alpski dvatisočaki ter reki Koritnica in smaragdna Soča. Znamenito panoramsko podobo daje Bovcu slikovita gora Svinjak. Nekdaj je bila za Bovec ... arrow

Brdo pri Lukovici - Župnijska cerkev Marije Vnebovzete

Brdo pri Lukovici je zanimivo gručasto naselje, ki spada v Občino Lukovica. Kraj se razprostira na podolgovati, nizki terasi, ki se dviguje severozahodno od Lukovice nad glavno cestno povezavo Ljubljana – Celje. Brdo pri Lukovici se v pisnih virih omenja v 14. stoletju, poseljeno pa je bilo že času prazgodovine, o čemer pričajo gomile, ki jih je omenjal polihistor Janez Vajkard Valvasor. Nekdaj majhna ... arrow

Brestanica - Bazilika Lurške Marije

Bazilika Lurške Marije je mogočna troladijska bazilika v Brestanici. Gradili so jo v letih med 1908 in 1914. Zgrajena je v neoromanskem slogu. Ima prečno ladjo, zvonika in nadstopni zakristiji. Notranjost je leta 1911 poslikal Italijan Oswaldo Bierti. Uvršča sem med najlepše sakralne stavbe v Sloveniji. Bazilika je postala leta 1929. V tem času so v notranjosti postavili orgle. V njej so zanimivi Sočutna ... arrow

Brezje

Brezje na Gorenjskem so znane kot romarski kraj slovenskih kristjanov. Obiskane so čez vse leto, glavni romarski shod pa je na praznik Marije Pomagaj 24. maja. Brezje so postavljene v izredno lepoto slovenske zemlje, saj leže na gorenjski ravnini pod bogatimi gozdovi Karavank, Jelovice in Pokljuke ter mogočnim Triglavom. Brezje so prvič omenjene v 11. stoletju, vsaj v 15. stoletju je tam že stala skromna ... arrow

Cerkev sv. Hieronima

Gotska cerkev svetega Hieronima stoji na skalnatem razglednem hribu Tabor, zahodno od naselja Vransko in severovzhodno od Prapreč ter spada v Občino Vransko. Vransko je zadnje večje naselje, ki leži na zahodnem delu Spodnje Savinjske doline. Kraj predstavlja središče Občine Vransko. V občinskem grbu je ptica vrana, saj naj bi bilo z vranami po stari ljudski pripovedki povezano ime kraja. Skozi Vransko ... arrow

Cerklje na Gorenjskem - Cerkev Marijinega vnebovzetja

Cerklje na Gorenjskem se nahajajo na severnem robu rodovitnega Kranjskega polja, pod smučiščem Krvavec, na križišču krajevnih cest iz mednarodnega letališča Brnik, Visokega in vasi Komenda, ki je staro cerkveno središče. Območje je bilo naseljeno že v času antike, o čemer pričajo arheološka najdišča na Krvavcu in v Šmartnu. V pisnih virih se naselje prvič omenja sredi 12. stoletja kot Trnovlje, z današ ... arrow

Cistercijanski samostan Stična

Stiški samostan se nahaja med dolenjskimi griči. Med redkimi delujočimi samostani je edini, ki pripada cistercijanom. Cistercijanski red je nastal leta 1098 v Burgundiji v Franciji, v kraju Citeaux in po kraju tudi dobil ime. Ustanovitelji so bili trije svetniki, ki so bili benediktinski menihi iz samostana v kraju Molesme. Samostan je danes pomemben kulturni in verski spomenik. Leta 1136 ga je ustanovil ... arrow

Col - Cerkev sv. Lenarta

Župnijska cerkev svetega Lenarta stoji na pobočju v severnem delu naselja Col ob cesti. Do nje vodijo kamnite stopnice. V tlorisu si sledijo prezbiterij, ki ima na vzhodni strani prizidano zakristijo, ladja in zvonik, ki je vključen v fasado. Cerkev se v pisnih virih prvič omenja leta 1499. Leta 1751 je bila na Colu ustanovljena kaplanija. Srednjeveška cerkev se je nahajala na pokopališču južno od vasi ... arrow

Divača - Cerkev sv. Antona Puščavnika

Divača je večje urbanizirano naselje, ki se nahaja v vzhodnem območju Krasa. Spada med najbolj pomembna prometna križišča na tem predelu. V kraju imajo vrtec, osnovno šolo, lekarno, pošto, gostilne, trgovine, občinsko stavbo, bencinsko črpalko, knjižnico, podružnico banke in ostalo. Divača je bila v pisnih virih prvič omenjena v 15. stoletju kot manjša obcestna vasica, kjer so se večinoma ukvarjali z re ... arrow

Dolenja vas - Cerkev Žalostne Matere božje s stolpom

Dolenja vas pri Senožecah je vecje grucasto naselje, ki leži severozahodno od Senožec. Do njega vodi cesta, ki se odcepi od regionalne ceste Sežana – Senožece tik pred Senožecami. Vas se razprostira v razgibani pokrajini, ki je poznana kot Kras. Kras, ki ga imenujejo tudi Tržaški, Tržaško-Komenski, Komenski in Sežanski Kras, leži med Vipavsko dolino na severu, Tržaškim zalivom na jugozahodu, grebenom V ... arrow

Dolenjske Toplice - Cerkev sv. Ane

Dolenjske toplice so manjše naselje, ki se nahaja na zahodnem obrobju Novomeške kotline ob potoku Sušica in križišču lokalnih cest iz Podturna, Novega mesta in Soteske. Plitvo dolino potoka na vzhodu omejuje hrib Cvibelj, na zahodu pa hrib Cvinger. Kraj predstavlja središče občine Dolenjske Toplice. Naselje in topli vrelec se v pisnih virih prvič omenjata v 13. stoletju. Staro mestno jedro oblikujejo z ... arrow

Dolina Tamar - Kapela Marije Pomagaj

Dolina Tamar je ledeniška dolina, ki se razprostira na skrajnem severozahodnem delu Slovenije. Najbolj vidno mesto nad dolino ima gora Jalovec (2645 m), ki je šesti najvišji vrh v Sloveniji. Tamar predstavlja nadaljevanje svetovno znane doline Planica. Kapela Marije Pomagaj v Tamarju je bila zgrajena leta 1936. Pobudnik in graditelj je bil tedanji rateški župnik Josip Lavtižar, sicer kranjskogorski roj ... arrow

Drežnica - Cerkev sv. Srca Jezusovega

Drežnica je manjše naselje, ki se nahaja na severozahodnem delu Slovenije in spada v Občino Kobarid. Kraj je razdeljen na Dolenji in Gornji konec. Mimo Drežnice tečeta potoka Ročica in Stopica. Leži na nadmorski višini okoli 560 metrov. Vas se razprostira na terasi in je z vseh strani obdana z visokimi hribi: na vzhodu Kožjak in Planica, na severovzhodu Krn, na severu greben Krnčice, na severozahodu gre ... arrow

Gabrče - Cerkev sv. Antona Padovanskega

Gabrče so manjša vasica, ki spada v občino Divača. Vas je skrita na obrobju razgibanega Senožeškega podolja, na katerem se izmenjujejo prostrani travniki in gozdovi ter se pasejo številne črede drobnice. Senožeško podolje s severnega dela pred mrzlimi vetrovi varujejo Senožeška brda, katerih osojna pobočja padajo v zgornji del Vipavske doline. Na južnem delu podolje zapira pogorje Vremščica (1027 m), k ... arrow

Gorenja vas - Cerkev Mučeništva Janeza Krstnika

Gorenja vas se razprostira ob reki Sori in njenem desnem pritoku Brebovščici v samem osrčju Poljanske doline. Naselje je upravno središče doline. Njeno jedro predstavlja osrednji vaški trg, kjer je zgoščena trgovsko-storitvena dejavnost. Gorenja vas je po drugi svetovni vojni z združitvijo manjših vasi na obeh bregovih Poljanske Sore in hitrim razvojem delovnih mest prerasla v največje naselje v občini ... arrow

