Slovenija - Blejsko jezero
Slovenija

Slovenija

Slovenija je evropska država med Alpami, Jadranskim morjem in Panonsko nižino.

Mestne hiše - RotovžiMestne hiše - Rotovži

Mestne hiše - Rotovži
Vir: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije,
Državna pregledna karta merila 1 : 1.000.000, 1995
www.gu.gov.si

Najlepše - Najbolj zanimivo - Priporočamo

Idrija - Mestni trg

Idrija ima v ožjem mestnem središču štiri trge: Mestni, Ahacijev, Aumeški in Scopolijev trg. Na novejšem Mestnem trgu si lahko ogledamo secesijsko Mestno hišo iz leta 1898, kjer je sedež občine, monumentalno Rudniško ljudsko šolo iz leta 1876, kjer je danes čipkarska šola, spomenik, knjižnico in drugo. V Mestni hiši so v sejni sobi in preddverju grafiti domačih umetnikov, ki so bili izdelani ob 500-letni ... arrow

Ljubljana - Mestna hiša (Rotovž)

Ljubljana je poznana po mnogih znamenitih trgih. Mestni trg z mestno hišo, stolnico, škofijskim dvorcem in Robbovim vodnjakom v sredini je eden najlepših barocnih ambientov v srednji Evropi. Kot razširjeno ulico so ga priceli oblikovati že v srednjem veku. Najbolj pomembna zgradba na trgu je mestna hiša ali rotovž. Na tem mestu stoji od leta 1484. V pritlicnem delu je bil prostor za zborovanja obcine i ... arrow

Maribor - Glavni trg

Maribor ima čudovito staro mestno jedro. Glavni trg spada med največje mariborske trge, kjer je tudi največji vrvež. Nahaja se v neposredni bližini Koroške ceste in Starega mostu. V poletnih mesecih lahko posedite na trgu v eni od restavracij ali lokalu ter uživate v sončnih žarkih. Glavni trg je bil prvič omenjen leta 1315 kot Markt. V 19. stoletju je dobil današnje ime Hauptplatz. Na njem se je odvijal ... arrow

Novo mesto - Glavni trg z okolico

Novo mesto je prestolnica Dolenjske. Mesto leži v rečnem zavoju reke Krke. Staro mestno jedro stoji na skalnatem apnenčastem polotoku. Med njimi je troje pomolov. Polotok se najbolj visoko dviga s Kapiteljskim hribom, ki se proti jugozahodu strmo spušča k reki Krki. Tukaj se je razvil znani skalnati Novomeški breg. Na reki Krki lahko vidimo lehnjakove pragove. Kandijski most ali Stari most povezuje staro ... arrow

Ptuj - Mestna hiša (Magistrat)

Mestna hiša (Magistrat) se nahaja na Mestnem trgu. Sedanja zgradba je iz leta 1906-7. Na tem mestu so hišo že leta 1571 postavili dominikanci. V 18. stoletju pa je bila last trgovske družine Poskočil. Imela je en tloris, vendar je bila za nadstropje nižja. V začetku 20. stoletja je ptujska občina naročila načrt za novi magistrat pri arhitektu Maksu baronu Ferstlu iz Gradca, ki je novo stavbo zasnoval v s ... arrow

Ostalo

Brežice - Cesta prvih borcev

Cesta prvih borcev v Brežicah je posejana z mnogimi znamenitimi stavbami kot so grajska kašča, grajski hlevi, stara lekarna, hiša družine Del Cott, mestna hiša – Rotovž, župnijska cerkev svetega Lovrenca, Narodni dom, Nemški dom, Nemška hiša in druge. Grajska kašča je ena najlepše ohranjenih v Sloveniji. Stavba se prvič omenja leta 1491, današnje poslopje pa je iz začetka 18. stoletja. Tekom časa je kašč ... arrow

Izola - Nekdanja občinska palača

Izola je pomembno mesto Slovenske Istre z razvito obrtno in gospodarsko dejavnostjo. Na jugu in zahodu meji na občino Piran, na vzhodu pa na občino Koper. Naselja Občine Izola so Cetore, Baredi, Izola, Dobrava, Korte, Jagodje, Nožed, Malija in Šared. Izola je podobo otoka izgubila v začetku prejšnjega stoletja. Na nekdanjih solinah so nastala močvirja in zaradi tega so začeli postopno zasipavanje ter s t ... arrow

