Goriška - Velika korita Soče
Goriška

Goriška

Gradovi, graščine, stolpi, trdnjave, utrdbeGradovi, graščine, stolpi, trdnjave, utrdbe

Gradovi, graščine, stolpi, trdnjave, utrdbe
Vir: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije,
Državna pregledna karta merila 1 : 1.000.000, 1995
www.gu.gov.si

Najlepše - Najbolj zanimivo - Priporočamo

Vila Vipolže

Vila Vipolže se nahaja v razloženem naselju Vipolže. Nekdaj je bila lovski dvorec goriških grofov, ki je dolgo časa služil za poletna doživetja. Kasneje je bil v lasti plemiških rodbin Herberstein, Della Torre, Attems in nazadnje Teuffenbach. V 16. in 17. stoletju je dvorec doživel vojno med Benečani in cesarji. V prvi polovici 17. stoletja so ga Benečani predelali v prelepo renesančno vilo pravokotne ... arrow

Vipava - Lanthierijeva graščina

Vipava ima lepo staro mestno jedro, kjer so večje znamenitosti Stari grad, Lanthierijev grad, cerkev svetega Štefana, stolpa utrdbe Tabor in drugo. Lanthierijev grad se nahaja ob glavnem mestnem trgu. Zgrajen je bil leta 1669 in je primer beneške arhitekture. Njegovi prvi lastniki so bili Lanthieriji, ki so prej bivali v gradu Tabor. Lanthieriji so dvorec leta 1762 temeljito prenovili in mu dali današnjo ... arrow

Ostalo

Ajdovščina - Castra - Rimska utrdba

Mesto Ajdovščina je kulturno in gospodarsko središče Vipavske doline. Razteza se pod robom Trnovskega gozda ter ob sotočju potokov Hubelj in Lokavšček. Staro mestno jedro ima zavite in ozke ulice ter je stisnjeno v meje nekdanjega mestnega obzidja. Na zahodnem robu mesta je športno letališče. Ajdovščina je znana po tem, da ima ohranjeno skoraj čisto strnjeno obzidje iz rimskega obdobja s štirinajstimi ... arrow

Fort Hermann

Trdnjava (utrdba) Fort Hermann spada k utrdbenemu kompleksu Kluže. Postavljena je bila na vzpetini nad trdnjavo Kluže. Začetek urejene poti je v neposredni bližini trdnjave Kluže, na nasprotni strani ceste. Pod strmimi stenami, kjer lahko pada kamenje, pridete do predora. Predor je osvetljen in ko hodite skozi, so ob strani hodniki, ki vodijo do strelnih lin. Že leta 1897 so pričeli graditi predor in dos ... arrow

Grad Dobrovo

Grad Dobrovo se nahaja na manjši razgledni vzpetini v vasi Dobrovo. Renesančni dvonadstropni dvorec iz začetka 17. stoletja je bil zgrajen na lokaciji starejšega gradu. Posestvo so začeli graditi knezi Montecuccoli, dokončali so ga grofje Colloredo, njegovi zadnji lastniki pa so bili Bagueri. Grad Dobrovo je nerazčlenjena pravokotna zgradba z vogalnimi stolpi kvadratnega prereza. Stolpi so za nadstropj ... arrow

Grad Kozlov rob

Kozlov rob je osamel stožčast hrib, ki se nahaja nad mestom Tolmin sredi slikovite Tolminske kotline. Vzpetina ima pestro zgodovino. Ruševine na vrhu hriba so namreč ostanki nekdaj najbolj ohranjenega in hkrati najbolj pomembnega gradu na severnem Primorskem. Za lastništvo hriba so se v obdobju srednjega veka potegovali številni fevdalci, kot so oglejski patriarhi, goriški grofje, mesto Čedad, Benečani ... arrow

Idrija - Grad Gewerkenegg

Grad Gewerkenegg se nahaja na manjši vzpetini v starem mestnem jedru Idrije. Renesančni grad je bil zgrajen v 16. stoletju za potrebe rudniške uprave in za skladiščenje živega srebra. V gradu je bil tudi center trgovanja z živim srebrom v Idriji. Grad so skozi stoletja preurejali in dograjevali. Dvoriščne fasade so v drugi polovici 18. stoletja poslikali s freskami, ki so sedaj obnovljene in rekonstruira ... arrow