Gornji trg - Cerkev sv. Florijana

Središče znamenitega Gornjega trga v Ljubljani zaznamuje baročna cerkev svetega Florijana, zavetnika pred požarom. Trg se je v bližini sedanjega predora pod grajskim hribom končal z mestnimi vrati, skozi katere se je nadaljevala cesta proti Dolenjski. Cerkev je nastala iz zaobljube ljubljanskih meščanov ob požaru, ki je prizadel mesto leta 1660. Zgradbo so pričeli graditi leta 1672 s prispevki dobrotni ... arrow

Grič pri Klevevžu - Cerkev sv. Marije

Naselje Grič pri Klevevžu se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije. Vasica spada v Občino Šmarješke Toplice. Pokrajina na tem območju je zelo raznolika in razgibana. Razprostira se med vinorodnima gričema Vinji Vrh in Koglo. Koglo (417 m) je ena izmed najlepših izletniških točk, ki je zelo priljubljena med obiskovalci Šmarjeških Toplic. Vinji Vrh (392 m) je bogat z arheološkimi najdišči iz različnih zgo ... arrow

Hotavlje

Hotavlje so manjše naselje, ki se nahaja v slikoviti Poljanski dolini. Dolino, nekdaj del Loškega gospostva, sestavlja več zanimivih krajev, ki jih povezuje skupna zgodovina, sedaj pa so povezani v občini Gorenja vas – Poljane. Zgodovinski viri o dolini segajo v leto 973, ko je nemški cesar Oton II. del doline skupaj s Selško dolino in Škofjo Loko daroval freisinški škofiji na Bavarskem, ki je predelu ... arrow

Hrpelje - Cerkev sv. Antona

Hrpelje so gručasto naselje, ki spada v občino Hrpelje – Kozina. Kraj se nahaja ob magistralni cesti Reka – Trst, blizu Kozine. Obcestna vas leži na stičišču Čičarije, Brkinov, Bržanije in Krasa. Sedanje naselje se deli na staro vas in novejši stanovanjski del. V pisnih virih se Hrpelje prvič omenjajo leta 1304, vendar je vas obstajala že veliko prej. V kraju se nahaja občina, zdravstveni dom, pošta, t ... arrow

Ilirska Bistrica - Cerkev sv. Jurija

Ilirska Bistrica leži ob vznožju prostrane kraške planote Snežnik, nad izlivi potokov Molje, Bistrice in Pile v reko Reko. Kraj se nahaja na pomembnem vozlišču cest proti Kozini, Postojni in Kvarnerskemu zalivu. Mesto je središče občine Ilirska Bistrica, ki zajema Reško dolino, Snežniško planoto, del kraškega Podgrajskega podolja in vzhodni del Brkinov. V pisnih virih se naselje prvič omenja okoli leta ... arrow

Jamnik - Cerkev sv. Primoža in Felicijana

Cerkev sv. Primoža in Felicijana na Jamniku zaradi izjemno slikovite lokacije uvrščamo med naše najkvalitetnejše kulturne spomenike. Stoji na koncu pomola, ki je v času turških vpadov služil tudi kot neutrjena signalna postaja, vidna po vsej gorenjski ravnini. Cerkveno arhitekturo sestavljajo pravokotna ladja, tristrano sklenjeni prezbiterij in ob ladjo prislonjeni zvonik s piramidasto streho. Pročelje l ... arrow

Javorca-Spominska cerkev sv. Duha

Cerkev svetega Duha v Javorci v Pologu, okoli 10 km od Tolmina, so zgradili avstrijski vojaki leta 1916. Je spominska cerkev padlim avstrijskim vojakom. Pol kamnito, pol leseno arhitekturo so zgradili na majhni vzpetini sredi planote, obdane z visokimi vrhovi. Do spominske cerkve, ki je v Sloveniji prava redkost, vodi monumentalno stopnišče. Na terasi se na okoli tri metre visokem betonskem in kamnitem ... arrow

Kapelski vrh - Cerkev sv. Marije Magdalene

Kapelski Vrh je po slemenu razloženo naselje, ki je priljubljena izletniška točka zdraviliških gostov iz Radencev. Tukaj so vinogradi ter nasadi breskev, jabolk in ribeza. Na najvišji točki stoji župnijska cerkev sv. Marije Magdalene. Pogled s hriba je eden najlepših v Slovenskih goricah, saj je z razgleda cerkve moč videti 45 drugih cerkva. Pogled na eni strani uhaja po vinorodnih gričih ter na drugi ... arrow

Kojsko - Cerkvica sv. Križa

Kojsko je zanimiva vasica, ki spada v Občino Brda. Kraj je bil vse do prve svetovne vojne gospodarsko in kulturno središče vzhodnega dela Goriških brd. Kojsko je danes območje, kjer se intenzivno ukvarjajo z vinogradništvom. Gotska cerkev svetega Križa se nahaja na griču nad vasjo. Cerkev je del nekdanjega tabora s štirimi stolpi, ki so ga zgradili med turškimi vpadi v 16. stoletju. V času francoske ok ... arrow

Komenda - Cerkev sv. Petra

Komenda je zanimiv manjši kraj, ki se razprostira blizu lokalne ceste Kranj – Mengeš. Naselje je poznano po konjskih dirkah, ki imajo tradicijo še iz časa Valvasorja. Tradicionalna obrt je lončarstvo. Največje kulturne znamenitosti v Komendi so župnijska cerkev sv. Petra, Šmidova graščina, Glavarjeva beneficijska hiša, Glavarjeva bolnica, spomenik 66. žrtvam druge svetovne vojne, Kulturno – posvetni dom, ... arrow

Koper - Cerkev sv. Ane

Koper je največje mesto na obali Slovenije, ki se razprostira med Izolo in Ankaranom. Slikovito zgodovinsko mesto predstavlja središče Mestne občine Koper. Ob Kopru se nahaja pristanišče Luka Koper, ki je edino mednarodno tovorno pristanišče na območju Slovenije. V mestu sta dva uradna jezika, poleg slovenskega jezika je tudi italijanščina. Staro mestno jedro se nahaja na nekdanjem otoku – Kozji otok, ... arrow

Koper - Cerkev sv. Nikolaja

Koper je slikovito zgodovinsko mesto, ki se nahaja med Ankaranom in Izolo. Je največje mesto na slovenski obali in središče Mestne občine Koper. Ob Kopru se razprostira pristanišče Luka Koper, ki je edino mednarodno tovorno pristanišče v Sloveniji. Staro jedro Kopra leži na nekdanjem otoku, ki se je z nasipavanjem in po naravni poti združil s kopnim delom. Na nasutem območju so sezidali novo mestno sre ... arrow

Koper - Cerkvica in oratorij sv. Trojice

Koper je pomembno pristaniško mesto in obenem največje mesto ob slovenski obali Istre. Poznano je tudi kot najstarejše mesto v Sloveniji, ki se je razvilo na skalnatem otoku in so ga Rimljani poimenovali Capris. Danes je naravnano tako gospodarsko kot tudi turistično. V Kopru se razvija navtični, športni, kopališki in nakupovalni turizem. V mestu od leta 2003 deluje Univerza na Primorskem. Staro mestno ... arrow

Koštabona - Cerkev sv. Kozme in Damijana

Župna cerkev sv. Kozme in Damijana leži ob samem vhodu v vas, kjer je bilo nekdaj svetišče boginje zdravja Bonae. Najstarejši arhitektonski elementi, prezbiterij in del južne ladje, so iz 15. stoletja. Ob vratih na zunanji strani je kamnita plošča z vklesano letnico 1446. Cerkev je bila nato prezidana v letih 1467 oziroma 1723. V tlorisu cerkev obsega obsežen enoladijski prostor za vernike in kor s pet ... arrow