Komenda - Dom (Kulturno - prosvetni dom) in občinska stavba

Komenda je manjše razpotegnjeno naselje, ki se razprostira blizu lokalne ceste Kranj – Mengeš. Spada v Občino Komenda in se v pisnih virih prvič omenja med leti 1147 in 1154. Ime je kraj dobil po komendatorju malteškega reda, ki se je tukaj naselil okoli leta 1296. V Komendi je tradicionalna obrt lončarstvo. Obiskovalcem je na ogled v Lončarjevem muzeju v Podborštu, z njim se pa še ukvarjajo v Lončarst ... arrow

Kranj - Staro mestno jedro

Staro mestno jedro v Kranju je bilo leta 1983 razglašeno za kulturni in zgodovinski spomenik, saj se tu nahajajo najpomembnejše kulturno – zgodovinske znamenitosti. Središče starega dela predstavlja osrednji Glavni trg z vzporednima ozkima ulicama, Tavčarjevo in Tomšičevo ulico. Z glavnim trgom ju veže vrsta prečnih ulic in prehodov. Pomembne znamenitosti so: nekdanja Stara pošta, katere fasado oblikujej ... arrow

Laško - Orožnov trg

Laško je manjše slikovito mesto, ki se nahaja v osrčju Slovenije. Kraj ima pestro zgodovino, saj najdbe pričajo že o keltski in rimski naselitvi. V pisnih virih je bilo Laško prvič omenjeno leta 1227 in spada med najstarejše trge na območju Slovenije. Hkrati je bil kraj sedež ene izmed zelo starih slovenskih prafar. Na svojem pomenu je kraj izgubil, ko so celjsko posest podedovali Habsburžani, znova pa s ... arrow

Lemberg pri Šmarju - Rotovž

Lemberg pri Šmarju je manjši kraj, ki ga zaznamuje starodavno zgodovinsko jedro. Nahaja se v vzhodnem delu Slovenije, v bližini priljubljenega zdravilišča Rogaška Slatina in spada v Občino Šmarje pri Jelšah. Vse do danes je Lember ohranil osnovne poteze značilnega trškega jedra (sejmišče, cerkev, rotovž) in zaradi tega se uvršča med najbolje ohranjena avtentična srednjeveška jedra na Slovenskem. Lember ... arrow

Lendava - Staro mestno jedro

Lendava je mesto, ki leži pod obronki slikovitih Lendavskih goric. Je najvzhodnejše mesto v Sloveniji z okoli 4000 prebivalci. Najstarejši pisni vir o Lendavi predstavlja darilna listina iz leta 1192. Lendavski grad nad mestom je že več stoletij eno od najpomembnejših arhitekturnih spomenikov kraja. Danes se v dvorcu nahajata muzej in galerija. Starejši del mesta se nahaja na nizki terasi nad nekdanjim p ... arrow

Ljutomer - Glavni trg

Ljutomer je središče Prlekije, ki je znana po svoji bogati naravni in kulturni dediščini. Kot naselje se kraj prvič omenja leta 1249, leta 1265 preraste v trg in leta 1927 dobi mestne pravice. Stari del mesta se nahaja na območju pod vzpetino Kamenščak. Mestno jedro sestavljajo trije trgi in vsak ima svoje sakralno znamenje. Glavni trg je bil leta 2010 razglašen za najlepši trg v Sloveniji s strani Turis ... arrow

Metlika - Mestna hiša

Metlika je gospodarsko, kulturno in upravno središče severovzhodnega območja Bele krajine. Mesto se razprostira med Novim mestom in Črnomljom. Jedro Metlike leži na naravnem pomolu med nekdanjo strugo Bojice in dolino Obrha. Kraj pod Gorjanci je bil naseljen že v času prazgodovine. Mestne pravice je Metlika dobila leta 1365. Močno je bila zaznamovana v času turških vpadov in obema svetovnima vojnama. M ... arrow

Metlika - Mestna hiša

Metlika je gospodarsko, kulturno in upravno središče severovzhodnega območja Bele krajine. Mesto se razprostira med Novim mestom in Črnomljom. Jedro Metlike leži na naravnem pomolu med nekdanjo strugo Bojice in dolino Obrha. Kraj pod Gorjanci je bil naseljen že v času prazgodovine. Mestne pravice je Metlika dobila leta 1365. Močno je bila zaznamovana v času turških vpadov in obema svetovnima vojnama. M ... arrow

