Slovenija - Blejsko jezero
Slovenija

Slovenija

Slovenija je evropska država med Alpami, Jadranskim morjem in Panonsko nižino.

Gradovi, graščine, stolpi, trdnjave, utrdbeGradovi, graščine, stolpi, trdnjave, utrdbe

Gradovi, graščine, stolpi, trdnjave, utrdbe
Vir: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije,
Državna pregledna karta merila 1 : 1.000.000, 1995
www.gu.gov.si

Najlepše - Najbolj zanimivo - Priporočamo

Bled - Blejski grad

Blejski grad je mogočen grad na strmi pečini nad Blejskim jezerom. Po pisnih virih spada med najstarejši grad v Sloveniji. Grad je poleg Blejskega otočka simbol Bleda in Slovenije. Z Blejskega gradu je čudovit razgled na jezero z otokom, Julijske Alpe, Karavanke, Lesce, Radovljico in ostalo okolico. Cesar Henrik II. je leta 1011 z darovnico podaril briksenškemu škofu Adalberonu grad na pečini (castellum ... arrow

Grad Snežnik

Grad Snežnik spada med najbolj ohranjene gradove na Notranjskem. Nahaja se pod goro Snežnik blizu kraja Kozarišče. Postavljen je na skalo ob izviru studenca Brezno in Obrha. Pod gradom je studenec zajezen v večji ribnik. V virih je bil prvič omenjen leta 1268 in sicer kot lovska postojanka. Nastanek sedanjega gradu sega v leto 1462. Na začetku je bil v lasti oglejskih patriarhov, nato so se lastniki večk ... arrow

Ljubljanski grad

Mesto Ljubljana je od leta 1991 prestolnica Republike Slovenije in privlačen turistični kraj, ki skozi celo leto privablja veliko obiskovalcev od blizu in daleč. Ljubljano najstarejši pisni vir omenja že okoli leta 1120, ko je za kraj kot spanheimsko last zapisano nemško ime Laibach. Danes je Ljubljana kulturno, upravno, prometno, gospodarsko, politično, raziskovalno in izobraževalno središče Slovenije. ... arrow

Predjamski grad

Predjamski grad se nahaja pod previsno steno na pobočju Podgore, samo 9 km iz Postojne, pri vasi Predjama. Pravijo mu tudi orlovsko gnezdo roparskega viteza Erazma Predjamskega, o katerem obstaja vrsto legend. Predjamski grad je izklesan v živo steno. Obstajal je v 13. stoletju, verjetno pa že prej. Upravljali so ga Jamski, ki so spadali pod oglejsko gastaldijo. Po Jamskih je grad upravljal Adam Purgstal ... arrow

Velenje - Velenjski grad

Velenjski grad se uvršča med ene izmed najlepše ohranjenih gradov v Sloveniji. Leži na strmi skalni kopi nad Velenjem. Prvič se v zgodovinskih virih omenja leta 1270. Je eden izmed desetih slovenskih gradov, ki so v srednjem veku obstajali v Šaleški dolini. Velenjski grad je tipična vojaško stanovanjska utrdba. Skozi stoletja so grad večkrat dograjevali in spreminjali. Njegovi prvi lastniki in tudi gradi ... arrow

Ostalo

Ajdovščina - Castra - Rimska utrdba

Mesto Ajdovščina je kulturno in gospodarsko središče Vipavske doline. Razteza se pod robom Trnovskega gozda ter ob sotočju potokov Hubelj in Lokavšček. Staro mestno jedro ima zavite in ozke ulice ter je stisnjeno v meje nekdanjega mestnega obzidja. Na zahodnem robu mesta je športno letališče. Ajdovščina je znana po tem, da ima ohranjeno skoraj čisto strnjeno obzidje iz rimskega obdobja s štirinajstimi ... arrow

Begunje na Gorenjskem - Begunjska graščina

Begunje na Gorenjskem se razprostirajo na severnem delu Radovljiške kotline, tik pod obronki Karavank. Starejši del naselja je razpotegnjen ob potoku Begunjščici, novejši del se širi v ravnino. Gospodarstvo je bilo nekoč usmerjeno v žagarstvo in živinorejo. Grad Katzenstein stoji ob robu starega jedra. Zgradili so ga v 16. in 17. stoletju in ga kasneje prezidavali. Ko jim ni bil več dovolj srednjeveški ... arrow

Beltinci - Grad Beltinci

Beltinci so največje naselje na Dolinskem. Naselje ima bogato in razgibano preteklost. V pisnih virih se kraj prvič omenja leta 1322. Največje znamenitosti v Beltincih so grad Beltinci, cerkev sv. Ladislava z grobnico rodbine Zichy, Beltinska ali Rousova kapela in drugo. V naselju je naj bi že v srednjem veku stal grad. Grad Beltinci je primer zgodnjebaročne veleposestniške graščinske zgradbe iz 17. stol ... arrow

Bogenšperk - Grad Lichtenberg

Renesančni grad Bogenšperk je mogočna stavba, ki se nahaja ob osrednji cestni povezavi Zasavja in Dolenjske. Je kulturni spomenik državnega pomena in prostor mnogih kulturnih dogodkov. Zaznamuje ga tudi najdaljša poročna tradicija v tovrstnih objektih v Sloveniji. Grad je dvonadstropna zgradba s štirimi trakti, ki povezujejo notranje dvorišče in stolpe. Zaradi zanimive okolice in svoje lege v središču Sl ... arrow

Bohinjska Bistrica - Zoisov grad s stolpno uro

Bohinjska Bistrica je največje naselje v Bohinjski kotlini in sedež občine. Nahaja se med vzpetinama Ajdovski gradec in Dobrava ter potokoma Bistrica in Belica. Naselje deli cesta od železniške postaje na Spodnjo in Zgornjo vas. V Bohinjski Bistici je vodni park Bohinj, kamp Danica, športna dvorana, odprto igrišče za tenis, nogometno igrišče, osnovna šola, avtobusna postaja, muzej, restavracije, trgovine ... arrow

Branik - Grad Rihemberk

Grad Rihemberk ali tudi grad Branik se nahaja nad naseljem Branik, ki spada v Občino Nova Gorica. Branik ima tri stara vaška jedra, ki ležijo v podnožju flišnega gričevja in Krasa. Rodovitno Braniško dolino povsem obvladujeta župnijska cerkev sv. Urha v Britofu na severni strani doline in grad Rihemberk na razgledni vzpetini na južni strani. Grad Rihemberk (203 m) spada med najstarejše in največje grad ... arrow

Brdo pri Lukovici - Grad Brdo

Brdo je majhno naselje nad Lukovico, ki je bilo omenjeno že v listinah iz 14. stoletja. Takrat tu še ni bilo gradu. Nekoč mala vas, nato kraj gospostva, uradništva ter inteligence, danes pa spomenik bogate zgodovine in prijeten kraj za oddih. Tu se nam razkriva veličasten renesančni grad Brdo, ki ga je družina Lamberg zgradila leta 1552. Točno tristo let kasneje se je tu rodil znani slovenski pisatelj Ja ... arrow

Črnci - Dvorec Freudenau (Meinlov grad)

Dvorec Freudenau se nahaja v kmečkem naselju Črnci v Občini Apače. Predel Apaškega polja je bil poseljen že v času neolitika in nato vedno bolj gosteje do konca antike. Za to območje so bila značilna majhna razkropljena naselja po gričih in sklenjene vasi na ravnini. Zaradi bližine reke Mure in rodovitne zemlje je bilo območje primerno za obdelovanje. Vasi Črnci, Apače in Plitvica se v pisnih virih omenj ... arrow

Črni Kal - Utrdba (grad)

Črni Kal je slikovita vasica, ki se nahaja tik ob regionalni cesti Koper – Ljubljana. Leži v prisojni legi na flišni strmini pod skalnatim Kraškim robom. Največje znamenitosti so utrdba, Benkova hiša, cerkev sv. Valentina ter paleolitsko jamsko najdišče v kamnolomu. Ostanki starega gradu se nahajajo nad vasjo ob skalnem robu. Utrdbo je v 11. stoletju dal zgraditi istrski mejni grof Ulrik I Weimarski. N ... arrow

Črnomelj - Staro mestno jedro

Črnomelj je osrednje in največje mesto v Beli krajini. Leži na pomolu visoko nad sotočjem reke Lahinje in pritoka Dobličice. Ta je omogočal varno poselitev že od starejše železne dobe. Mesto je imelo zaradi lege na ozkem pomolu poleg osrednje ceste le še dve vzporedni ulici. Ta zasnova se je kasneje le malo spremenila. Pisni viri ga prvič omenjajo leta 1228 z imenom Schirnomel. Leta 1407 je dobilo mestne ... arrow

Črnomelj - Staro mestno jedro

Črnomelj je osrednje in največje mesto v Beli krajini. Leži na pomolu visoko nad sotočjem reke Lahinje in pritoka Dobličice. Ta je omogočal varno poselitev že od starejše železne dobe. Mesto je imelo zaradi lege na ozkem pomolu poleg osrednje ceste le še dve vzporedni ulici. Ta zasnova se je kasneje le malo spremenila. Pisni viri ga prvič omenjajo leta 1228 z imenom Schirnomel. Leta 1407 je dobilo mestne ... arrow

Dvorec Bukovje

Dvorec Bukovje se nahaja v bližini Dravograda. Leži med ravnico na desnem bregu reke Drave in pohorskim gozdnim pobočjem Bukovja. Je idiličen prostor za poroke, prireditve, kongresne in protokolarne dogodke, izobraževanja, razstave in družabna srečanja. Dodatno v ponudbi so tri učilnice, velika dvorana ter devet sob in 26 ležišč. Dvorec obdaja lepo urejen park Bukovje, v katerem uspevajo različni nasad ... arrow

