Koroško - savinjska - Velenje - Velenjski grad
Koroško - savinjska

Koroško - savinjska

Gradovi, graščine, stolpi, trdnjave, utrdbeGradovi, graščine, stolpi, trdnjave, utrdbe

Gradovi, graščine, stolpi, trdnjave, utrdbe
Vir: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije,
Državna pregledna karta merila 1 : 1.000.000, 1995
www.gu.gov.si

Najlepše - Najbolj zanimivo - Priporočamo

Rogatec - Dvorec Strmol

Dvorec Strmol je ena izmed najpomembnejših kulturnih znamenitosti v Rogatcu. Poleg dvorca predstavljajo kulturno dediščino kraja tudi srednjeveški trg Rogatec, razvaline gradu Gornji Rogatec in Muzej na prostem Rogatec, ki je kulturni spomenik državnega pomena. Dvorec Strmol je nastal iz začetnega srednjeveškega stolpa, ki so ga Celjski grofje leta 1436 podelili Jakobu Strmolskemu iz naselja Cerklje na ... arrow

Šoštanj - Pusti grad (Grad Šoštanj)

Šoštanj je mesto, ki leži na zahodnem delu Šaleške doline. Nahaja se na ravnini ob reki Paki, pod razvalinami Pustega gradu, ki je včasih nadziral pot skozi ozko dolino Pake. Šoštanj je bil v pisnih virih prvič omenjen leta 1199, tržne pravice pa je dobil leta 1348. Mesto je postal leta 1911. Največje znamenitosti so Pusti grad (Grad Šoštanj), Kulturni dom, graščina Turn, vila Široko, Kajuhov dom, Kajuho ... arrow

Velenje - Velenjski grad

Velenjski grad se uvršča med ene izmed najlepše ohranjenih gradov v Sloveniji. Leži na strmi skalni kopi nad Velenjem. Prvič se v zgodovinskih virih omenja leta 1270. Je eden izmed desetih slovenskih gradov, ki so v srednjem veku obstajali v Šaleški dolini. Velenjski grad je tipična vojaško stanovanjska utrdba. Skozi stoletja so grad večkrat dograjevali in spreminjali. Njegovi prvi lastniki in tudi gradi ... arrow

Ostalo

Dvorec Bukovje

Dvorec Bukovje se nahaja v bližini Dravograda. Leži med ravnico na desnem bregu reke Drave in pohorskim gozdnim pobočjem Bukovja. Je idiličen prostor za poroke, prireditve, kongresne in protokolarne dogodke, izobraževanja, razstave in družabna srečanja. Dodatno v ponudbi so tri učilnice, velika dvorana ter devet sob in 26 ležišč. Dvorec obdaja lepo urejen park Bukovje, v katerem uspevajo različni nasad ... arrow

Dvorec Podgrad

Vransko je manjše naselje, ki predstavlja središče občine Vransko. Nahaja se ob zahodni strani izteka Savinjske doline, blizu odcepa ceste v Tuhinjsko dolino. Dvorec Podgrad stoji v bližini naselja, pod strmo skalo. Sedaj prazen dvorec Podgrad se nahaja na temeljih gradov, ki so na tem predelu stali že v srednjem veku. Zaradi pomembne lokacije ob prometni poti v smeri proti zahodu je bil objekt velikok ... arrow

Gornji Grad - Dvorec

Gornji Grad je manjše gručasto naselje v Zgornji Savinjski dolini. Deli se na zaselke Podsmrečje, Spodnji trg, Prod, Novo naselje in Gornji Grad. Gornji Grad se nahaja v zgornjem območju Zadrečke doline med Rogačevo skupino in planoto Menina. V kraju se stekata reka Dreta in potok Šokatnica. V zadnjem času se je razvilo več turističnih kmetij s pestro kulinarično ponudbo. Gornji Grad je poln kulturnih in ... arrow

Grad Podčetrtek

Grad Podčetrtek se nahaja na vzpetini nad Podčetrtkom. Naselje je dobilo ime po četrtem dnevu v tednu, ko je pod grajskim gospostvom potekal v trgu tržni in sodnijski dan. Grad Podčetrtek se prvič omenja šele v začetku 13. stoletja, čeprav je bil hrib pozidan že prej. V srednjem veku je bila posest v lasti savinjskega grofa Viljema, kasneje je prešla v Krško škofijo. Ko so Ogri leta 1441 ogrožali deželo, ... arrow