Moravče - Mestna hiša

Moravče so edino večje naselje na območju občine Moravče. Občina je postala samostojna leta 1995, ko je večja občina Domžale razpadla na manjše dele, ampak je vseeno ostala še naprej Upravna enota. Nahaja se v osrednjem predelu Slovenije, v bližini urbanega središča države in geometričnega središča Slovenije. Moravče so poznane kot staro naselje, prvič omenjeno v pisnih virih leta 1232, ki je nastalo n ... arrow

Pivka - Mestna hiša

Pivka je edino mestno naselje v Občini Pivka, ki je nastala leta 1994 z razdelitvijo postojnske občine. Na območju občine se razprostirajo znamenita presihajoča jezera, med katerimi sta najbolj poznani Petelinjsko in Palško jezero. V bližini se nahaja Park vojaške zgodovine Pivka. V svoji 700-letni zgodovini je imelo naselje več imen. Najstarejša omemba kraja sega v leto 1300 in od takrat izvira tudi pr ... arrow

Postojna - Mestna hiša

Postojna je slikovito mestno naselje in upravno središče občine Postojna. Največja mestna znamenitost je svetovno znana Postojnska jama, ki jo je obiskalo že preko 34 milijonov obiskovalcev. Postojna je postala mesto leta 1909. Najstarejši predel mesta je Majlont, ki se razprostira pod razglednim hribom Sovičem. Kraj se razteza na skrajnem vhodnem robu Pivške kotline na južni strani Postojnskih vrat, k ... arrow

Preddvor

Preddvor je naselje, ki se nahaja pod strmimi pobočji Storžiča v severnem delu Slovenije. Od najbližjega mesta Kranj je oddaljen okoli 10 kilometrov. Razprostira se v zavetju pod travnato Zaplato, kjer priteče reka Kokra iz soteske in je obdan s kar štirimi gradovi. Preddvor je najbolj poznan po jezeru Črnava, ob njem neposredno stoji hotel Bor. Največje naravne znamenitosti so jezero Črnava, Zaplata a ... arrow

Radeče - Občinska stavba

Radeče so manjše mesto, ki se nahaja v severovzhodnem delu Posavskega hribovja. Obdajajo ga reka Sava ter hriba Lisca in Kum. Kraj se je razvil ob stičišču prometnih, železniških in cestnih poti, ki povezujejo Celjsko kotlino, Dolenjsko, Posavsko hribovje in Spodnje Posavje. Prvotno naselje, trg in kasneje mesto so se razvili ob izlivu rečice Sopote v reko Savo. Na Savi se je že v času srednjega veka za ... arrow

Ravne na Koroškem

Ravne ležijo v razgibani pokrajini spodnje Mežiške doline, stisnjene v široko kotlino, ki jo obrobljajo bogati gozdovi, z južne strani pa stoji v ozadju Uršlja gora. To je najbolj poseljen del Koroške, kjer se mesto Ravne že stika z sosednjimi Prevaljami. Danes so Ravne največje Koroško mesto, so upravno, gospodarsko, izobraževalno, športno in kulturno središče Mežiške doline, v marsičem pa presegajo mej ... arrow

Rogatec - Mestna hiša

Zanimivo naselje Rogatec se razprostira na vzhodnem delu Slovenije. Spada v Občino Rogatec, ki leži na prehodu južnih obronkov vinorodnih Haloz v slikovito dolino Posotelja. Na tem majhnem območju, ki je stisnjen med reko Sotlo na jugu in Donačko goro na severu, se skrivajo dragoceni biseri kulturne in naravne dediščine. Največje krajevne znamenitosti so srednjeveški trg Rogatec, ki se kot trg prvič om ... arrow

Senčur - Občinska stavba

Šenčur je manjša obcestna vas, ki ima gručasto jedro z zasnovo iz 11. stoletja. Stoji sredi polj na Kranjski ravnini, ob potoku, ki je poniknilo na koncu naselja. Zvezdasto izhajajoče poti iz vasi ga povezujejo z bližnjimi vasmi, Kamnikom in Kranjem. Kmečki domovi se nahajajo ob glavni cesti vzdolž potoka, medtem ko zidane nadstopne hiše stojijo ob poti, gospodarska poslopja pa so umaknjena na dvorišča ... arrow