Dvorec Dornava

Dvorec Dornava se nahaja v naselju Dornava pri Ptuju. Je najlepši ravninski dvorec na Štajerskem in ena lepših stavb poznega baroka. Dvorec Dornava je bil omenjen že leta 1435, po letu 1597 pa so bili njegovi lastniki Herbersteini in Sauerji in od leta 1730 rodbina Attems. Dvorec je bil na začetku zgolj preprosta nadstropna zgradba. Attemsi so ga v letih 1739-43 razširili s paviljonskimi krili, mu dali b ... arrow

Dvorec Matzenau

Dvorec Matzenau se nahaja v naselju Prosenjakovci na Goričkem, v severovzhodnem delu Slovenije. Zgradba naj bi bila sezidana kot letno in lovsko bivališče v začetku 19. stoletja. Kot grad je bil enonadstropni dvorec zapisan že od leta 1876. Dvorec Matzenau je bil nekdaj razkošno grajena zgradba v neoklasicističnem slogu in njegovo gradnjo so po vsej gotovosti opravili italijanski stavbeniki. Neoklasici ... arrow

Dvorec Podgrad

Vransko je manjše naselje, ki predstavlja središče občine Vransko. Nahaja se ob zahodni strani izteka Savinjske doline, blizu odcepa ceste v Tuhinjsko dolino. Dvorec Podgrad stoji v bližini naselja, pod strmo skalo. Sedaj prazen dvorec Podgrad se nahaja na temeljih gradov, ki so na tem predelu stali že v srednjem veku. Zaradi pomembne lokacije ob prometni poti v smeri proti zahodu je bil objekt velikok ... arrow

Dvorec Soteska in Hudičev turn

Dvorec Soteska se nahaja na poti med Novim mestom in Žužemberkom. Med drugo svetovno vojno je bil požgan in je danes le še ruševina. Dvorec je v letih od 1664 do 1689 dal zgraditi grof Jurij Žiga Gallenberg. Tedanji lastnik je dal postaviti še renesančno zasnovan grajski park z vrtnim paviljonom, ki danes nosi ime Hudičev turn. Stavba ima tloris v obliki štiriperesne deteljice. V paviljonu so še delno oh ... arrow

Dvorec Štatenberg

Dvorec Štatenberg se nahaja na manjši razgledni vzpetini v Dravinjski dolini, v bližini kraja Makole. Ime je dobil po nekdanjem gradu Štatenberg iz 12. stoletja, ki se nahaja v okoli pet kilometrov oddaljenem kraju Stari Grad in so od njega danes ostale le še ruševine. Baročni dvorec Štatenberg so grofje Attemsi pričeli zidati okoli leta 1696, končali pa so ga v času med 1720 in 1740. Zasnovo za razkoš ... arrow

Fort Hermann

Trdnjava (utrdba) Fort Hermann spada k utrdbenemu kompleksu Kluže. Postavljena je bila na vzpetini nad trdnjavo Kluže. Začetek urejene poti je v neposredni bližini trdnjave Kluže, na nasprotni strani ceste. Pod strmimi stenami, kjer lahko pada kamenje, pridete do predora. Predor je osvetljen in ko hodite skozi, so ob strani hodniki, ki vodijo do strelnih lin. Že leta 1897 so pričeli graditi predor in dos ... arrow

Gornja Radgona - Radgonski grad

Radgonski grad se nahaja v Gornji Radgoni, ki leži na desnem bregu reke Mure. Mesto leži ob glavni cesti na poti iz Murske Sobote proti Mariboru, ob meji z Avstrijo. Gornja Radgona je nastala na pobočju Grajskega griča. Znana je po vsakoletnem radgonskem kmetijskem sejmu. Radgonski grad je bil prvič omenjen v 12. stoletju. Stoji na griču, od koder je lep razgled na širšo okolico. Sezidal ga je plemič slo ... arrow

Gornji Grad - Dvorec

Gornji Grad je manjše gručasto naselje v Zgornji Savinjski dolini. Deli se na zaselke Podsmrečje, Spodnji trg, Prod, Novo naselje in Gornji Grad. Gornji Grad se nahaja v zgornjem območju Zadrečke doline med Rogačevo skupino in planoto Menina. V kraju se stekata reka Dreta in potok Šokatnica. V zadnjem času se je razvilo več turističnih kmetij s pestro kulinarično ponudbo. Gornji Grad je poln kulturnih in ... arrow

Grad Bizeljsko (Wisell)

Grad Bizeljsko (Wissell) se nahaja na skalnem griču nad Bizeljsko vasjo. Grad daje vasi značilno podobo. V pisnih virih se prvič omenja leta 1404, ko so se na tem območju naselili vitezi Wissell. Grad ima srednjeveško zasnovo. Skozi stoletja je imel pomembno vlogo kot obrambna postojanka. Danes grad Bizeljsko kaže renesančne in baročne poteze. Renesančni pridih se vidi ob vhodu, ko je bila prizidana kape ... arrow

Grad Bogenšperk

Grad Bogenšperk se nahaja ob osrednji cestni povezavi Zasavja in Dolenjske ter spada v Občino Šmartno pri Litiji. Grad je dvonadstropna zgradba s štirimi trakti, ki povezujejo notranje dvorišče in stolpe. Grad Bogenšperk je kulturni spomenik državnega pomena in prostor mnogih kulturnih dogodkov. Zaznamuje ga tudi najdaljša poročna tradicija v tovrstnih objektih v Sloveniji. Zaradi zanimive okolice in svo ... arrow

Grad Borl

Grad Borl se nahaja na prepadnem skalnem pomolu nad reko Dravo v Halozah. Zaradi svoje lege ob ogrsko – hrvaški meji je imel že od vsega začetka pomemben strateški položaj. Pozidali so ga sredi 13. stoletja in prvotno je služil kot obmejna ogrska postojanka. Danes je zapuščeni in prazni grad Borl kulturni spomenik državnega pomena v lasti države. Občasno v njem potekajo različne kulturne prireditve, še p ... arrow

Grad Boštanj

Grad Boštanj se nahaja na manjši vzpetini blizu Grosuplja. Je razgledna točka od koder se odpira čudovit pogled po Grosupeljski kotlini. Na prostoru predrimske naselbine so našli shranjen denar in rimske grobove. V obdobju Rimljanov je bil na tem območju katel, kar pomeni utrjeno taborišče. V njem je imela svoje prostore rimska vojaška enota. Kasneje so na delu njegovih temeljev naredili grajsko kaščo, k ... arrow

Grad Brežice

Grad Brežice je mogočna stavba v starem mestnem jedru Brežic. Je primer utrjene renesančne grajske arhitekture. Zgodovina gradu sega v leto 1241. Takrat so bile tudi prvič v pisnih virih omenjene Brežice. Na začetku je bil grad lesena utrdba in povezan z naselbino Gradišče. Sam grad je bil prvič omenjen leta 1249. Na pomenu je pridobil proti koncu 12. stoletja, ko so Brežice postale gospodarsko in upravn ... arrow

Grad Devin

Poleg poslednjega skalnatega kraškega obronka se strmo nad tržaškim zalivom, čisto blizu pešpoti, ki nosi ime po pesniku Rainer Maria Rilkeju, dviga Devinski grad. Obiskovalcu se ne predstavi kot eden izmed mnogih strogih gradov muzejev, ampak kot gosposki dom, ker v njem prebivajo sedanji princi Torre e Tasso. Lastniki gradu so se odločili, da odprejo obiskom, koncertom, slavnostnim srečanjem bodisi p ... arrow

Grad Dobrovo

Grad Dobrovo se nahaja na manjši razgledni vzpetini v vasi Dobrovo. Renesančni dvonadstropni dvorec iz začetka 17. stoletja je bil zgrajen na lokaciji starejšega gradu. Posestvo so začeli graditi knezi Montecuccoli, dokončali so ga grofje Colloredo, njegovi zadnji lastniki pa so bili Bagueri. Grad Dobrovo je nerazčlenjena pravokotna zgradba z vogalnimi stolpi kvadratnega prereza. Stolpi so za nadstropj ... arrow

Grad Grad na Goričkem

Grad Grad se nahaja v naselju Grad na Goričkem. Vas Grad je največje in najstarejše naselje na Goričkem. Grad je kulturni spomenik državnega pomena. Varuje se skupaj s svojo okolico in grajskim parkom kot umetnostno-arhitekturni in zgodovinski spomenik. Objekt je velik adut za turistično oživitev vasi Grad. Domačini si želijo, da bi grad ponovno zaživel kot središče političnega, gospodarskega in kulturne ... arrow

Grad Gradac

Grad Gradac se nahaja v naselju Gradac, v občini Metlika v Beli krajini. Grad stoji v dobro zavarovanem okljuku reke Lahinje. Do gradu pelje pot, ki se iz glavne ceste odcepi pri trgovini. Do njega pridemo čez lesen most, ki gre preko nekdanjega obrambnega jarka. V pisnih virih je bil grad Gradac prvič omenjen leta 1326 kot Gräcz. Na začetku je verjetno služil kot utrdba proti Turkom. Bil je v lasti ital ... arrow

Grad Haasberg (Hošperk)

Grad Haasberg (Hošperk) se nahaja v bližini Planine pri Rakeku. Razvaline nekdaj mogočnega baročnega dvorca ležijo na uravnanem platoju nad sotesko reke Unice, tik nad kraškim Planinskim poljem. Grad je poznan tudi pod imenom dvorec Planina. Prvotni grad se prvič omenja kot grad Unec leta 1295. Najbolj verjetno je nastal do konca 12. stoletja na dominantni okoli 700 metrov visoki vzpetini nad Uncem. Va ... arrow

Grad Hrastovec

Grad Hrastovec se nahaja v naselju Hrastovec, ki spada v Občino Lenart. Grad je eden izmed najmogočnejših in najlepših grajskih kompleksov na slovenskem Štajerskem. Mogočna stavba leži na gričku nad dolino Pesnice in je vidna že od daleč na poti iz Maribora proti Gornji Radgoni. Grad Hrastovec se v pisnih zapisih omenja šele leta 1443, vendar je bila Hrastovška gospoda poznana že v 13. stoletju. Na mes ... arrow