Koštabona - Cerkev svetega Elia

Koštabona je slikovita vasica v slovenskem delu Istre, v Mestni občini Koper. Razprostira se na naravnem pomolu nad potokom Supot in reko Dragonjo. Na tem območju naj bi bilo glede na arheološke najdbe že prazgodovinsko gradišče. V Koštaboni so se ohranile tri cerkve. Največja je romarska cerkev, posvečena sv. Kozmi in Damijanu, mučencema in zavetnikoma zdravja, pokopališka cerkev sv. Andreja in cerkev ... arrow

Koštabona - Pokopališka cerkev sv. Andreja

Koštabona je gručasta, gosto naseljena vas, ki leži na ozki izboklini na južnem robu slemena nad reko Dragonjo. Nad naseljem, katerega ime povezujejo z antično utrdbo Castrum Bonae, je zaselek Plešivica, na obronkih pod vasjo pa Kapeli na Škrlinah in Hrvatini. Po izročilu naj bi na prostoru, kjer je kasneje nastala župna cerkev sv. Kozme in Damijana, stal antični tempelj, posvečen boginji plodnosti, z ... arrow

Križanke - Križevniška cerkev

Ljubljana, glavno in obenem največje mesto Slovenije, leži skorajda v samem osrčju Slovenije. Je politično, izobraževalno, gospodarsko, kulturno, upravno in znanstveno središče Slovenije. Mesto ima nekaj manj kot 300.000 prebivalcev in leži približno 300 metrov nad morjem. Ljubljana ima številne znamenitosti, od katerih najbolj izstopajo Ljubljanski grad, Tromostovje, tržnica, Križanke, Prešernov trg i ... arrow

Krka - Cerkev sv. Kozme in Damijana

Krka je manjše naselje v Občini Ivančna Gorica. Nedaleč od kraja je izvir zelene lepotice, reke Krke, ki je druga največja reka na Dolenjskem. Naselje je nastalo leta 1953, ko sta se združila zaselka Videm in Gmajna. Cerkev svetega Kozme in Damijana se nahaja v jugozahodnem delu naselja. Prvotno srednjeveška cerkev se v pisnih virih prvič omenja leta 1135. V 18. stoletju je bila večkrat prezidana. Izva ... arrow

Krkavče - Cerkev sv. nadangela Mihaela

Krkavče so slikovito gručasto naselje, ki ležijo nad dolino reke Dragonje in spadajo v Mestno občino Koper. Razprostirajo se na ozki apnenčasti plošči na robu flišnega grebena, kjer se je razvilo vaško jedro z župno cerkvijo sv. Mihaela nadangela. V cerkvi so trije oltarji, na glavnem oltarju so štirje marmornati kipi, ki so sv. Štefana prvomučenca, sv. Nadangela Mihaela ter sv. Petra in Pavla. Nad tab ... arrow

Kubed - Cerkev sv. Florjana

Tabor z župnijsko cerkvijo svetega Florjana je zgrajen na strateško pomembnem temenu apnenčastega hrbta, ki se dviga nad dolino, medtem ko se naselje razprostira pod grebenom. Celoten kompleks sodi med najpomembnejše primere taborske arhitekture na naših tleh. Stavbni kompleks sestavljajo na robu skalnega masiva stoječa velika župna cerkev sv. Florjana in tržni prostor pred njo ter manjši strnjeni gosp ... arrow

Lemberg pri Šmarju - Cerkev sv. Miklavža

Manjše naselje Lemberg pri Šmarju se razprostira v vzhodnem delu Slovenije, v bližini zdravilišča Rogaška Slatina. Je zanimiv kraj, ki ga zaznamuje starodavno zgodovinsko jedro. Spada v Občino Šmarje pri Jelšah. Kraj se je kot trg začel razvijati v 14. stoletju. Ker je imel ugodno prometno lego in zaradi posesti lemberške gospoščine so se v trgu razvile mnoge obrti in sejmi. Lemberg je v 15. stoletju d ... arrow

Lemberg pri Šmarju - Cerkev sv. Pankracija

Naselje Lemberg pri Šmarju je kraj, ki ga zaznamuje starodavno zgodovinsko jedro. Razprostira se v vzhodnem območju Slovenije, v bližini zdravilišča Rogaška Slatina. Spada v Občino Šmarje pri Jelšah. Kraj se je kot trg začel razvijati v 14. stoletju. Ker je imel ugodno prometno lego in zaradi posesti lemberške gospoščine so se v trgu razvile mnoge obrti in sejmi. Lemberg je v 15. stoletju dobil svoj la ... arrow

Lendava - Cerkev sv. Katarine

Lendava je mesto, ki ima bogato in pestro zgodovino. Mesto leži pod obronki slikovitih Lendavskih goric. Najstarejši pisni vir o Lendavi predstavlja darilna listina iz leta 1192. Največje znamenitosti v mestu so lendavski grad, kapelica sv. Trojice, židovska sinagoga, kulturni dom, evangeličanska in katoliška cerkev, stare zidanice na griču Novi Tomaž in židovsko pokopališče. Lendavski grad nad mestom je ... arrow

Lendava - Cerkev svete Trojice

Lendava je najvzhodnejše mesto v Sloveniji, ki leži pod obronki slikovitih Lendavskih goric. Lendavske gorice ali Lendvahegy so razgledno naselje, kjer si lahko ogledamo kapelo Svete Trojice, zidanico pisatelja Miška Kranjca, staro pokopališče in drugo. Na hribu, ki je bil nekdaj pomembna strateška točka, se je nahajala vojaška utrdba. Turki so jo hoteli na prehodu 16. in 17. stoletja zavzeti, vendar j ... arrow

Lendava - Evangeličanska cerkev

Lendava je najbolj vzhodno mesto v Sloveniji, ki se razprostira pod Lendavskimi goricami ob reki Ledavi, tik ob meji z Madžarsko. Predstavlja središče Občine Lendava. Prebivalstvo je mešano, šolstvo, javne službe in napisi so dvojezični. Evangeličanska cerkev se nahaja v mestnem središču, v južnem delu. Zgrajena je bila leta 1934. Je zelo neenotnega videza. Sestavljajo jo nizka zgradba in čokati stolp ... arrow

Lendava - Sinagoga

Lendava je najbolj vzhodno mesto v Sloveniji. Razprostira se tik pod jugozahodnimi obronki Lendavskih goric, tik ob meji s sosednjo Madžarsko. Mesto je poznano po termah Lendava, ki se ob reki Ledavi razvijajo že od leta 1983. Prebivalstvo v Lendavi je mešano, šolstvo, napisi in javne službe so dvojezični. Kraj je staro tržišče za vino in kmetijske pridelke iz Dolgovaških in Lendavskih goric. Nad Lenda ... arrow

Limbarska gora - Cerkev sv. Valentina

Limbarska gora je znana kot ena najbolj razglednih gora na območju širše ljubljanske okolice. Nahaja se severovzhodno od Moravč, na območju osrednje Slovenije. Je najbolj priljubljena pohodniška točka v Moravški dolini in bližnji okolici. Cerkev svetega Valentina se nahaja na vrhu zaobljenega slemena Limbarske gore. Prvotno je bila zgrajena okoli leta 1667. Povečana je bila v prvi polovici 18. stoletja ... arrow

Ljubljana - Cerkev Marijinega oznanjenja

Prešernov trg je križišče starih ljubljanskih poti in nosi ime največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Je eden najlepših trgov v Ljubljani, ki je poznan po frančiškanski cerkvi Marijinega oznanjenja, čudovitem Tromostovju in Prešernovem spomeniku. Rdeča baročna cerkev Marijinega oznanjenja (Frančiškanska cerkev) je najbolj pomembna zgradba na Prešernovem trgu. Po njej se je trg prvotno imenov ... arrow

Ljubljana - Cerkev sv. Jakoba

Ljubljana je privlačno turistično mesto, ki leži na stičišču dinarskega gorskega sistema in alpskega sveta. Starejši del mesta se razprostira na uravnavi Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja med vzpetinama Grajski grič in Rožnik. Na Grajskem griču stoji Ljubljanski grad, ki je veličastna in daleč naokoli prepoznavna stavba. Levstikov trg nosi ime po znanem slovenskem književniku Franu Levstiku. T ... arrow