Grad Podsreda

Grad Podsreda se nahaja v Kozjanskem regijskem parku. Leži na severnem pobočju Orlice. Iz gradu je čudovit razgled na dolini Bistrice in Sotle, srednjeveški trg Podsreda ter Hrvaško Zagorje. Zgradili so ga v 12. stoletju. Izmenjavali so se mnogi lastniki in mu pustili svoj pečat. Srednjeveško jedro gradu pa je skozi stoletja ostalo skoraj neokrnjeno. Sedanjo podobo je dobil predvsem v 19. stoletju. Z nje ... arrow

Grad Rifnik

Grad Rifnik se nahaja na skalnati terasi istoimenskega hriba v naselju Šentjur pri Celju. V neposredni bližini stoji kmetija, mimo katere tudi vodi manjša steza do Rifnika. Od gradu so se do danes ohranile le še razvaline prvotnega grajskega stolpa. V pisnih virih se grad Rifnik prvič omenja leta 1326. V tistem obdobju je Viljem Vrbovški dobil grad v fevd od krškega škofa, ko se mu ga je odpovedal Gebh ... arrow

Konjiški grad

Grad Konjice je kulturni spomenik državnega pomena. Nahaja se na kopastem hribu nad Slovenskimi Konjicami, nad naseljem Zgornja Pristava in severnim vznožjem Konjiške gore. Grad je bil nekdaj ena najbolj imenitnih in največjih zgradb na območju Štajerske. Njegovi ostanki še vedno spadajo med najbolj pomembne grajske razvaline. Grad Konjice ima romansko jedro, ki je danes še komaj opazno. V zahodnem obm ... arrow

Laško - Grad Tabor

Grad Tabor se nahaja na manjši vzpetini nad Laškim, ob vznožju Huma. Od tukaj je čudovit razgled na mesto in okolico. Grad Tabor je bil v pisnih virih prvič omenjen leta 1145. Kasnejša pričevanja dokazujejo, da je bil v lasti Celjskih grofov, ki so v njem občasno prirejali viteške igre in lovske prireditve. Leta 1487 so grad Tabor požgali Turki in nato so ga v 16. stoletju predelali v protiturški tabor, ... arrow

Laško - Graščina lilijskih

Laško je manjše slikovito mesto, ki se nahaja na Štajerskem, okoli 10 km od Celja. Mesto ima dolgo zgodovino, saj najdbe pričajo že o keltski in rimski naselitvi. V pisnih virih je bilo Laško prvič omenjeno leta 1227 in spada med najstarejše trge na območju Slovenije. Hkrati je bil kraj sedež ene izmed zelo starih slovenskih prafar. Na svojem pomenu je Laško izgubilo, ko so celjsko posest podedovali Habs ... arrow

Marija Gradec - Dvorec Gradec

Marija Gradec je manjše naselje, ki spada v Občino Laško. Razteza se ob sotočju potoka Lahomnice in reke Savinje. Od Laškega je Marija Gradec oddaljen okoli kilometer in pol. Največja krajevna znamenitost je cerkev Matere Božje in dvorec Gradec. Marijagraška cerkev stoji na razglednem skalnem gričku nad naseljem. Cerkveno notranjost krasijo ohranjene freske, ki jih odlikujejo gotske in renesančne prvin ... arrow

Minoritski samostan (grad) Olimje

Minoritski samostan Olimje (Grad Olimje) se nahaja v naselju Olimje pri Podčetrku, ob vznožju Kozjanskega hribovja. Od term Olimje je oddaljen le slabe štiri kilometre. Grad je bil zgrajen v začetku 11. stoletja. Leta 1663 so ga prevzeli pavlinski menihi, ki so prišli iz Lepoglave na Hrvaškem. Pavlinci so v njem ustanovili samostan in mu dodali baročno cerkev. Po tem obdobju so se menjavali različni last ... arrow

Muta

Muta je manjše naselje z dvema jedroma, Zgornjo in Spodnjo Muto. Muta leži v osrednjem delu Dravske doline, na severovzhodnem območju Slovenije. Obsega hriboviti svet vzdolž državne meje in dolino ob reki Dravi s terasami in ravninskim svetom, ki sega do vznožnih obronkov hribovitega zaledja. Tradicija železarstva je vidna v Spodnji Muti – ostanki stare kovačije in v sosednjih Vuzenici in Gortini. Na S ... arrow