Grad Jablje

Grad Jablje, tudi Jable (nekdaj Habach) se nahaja nad izvirom potoka nad naseljem Jablje v Loki pri Mengšu. Leta 1999 je bil razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. V njem imata svoj sedež ustanovi Ministrstvo za zunanje zadeve ter Center za evropsko prihodnost. Grad Jablje leži na robu skalnatega pobočja. Pozidan naj bi bil leta 1530, v pisnih virih pa se prvič omenja že leta 1268. Objekt ima ... arrow

Grad Kalc

Dvorec Na Kalcu, narečno Kauc, se nahaja v bližini naselja Zagorje v pokrajinsko razgibani dolini Pivke, nedaleč od izvira Pivke. Grad Kalc stoji na pobočju Brega, do njega vodi kostanjev drevored. Od nekdaj mogočne utrdbe se je do danes ohranil le še stolp in razvaline. Dvorec je dal sezidati Jurij pl. Steinberg okoli leta 1620. Podoba prvotnega gradu je ovekovečena tudi v Valvasorjevi Slavi vojvodine ... arrow

Grad Kamen

Grad Kamen se nahaja v vasi Begunje na tesnem grebenu, ki zapira dolino Drage. Od nekdaj mogočnega gradu so danes ostale le razvaline, ki so vzorno urejene in zaščitene pred nadaljnim propadanjem. Vsako leto pripravijo kresovanje, proslavo v počastitev dneva državnosti (25.junij) in lokostrelske turnirje. Prve zapiske o gradu zasledimo v 12. stoletju, ko je bil še v lasti gospodov s Kamna. Leta 1261 je p ... arrow

Grad Kostel

Grad Kostel se nahaja v naselju Kostel v dolini reke Kolpe. Grajski kompleks zajema grad, naselje in cerkvico sv. Treh Kraljev z značilno zvončnico. Grad je imel nekdaj pomembno prometno in strateško lego, saj je tukaj najbolj zložen prehod čez reko Kolpo. Grajska trdnjava na koničastem hribu se v pisnih virih prvič omenja leta 1336. Prvi fevdalci so bili grofje Ortenburški, sledili so jim celjski grofje ... arrow

Grad Kozlov rob

Kozlov rob je osamel stožčast hrib, ki se nahaja nad mestom Tolmin sredi slikovite Tolminske kotline. Vzpetina ima pestro zgodovino. Ruševine na vrhu hriba so namreč ostanki nekdaj najbolj ohranjenega in hkrati najbolj pomembnega gradu na severnem Primorskem. Za lastništvo hriba so se v obdobju srednjega veka potegovali številni fevdalci, kot so oglejski patriarhi, goriški grofje, mesto Čedad, Benečani ... arrow

Grad Krumperk

Grad Krumperk se nahaja blizu naselja Dob pri Domžalah. Ker je v privatni lasti, je dostop do zgradbe omejen. Grad stoji pod vzpetino Tabor. Prvi pisni zapisi gradu so iz leta 1338. Na začetku 16. stoletja so lastniki prvotnega dvora Turn postali Ravbarji. Ti so okoli leta 1580 postavili današnji grad v italijanskem renesančnem slogu. Tedanji lastnik je bil znameniti vojskovodja Adam Ravbar, ki se je let ... arrow

Grad Leskovec - Šrajbarski turn

Grad Leskovec ali Šrajbarski turn se nahaja v neposredni bližini Leskovca pri Krškem. Izvira verjetno iz druge četrtine 16. stoletja. Zasnovan je kot obrambna stavba z ogelnimi stolpi. Na sredini se nahaja čudovito arkadno dvorišče. V tem delu se je ohranila naslikana sončna ura in vzidan grb plemiške družine Khysl. Grad Leskovec ima pestro zgodovinsko preteklost. V pisnih virih je bil prvič omenjen leta ... arrow

Grad Mirna

Grad Mirna se nahaja blizu kraja Mirna in spada v občino Trebnje. Stoji na grebenu Gorenjske Gore nad sotočjem potoka Vejar in reke Mirne. Grad imenujejo tudi Speča lepotica. Grad Mirna je bil v pisnih virih prvič omenjen leta 1165. Nove raziskave kažejo, da ima zametke že v rimski civilizaciji. V letu 1180 se prvič pojavi ime Mirnskih grofov in iz tega obdobja gotovo izvira tudi najstarejši del gradu, k ... arrow

Grad Mokrice

Grad Mokrice se nahaja blizu naselja Čatež ob Savi. Stoji na griču nad desnim bregom reke Save. V pisnih virih je bil grad prvič omenjen leta 1444. V obdobju Rimskega imperija je tukaj stala utrdba, ki se je imenovala Romula in pod njo je ležalo naselje z istim imenom. Od njega se je ohranilo več izkopanih predmetov. Danes je grad preurejen v hotel visoke kategorije. Pod srednjeveškim obzidjem je prostra ... arrow

Grad Otočec

Grad Otočec se nahaja blizu Novega mesta na Dolenjskem. Je edini vodni grad v Sloveniji in stoji na enem od otokov reke Krke. Njegova podoba se je oblikovala skozi stoletja. Nastanek gradu sega v sredino 13. stoletja, v leto 1252. Samo ime Otočec izvira od freizinških škofov. Lastniki gradu so se imenovali vitezi z otoka-de Werde ali otočani. Sredi 14. stoletja je bila stavba razširjena in je dobila tlor ... arrow

Grad Podčetrtek

Grad Podčetrtek se nahaja na vzpetini nad Podčetrtkom. Naselje je dobilo ime po četrtem dnevu v tednu, ko je pod grajskim gospostvom potekal v trgu tržni in sodnijski dan. Grad Podčetrtek se prvič omenja šele v začetku 13. stoletja, čeprav je bil hrib pozidan že prej. V srednjem veku je bila posest v lasti savinjskega grofa Viljema, kasneje je prešla v Krško škofijo. Ko so Ogri leta 1441 ogrožali deželo, ... arrow

Grad Podsreda

Grad Podsreda se nahaja v Kozjanskem regijskem parku. Leži na severnem pobočju Orlice. Iz gradu je čudovit razgled na dolini Bistrice in Sotle, srednjeveški trg Podsreda ter Hrvaško Zagorje. Zgradili so ga v 12. stoletju. Izmenjavali so se mnogi lastniki in mu pustili svoj pečat. Srednjeveško jedro gradu pa je skozi stoletja ostalo skoraj neokrnjeno. Sedanjo podobo je dobil predvsem v 19. stoletju. Z nje ... arrow

Grad Rajhenburg v Brestanici

Grad Rajhenburg se ponosno dviguje nad krajem Brestanico in reko Savo. V pisnih virih se prvič omenja leta 895 in je najstarejši z listino izpričani srednjeveški grad. V bojih z Madžari je bil grad v začetku 10. stoletja porušen. Salzburški nadškof Konrad ga je dal na novo pozidati v letih 1131-1147. Na grad so nadškofje pripeljali najemniško družino, ki je povzela ime po gradu in se je poimenovala rodbi ... arrow

Grad Rifnik

Grad Rifnik se nahaja na skalnati terasi istoimenskega hriba v naselju Šentjur pri Celju. V neposredni bližini stoji kmetija, mimo katere tudi vodi manjša steza do Rifnika. Od gradu so se do danes ohranile le še razvaline prvotnega grajskega stolpa. V pisnih virih se grad Rifnik prvič omenja leta 1326. V tistem obdobju je Viljem Vrbovški dobil grad v fevd od krškega škofa, ko se mu ga je odpovedal Gebh ... arrow

Grad Sevnica

Grad Sevnica je eden izmed najlepših gradov v Sloveniji. Nahaja se na vrhu Grajskega hriba nad starim mestnim jedrom Sevnice, od koder je čudovit razgled na dolino reke Save, okoliško hribovje in stari del mesta. Ogled notranjosti gradu Sevnica je možen le v spremstvu turističnega vodiča. V okvir gradu spadajo muzejske zbirke in galerije, grajska kavarna, grajska kašča, grajska vinoteka, grajski vinograd ... arrow

Grad Škrljevo

Grad Škrljevo stoji na pobočju Ravniškega hriba nad vasjo z istim imenom blizu naselja Šentrupert pri Mirni na Dolenjskem. Dvorec daje pomemben pečat šentrupertskemu okolišu s svojo zgodovinsko preteklostjo, saj se nahaja na eni najlepših točk. Dvor je bil postojanka krške cerkve na Dolenjskem do leta 1622. V pisnih virih se prvič omenja kot posest predium Chrilowe, ki so jo njegovi predniki podelili p ... arrow

Grad Slovenska Bistrica

Grad Slovenska Bistrica se nahaja v neposredni bližini centra mesta. Je mogočna stavba, ki jo težko zgrešimo. Ob gradu se nahaja grajski park, ki privablja domačine in obiskovalce v vsakem letnem času. Grad Slovenska Bistrica se v pisnih virih prvič omenja leta 1313. Ima pestro preteklost, saj je večkrat menjaval lastnike. Na začetku je bil v deželnoknežji lasti. V zasebno last je prešel leta 1587, ko ga ... arrow

Grad Strmol

Grad Strmol se nahaja v bližini naselja Cerklje na Gorenjskem. Na predelu sedanje cerkljanske občine je od dvanajstih srednjeveških dvorcev grad Strmol edini, ki se je ohranil vse do danes. Leži pod obronkom cerkljanskega gozda, ob cesti, ki povezuje vasi Dvorje in Češnjevek. Je protokolarni objekt Republike Slovenije. Veličastna stavba se v pisnih virih prvič omenja leta 1287. Njegov prvi lastnik je b ... arrow