Ljubljana - Stolnica (cerkev sv. Nikolaja)

Prva cerkev na tem mestu je stala že v 13. stoletju. Zgradili so jo leta 1262 čolnarji in ribiči, ki so živeli v tem delu mesta in jo posvetili svojemu zaščitniku svetemu Nikolaju. Prvotna cerkev je bila verjetno triladijska romanska bazilika s tremi apsidami. V 15. stoletju je bila cerkev gotizirana. Leta 1461 je bila pri cerkvi ustanovljena ljubljanska škofija. Ustanovno listino je izdal cesar Frider ... arrow

Ljubljanski grad - Grajska kapela sv. Jurija

Ljubljanski grad je mogočna srednjeveška utrdba, ki predstavlja edinstveni simbol mesta Ljubljana. Na gradu je na ogled naslednje: razgledni stolp, grajska kapela sv. Jurija, stalna razstava Kaznilnica, stalna razstava Slovenska zgodovina, Stanovska dvorana, Friderikov stolp in Friderikovi sobi, prodajna galerija domače in umetnostne obrti Rustika, Stolp strelcev in Peterokotni stolp. V Virtualnem grad ... arrow

Log pod Mangartom - Cerkev sv. Štefana

Log pod Mangartom je razpotegnjeno naselje v občini Bovec v Posoških Julijskih Alpah. Sestavljajo ga Gorenji in Spodnji Log ter zaselki Možnica, Pustina in Loška Koritnica. Leži na potresno ogroženem področju in je bilo zelo prizadeto v potresu leta 1998. Hiše so zgrajene strnjeno in v obcestnem nizu, oblikovane so po alpsko-bovškem izročilu. Mnoge med njimi so preurejene v počitniške hiše. Oba Loga st ... arrow

Log pri Vipavi - Cerkev Matere božje

Cerkev Matere božje se nahaja na ravnici ob glavni cesti v Logu pri Vipavi. Velja za eno največjih in najstarejših romarskih cerkva na Primorskem. Cerkev Matere božje je bila zgrajena leta 1619. Že v 10. stoletju naj bi na njenem mestu sezidali kapelico, v pisnih virih pa cerkev prvič omenjajo leta 1430. Cerkev Matere božje je triladijska zgradba s tremi zvoniki. Današnja stavba sega v začetek 17. stolet ... arrow

Logatec - Cerkev sv. Nikolaja

Logatec je manjše mesto v Občini Logatec. Nekdanje vasi, ki so nastale ob starih cestah ob robu kotline, se združujejo v enotno naselje. Osrednji del mesta se je do leta 1980 delil na Dolenji in Gorenji Logatec. Skozi Logatec poleg ceste vodi tudi železniška proga Ljubljana – Sežana. Trško naselje Dolenji Logatec se razprostira ob nekdanji tovorni poti, ki je povezovala osrednjo Slovenijo in Primorsko. ... arrow

Malečnik - Cerkev sv. Petra

Malečnik je manjše naselje v Mestni občini Maribor, ki spada pod krajevno skupnost Malečnik-Ruperče. Nahaja se vzhodno od Maribora, med Pesniško dolino in Dravo. Je majhen kraj, ki ga zaznamuje bogata zgodovina. Največje krajevne znamenitosti so cerkev sv. Petra, cerkev Device Marije na Gorci, križev pot na Gorco ter hiša Franca Kirarja (1893-1978), ki je bil inovativen poklicni čebelar, vinogradnik in ... arrow

Malečnik - Gorca-Cerkev Device Marije

Malečnik se nahaja vzhodno od Maribora, med Pesniško dolino in reko Dravo. Je razloženo naselje v Mestni občini Maribor in spada pod krajevno skupnost Malečnik-Ruperče. Prav na tem območju se pričnejo slikoviti vinorodni griči. V osrednjem delu Malečnika se nad župnijsko cerkvijo svetega Petra vzpenja hrib Gorca, do katerega vrha vodi križev pot, ki ga je dal pozidati župnik Marko Glazer v 19. stoletju ... arrow

Maribor - Cerkev sv. Magdalene

Mesto Maribor leži ob reki Dravi, na stičišču panonskega in alpskega sveta. Je drugo največje mesto v Sloveniji in pomembno kulturno, gospodarsko, izobraževalno, prometno in zdravstveno središče severovzhodne Slovenije. Staro mestno jedro se nahaja nad levim bregom Drave, mlajše, ki izvira iz 19. in 20. stoletja, pa predvsem nad desnim. Mesto je turistično privlačno zaradi razgibane pokrajine, Kozjaka, ... arrow

Mengeš - Cerkev sv. Mihaela

Manjše mesto Mengeš se nahaja ob vznožju hriba Gobavica, približno 15 kilometrov severno od glavnega slovenskega mesta Ljubljana. Pod razglednim gričem se proti Loki vije potok Pšata, na jugovzhodu se razprostira Mengeško polje. Čudovito ozadje na severozahodu tvorijo Karavanke, Julijci in Kamniške Alpe. Mengeš je bil v pisnih virih prvič omenjen leta 1154, prafara je bil pred 13. stoletjem, trške prav ... arrow

Metlika - Cerkev sv. Cirila in Metoda

Slikovito mesto Metlika je občinsko, kulturno in gospodarsko središče vzhodne Bele krajine. Skozi zgodovino je imelo mesto pomembno obrambno funkcijo. Zaradi tega se je tudi razvila na pomolu nad otokom Obrh, ki obdaja večje območje starega mestnega jedra. V Metliki je znana vinska klet, ki ima pester izbor uveljavljenih belokranjskih vin. V Metliki ni stavb, ki bi bile starejše od 300 let, ker je leta ... arrow

Metlika - Cerkev sv. Nikolaja

Metlika je zanimivo mesto v Beli krajini, ki se nahaja med Novim mestom in Črnomljom. Kraj pod Gorjanci je bil naseljen že v času prazgodovine. Mestne pravice je Metlika dobila leta 1365. Močno je bila zaznamovana v času turških vpadov in obema svetovnima vojnama. Metlika je doživela največji razcvet konec 19. stoletja, ko so ustanovili prvo požarno brambo na Slovenskem, prvo hranilnico in posojilnico ... arrow

Metlika - Cerkev sv. Roka

Mesto Metlika je občinsko, kulturno in gospodarsko središče vzhodne Bele krajine. Metlika je dobila mestne pravice leta 1335. Kraj je imel skozi zgodovino pomembno obrambno funkcijo. Zaradi tega je bil tudi zgrajen na pomolu nad otokom Obrh, ki obliva večji del starega mestnega jedra. V Metliki je znana vinska klet, ki ima pester izbor uveljavljenih belokranjskih vin. V Metliki ni stavb, ki bi bile sta ... arrow

Mokronog - Cerkev sv. Tilna

Mokronog je gručasto naselje, ki se nahaja v jugovzhodnem območju Slovenije. Spada v občino Mokronog – Trebelno. Kraj trškega tipa leži na južnem robu kotline, ki jo preči reka Mirna. Kotlina je obdana s hribi, med katerimi najbolj izstopa razgledna točka Žalostna gora z romarsko cerkvijo Žalostne Matere božje. Pod gozdnatimi hribi se razprostirajo slikovite vinske gorice. Mokronog se kot naselbina prv ... arrow

Moravče - Cerkev sv. Martina

Cerkev svetega Martina je župnijska cerkev župnije Moravče. Nahaja se na osrednjem moravškem trgu, obdajata jo krožna cesta in spominski park. Mogočna zgradba z dvema zvonikoma na griču že od daleč naredi veličasten videz. Največja vrednost sta Layerjevi deli, ki sta oljna slika sv. Martina in križev pot. Današnja cerkev je bila sezidana v različnih arhitekturnih obdobjih. Najstarejši zidani temelji so ... arrow