Sežana - Vila Scaramanga (Mirasasso) - Mestna hiša

Sežana je slikovito mesto na slovenskem Krasu, ki ima naslednje večje znamenitosti: graščina Stari grad, župnijska cerkev sv. Martina, spomenik padlim borcem, Hotel Tri krone, danes Hotel Triglav, Vila Scaramanga – Mestna hiša, Botanični park, Vila Štok, Kosovelov dom, rojstna hiša Srečka Kosovela, Polajev stolp in drugo. V Sežani imajo veliko vinsko klet, ki je nastala zaradi širokega kraškega vinorodne ... arrow

Škofja Loka - Rotovž (Stara mestna hiša)

Škofja Loka ima najlepše ohranjeno srednjeveško mestno jedro, ki ga tvorita Spodnji trg ali Lontrg in Mestni trg ali Plac, nad obema pa se ponosno dviguje Loški grad. Mestni trg (Zgornji trg) je podoben razširjeni cesti, ki se na jugu lijakasto zoži. V preteklosti je bil središče gospodarskega in družabnega življenja. Na Mestnem trgu se nahajajo naslednje znamenitosti: Rotovž – stara mestna hiša, Homanov ... arrow

Slovenska Bistrica - Trg svobode

Slovenska Bistrica je upravno, gospodarsko in kulturno središče pokrajine med Halozami in Pohorjem. Je čudovito mesto, katerega osrednji del zavzema Trg svobode, ki ima obliko dvojnega lijaka. Obdajajo ga enonadstropne stavbe, razen kasneje sezidanega nekdanjega hotela Beograd in nekdanje samostanske zgradbe. Večinoma so ohranjene historične fasade, spremenjene največkrat le v izložbenih pasovih. Posebno ... arrow

Šoštanj - Staro mestno jedro

Šoštanj je manjše mesto, ki se je razvilo ob reki Paki na zahodnem delu Šaleške doline. Na mesto nas že od daleč opozarjajo dimniki in hladilniki največje slovenske Termoelektrarne Šoštanj. Prve omembe kraja segajo že v leto 1200, trške pravice pa je dobil v 14. stoletju. Mesto je postalo leta 1911. Šoštanj je bil nekdaj pomembnejši kraj od sosednjega Velenja, kar je razvidno iz srednjeveške zasnove sred ... arrow

Višnja Gora - Staro mestno jedro

Višnja Gora je slikovito naselje, ki spada v občino Ivančna Gorica. Nahaja se ob avtocesti med Ljubljano in Novim mestom. Mestece se je razvilo na griču pod hribom, kjer je nekdaj stal grad Weichselberg (Stari grad), ki je že precej časa v razvalinah. Simbol mesta predstavlja polž, ki je priklenjen na verigo. V starem mestnem jedru se na Mestnem trgu nahaja cerkev sv. Ane, Mestna hiša iz leta 1892, nekda ... arrow

Vransko - Vila Oset (Vransko 59)

Vransko se nahaja ob zahodni strani izteka Savinjske doline, blizu odcepa v Tuhinjsko dolino, severozahodno ob cesti Trojane – Žalec. Je naselje z gručasto oblikovanimi središčnim delom in značilno obcestno zasnovo. Kraj se je razvil ob stari rimski cesti Emona – Celeia. V pisnih virih se prvič omenja v 12. stoletju, trške pravice pa je dobil leta 1868. Razvoj Vranskega je stalno pogojevala cesta. Kot ... arrow


Naravne znamenitosti

Izviri, vrelci

Izviri

Jame

Jame

Jezera, ribniki

Jezera

Karavanke

Karavanke

Triglavski narodni park

NP Triglav

Parki, arboretumi, vrtovi

Parki

Naravna kopališča, plaže

Plaže

Reke in sotočja

Reke

Slapovi

Slapovi

Soteske, kanjoni, korita

Soteske

Kulturno-zgodovinske znamenitosti

Bazilike, cerkve, kapele

Bazilike

Gradovi, graščine, stolpi, trdnjave, utrdbe

Gradovi

Največja slovenska mesta po velikosti

Mesta

Mestne hiše - Rotovži

Mestne hiše

Muzeji, galerije, razstave

Muzeji

Vojaška pokopališča padlih v 1. sv. vojni

Pokopališča

Samostani

Samostani

Spomeniki, kipi, znamenja

Spomeniki

Stara mestna jedra

Stara jedra

Razno

Kampi

Kampi

Marine, pristanišča

Marine

Kraji za poroko - Poročni kraji

Poročni kraji

Sankališča

Sankališča

Smučišča

Smučišča

Zdravilišča, terme, toplice, wellness

Zdravilišča