Grad Struga

Grad Struga se nahaja na terasi na desnem bregu reke Krke, severovzhodno od naselja Gumberk. Zaradi bližnjega gradu Otočec je bil dolgo časa neopazen in nedostopen. Sedaj je ponovno oživel in predstavlja pravi muzej žive zgodovine. V pisnih virih se grad Struga prvič omenja leta 1254, kot posest gospodov Pletrskih. Ime naj bi takratni dvor dobil zaradi zelo plitve struge reke na tem predelu. Po potresu ... arrow

Grad Turjak

Grad Turjak se nahaja na strmem pomolu v vasi Turjak, ki spada v občino Velike Lašče. Nekdaj je bil eden izmed najmogočnejših in najbolj znamenitih gradov na Kranjskem. Grad Turjak si je slavo pridobil v bojih s Turki. V pisnih virih se prvič omenja leta 1220, vendar naj bi nastal že v 10. ali 11. stoletju. Prvotni grad se je nahajal nižje od današnjega in od njega so ostale le še ruševine. Skozi vso zgo ... arrow

Grad Turn

Grad Turn se nahaja nad vasjo Potoče, v bližini Preddvora na Gorenjskem. Sezidan je bil v 15. stoletju pod Novim gradom ali Pustim gradom, ki je eden najstarejših gradov na širšem predelu Kranja. Od njega pa so že v času Valvasorja ostale samo še razvaline. Grad Turn se v pisnih virih prvič omenja leta 1408. Med gradovi na območju Preddvora je imel v lasti največ posest, kar okoli sto kmetij. Ob koncu ... arrow

Grad Turnišče

Grad Turnišče se nahaja v naselju Pobrežje pri Ptuju ob glavni cesti Ptuj – Videm. Je kulturni spomenik državnega pomena. Grad je bil nekaj časa zapuščen, zadnja leta pa so se začela obnovitvena dela pod vodstvom Zavoda za kulturno dediščino. Zgodovina turniškega gradu sega v leto 1441, ko se omenja kot graščina Tuernes, kar kaže na obliko stolpastega dvora. Grad je menjaval lastnike in grofje Thurn - ... arrow

Grad Tuštanj

Grad Tuštanj se nahaja med Zgornjim in Spodnjim Tuštanjem v Občini Moravče. Njegovo prvotno ime je Tuffstein, po nemškem izrazu za kamnino lehnjak. Grad v svoji notranjosti hrani originalno zbirko pohištva, urbarjev, porcelana, lončenih peči in drugega inventarja. Slikoviti grad Tuštanj je edini grad od šestih v Moravški dolini, ki je stalno poseljen, ni utrpel posledic rušenja ali požiganja, niti naci ... arrow

Grad Zaprice

V Kamniku je ena izmed večjih kulturnih znamenitosti grad Zaprice. Nahaja se na vzpetini nad mestom in v davnini sta na njegovem mestu stala že prej dva gradova. Grad Zaprice so zgradili plemiči Dienger von Apecz. V prvi polovici 16. stoletja ga je dal na novo pozidati Jurij Lamberg. Prvotni srednjeveški grad je obdal z obzidjem z dvema stolpoma in ogelnimi pomoli. V Valvasorjevi knjigi Slava vojvodine K ... arrow

Idrija - Grad Gewerkenegg

Grad Gewerkenegg se nahaja na manjši vzpetini v starem mestnem jedru Idrije. Renesančni grad je bil zgrajen v 16. stoletju za potrebe rudniške uprave in za skladiščenje živega srebra. V gradu je bil tudi center trgovanja z živim srebrom v Idriji. Grad so skozi stoletja preurejali in dograjevali. Dvoriščne fasade so v drugi polovici 18. stoletja poslikali s freskami, ki so sedaj obnovljene in rekonstruira ... arrow

Jamski dvorec

Postojnska jama je ena izmed najbolj obiskanih turističnih znamenitosti v Sloveniji. Jamski dvorec je impresivna zgradba, ki se nahaja ob vhodu v Postojnsko jamo. Zgrajena je bila leta 1928 po načrtih Pietra Palumba, arhitekta iz Italije. Že pred vstopom v jamo zanimiva zgradba navduši mnoge obiskovalce. Jamski dvorec je kulinarični in prireditveni center, ki je bil prenovljen leta 2006 in sprejme do 1 ... arrow

Jelendol - Putrhof

Jelendol je naselje, ki spada v občino Tržič. Do leta 1955 se je naselje imenovalo Puterhof. Leži ob reki Tržiška Bistrica. Ob prehodu iz 19. v 20. stoletje je k njegovemu razvoju največ prispevala družina Born. Dr. Carl Born je postal lastnik pretežnega dela gozdov z gradičem in žago v takratni občini sv. Katarina v Putrhofu leta 1902. Svojo posest je združil v skupni revir, imenovan Košuta. Področje po ... arrow

Kamna Gorica - Kappusova graščina

Kamna Gorica je zanimiva vas, ki se nahaja v Lipniški dolini pod obronki Jelovice. Za naselje so značilne stare fužinarske hiše s portali iz peračiškega tufa, številni mostički ter lesene rake ali vodni kanali. V Kamni Gorici so največje znamenitosti cerkev sv. Trojice, stara mežnarija, Kappusova graščina, rojstna hiša slikarja Matevža Langusa, zgradba rodbine Globočnik, rojstna hiša politika in pesnika ... arrow

Kamnik - Stari grad

Kamnik je eno izmed najstarejših in najlepših srednjeveških mest v Sloveniji. Nahaja se južno od Kamniško-Savinjskih Alp in je središče istoimenske občine. Zaznamujejo ga številne kulturne in naravne znamenitosti, ki privabljajo obiskovalce skozi celo leto. Stari grad stoji na Krniški gori (585 m) nad mestom. Omenja se že v 12. stoletju pod imenom Zgornji grad, ko pa so ga v 16. stoletju opustili, je z ... arrow

Konjiški grad

Grad Konjice je kulturni spomenik državnega pomena. Nahaja se na kopastem hribu nad Slovenskimi Konjicami, nad naseljem Zgornja Pristava in severnim vznožjem Konjiške gore. Grad je bil nekdaj ena najbolj imenitnih in največjih zgradb na območju Štajerske. Njegovi ostanki še vedno spadajo med najbolj pomembne grajske razvaline. Grad Konjice ima romansko jedro, ki je danes še komaj opazno. V zahodnem obm ... arrow

Kostanjeviški grad - Galerija Božidar Jakac

Galerija Božidar Jakac se nahaja v Kostanjevici na Krki. Ustanovljena je bila leta 1974. Tematsko se nagiba k ekspresionizmu. Začetki galerijske dejavnosti segajo v leto 1956, ko je bila v prostorih osnovne šole ustanovljena Gorjupova galerija. Galerija Božidar Jakac ima sedež v prostorih bivšega cistercijanskega samostana, ki mu domačini pravijo Klošter ali Kostanjeviški Grad. Pred vhodom v samostan je ... arrow

Kubed - Tabor (Kubejski grad)

Kubed je slikovito gručasto naselje, ki spada v Mestno občino Koper. Domačini imenujejo kraj Čubed. Od Kopra je vas oddaljena približno 15 kilometrov. Hiše v nizih ležijo na prisojnem pobočju pod vzpetino Grad, na kateri se je ohranil del srednjeveške utrdbe. V pisnih virih se prvič omenja že leta 1067 in sicer v darilni pogodbi, s katero je nemški cesar Henrik IV. vas podaril freisinški cerkvi. Utrdba ... arrow

Laško - Grad Tabor

Grad Tabor se nahaja na manjši vzpetini nad Laškim, ob vznožju Huma. Od tukaj je čudovit razgled na mesto in okolico. Grad Tabor je bil v pisnih virih prvič omenjen leta 1145. Kasnejša pričevanja dokazujejo, da je bil v lasti Celjskih grofov, ki so v njem občasno prirejali viteške igre in lovske prireditve. Leta 1487 so grad Tabor požgali Turki in nato so ga v 16. stoletju predelali v protiturški tabor, ... arrow

Laško - Graščina lilijskih

Laško je manjše slikovito mesto, ki se nahaja na Štajerskem, okoli 10 km od Celja. Mesto ima dolgo zgodovino, saj najdbe pričajo že o keltski in rimski naselitvi. V pisnih virih je bilo Laško prvič omenjeno leta 1227 in spada med najstarejše trge na območju Slovenije. Hkrati je bil kraj sedež ene izmed zelo starih slovenskih prafar. Na svojem pomenu je Laško izgubilo, ko so celjsko posest podedovali Habs ... arrow

Lendava - Lendavski grad

Lendava se nahaja na skrajnem severovzhodu Slovenije. Mesto z okoli 4000 prebivalci leži pod obronki Lendavskih goric. Največje znamenitosti v mestu so lendavski grad, kapelica sv. Trojice, židovska sinagoga, kulturni dom, evangeličanska in katoliška cerkev, stare zidanice na griču Novi Tomaž in židovsko pokopališče. Lendavski grad naj bi stal nad mestom že v 12. stoletju. Sedanji dvorec je dal zgraditi ... arrow

Lipica - Ogled kobilarne

V Kobilarni Lipica obiskovalcem nudijo ogled kobilarne. V ogled je vključena predstava klasične šole jahanja, ogled treninga klasične šole jahanja, ki sta odvisni od urnika, ogled hleva za dresurne konje (Abrihtunga), ogled ponijev, ki jih lahko jahajo otroci, ogled hipodroma, ogled hlevskega kompleksa Na Borjači, ogled muzejske zbirke kočij, ogled graščinskega kompleksa z osrednjim dvoriščem Hofom in og ... arrow