Šempeter pri Gorici - Coroninijev dvorec

Sedanja prenovljena zgradba predstavlja kvaliteten primer plemiške rezidence, ki je kot središče posesti združevala upravno in stanovanjsko funkcijo ter ohranila stilno kontinuiteto zgradbe iz druge polovice 19. stoletja. Coroninijev dvorec naj bi v drugi polovici 17. stoletja zgradila rodbina Coronini, o čemer priča sklepni kamen z grbom rodbine, ki je bil kasneje vzidan v zid na poti k vili Mafejšče. ... arrow

Šmartno - Stolp-vhod (severovzhod)

Šmartno je slikovita vasica, ki se nahaja v geografskem središču gričevnatih Goriških Brd. Obzidano naselje s petimi ohranjenimi stolpi se nahaja na izjemni razgledni vzpetini. Je edinstven kulturni spomenik in arhitekturni biser. Polkrožno oblikovan stolp predstavlja del ohranjenega obzidja na severovzhodnem delu Šmartnega, kjer je tudi vhod v vasico izpred parkirišča. Odlikuje ga bogato oblikovan vho ... arrow

Trdnjava Kluže

Trdnjava Kluže se nahaja pri Bovcu. Spada med mogočne in zanimive trdnjavske objekte. Nahaja se nad globoko sotesko reke Koritnice, v njenem najožjem delu. Pred njo je majhen park, kjer so postavljene informativne table. Prvotna beneška trdnjava je bila postavljena v drugi polovici 15. stoletja za obrambo pred Turki. Benečani so bili nato leta 1509 pregnani in trdnjava Kluže je prešla v avstrijske roke. ... arrow

Trdnjava Predel

Trdnjava Predel se nahaja približno kilometer pred nekdanjim mejnim prehodom Predel. Spada med eno izmed šestih koroških utrdb. Prva utrdba je bila zgrajena že v času Napoleonovih vojn in je bila nato v bojih med Francozi in Avstrijci dvakrat požgana. Na mestu stare trdnjave so zato leta 1850 zgradili novo, ki jo je sestavljalo glavno poslopje na vzpetini in manjša zaporna stavba ob cesti. Zgradbi sta bi ... arrow

Vipava - Stolp Tabor (Baumkircherjev turn)

Baumkircherjev turn, ki ga imenujejo tudi Tabor ali Spodnji grad se nahaja v bližini kamnitega mostu čez reko Vipavo. Stolpasti grad je leta 1342 zgradil vitez Herhlin Kranspergar, nato ga je pa leta 1386 odkupil grof Herman I. Celjski. Ko je grad prešel v habsburško posest, so njegovi lastniki postali vitezi Baumkircherji in takrat je dobil tudi sedanje ime Baumkircherjev turn. V njihovi posesti je osta ... arrow

Vipavski Križ - Grad

Vipavski križ je vasica, ki se nahaja na griču sredi Vipavske doline. Vipavski križ je eden izmed najbolj dragocenih in pomembnih spomenikov kulturne dediščine, ki je tudi pod spomeniškim varstvom. Območje vasi lahko razdelimo na tri dele, ki so plac, gase in grad. Prvotna prazgodovinska naselbina je bila v pisnih virih prvič omenjena leta 1252, razcvet pa je kraj doživel po letu 1532, ko je dobil mestn ... arrow


Naravne znamenitosti

Izviri, vrelci

Izviri

Jame

Jame

Jezera, ribniki

Jezera

Karavanke

Karavanke

Triglavski narodni park

NP Triglav

Parki, arboretumi, vrtovi

Parki

Naravna kopališča, plaže

Plaže

Reke in sotočja

Reke

Slapovi

Slapovi

Soteske, kanjoni, korita

Soteske

Kulturno-zgodovinske znamenitosti

Bazilike, cerkve, kapele

Bazilike

Gradovi, graščine, stolpi, trdnjave, utrdbe

Gradovi

Največja slovenska mesta po velikosti

Mesta

Mestne hiše - Rotovži

Mestne hiše

Muzeji, galerije, razstave

Muzeji

Vojaška pokopališča padlih v 1. sv. vojni

Pokopališča

Samostani

Samostani

Spomeniki, kipi, znamenja

Spomeniki

Stara mestna jedra

Stara jedra

Razno

Kampi

Kampi

Marine, pristanišča

Marine

Kraji za poroko - Poročni kraji

Poročni kraji

Sankališča

Sankališča

Smučišča

Smučišča

Zdravilišča, terme, toplice, wellness

Zdravilišča