Polzela - Grad Komenda

Grad Komenda se nahaja na vzpetini v središču Polzele. V oglejski listini se omenja že leta 1149. V lasti malteškega reda je bil od leta 1323 do leta 1780. V kasnejših obdobjih je doživljal različno usodo, vendar predstavlja s svojo lego, stilnimi prvinami ter stavbno zgodovinskimi značilnostmi pomemben zgodovinski in kulturni spomenik. Zanimiva posebnost gradu je antični lev iz pohorskega marmorja, ki ... arrow

Radeče - Dvorec Turn

Radeče so mesto v Posavju, ki je ga zaznamuje edinstvena geografska lega pod pobočji Kuma, ob bregovih reke Save in v slikoviti soteski Sopote. Gospodarski razvoj in življenje prebivalcev sta se stalno prilagajala naravnim danostim okolja. Dvorec Turn stoji v samem mestnem središču, na Starograjski ulici. Oblikovno predstavlja najbolj ambiciozno radeško zgradbo, ki je danes pod spomeniškim varstvom. St ... arrow

Radeče - Graščina Novi dvor

Radeče so manjše mesto v Posavju in središče občine Radeče. Kraj se nahaja med Zidanim mostom in Sevnico. Leži ob izlivu Sopote v reko Savo, ob vznožju zadnjih strmih obronkov pogorja Kum in izteku skoraj 30 km dolge soteske Save. Radeče, ki so 1925-41 imele mestni status, so najbolj znane po papirnici v sosednjih Njivicah z dolgoletno tradicijo (posebne vrste papirja, npr. za bankovce). Njeni začetki ... arrow

Radlje ob Dravi - Dvorec Radlje

Radlje ob Dravi je zanimivo mesto, ki leži med Mariborom in Dravogradom, tik ob meji z Avstrijo. Mesto je upravno, industrijsko in trgovsko središče osrednjega dela Dravske doline. Radlje ob Dravi na eni strani obdajajo hribi Pohorja, na drugi strani pa hribi Kozjaka. Naselje je v pisnih virih prvič omenjeno leta 1139, kot trg pa leta 1268. V Radljah ob Dravi so največje znamenitosti Marenberški domini ... arrow

Rogatec - Grad Gornji Rogatec

Manjše naselje Rogatec se razprostira na vzhodnem delu Slovenije. Spada v Občino Rogatec, ki leži na prehodu južnih obronkov vinorodnih Haloz v slikovito dolino Posotelja. Na tem majhnem območju, ki je stisnjen med reko Sotlo na jugu in Donačko goro na severu, se skrivajo dragoceni biseri kulturne in naravne dediščine. Največje krajevne znamenitosti so srednjeveški trg Rogatec, ki se kot trg prvič omen ... arrow

Slovenj Gradec - Graščina Rotenturn

Slovenj Gradec so ustanovili grofje Andeški. Kot trg se prvič omenja leta 1251. Staro mestno jedro je do danes ohranilo svojo srednjeveško zasnovo, zato je pomemben urbanistični spomenik. Stavbe nosijo podobo iz 19. stoletja. V mestnem jedru si lahko ogledamo mnogo znamenitosti kot so Sokličev muzej, cerkev Svete Elizabete, cerkev Svetega Duha, ostanki srednjeveškega obzidja, rojstna hiša skladatelja sam ... arrow

Slovenske Konjice - Dvorec Trebnik

Dvorec Trebnik se nahaja v urejenem parku nad nadžupnijsko cerkvijo Svetega Jurija v Slovenskih Konjicah. Zgodovina dvorca sega v leto 1308, ko se v pisnih virih prvič omenja pod imenom Trebnikke. Današnjo podobo je zgradba dobila v 16. stoletju. Dvorec Trebnik je predstavlja pomembno kulturno – zgodovinsko znamenitost v Slovenskih Konjicah. Stavba se omenja že leta 1362 pod gradom Konjice, katero so n ... arrow

Šmarje pri Jelšah - Jelšingrad (Dvorec Jelše)