Litija - Valvazorjev trg

Litija je mesto, ki se je razvilo iz nekdaj pomembne brodarske postojanke na reki Savi. Po njej je nekoč potekala pestra trgovska pot med Ljubljano, Trstom in Hrvaško. Litija se prvič omenja leta 1145, trške pravice pa je dobila v 14. stoletju. Mestne pravice je Litija dobila leta 1952. Pravokoten vzdolžen Valvazorjev trg se nahaja v starem mestnem jedru. Na njegovem zahodnem delu je dvorec Turn ali Farb ... arrow

Logatec - Grad Logatec

Grad Logatec se nahaja ob glavni cesti v starem jedru Gorenjega Logatca. Leta 2007 so ga razglasili za kulturni spomenik lokalnega pomena. Ob utrjeni renesančni graščini se razprostira Grajski park Vitez z grajskimi lipami, športnimi objekti in priljubljeno Grajsko kavarno. V zgodovinskih virih se v 13. in 14. stoletju omenjajo logaški vitezi in zaradi tega je Janez Vajkard Valvasor sklepal, da je grad ... arrow

Mali grad - Rauberjev stolp

Mali grad se nahaja na razglednem robu pod izvirom Unca iz Planinske jame, nad nekdanjo cesto in na robu naselja nad Kačjimi ridami. Planinska jama se je zaradi njegovega imena nekdaj imenovala Malograjska jama. Za spomenik lokalnega pomena je bil razglašen leta 1984. Mali grad ali Ravbarjev stolp je bil nekdaj mogočen srednjeveški grad, od katerega se je do danes ohranil le še večnadstropni valjast st ... arrow

Maribor - Dvorec Betnava

Betnavski dvorec se nahaja na južnem robu mesta Maribor. Območje Betnave poleg čudovitega dvorca nudi še veliko več. Obiskovalci lahko uživajo v bližnjem Betnavskem gozdu, se preizkusijo v Pustolovskem parku Betnava, si ogledajo Čebelarski center ter se sprostijo v savnah in masažah Hotela Betnava. Betnavski dvorec predstavlja eno najlepših baročnih arhitektur Podravja. Prvotno poslopje je bilo zgrajen ... arrow

Maribor - Mestni grad

Mariborski mestni grad je ena izmed najbolj imenitnih stavb v Mariboru. V njem je danes Pokrajinski muzej Maribor. Na fasadi so postavili so ploščo v spomin Franju Bašu, ki je organiziral muzej in arhiv. Mariborski mestni grad krasijo različna gradbena in stilna obdobja. Friderik III. ga je dal zgraditi v letih od 1478 do 1483, da bi utrdil mestno obzidje zaradi grozečih turških napadov. Kasneje so ga sp ... arrow

Marija Gradec - Dvorec Gradec

Marija Gradec je manjše naselje, ki spada v Občino Laško. Razteza se ob sotočju potoka Lahomnice in reke Savinje. Od Laškega je Marija Gradec oddaljen okoli kilometer in pol. Največja krajevna znamenitost je cerkev Matere Božje in dvorec Gradec. Marijagraška cerkev stoji na razglednem skalnem gričku nad naseljem. Cerkveno notranjost krasijo ohranjene freske, ki jih odlikujejo gotske in renesančne prvin ... arrow

Mengeš - Grad Mengeš

Mesto Mengeš se razprostira na zahodnem območju Kamniškobistriške ravnine, zahodno od Domžal. Kraj predstavlja središče občine Mengeš, ki poleg Mengša vključuje še naselja Topole, Loko pri Mengšu in Dobeno. Mengeš je industrijsko središče z manjšimi obrati živilske in tekstilne industrije, ki je poznano tudi po glasbilarstvu, najbolj po izdelovanju harmonik. Stari grad Mengeš se nahaja na razglednem gr ... arrow

Mengeš - Spodnji (Staretov) grad

Mengeš je zanimivo mesto, ki se nahaja na zahodnem območju Kamniškobistriške ravnine, zahodno od Domžal. Kraj je središče občine Mengeš, ki poleg Mengša zajema naselja Topole, Dobeno in Loko pri Mengšu. Je industrijsko središče z manjšimi obrati živilske in tekstilne industrije. Znan je po glasbilarstvu, najbolj po izdelovanju harmonik. Spodnji (Staretov) grad se s spremljajočimi gospodarskimi poslopji ... arrow

Metlika - Metliški grad

Metlika ima zanimivo staro mestno jedro, ki je središče zakladnice kulturne dediščine Bele krajine. Staro jedro ima tri trge, kjer se nahaja farna cerkev sv. Nikolaja, Slovenski gasilski in Belokranjski muzej, Metliški grad ter veliko rojstnih hiš znanih Metličanov. Metlika predstavlja kulturno, upravno in gospodarsko središče severovzhodnega območja Bele krajine. Metliški grad se v pisnih virih prvič ... arrow

Minoritski samostan (grad) Olimje

Minoritski samostan Olimje (Grad Olimje) se nahaja v naselju Olimje pri Podčetrku, ob vznožju Kozjanskega hribovja. Od term Olimje je oddaljen le slabe štiri kilometre. Grad je bil zgrajen v začetku 11. stoletja. Leta 1663 so ga prevzeli pavlinski menihi, ki so prišli iz Lepoglave na Hrvaškem. Pavlinci so v njem ustanovili samostan in mu dodali baročno cerkev. Po tem obdobju so se menjavali različni last ... arrow

Murska Sobota - Grad Murska Sobota

Soboški grad, renesančni dvorec, se nahaja v najsevernejšem mestu Slovenije, Murski Soboti. Obdan je z obsežnim parkom angleškega tipa, ki ima značilne travnate zaplate in se imenuje Mestni park. V njem so dvestoletni gabri, hrasti, lipe in jeseni. Dvorec izhaja iz 2. polovice 16. stoletja. Verjetno je tu že sredi 13. stoletja stal t.i. belmudski grad, ki ga pisni viri do leta 1398 omenjajo ločeno od kra ... arrow

Muta

Muta je manjše naselje z dvema jedroma, Zgornjo in Spodnjo Muto. Muta leži v osrednjem delu Dravske doline, na severovzhodnem območju Slovenije. Obsega hriboviti svet vzdolž državne meje in dolino ob reki Dravi s terasami in ravninskim svetom, ki sega do vznožnih obronkov hribovitega zaledja. Tradicija železarstva je vidna v Spodnji Muti – ostanki stare kovačije in v sosednjih Vuzenici in Gortini. Na S ... arrow

Negova - Grad Negova

Grad Negova ima status kulturnega spomenika državnega pomena. V Pristavi na grajskem dvorišču je urejen Turistično-informacijski center in restavracija, kjer obiskovalci lahko uživajo ob pogledu na grad ter v domači kulinariki in pijači. Vstop na dvorišče gradu Negova je prost. Notranjost gradu si je možno ogledati v spremstvu vodnika ob 12.00 in 15.00 uri od aprila do oktobra, in sicer od četrtka do ned ... arrow

Novi grad (Pusti grad)

Novi grad se nahaja na poti proti sv. Jakobu. Sv. Jakob je majhna cerkvica na razglednem obronku Potoške gore nad Preddvorom. Takoj na začetku poti proti sv. Jakobu je odcep in do tja je le 10 minut. Novemu gradu pravijo tudi Pusti grad. arrow

Novo mesto - Grad Grm

Grad Grm se nahaja na obrobju Novega mesta. Je mogočna stavba, ki jo počasi najeda zob časa. Grad je bil sezidan leta 1586. Njegov lastnik je bil Krištof Mordax. Najstarejši del poslopja tvori kvadraten stolp in desno od njega prvotno pritličen trakt. Zaradi turških napadov je imel stolp poleg bivanjske tudi obrambno in opazovalno vlogo. Grad je doživel večje spremembe leta 1636. Takrat je bil pozidan se ... arrow

Ormož - Ormoški grad

Ormož je mesto, ki leži pod obronki Slovenski goric in je središče Občine Ormož. Mesto ima pestro zgodovinsko preteklost. Ime kraja se prvič omenja leta 1273. Spada med lepša slovenska mesta, ki jim je uspelo ohraniti svoje kulturne posebnosti. Največji znamenitosti v Ormožu sta cerkev sv. Jakoba in Ormoški grad. Grad je leta 1278 dal zgraditi Friderik Ptujski za obrambo pred Madžari, kasneje pa je bil v ... arrow

Pišečki grad

Pišečki grad ali grad Pišece se nahaja nad vasjo Pišece v Bizeljskem gričevju. V pisnih virih je bil prvič omenjen leta 1329. Zgradila ga je salzburška nadškofija na vzhodnem robu svojih posavskih posesti. V njem so gospodarili ministeriali. Okoli leta 1353 so pišečki vitezi izumrli in grad so nato upravljali nadškofovi oskrbniki. Skozi stoletja so bili njegovi oskrbniki Žiga Dobrnski, Friderik Rad stare ... arrow

Polhograjska graščina

Polhograjska graščina se nahaja v Polhovem Gradcu in je glavna znamenitost kraja. Leži med Polhograjsko Goro in Kalvarijo ter je nekoliko odmaknjena od starega mestnega jedra. Pred graščino je čudovit grajski park z znamenito stoletno lipo in Neptunov vodnjak s kipom Neptuna in kipi golih nimf na vogalnih stebrih, ki izhaja iz leta 1696. Graščinski kompleks sestavlja še Angleški stolp z uro, grajska pris ... arrow

Polzela - Grad Komenda

Grad Komenda se nahaja na vzpetini v središču Polzele. V oglejski listini se omenja že leta 1149. V lasti malteškega reda je bil od leta 1323 do leta 1780. V kasnejših obdobjih je doživljal različno usodo, vendar predstavlja s svojo lego, stilnimi prvinami ter stavbno zgodovinskimi značilnostmi pomemben zgodovinski in kulturni spomenik. Zanimiva posebnost gradu je antični lev iz pohorskega marmorja, ki ... arrow