Moste - Cerkev sv. Boštjana

Moste se razprostirajo na območju Kranjsko Sorškega polja. So največje naselje v Občini Komenda. Kraj je pomembno prometno križišče in je dobil ime po številnih mostovih čez potok Tunjiščico in reko Pšato. Slikoviti videz vaškega jedra se je ohranil okoli cerkev sv. Boštjana. Baročno podružnična cerkev sv. Boštjana v nasprotju z župnijsko cerkvijo svetega Petra v Komendi s svojo lego ne prevladuje nad n ... arrow

Muljava - Cerkev Marijinega Vnebovzetja

Gotska cerkev Marijinega vnebovzetja je bila zgrajena v prvi polovici 15. stoletja. V pisnih virih se prvič omenja v turjaškem urbarju leta 1463. Leta 1475 je cerkev doživela napad Turkov, ki je prišel v literaturo z Jurčičevo znano povestjo Jurij Kozjak. Med arheološkimi raziskavami so odkrili, da je bil prvi cerkveni objekt na tem predelu romarska stavba s polkrožno apsido, ki so jo kasneje nadomesti ... arrow

Muljava - Kapelica Matere Božje ob križišču

Muljava je gručasto osrednje naselje v Občini Ivančna Gorica. Razprostira se na prehodu Dolenjskega podolja v Suho krajino na zahodnem delu doline potoka Višnjice. Severno od kraja stoji nizek osamelec Gorica. Zahodno od kraja teče potok Brziček. Kapelica Matere božje stoji severno od naselja Muljava. Postavljena je bila leta 1919. Je historicistično oblikovani objekt odprtega tipa, ki ga zaznamuje kip ... arrow

Murska Sobota - Cerkev sv. Nikolaja

Cerkev sv. Nikolaja (Miklavža) se nahaja ob robu mestnega jedra Murske Sobote, nedaleč od železniške postaje ter leži na majhni vzpetini. V 2. in 3. stoletju naj bi na tem mestu stal poganski tempelj s pokopališčem. To so ugotovili, ko so rušili staro cerkev in so v najglobjem delu temeljnega zidu našli vzidan rimski nagrobnik. Ko so Madžari okrog leta 1000 sprejeli krščansko vero, so začeli graditi cerk ... arrow

Murska Sobota - Evangeličanska cerkev

Murska Sobota je središče Pomurja oziroma severovzhodnega dela Slovenije. Mestu pravijo tudi Sobota. Evangeličanska cerkev se nahaja na Slovenski ulici, blizu Mestnega (Soboškega) parka. Njeni začetki segajo v 16. stoletje. Takrat so reformatorji (Jurij Dalmatin, Primož Trubar, Sebastjan Krelj in drugi) položili temelj slovenskemu jeziku. Izdale so se tudi prve tiskane knjige v slovenščini kot so Katekiz ... arrow

Naklo - Cerkev sv. Petra

Naselje Naklo se razprostira v bližini mesta Kranj na Gorenjskem. Kraj leži v ravninski dolini, med dvema najstarejšima terasama Tržiške Bistrice in Save. Naklo spada v istoimensko občino, ki poleg tega vključuje še naslednja naselja: Gobovce, Malo Naklo, Bistrico, Podbrezje, Strahinj, Cegelnico, Žeje, Bistrico, Spodnje in Zgornje Duplje, Okroglo ter Polico. Naklo se v pisnih virih prvič omenja v letu ... arrow

Nova Vas nad Dragonjo - Cerkev Rožnovenske Matere božje

Nova vas nad Dragonjo se razprostira na okoli 300 metrov visokem hribu šavrinskega gričevja, ki ga na zahodnem delu obdaja dolina Drnice, na jugu pa dolina Dragonje. Spada v Občino Piran in ima okoli 200 prebivalcev. Marijina cerkev se v pisnih virih omenja že leta 1470. Leta 1665 so jo preimenovali in posvetili Rožnovenski Materi Božji. V drugi polovici 18. stoletja so imeli v vasi tudi svojega duhovn ... arrow

Pivka - Cerkev sv. Petra

Pivka je mestno naselje v Pivški kotlini, ki je pokrajinsko razgibana dolina med visokimi dinarskimi planotami, Brkini in Krasom. Zgornji del kotline med Snežnikom in Prestrankom se imenuje Zgornja Pivka, spodnji del kotline med Postojnskimi vrati in Nanosom pa Spodnja Pivka. Pivka je središče Zgornje Pivke in sedež Občine Pivka. Naselje je imelo skozi zgodovino več imen. Najstarejša omemba kraja je iz ... arrow

Podzemelj - Cerkev sv. Martina

Podzemelj je manjše naselje, ki se nahaja nedalec od mesta Metlika in spada v istoimensko obcino. Starodavna Metlika je upravno, gospodarsko in kulturno središce severovzhodnega dela Bele Krajine, ki je najbolj južna pokrajina v Sloveniji. Podzemelj se v pisnih virih omenja že leta 1279. Je grucasto naselje, ki se razprostira pod razglednim gricem Kucar (222 m), najbolj pomembnim belokranjskim arheološ ... arrow

Polzela - Cerkev sv. Marjete

Polzela je zanimivo naselje, ki stoji ob pomembnem cestnem križišču, ki povezuje poti iz zahodnih delov celjske kotline s Šaleško in Zgornjo Savinjsko dolino. Kraj ima številne kulturno-zgodovinske in naravne znamenitosti. Najpomembnejše kulturne znamenitosti so cerkev sv. Marjete, grad Komenda, graščina Šenek, Mešičev mlin, ki je bil med najbolj znanimi na Polzeli, spomenik padlim v prvi svetovni vojn ... arrow

Polzela - Kapela sv. Florijana

Polzela je večje naselje v istoimenski občini v Spodnji Savinjski dolini. Nahaja se ob že iz rimskega obdobja pomembnem cestnem križišča, ki povezuje poti iz zahodnih delov Celjske kotline v Šaleško dolino in Zgornjo Savinjsko dolino. Ti predeli so bili že zgodaj poseljeni, saj je rimski vojskovodja, cesar in filozof, Mark Avrelij v obdobju bojev med Germani in Rimljani na območju sedanje Ločice ob Sav ... arrow

Postojna - Cerkev sv. Štefana

Cerkev sv. Štefana stoji v središču mesta na vzdignjeni ploščadi. V tlorisu si sledita prezbiterij, ki sta mu prizidani zakristiji in ladja, ki sta ji prizidani kapeli in zvonika. Prvotna cerkev se omenja leta 1473. Leta 1767 je bil pri cerkvi ustanovljen vikariat. Današnja poznobaročna zgradba je bila sezidana leta 1777, letnica je vidna nad portalom, po načrtih Leopolda Hofferja. Župnija je bila ust ... arrow

Preddvor - Cerkev sv. Petra

Preddvor je slikovito naselje, ki se razprostira pod strmimi pobočji Storžica v severnem območju Slovenije. Od najbližjega mesta Kranj je oddaljen okoli 10 kilometrov. Leži v zavetju pod travnato Zaplato, kjer priteče reka Kokra iz soteske in je obdan s kar štirimi gradovi. Preddvor je najbolj poznan po jezeru Črnava, ob njem neposredno stoji hotel Bor. Največje kulturne znamenitosti v Preddvoru in bli ... arrow

Preserje - Cerkev sv. Ane

Sveta Ana je manjši hrib, ki se dviga nad vasema Podpeč in Jezero ter predstavlja prepoznaven element krajine. Je priljubljena izletniška točka za Ljubljančane in izjemna razgledna točka, ki nudi pogled na Ljubljansko barje, Alpe in del Ljubljanske kotline. Na vrhu hriba stoji majhna cerkev sv. Ane. Najbolj utrjena pot na sveto Ano je gozdna pot iz Preserij, ki traja okoli 20 minut ali pot po daljši ma ... arrow