Mestno naselje Šmarje pri Jelšah se nahaja v vzhodnem delu Slovenije. Razpotegnjen kraj leži ob železniški progi Celje – Rogaška Slatina ter ob sotočju štirih potokov. Šmarje pri Jelšah je upravno središče istoimenske občine, ki jo zaznamuje bogata kmetijska tradicija. Srednjeveška zgodovina naselja je tesno povezana z dvorcem Jelše ali Jelšingrad, ki stoji manj kot kilometer severozahodno od Šmarja. V ... arrow

Stari grad Celje

Stari grad Celje se nahaja v neposredni bližini mesta Celje. Do njega lahko pridemo peš iz mestnega jedra ali pa se pripeljemo po cesti do urejenega parkirišča pred gradom. Grad je nekdaj predstavljal največjo utrdbo na slovenskem prostoru. Zgradili so ga grofje Vovbržani v prvi polovici 13. stoletja. V prijetnejše stanovanjsko poslopje so ga preuredili Žovneški oziroma Celjski grofje v 14. stoletju, ki ... arrow

Velenje - Grad Ekenštajn

Grad Ekenštajn se nahaja na vzpetini nad velenjskim naseljem Šalek. Leži le nekaj metrov naprej od gradu Šalek. Gradova sta del Pozojeve grajske poti okoli Velenja, ki zajema štiri gradove in območje potopljenih Škal, kjer je bilo včasih središče Šaleške doline. Grad Ekenštajn je sredi 13. stoletja zgradila škofija iz Krke na Koroškem. Razvijal se je postopoma: na začetku je bil stolp, potem trdnjava in ... arrow

Velenje - Grad Šalek (Šaleški grad)

Grad Šalek se nahaja na griču nad naseljem Šalek v Velenju. Do njega vodi dokaj strma pot po urejenih lesenih stopnicah. Od nekdaj mogočnega gradu so ostale samo še razvaline njegovega stolpa, ki so osrednja točka v Velenju. Grad je verjetno najstarejša grajska stavba v Šaleški dolini. Po njem je dobila dolina tudi ime. Grad Šalek je bil opuščen po letu 1770, ko ga je že drugič v kratkem času zajel požar ... arrow

Vransko - Dvorec Avžlak

Naselje Vransko leži na zahodnem delu Spodnje Savinjske doline. Predstavlja središče občine Vransko. V občinskem grbu je ptica vrana, saj naj bi bilo z vranami po stari ljudski pripovedki povezano ime kraja. Kraj je izhodiščna točka za označene planinske poti na Menino planino, Dobrovlje, Grmado, Krvavico, Veliko planino. Vransko se v pisnih virih prvič omenja že leta 1123. Njegov pomen se je povečal v ... arrow

Žalec - Obrambni stolp

Slikoviti obrambni stolp se v Žalcu nahaja v starem mestnem jedru, poleg župnijske cerkve svetega Nikolaja. Sezidan je bil v 16. stoletju in je edini ohranjeni del tabornega obrambnega obzidja, ki je bilo na tem delu. Taborsko obrambno obzidje je imelo značilno četverostrano zasnovo, ki je zajemala štiri obrambne stolpe na vogalnih delih in visoko obzidje. Obzidje je služilo za obrambo pred pogostimi t ... arrow


Naravne znamenitosti

Izviri, vrelci

Izviri

Jame

Jame

Jezera, ribniki

Jezera

Karavanke

Karavanke

Triglavski narodni park

NP Triglav

Parki, arboretumi, vrtovi

Parki

Naravna kopališča, plaže

Plaže

Reke in sotočja

Reke

Slapovi

Slapovi

Soteske, kanjoni, korita

Soteske

Kulturno-zgodovinske znamenitosti

Bazilike, cerkve, kapele

Bazilike

Gradovi, graščine, stolpi, trdnjave, utrdbe

Gradovi

Največja slovenska mesta po velikosti

Mesta

Mestne hiše - Rotovži

Mestne hiše

Muzeji, galerije, razstave

Muzeji

Vojaška pokopališča padlih v 1. sv. vojni

Pokopališča

Samostani

Samostani

Spomeniki, kipi, znamenja

Spomeniki

Stara mestna jedra

Stara jedra

Razno

Kampi

Kampi

Marine, pristanišča

Marine

Kraji za poroko - Poročni kraji

Poročni kraji

Sankališča

Sankališča

Smučišča

Smučišča

Zdravilišča, terme, toplice, wellness

Zdravilišča