Posestvo Brdo - Grad Brdo

Grad Brdo je bil zgrajen v prvi četrtini 16. stoletja. Renesančni dvorec je dala postaviti plemiška družina Egkh. Načrte za grad so naredili italijanski zidarski mojstri. Takrat so uredili tudi že vrt, ribnike in sadovnjake. V dvorcu so kasneje domovali še Gallenbergi, družina Zois in jugoslovanski kraljevi namestnik knez Karađorđević. Brdo je bilo po drugi svetovni vojni nacionalizirano. Grad so nato pr ... arrow

Postojna - Grad Adelsberg (Hrib Sovič)

Postojna je mestno naselje in upravno središče občine Postojna. Razteza se na vzhodnem robu Postojnske kotline, na prehodu iz celinske Slovenije v zaledje Tržaškega in Kvarnerskega zaliva. Je največji kraj v kotlini in oskrbovalno središče. Zaradi lahke dostopnosti Pivške kotline iz notranje Slovenije skozi Postojnska vrata in proti Jadranu so se skozi kotlino že v davnini selila različna ljudstva. Pri ... arrow

Preddvor - Grad Preddvor

Preddvor je manjše naselje, ki se nahaja pod strmimi pobočji Storžiča v severnem delu Slovenije. Od najbližjega mesta Kranj je oddaljen okoli 10 kilometrov. Razprostira se v zavetju pod travnato Zaplato, kjer priteče reka Kokra iz soteske in je obdan s kar štirimi gradovi. Preddvor je najbolj poznan po jezeru Črnava, ob njem neposredno stoji hotel Bor. Največje kulturne znamenitosti v Preddvoru in bliž ... arrow

Preddvor - Jezero Črnava, Hotel Alma & Grad Hrib

Jezero Črnava in Hotel Alma & Grad Hrib se nahajata v Preddvoru in sta priljubljena točka za mnoge domačine in okoličane. Sta tudi izhodiščna točka za pohode na sv. Jakoba, Potoško goro, Kališče, Javorjev vrh, Srednji vrh, Čemšenik, Storžič in Hudičev boršt. Preddvorska graščina sredi vasi je bila pred drugo svetovno vojno urejena kot penzion za letoviščarje, danes pa je v njej mladinski dom. Grad Hrib j ... arrow

Ptujski grad

Ptujski grad je mogočna zgradba, ki ponosno kraljuje nad mestom. Grajski kompleks sestavljajo nekdanje upravno poslopje, osrednja grajska stavba, žitnica, konjušnica, južni pravokotni stolp, zahodni stolp, južni okrogli stolp, vzhodni stolp, severni stolp, grajska pristava s tremi objekti in grajsko obzidje s tremi portali, zgodnjesrednjeveškim zemeljskim nasipom in stražarnico. Vsi objekti so na grajske ... arrow

Pusti grad

Pusti grad se nahaja na razgledni vzpetini v Lipniški dolini. Grad je poznan tudi pod imenoma Lipniški grad in grad Waldenberg. Od zadnjih hiš v naselju Zgornja Lipnica je oddaljen le okoli sto metrov. Do ruševin nekdaj mogočnega gradu se lahko povzpnemo peš iz Zgornje Lipnice, Lancovega ali Kamne Gorice, iz Radovljice pa nas do njega pripelje Naravoslovna učna pot Pusti grad. Prvi pisni zapisi o gradu i ... arrow

Rače - Grad Rače

Grad Rače predstavlja primer ravninskega vodnega ali otoškega gradu – dvorca, ki je dodatno zavarovan z visokim okopom. Grad je med letoma 1528 in 1533 pozidal Ptujčan Gregor Regall iz prvotnega dvora, ki se omenja leta 1403. Takrat je bil obdan z visokim nasipom in zavarovan še dodatno z vodnim jarkom, ki ga je obdajal z vseh strani. Vas Rače se v pisnih virih omenja že leta 1240. Zadnji lastnik objek ... arrow

Radeče - Dvorec Turn

Radeče so mesto v Posavju, ki je ga zaznamuje edinstvena geografska lega pod pobočji Kuma, ob bregovih reke Save in v slikoviti soteski Sopote. Gospodarski razvoj in življenje prebivalcev sta se stalno prilagajala naravnim danostim okolja. Dvorec Turn stoji v samem mestnem središču, na Starograjski ulici. Oblikovno predstavlja najbolj ambiciozno radeško zgradbo, ki je danes pod spomeniškim varstvom. St ... arrow

Radeče - Graščina Novi dvor

Radeče so manjše mesto v Posavju in središče občine Radeče. Kraj se nahaja med Zidanim mostom in Sevnico. Leži ob izlivu Sopote v reko Savo, ob vznožju zadnjih strmih obronkov pogorja Kum in izteku skoraj 30 km dolge soteske Save. Radeče, ki so 1925-41 imele mestni status, so najbolj znane po papirnici v sosednjih Njivicah z dolgoletno tradicijo (posebne vrste papirja, npr. za bankovce). Njeni začetki ... arrow

Radlje ob Dravi - Dvorec Radlje

Radlje ob Dravi je zanimivo mesto, ki leži med Mariborom in Dravogradom, tik ob meji z Avstrijo. Mesto je upravno, industrijsko in trgovsko središče osrednjega dela Dravske doline. Radlje ob Dravi na eni strani obdajajo hribi Pohorja, na drugi strani pa hribi Kozjaka. Naselje je v pisnih virih prvič omenjeno leta 1139, kot trg pa leta 1268. V Radljah ob Dravi so največje znamenitosti Marenberški domini ... arrow

Radovljica - Graščina

Baročna graščina se nahaja na Linhartovem trgu v starem mestnem jedru Radovljice. Zasnova nekdanje srednjeveške utrdbe sega v 14. stoletje, ko sta bili graščina in ozemlje mesta v posesti koroške plemiške rodbine Ortenburg. Po letu 1418 je prešla v roke celjskih grofov in nato v letu 1458 pod Habsburžane, ki je bila ena največjih in najstarejših vladarskih dinastij v Evropi. V drugi polovici 16. stoletja ... arrow

Rakičan - Dvorec Rakičan

Rakičan je manjše obmestno naselje, ki se nahaja v neposredni bližini Murske Sobote. Dvorec stoji na robu angleškega parka, v katerem je tudi konjeniški klub. Je raziskovalno izobraževalno središče in nudi pestro vsebino za preživljanje aktivnih počitnic za najmlajše. V pisnih virih se Rakičan prvič omenja leta 1322 kot Rekethye. V 17. stoletju je dobil trške pravice. Ob glavni cesti naj bi bil v sredn ... arrow

Ribnica - Ribniški grad

Ribnica se nahaja v Ribniški dolini ob reki Bistrici. Obdajata jo kraški planoti Mala in Velika gora. Ribnica je gospodarsko, upravno in kulturno središče Ribniške doline. Posebnost območja sta suhorobarstvo in lončarstvo, ki imata večstoletno tradicijo. Največje znamenitosti so Ribniški grad z muzejem, park kulturnikov, župnijska cerkev sv. Štefana, Miklova hiša, rojstna hiša Bojana Adamiča in drugo. Go ... arrow

Rimska utrdba na Lanišču

Utrdba na Lanišču je bila prvi obrambni sistem nad vzhodnim pobočjem Hrušice. Lanišče je bila iz klesancem zidana utrdba z obrambnim zidom, v kateri je prebivala stalna posadka, ki je bila nastanjena v lesenih zgradbah znotraj obzidja. Naselbina in utrdba sta se z vodo oskrbovali iz izvira v dolini, ki je takoj levo pod utrdbo. Pozno antična utrdba se nahaja nekaj metrov nad nekdanjo traso rimske cesta ... arrow

Rogatec - Dvorec Strmol

Dvorec Strmol je ena izmed najpomembnejših kulturnih znamenitosti v Rogatcu. Poleg dvorca predstavljajo kulturno dediščino kraja tudi srednjeveški trg Rogatec, razvaline gradu Gornji Rogatec in Muzej na prostem Rogatec, ki je kulturni spomenik državnega pomena. Dvorec Strmol je nastal iz začetnega srednjeveškega stolpa, ki so ga Celjski grofje leta 1436 podelili Jakobu Strmolskemu iz naselja Cerklje na ... arrow

Rogatec - Grad Gornji Rogatec

Manjše naselje Rogatec se razprostira na vzhodnem delu Slovenije. Spada v Občino Rogatec, ki leži na prehodu južnih obronkov vinorodnih Haloz v slikovito dolino Posotelja. Na tem majhnem območju, ki je stisnjen med reko Sotlo na jugu in Donačko goro na severu, se skrivajo dragoceni biseri kulturne in naravne dediščine. Največje krajevne znamenitosti so srednjeveški trg Rogatec, ki se kot trg prvič omen ... arrow

Šempeter pri Gorici - Coroninijev dvorec

Sedanja prenovljena zgradba predstavlja kvaliteten primer plemiške rezidence, ki je kot središče posesti združevala upravno in stanovanjsko funkcijo ter ohranila stilno kontinuiteto zgradbe iz druge polovice 19. stoletja. Coroninijev dvorec naj bi v drugi polovici 17. stoletja zgradila rodbina Coronini, o čemer priča sklepni kamen z grbom rodbine, ki je bil kasneje vzidan v zid na poti k vili Mafejšče. ... arrow

Senožeče - Dvorec Snosetsch

Obcestno naselje Senožeče se nahaja med Divačo in Razdrtim. Kraj spada v občino Divača. Od Senožeč vodita glavni cesti proti Kopru in Sežani čez valovit in planotast svet, Kras. Skozi vso pestro zgodovino skozi Senožeče vodijo pomembne poti iz smeri morja v notranjščino. V pisnih virih se kraj prvič omenja že v 12. stoletju, saj se je hitro razvijal predvsem zaradi furmanstva. Precej zgodaj je pridobil ... arrow