Pri Cerkvi - Cerkev Device Marije Lavretanske

Zaselek Pri Cerkvi se nahaja v dolini Trente, na levem bregu reke Soče, južno od Kugyjevega spomenika, ob cesti na prelaz Vršič. Z desnim bregom reke Soče je povezan z značilnim visečim mostom. Gručast zaselek je nastal v 17. oziroma 18. stoletju. Izoblikovan je bil v 19. stoletju na ostalinah fužin in upravne zgradbe rudnika. Naselje sestavljajo šola, domačije, župnišče, cerkev Device Marije Lavretans ... arrow

Ptujska Gora - Bazilika Marije Zavetnice

Nastanek Marijinega romarskega svetišča, ki velja za najlepši slovenski kulturni spomenik in biser gotike, je še vedno zavit v skrivnost. Pozidali naj bi ga Ptujski gospodje, najverjetneje na prelomu iz 14. v 15. stoletje, in ga poimenovali Neustift. Leta 1473 se kraj v določenih listinah že uradno imenuje Gora milosti. To ime se je ohranilo do turških vpadov, ko je po legendi dobila ime Črna gora. Božja ... arrow

Radeče - Cerkev sv. Petra

Zgodovina župnije sv. Peter Radeče sega že v čas 14. stoletja. Že leta 1385 je imelo mesto lasten vikariat in stalnega duhovnika. Prvotna cerkvena stavba se je nahajala na predelu sedanje cerkve v samem središču Starograjske ulice. Nastala naj bi v času pozne romanike in se v pisnih virih prvič omenja leta 1429. Bila je lesena stavba, brez talnega zidca, nahajala pa se je pet stopnic pod današnjim nivo ... arrow

Radenci - Kapela sv. Ane

Radenci se razprostirajo na desnem bregu reke Mure tik ob meji z Avstrijo, v prelepi zeleni pokrajini na robu Panonske nižine in v objemu vinorodnih gričev ter murskih logov. Najstarejša omemba kraja Radenci z imenom Radein sega v leto 1436. Razvoj in svetovni sloves kraju zagotavljajo najbogatejši in najbolj kakovostni izviri mineralne vode. Legenda pravi, da so bili na delu škrati, ki so s kopanjem p ... arrow

Rogaška Slatina - Cerkev sv. Križa

Rogaška Slatina je slikoviti kraj, ki je svojo 400 - letno zdraviliško tradicijo znal združiti z modernim duhom sodobnosti. Poznan je kot mesto stekla, vode in vina. Glavni del osrednjih zanimivosti Rogaške Slatine predstavlja zdraviliško jedro s promenadnim parkom, ki je zeleno območje zdraviliškega kompleksa. Zdraviliško jedro Rogaške Slatine ima številne znamenitosti, kot so Gozdni vrelec, Ivanov vr ... arrow

Rogaška Slatina - Cerkev sv. Trojice

Rogaška Slatina je priljubljen zdraviliški kraj, ki ima mnoge naravne in kulturne znamenitosti. Mesto stekla, vode in vina je uspelo svojo 400 – letno zdraviliško tradicijo združiti z modernim duhom sodobnosti. Glavni del osrednjih zanimivosti Rogaške Slatine predstavlja zdraviliško jedro s promenadnim parkom, ki je zeleno območje zdraviliškega kompleksa. Cerkev sv. Trojice se nahaja v manjšem naselju ... arrow

Rogaška Slatina - Kapela sv. Ane

Rogaška Slatina spada med najpomembnejše in najstarejše turistične kraje v Sloveniji. Poznana je kot mesto stekla, vode in vina. V letu 2011 je mesto dobilo nagrado za najlepše urejen zdraviliški kraj, v letu 2006 in 2009 pa je dobilo nagrado za najlepše urejen izrazito turistični kraj Slovenije ter ostale nagrade. Rogaška Slatina s svojo sodobno turistično ponudbo in urejenostjo pritegne mnoge obiskov ... arrow

Rogatec - Cerkev sv. Hijacinte

Rogatec je manjše naselje, ki se nahaja na vzhodnem delu Slovenije. Je del Občine Rogatec, ki meji na sosednjo Republiko Hrvaško. Naselja v občini so razporejena v tri krajevne skupnosti, ki so Rogatec, Donačka Gora in Dobovec. Na tem področju se skrivajo dragoceni biseri kulturne in naravne dediščine. Rogatec leži ob sotočju Sotle in potoka Draganja. Ime verjetno izvira iz besede rog po bližnji Donačk ... arrow

Rogatec - Cerkev sv. Jerneja

Rogatec je naselje, ki se razprostira na vzhodnem delu Slovenije. Spada v Občino Rogatec, ki leži na prehodu južnih obronkov vinorodnih Haloz v slikovito dolino Posotelja. Na tem majhnem območju, ki je stisnjen med reko Sotlo na jugu in Donačko goro na severu, se skrivajo dragoceni biseri kulturne in naravne dediščine. Največje krajevne znamenitosti so srednjeveški trg Rogatec, ki se kot trg prvič omen ... arrow

Šempeter pri Gorici - Cerkev sv. Petra

Cerkev svetega Petra stoji na trgu Ivana Roba v središču Šempetra pri Gorici, ki je sedanjo podobo dobil leta 2011. Poleg cerkve zaznamuje videz šempetrskega placa Hotel Lipa, v bližini pa še Coroninijev dvorec, ki daje celoti poseben pečat. Župnijska cerkev sv. Petra je bila na novo sezidana v neoromanskem slogu po prvi svetovni vojni po načrtih uglednega urbanista in arhitekta, Maksa Fabianija (1865- ... arrow

Senčur - Cerkev sv. Jurija

Šenčur se razprostira sredi Kranjske ravnine na križišču ceste, ki vodi iz Kranja mimo mednarodnega letališča Jožeta Pučnika (Aerodrom Ljubljana), s cesto, ki pelje iz Ljubljane skozi Trboje v smeri proti Preddvoru. Cerkev stoji sredi naselja ob Kranjski cesti, jugozahodno od glavnega križišča sredi vasi. Župna cerkev, ki je posvečena svetemu Juriju, se v pisnih virih prvič omenja leta 1238. V tem času ... arrow

Senožeče - Cerkev sv. Jerneja

Manjše obcestno naselje Senožeče se nahaja med Divačo in Razdrtim. Kraj spada v občino Divača. Največje znamenitosti v Senožečah so pivovarna Adria, kamnita korita (fontana) na spodnjem trgu, etnološka zbirka Zdravka Čuka, prvotni Stari grad ter mitnica iz začetka 13. stoletja. V pisnih virih se kraj prvič omenja že v 12. stoletju, saj se je hitro razvijal predvsem zaradi furmanstva. V Senožečah je bil ... arrow

Sladka Gora - Marijina cerkev (Cerkev Čudodelne Matere božje)

Naselje Sladka Gora spada v Občino Šmarje pri Jelšah. Leži zahodno od ceste Podplat – Poljčane. Kraj je poznan predvsem po romarski dvostolpni Marijini cerkvi in z njo povezanimi številnimi čudeži. Neokrnjena narava je idealno izhodišče za številne pohodniške izlete, sprehode in kolesarjenje. Marijina cerkev se nahaja na slikovitem platoju vinorodne rebri, kjer je že prej stala božjepotna cerkev sv. Ma ... arrow

Slovenske Konjice - Cerkev sv. Ane

Slovenske Konjice so mestno naselje, ki se nahaja v zgornji Dravinjski dolini. So sedež istoimenske občine, upravne enote in nadžupnije. Kraj predstavlja obrtno, oskrbno in upravno središče vzhodnega dela Vitanjskega podolja, jugovzhodnega Pohorja in zahodnega dela Dravinjske doline. Podružnična cerkev svete Ane se nahaja na vzhodnem obronku grajskega hriba, zahodno nad trškim jedrom v mestnem predelu ... arrow

Slovenske Konjice - Cerkev sv. Jurija

Mesto Slovenske Konjice se nahaja v Zgornji Dravinjski dolini. Kraj ima mestno jedro sestavljeno iz starega mestnega območja, ki ga predstavlja Stari trg in novega mestnega območja, ki je Mestni trg. Nadžupnijska cerkev svetega Jurija zaključuje podobo Starega trga in s svojo veličastno podobo daje mestu pomemben pečat. Pražupnija Konjice se v pisnih virih prvič omenja leta 1146. Na mestu sedanje cerkv ... arrow