Sežana - Graščina Stari grad

Sežana je zanimivo mesto, ki ga imenujejo tudi kraška metropola. Je kulturno, gospodarsko, prometno, izobraževalno in zdravstveno središče slovenskega Krasa. Kraj je lepo urejen, tako infrastruktura kot zgradbe so mestnega tipa. Nahaja se v neposredni bližini Italije, ob železnici in cesti Ljubljana – Trst. Mesto je na severnem delu obdano s hriboma Lenivec in Tabor, na vzhodnem delu pa z Veliko in Malo ... arrow

Škofja Loka - Puštal

Puštal je predmestno naselje v Škofji Loki. Nahaja se na desnem bregu Poljanščice. Iz mesta je dostopno preko Puštalskega mostu in peš po Kopališki ulici preko lesene Hudičeve brvi, na kateri se nahaja tudi znamenje. Reka pod Hudičevo brvjo je peneča in deroča. Znamenitosti v tem delu so poleg brvi še Puštalski grad, cerkev sv. Križa na Hribcu, Nacetova hiša, Poličarjeva hiša in kopališče, ki ima okolico ... arrow

Škofja Loka - Stara Loka

Stara Loka je del Škofje Loke in spada med najstarejša slovenska naselja. Je prvotna Loka in leta 1286 jo prvič imenujejo Stara. Znamenitosti v tem delu sta cerkev sv. Jurija in Strahlov ali Starološki grad, zraven katerega se nahaja tudi manjši park. Cerkev sv. Jurija je ena najstarejših na Kranjskem, sezidana naj bi bila okoli 1118. Cerkev so pogosto spreminjali in prezidavali in je zaradi tega popolno ... arrow

Škofjeloški grad

Nad mestom se dviga Krancelj (475 m) in na pomolu, ki štrli z brega, stoji Loški grad. Zgrajen je bil torej na robu naravne terase in pod njim je začela nastajati naselbina trgovcev in obrtnikov. Prvič se omenja v listini iz leta 1202 in je naveden kot zelo trden grad. Prvotni grad so zgradili freisinški škofje. Bil je sedež oskrbnika ali glavarja, v njem je stanoval škof, kadar je prišel pogledat svoje ... arrow

Slovenj Gradec - Graščina Rotenturn

Slovenj Gradec so ustanovili grofje Andeški. Kot trg se prvič omenja leta 1251. Staro mestno jedro je do danes ohranilo svojo srednjeveško zasnovo, zato je pomemben urbanistični spomenik. Stavbe nosijo podobo iz 19. stoletja. V mestnem jedru si lahko ogledamo mnogo znamenitosti kot so Sokličev muzej, cerkev Svete Elizabete, cerkev Svetega Duha, ostanki srednjeveškega obzidja, rojstna hiša skladatelja sam ... arrow

Slovenske Konjice - Dvorec Trebnik

Dvorec Trebnik se nahaja v urejenem parku nad nadžupnijsko cerkvijo Svetega Jurija v Slovenskih Konjicah. Zgodovina dvorca sega v leto 1308, ko se v pisnih virih prvič omenja pod imenom Trebnikke. Današnjo podobo je zgradba dobila v 16. stoletju. Dvorec Trebnik je predstavlja pomembno kulturno – zgodovinsko znamenitost v Slovenskih Konjicah. Stavba se omenja že leta 1362 pod gradom Konjice, katero so n ... arrow

Šmarje pri Jelšah - Jelšingrad (Dvorec Jelše)

Mestno naselje Šmarje pri Jelšah se nahaja v vzhodnem delu Slovenije. Razpotegnjen kraj leži ob železniški progi Celje – Rogaška Slatina ter ob sotočju štirih potokov. Šmarje pri Jelšah je upravno središče istoimenske občine, ki jo zaznamuje bogata kmetijska tradicija. Srednjeveška zgodovina naselja je tesno povezana z dvorcem Jelše ali Jelšingrad, ki stoji manj kot kilometer severozahodno od Šmarja. V ... arrow

Šmartno - Stolp-vhod (severovzhod)

Šmartno je slikovita vasica, ki se nahaja v geografskem središču gričevnatih Goriških Brd. Obzidano naselje s petimi ohranjenimi stolpi se nahaja na izjemni razgledni vzpetini. Je edinstven kulturni spomenik in arhitekturni biser. Polkrožno oblikovan stolp predstavlja del ohranjenega obzidja na severovzhodnem delu Šmartnega, kjer je tudi vhod v vasico izpred parkirišča. Odlikuje ga bogato oblikovan vho ... arrow

Socerb - Grad Socerb

Slikoviti grad Socerb nudi čudovit pogled na bližnji Tržaški zaliv s Trstom, saj je višinska razlika do doline okoli 300 metrov. Pod gradom leži na pomolu gručasta vasica Socerb, ki jo sestavlja niz domačij. Grad Socerb je poznan tudi pod imenom grad Strmec. Grad Socerb na vzhodnem delu oklepa obrambni zid, na drugih straneh ga dodatno varujejo prepadne stene. Nekdaj je bila mogočna stavba dostopna le p ... arrow

Šoštanj - Pusti grad (Grad Šoštanj)

Šoštanj je mesto, ki leži na zahodnem delu Šaleške doline. Nahaja se na ravnini ob reki Paki, pod razvalinami Pustega gradu, ki je včasih nadziral pot skozi ozko dolino Pake. Šoštanj je bil v pisnih virih prvič omenjen leta 1199, tržne pravice pa je dobil leta 1348. Mesto je postal leta 1911. Največje znamenitosti so Pusti grad (Grad Šoštanj), Kulturni dom, graščina Turn, vila Široko, Kajuhov dom, Kajuho ... arrow

Štanjel - Štanjelski grad

Štanjel je eno najbolj slikovitih in najstarejših kraških naselij. Utrjeno naselje na pobočju griča se nahaja na severovzhodnem robu kraške planote. Štanjel je bil zaradi strateške in prometno-geografske lege pomemben že od mlajše železne dobe naprej. Naselju dajeta poseben pečat renesančno baročni grad in poznogotska cerkev sv. Danijela. Grad se uvršča med najlepšo fevdalno palačno arhitekturo na Primor ... arrow

Stara Sava - Bucelleni - Ruardova graščina

Bucelleni – Ruardova graščina se nahaja na območju Stare Save na Jesenicah. Stara Sava je staro stanovanjsko in fužinarsko naselje, ki je danes zaščiteno kot kulturni spomenik. Na Savi je bil lastnik prve fužine Bernardo Bucelleni, po rodu iz Bergama v Italiji. Bucelleni je v 16. stoletju ob fužini dal zgraditi graščino. Rodbina je postala lastnica rudnikov in železarskih obratov po celi Gornjesavski dol ... arrow

Stari grad

Stari grad pri Otočcu se nahaja v naselju Zagrad pri Otočcu. Stoji nad strmo sotesko potoka Lešnica med vinogradniškima predeloma Grčevja in Trške gore. Ima pestro zgodovinsko preteklost, o njem je nastalo mnogo zgodb. Stari grad se v pisnih virih prvič omenja leta 1300, ko so bili njegovi lastniki Altenburgi. Leta 1350 je Jakob pl. Altenburg prodal grajski objekt grofom Ortenburškim, znani koroški ple ... arrow

Stari grad (Divja Loka), Marijino brezno, Zgornji stolp na Kranclju

Škofja Loka je čudovito srednjeveško mesto na Gorenjskem. Okolica mesta nudi obiskovalcu obilo naravnih in zgodovinskih znamenitosti. Zgornji stolp na Kranclju se nahaja na hribu Krancelj, ki leži na 500 m nadmorske višine, tik nad Škofjeloškim gradom. Zgrajen je bil konec 12. stoletja. Do srede 14. stoletja ga je upravljal isti gradiščan kot Stari grad pod Lubnikom. V 13. stoletju so bili gradiščani Loš ... arrow

Stari grad Celje

Stari grad Celje se nahaja v neposredni bližini mesta Celje. Do njega lahko pridemo peš iz mestnega jedra ali pa se pripeljemo po cesti do urejenega parkirišča pred gradom. Grad je nekdaj predstavljal največjo utrdbo na slovenskem prostoru. Zgradili so ga grofje Vovbržani v prvi polovici 13. stoletja. V prijetnejše stanovanjsko poslopje so ga preuredili Žovneški oziroma Celjski grofje v 14. stoletju, ki ... arrow

Stari grad Devin

Prvotno utrjeno jedro, iz katerega se je nato razvila vas, sega v 11. stoletje. O njegovem obstoju priča listina iz leta 1139, t.j. iz začetnega obdobja gospostva rodbine Tybein de Dewino, katerih pripadniki so bili vazali oglejskih patriarhov. Tudi kraj se je takrat imenoval Tybein. Trdnjavo sta v tistih časih varovala visoko obzidje, opremljeno z zobčastim nadzidkom, in pa njena lega, ki je branitelj ... arrow

Studenice - Grad Studenice

Studenice so manjša vas, ki leži v slikoviti dolini reke Dravinje ob vznožju gore Boč. Kraj se deli na starejši in novejši del, ločuje pa ju reka Dravinja, ki večkrat poplavlja. Stari del Studenic je poseljen ob dolini Toplega potoka vse do samostana dominikank. Novejši del se razteza na dvignjenem območju doline. Studenice ob reki Dravinji omejujeta malo večja kraja Makole in Poljčane. Razvoj kraja je b ... arrow

Tavčarjev dvorec (domačija) Visoko

Tavčarjev dvorec se nahaja na Visokem pri Poljanah. Leži na desnem bregu Poljanske Sore, ki jo obdaja škofjeloško hribovje s cerkvijo sv. Volbenka. Od konca 13. stoletja so bila na Visokem tri kmečka posestva. Leta 1651 jih je odkupil Filip Kalan (1628 – 1703). Na Visokem je nato gospodarilo kar 11 lastnikov Kalanovega rodu. Kmečki dvorec Visoko je v sedanji zasnovi v 19. stoletju dogradil Janez Kalan. Z ... arrow