Šmarje - Cerkev Brezmadežne Matere božje

Šmarje so večji razpotegnjen kraj, ki se nahaja sredi Šavrinskega gričevja. Vas stoji na slemenu med vrhovoma Grintovcem na zahodu in Poljanami na vzhodu. Ime izvira iz Sancta Maria, kot se je vas nekdaj imenovala. Župna cerkev Brezmadežne Matere božje se nahaja v samem starem vaškem jedru. Verjetno je zrasla na temeljih predromanske cerkve iz 11. stoletja. V začetku 13. stoletja so pričeli cerkveni ko ... arrow

Šmarje pri Jelšah - Cerkev Marijinega vnebovzetja

Naselje Šmarje pri Jelšah se razprostira ob sotočju štirih potokov v zahodnem območju Zgornjesotelskega gričevja. Zanimivo mestno naselje v vzhodnem delu Slovenije zaznamuje pestra kmečka tradicija, predstavlja pa tudi upravno središče istoimenske občine. V pisnih virih se kraj prvič omenja leta 1236, trg pa je naselje postalo leta 1875. Srednjeveška zgodovina naselbine je zelo povezana z dvorcem Jelši ... arrow

Šmarje pri Jelšah - Cerkev sv. Roka

Šmarje pri Jelšah je mestno naselje, ki leži ob sotočju štirih potokov v zahodnem delu Zgornjesotelskega gričevja. Zanimiv kraj v vzhodnem delu Slovenije zaznamuje pestra kmečka tradicija, predstavlja pa tudi upravno središče istoimenske občine. V pisnih virih se kraj prvič omenja leta 1236, trg pa je naselje postalo leta 1875. Srednjeveška zgodovina naselbine je zelo povezana z dvorcem Jelšingrad, ki ... arrow

Šmartno - Cerkev sv. Martina

Vasica Šmartno se nahaja v samem geografskem središču Brd. Leži na razgledni vzpetini ter je obdana z obzidjem in utrjena z obrambnimi stolpi. Nudi čudovit pogled od Nanosa na vzhodu do Karnijskih Alp na severozahodu in od Furlanije do Jadranskega morja. Šmartno ima pestro zgodovinsko preteklost. Na tej vzpetini je v prvi polovici 16. stoletja na ostankih rimskega oporišča nastal okoli cerkve sv. Marti ... arrow

Štanjel - Cerkev sv. Danijel

Štanjel je slikovito naselje, ki se nahaja na pobočju griča Turn. Je eno izmed najstarejših kraških naselij. Štanjel je bil zaradi strateške in prometno-geografske lege pomemben že od mlajše železne dobe naprej. Naselju dajeta poseben pečat renesančno baročni grad in poznogotska cerkev sv. Danijela. Grad Štanjel je bil zgrajen na srednjeveških zasnovah, ki so bile vključene v razširjeno grajsko zasnovo. ... arrow

Stari trg pri Ložu - Cerkev sv. Jurija

Stari trg pri Ložu je gručasto trško naselje, ki se nahaja pod Ulako v Loški dolini. Dolina je z vseh strani zaprta kraška globel z dokaj ravnim, deloma poplavnim dnom, ki ga obdajajo višje kraške planote od Racne gore do Blok, do mogočnega Snežnika in Javornikov. Loška dolina spada po vseh naravnih značilnostih med značilna kraška polja, ampak se po obliki, legi ter vodnih razmerah, pa tudi po gospoda ... arrow

Sv. Anton - Cerkev sv. Antona Puščavnika

Sv. Anton je slikovito naselje, ki se nahaja na podeželskem predelu Slovenske Istre, v bližini Kopra. Gradnjo cerkve, ki jo je gradil mojster Pavel Konc skupaj z laičnim upraviteljem cerkvenega premoženja Antonom Grgurićem, so zaključili 20. maja 1567. Nova cerkvena stavba je zrasla na temeljih starejšega oratorija, za katerega je skrbelo staroselsko prebivalstvo ob pomoči bratovščin sv. Antona Opata, ... arrow

Sv. Peter - Cerkev sv. Petra

Sveti Peter je manjše naselje, ki spada v Občino Piran. Piransko podeželje je zanimivo in slikovito območje, ki zajema vasi Dragonjo, Novo vas, Padno, Sv. Petra in Sečovlje. Sveti Peter se nahaja na skrajnem jugovzhodu Šavrinskega gričevja. Razloženi kraj, ki ima značilno gručasto jedro, obsega tudi zaselke Špehi, Šterenci, Koščiči, Kozloviči, Ivankovec in Goreli. Leži na slemenu in pobočjih med dolina ... arrow

Sveta Gora - Bazilika

Sveta gora se nahaja na razglednem vrhu Skalnica pri Novi Gorici. Z nadmorsko višino 682 metrov nudi čudovite razglede na Trnovski gozd, Julijske Alpe, Kras, Furlansko nižino, Karnijske alpe, na Brda in Dolomite. Sveta gora je pomembno sakralno središče, ki ima pestro romarsko tradicijo. Prvo svetišče naj bi bilo iz srednjeveških pisnih virov že leta 1368. Leta 1544 so zgradili romarsko Marijino cerkev, ... arrow

Svetina - Cerkev Marije Snežne

Vas Svetina nad Štorami je značilno razloženo hribovsko naselje, ki se nahaja na širokem prevalu med hriboma Veliki vrh in Romance. Svetina spada v občino Štore, ki se razprostira na večinoma gričevnatem območju ob reki Voglajni, na vzhodnem delu Celjske kotline. Svetina je poznana po tem, da je bila po oceni Turistične zveze Slovenije že dvakrat razglašena za najlepšo gorsko vasico v Sloveniji. V kraj ... arrow

Tinjan - Cerkev sv. Mihaela

Tinjan je zanimiva gručasta vasica, ki se razprostira na vrhu istoimenskega hriba (374 m). Leži v bližini državne meje z Italijo in je zaradi svoje izpostavljene lege velikokrat na udaru burje. Tinjan spada v podeželsko območje Mestne občine Koper. Tinjan naj bi s svojim slikovitim razglednim položajem nastal že v obdobju začetka železne dobe. V prvem tisočletju pr. n. št. je bil utrjena postojanka, kas ... arrow

Trebnje - Cerkev Marijinega vnebovzetja

Mesto Trebnje se razprostira ob železnici in glavni cesti Ljubljana – Novo Mesto. Je gospodarsko, kulturno, upravno in zaposlitveno središče občine Trebnje. Staro mestno jedro Trebnjega je nekoliko dvignjeno na levem bregu reke Temenice, novejši del mesta pa se razteza severno od železniške proge in stare ceste v smeri proti Novemu mestu. Največje znamenitosti so župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja ... arrow

Velike Bloke - Cerkev Marijinega vnebovzetja

Naselje Velike Bloke se razprostirajo v osrednjem delu Bloške planote pod hribom Liscem in spadajo v občino Bloke. Zahodno od kraja teče potok Bloščica, ki je največja površinska voda planote. Pod Bloškim hribom je izvir Beča. Cerkev Marijinega vnebovzetja se nahaja v južnem delu Velikih Blok. V pisnih virih se prvič omenja leta 1581. Pred pročeljem stojita lipi. V Slavi Vojvodine Kranjske se cerkev om ... arrow

Vesela Gora - Cerkev sv. Frančiška Ksaverija

Manjše naselje Vesela gora je razgledna točka, ki se nahaja nad Mirnsko dolino zahodno od večjega naselja Šentrupert. Kraj je od leta 1993 samostojno naselje, pred tem pa je bil del naselja Brinje, kjer so istočasno z romarsko cerkvijo sv. Frančiška Ksaverja postavili še kapelice križevega pota ter kapelo Žalostne Matere božje. Sedanja cerkev sv. Frančiška Ksaverja se nahaja na mestu prejšnje starejše ... arrow