Trdnjava Kluže

Trdnjava Kluže se nahaja pri Bovcu. Spada med mogočne in zanimive trdnjavske objekte. Nahaja se nad globoko sotesko reke Koritnice, v njenem najožjem delu. Pred njo je majhen park, kjer so postavljene informativne table. Prvotna beneška trdnjava je bila postavljena v drugi polovici 15. stoletja za obrambo pred Turki. Benečani so bili nato leta 1509 pregnani in trdnjava Kluže je prešla v avstrijske roke. ... arrow

Trdnjava Predel

Trdnjava Predel se nahaja približno kilometer pred nekdanjim mejnim prehodom Predel. Spada med eno izmed šestih koroških utrdb. Prva utrdba je bila zgrajena že v času Napoleonovih vojn in je bila nato v bojih med Francozi in Avstrijci dvakrat požgana. Na mestu stare trdnjave so zato leta 1850 zgradili novo, ki jo je sestavljalo glavno poslopje na vzpetini in manjša zaporna stavba ob cesti. Zgradbi sta bi ... arrow

Trebnje - Trebanjski grad

Mesto Trebnje je gospodarsko, kulturno, upravno in zaposlitveno središče občine Trebnje. Staro mestno jedro Trebnjega je nekoliko dvignjeno na levem bregu reke Temenice, novejši del mesta pa se razteza severno od železniške proge in stare ceste v smeri proti Novemu mestu. Trebanjski grad se nahaja na griču pod Bukovjem na desnem bregu reke Temenice. Sezidan je bil okoli leta 1000, v pisnih virih pa se pr ... arrow

Tržič - Grad Neuhaus

Tržič je mesto, ki leži na sotočju Tržiške Bistrice in Mošenika. Mesto je od leta 1985 zavarovano kot kulturni spomenik. V letu 1811 je staro mesto jedro zaznamoval požar in od takrat je veljal poseben predpis, ki je določal obvezno namestitev kovinski polken in vrat. Te so postale prava evropska posebnost. Grad Neuhaus se nahaja na manjši vzpetini nad starim mestnim jedrom. Do njega se najlažje vzpnete ... arrow

Valburga, Kalvarija, Stari grad nad Smlednikom

Valburga je naselje v občini Medvode. Nahaja se na južnem robu Kranjskega polja pod pobočjem Starega gradu, kjer je kraj zraščen s sosednjim Smlednikom. V bližini je tudi romantično Zbiljsko jezero. V Valburgi sta pomembni znamenitosti cerkev sv. Valburge in dvorec Smlednik ali dvorec Lazarini. Iz vasi se vzpne pešpot med kapelicami Kalvarije k Staremu gradu (516 m). 14 tipično baročno rokokojskih kapeli ... arrow

Velenje - Grad Ekenštajn

Grad Ekenštajn se nahaja na vzpetini nad velenjskim naseljem Šalek. Leži le nekaj metrov naprej od gradu Šalek. Gradova sta del Pozojeve grajske poti okoli Velenja, ki zajema štiri gradove in območje potopljenih Škal, kjer je bilo včasih središče Šaleške doline. Grad Ekenštajn je sredi 13. stoletja zgradila škofija iz Krke na Koroškem. Razvijal se je postopoma: na začetku je bil stolp, potem trdnjava in ... arrow

Velenje - Grad Šalek (Šaleški grad)

Grad Šalek se nahaja na griču nad naseljem Šalek v Velenju. Do njega vodi dokaj strma pot po urejenih lesenih stopnicah. Od nekdaj mogočnega gradu so ostale samo še razvaline njegovega stolpa, ki so osrednja točka v Velenju. Grad je verjetno najstarejša grajska stavba v Šaleški dolini. Po njem je dobila dolina tudi ime. Grad Šalek je bil opuščen po letu 1770, ko ga je že drugič v kratkem času zajel požar ... arrow

Velika Nedelja - Grad Velika Nedelja

Velika Nedelja je slikovito naselje, ki leži ob vznožju vinorodnih Slovenskih goric. Skozi Veliko Nedeljo je nekdaj tekla rimska cesta. Nemški viteški red je na tem območju imel velika posestva, ki so jih nacionalizirali pred 2. svetovno vojno in po njej. Največji znamenitosti sta župnijska cerkev sv. Trojice in grad Velika Nedelja. Križniški grad Velika Nedelja se prvič omenja leta 1273. Križniki so iz ... arrow

Vesela Gora - Barbova graščina

Vesela gora je slikovita razgledna točka, ki se nahaja nad Mirnsko dolino zahodno od večjega naselja Šentrupert. Vesela gora je od leta 1993 samostojno naselje, pred tem pa je bila del naselja Brinje, kjer so istočasno z romarsko cerkvijo sv. Frančiška Ksaverja postavili še kapelice križevega pota ter kapelo Žalostne Matere božje. Barbova graščina stoji južno od cerkve sv. Frančiška Ksaverja. Sezidana ... arrow

Vila Vipolže

Vila Vipolže se nahaja v razloženem naselju Vipolže. Nekdaj je bila lovski dvorec goriških grofov, ki je dolgo časa služil za poletna doživetja. Kasneje je bil v lasti plemiških rodbin Herberstein, Della Torre, Attems in nazadnje Teuffenbach. V 16. in 17. stoletju je dvorec doživel vojno med Benečani in cesarji. V prvi polovici 17. stoletja so ga Benečani predelali v prelepo renesančno vilo pravokotne ... arrow

Vipava - Lanthierijeva graščina

Vipava ima lepo staro mestno jedro, kjer so večje znamenitosti Stari grad, Lanthierijev grad, cerkev svetega Štefana, stolpa utrdbe Tabor in drugo. Lanthierijev grad se nahaja ob glavnem mestnem trgu. Zgrajen je bil leta 1669 in je primer beneške arhitekture. Njegovi prvi lastniki so bili Lanthieriji, ki so prej bivali v gradu Tabor. Lanthieriji so dvorec leta 1762 temeljito prenovili in mu dali današnjo ... arrow

Vipava - Stolp Tabor (Baumkircherjev turn)

Baumkircherjev turn, ki ga imenujejo tudi Tabor ali Spodnji grad se nahaja v bližini kamnitega mostu čez reko Vipavo. Stolpasti grad je leta 1342 zgradil vitez Herhlin Kranspergar, nato ga je pa leta 1386 odkupil grof Herman I. Celjski. Ko je grad prešel v habsburško posest, so njegovi lastniki postali vitezi Baumkircherji in takrat je dobil tudi sedanje ime Baumkircherjev turn. V njihovi posesti je osta ... arrow

Vipavski Križ - Grad

Vipavski križ je vasica, ki se nahaja na griču sredi Vipavske doline. Vipavski križ je eden izmed najbolj dragocenih in pomembnih spomenikov kulturne dediščine, ki je tudi pod spomeniškim varstvom. Območje vasi lahko razdelimo na tri dele, ki so plac, gase in grad. Prvotna prazgodovinska naselbina je bila v pisnih virih prvič omenjena leta 1252, razcvet pa je kraj doživel po letu 1532, ko je dobil mestn ... arrow

Vransko - Dvorec Avžlak

Naselje Vransko leži na zahodnem delu Spodnje Savinjske doline. Predstavlja središče občine Vransko. V občinskem grbu je ptica vrana, saj naj bi bilo z vranami po stari ljudski pripovedki povezano ime kraja. Kraj je izhodiščna točka za označene planinske poti na Menino planino, Dobrovlje, Grmado, Krvavico, Veliko planino. Vransko se v pisnih virih prvič omenja že leta 1123. Njegov pomen se je povečal v ... arrow

Žalec - Obrambni stolp

Slikoviti obrambni stolp se v Žalcu nahaja v starem mestnem jedru, poleg župnijske cerkve svetega Nikolaja. Sezidan je bil v 16. stoletju in je edini ohranjeni del tabornega obrambnega obzidja, ki je bilo na tem delu. Taborsko obrambno obzidje je imelo značilno četverostrano zasnovo, ki je zajemala štiri obrambne stolpe na vogalnih delih in visoko obzidje. Obzidje je služilo za obrambo pred pogostimi t ... arrow

Žužemberk - Grad Žužemberk

Grad Žužemberk stoji na skalni pečini nad reko Krko in predstavlja osrednjo dominanto Žužemberka. Leta 2013 je bil razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena. V pisnih virih se prvič omenja leta 1295. Takrat ga je Henrik iz Lupoglava v Istri prodal goriškemu grofu Albertu II., ki je ustanovil žužemberško gospostvo. V 14. stoletju se je zelo povečal vpliv Auerspergov. Le-ti so imeli svojo posadko t ... arrow


Naravne znamenitosti

Izviri, vrelci

Izviri

Jame

Jame

Jezera, ribniki

Jezera

Karavanke

Karavanke

Triglavski narodni park

NP Triglav

Parki, arboretumi, vrtovi

Parki

Naravna kopališča, plaže

Plaže

Reke in sotočja

Reke

Slapovi

Slapovi

Soteske, kanjoni, korita

Soteske

Kulturno-zgodovinske znamenitosti

Bazilike, cerkve, kapele

Bazilike

Gradovi, graščine, stolpi, trdnjave, utrdbe

Gradovi

Največja slovenska mesta po velikosti

Mesta

Mestne hiše - Rotovži

Mestne hiše

Muzeji, galerije, razstave

Muzeji

Vojaška pokopališča padlih v 1. sv. vojni

Pokopališča

Samostani

Samostani

Spomeniki, kipi, znamenja

Spomeniki

Stara mestna jedra

Stara jedra

Razno

Kampi

Kampi

Marine, pristanišča

Marine

Kraji za poroko - Poročni kraji

Poročni kraji

Sankališča

Sankališča

Smučišča

Smučišča

Zdravilišča, terme, toplice, wellness

Zdravilišča