Vipava - Cerkev sv. Štefana

Vipava ima zanimivo staro mestno jedro, kjer so večje znamenitosti Stari grad, Lanthierijev grad, cerkev svetega Štefana, stolpa utrdbe Tabor in drugo. Vipava se uvršča med najstarejše župnije na Goriškem. Župnijska cerkev sv. Štefana se nahaja na manjšem trgu v objemu značilnih primorskih hiš. Je pomemben umetnostno zgodovinski spomenik. Zgrajena je bila leta 1556. V osnovi je bila gotska, kar je vidno ... arrow

Vipavski Križ - Kapucinski samostan s cerkvijo sv. Frančiška Asiškega

Vipavski križ je zanimiva vasica, ki se nahaja na griču sredi Vipavske doline. Območje vasi lahko razdelimo na tri dele, ki so plac, gase in grad. Prvotna prazgodovinska naselbina je bila v pisnih virih prvič omenjena leta 1252, razcvet pa je kraj doživel po letu 1532, ko je dobil mestne pravice. Sočasno z utrjevanjem naselja na vzhodnem delu griča so Thurni leta 1478 začeli graditi grad in ga v manj kot ... arrow

Vipavski Križ - Župnijska cerkev povišanja sv. Križa

Vipavski križ je slikovita vasica, ki leži na gričku sredi Vipavske doline. Dominantna lega v pokrajini ter z njo povezan dober razgled po dolini je dajal kraju velik pomen tako v času preseljevanja ljudstev, turških vpadov, verskih gibanj kot tudi političnih prelomov. Župnijska cerkev povišanja sv. Križa se nahaja na zahodnem privzdignjenem predelu Vipavskega križa. Na zahodnem in severnem delu je obd ... arrow

Volčje - Cerkev sv. Volbenka

Cerkev svetega Volbenka spada med starejše na Bloški planoti. Ker je bila večkrat prezidana, ne daje takšnega videza. V času polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja se omenja kot enajsta podružnica. V letih 1865 in 1866 je bila cerkev svetega Volbenka prenovljena in podaljšana, zvonik pa je ostal. V letu 1866 so jo blagoslovili hkrati z novim oltarjem. Leseni oltar je delo Janeza Šubica iz Škofje Loke ... arrow

Vransko - Cerkev sv. Mihaela

Večje naselje Vransko se nahaja na zahodnem delu Spodnje Savinjske doline. Predstavlja središče občine Vransko. V občinskem grbu je ptica vrana, saj naj bi bilo z vranami po stari ljudski pripovedki povezano ime kraja. Kraj je izhodiščna točka za označene planinske poti na Menino planino, Dobrovlje, Grmado, Krvavico, Veliko planino. Vransko se v pisnih virih prvič omenja že leta 1123. Njegov pomen se j ... arrow

Vremščica - Cerkev sv. Urbana

Vremšcica je slikovito pogorje, ki se razteza med obmocjem Pivke, Divace in Senožec. Z 1027 metri nadmorske višine predstavlja najvišjo vzpetino na obrobju Krasa. Najvišji vrh Vremšcice je Velika Vremšcica. Razgled z vrha sega v jasnih dneh, ko zapiha burja in se ozracje zbistri, vse do zasneženih vrhov Julijskih Alp, Dolomitov, prek Nanosa do Kamniško Savinjskih Alp ter prek Snežnika, Javornikov in Sl ... arrow

Vrhpolje - Cerkev sv. Primoža in Felicijana

Župnijska cerkev sv. Primoža in Felicijana stoji v osrednjem delu Vrhpolja. V historicističnem slogu je bila pozidana v letih od 1871 do 1875. Po načrtih vipavskega dekana Jurija Grabrijana jo je sezidala stavbarska delavnica Mihaela Blažka. Samostojna župnija je bila ustanovljena v letu 1899. Na oboku prezbiterija je vidna freska Marijinega vnebovzetja iz konca 19. stoletja. Je delo tedanjega župnika ... arrow

Vrhpolje - Kapelica pri šoli

Vrhpolje je slikovita primorska vasica, ki se razprostira v Vipavski dolini, med Nanosom in Kovkom. Začetki naselja segajo v 14. stoletje. Listine goriških grofov ga omenjajo že leta 1398. Prvotno vaško jedro se je takrat izoblikovalo okoli stare cerkve. Sedaj to strnjeno območje vasi imenujejo Brith. Tukaj so še vidne kamnite kolone in okenski okvirji, ki so značilni za arhitekturo na Primorskem. Skoz ... arrow

Žalec - Župnijska cerkev sv. Nikolaja

Mesto Žalec se nahaja v Spodnji Savinjski dolini. Kraju in okolici dajejo nepozaben pečat nasadi hmelja, po katerem je dolina dobila ime dolina zelenega zlata. Žalec predstavlja kulturno, upravno in gospodarsko središče tega območja. Zaradi svoje lege je bil Žalec že od nekdaj pomembna postojanka, kar je razvidno v številnih zgodovinskih in kulturnih znamenitostih. V pisnih virih se kraj prvič omenja l ... arrow

Žalostna Gora

Mokronog je slikovito gručasto naselje, ki se razprostira v jugovzhodnem območju Slovenije. Spada v občino Mokronog – Trebelno. Kraj trškega tipa leži na južnem robu kotline, ki jo preči reka Mirna. Kotlina je obdana s hribi, med katerimi najbolj izstopa razgledna točka Žalostna gora z romarsko cerkvijo Žalostne Matere božje. Pod gozdnatimi hribi se razprostirajo slikovite vinske gorice. Žalostna gora ... arrow

Žužemberk - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata

Žužemberk se nahaja na obeh straneh reke Krke, ob križišču cest Trebnje – Dvor – Kočevje ter Ivančna Gorica - Črnomelj in Novo mesto. Je prestolnica Suhe krajine, ki se razteza od Muljave do svetega Petra, Dobrniča in Brezove Rebri. Kraj je nastal okoli današnjih razvalin srednjeveškega gradu Žužemberk na terasi nad reko Krko. Prebivalci so se ukvarjali večinoma s krznarstvom, strojarstvom, žaganjem le ... arrow

Žužemberk - Cerkev sv. Nikolaja (Miklavža)

Naselje Žužemberk je središče Suhe krajine. Leži ob zgornjem toku reke Krke in združuje slikovito kulturno in naravno dediščino. Kraj se je razvil okoli srednjeveškega gradu Žužemberk, na terasi nad reko Krko. Središče naselja predstavlja manjši trg z litoželeznim vodnjakom, ki stoji pred vhodom v grad Žužemberk, ter okoliške nadstropne hiše s kamnitimi portali. Med naravno dediščino izstopa reka Krka, ... arrow


Naravne znamenitosti

Izviri, vrelci

Izviri

Jame

Jame

Jezera, ribniki

Jezera

Karavanke

Karavanke

Triglavski narodni park

NP Triglav

Parki, arboretumi, vrtovi

Parki

Naravna kopališča, plaže

Plaže

Reke in sotočja

Reke

Slapovi

Slapovi

Soteske, kanjoni, korita

Soteske

Kulturno-zgodovinske znamenitosti

Bazilike, cerkve, kapele

Bazilike

Gradovi, graščine, stolpi, trdnjave, utrdbe

Gradovi

Največja slovenska mesta po velikosti

Mesta

Mestne hiše - Rotovži

Mestne hiše

Muzeji, galerije, razstave

Muzeji

Vojaška pokopališča padlih v 1. sv. vojni

Pokopališča

Samostani

Samostani

Spomeniki, kipi, znamenja

Spomeniki

Stara mestna jedra

Stara jedra

Razno

Kampi

Kampi

Marine, pristanišča

Marine

Kraji za poroko - Poročni kraji

Poročni kraji

Sankališča

Sankališča

Smučišča

Smučišča

Zdravilišča, terme, toplice, wellness

Zdravilišča