Koroško - savinjska - Velenje - Velenjski grad
Koroško - savinjska

Koroško - savinjska

Muzeji, galerije, razstaveMuzeji, galerije, razstave

Muzeji, galerije, razstave
Vir: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije,
Državna pregledna karta merila 1 : 1.000.000, 1995
www.gu.gov.si

Najlepše - Najbolj zanimivo - Priporočamo

Velenje - Muzej Velenje

V Velenjskem gradu se nahaja Muzej Velenje. Velenjski premogovnik je leta 1957 na gradu ustanovil Muzej slovenskih premogovnikov. Ta se je kasneje zaradi širšega področja delovanja preimenoval v Muzej Velenje, premogovniško zbirko pa so prenesli v opuščeni premogovniški jašek Premogovnika Velenje in tako je nastal Muzej premogovništva Slovenije. Postopoma so v muzeju začeli urejati prve zbirke. Obiskoval ... arrow

Ostalo

Cerkev sv. Nikolaja z župniščem - Slomškova soba

Vuzenica je manjše gručasto naselje, ki se je razvilo na naplavini potoka Crkvenica, na desnem bregu reke Drave. Spada se med najstarejše kraje v Dravski dolini. Vuzenica se v pisnih virih prvič omenja leta 1238 in nato leta 1288 kot trg. Nastala je v dveh delih, kot starejši Zgornji trg in mlajši Spodnji trg. Cerkev sv. Nikolaja in župnišče se nahajata v starem jedru sredi naselja. Cerkev je bila zgraje ... arrow

Črna na Koroškem - Rudarski muzej

Črna na Koroškem se nahaja v Mežiški dolini. Je najlepši turistični kraj na tem območju, ki je v letu 2011 imel najlepše vaško jedro. Obdajajo jo pobočja Smrekovškega pogorja in strme pečine Pece. Črna je pomembno prometno križišče proti Mežici, Šoštanju in Solčavi. V pisnih virih se kraj prvič omenja leta 1137. K razvoju naselja v tržno središče sta veliko prispevala železarstvo in rudarstvo. Fužinarstv ... arrow

Mozirje - Muzejska zbirka Mozirje in Mozirjani

Mozirje je večje mestno naselje, ki se razprostira ob reki Savinji. Je največji kraj v Zgornji Savinjski dolini in upravno središče njenega spodnjega območja. Mozirje se je zaradi slikovite gorske pokrajine, čiste reke Savinje in rekreacijsko-turističnega centra Golte razvilo v privlačen turistični kraj s prenočišči. Najpomembnejša turistična pridobitev je bila hortikulturni park Mozirski gaj na desnem b ... arrow

Rogaška Slatina - Juneževa domačija

Rogaška Slatina je mesto stekla, vode in vina, ki s svojo sodobno turistično ponudbo pritegne mnoge obiskovalce od blizu in daleč. Mesto spada med najpomembnejše in najstarejše turistične kraje v Sloveniji, saj ga zaznamuje večstoletna turistična zgodovina in ogromen obseg turističnega prometa. V okolici Rogaške Slatine se nahajajo številne znamenitosti, kot so Calska gorca, Krajinski park Boč, Paviljo ... arrow

Rogatec - Muzej na prostem

Rogatec se nahaja v jugovzhodnem območju Slovenije. Kraj se ponaša z zanimivo in bogato preteklostjo. Zaradi svoje lege je bil pomembno križišče in stičišče vojaških in trgovskih poti. Rogatec je pridobil tržne pravice leta 1283, kar ga uvršča med najstarejše trge na Slovenskem. Muzej na prostem Rogatec je bil leta 1997 nominiran za evropski muzej leta. V njem ohranjajo stavbno dediščino in oživljajo k ... arrow

Šmarje pri Jelšah - Muzej baroka

Razpotegnjeno naselje Šmarje pri Jelšah se nahaja v vzhodnem delu Slovenije. Zanimivo mestno naselje leži ob sotočju štirih potokov v zahodnem območju Zgornjesotelskega gričevja. Šmarje pri Jelšah je upravno središče istoimenske občine, ki ga zaznamuje pestra kmečka tradicija. V pisnih virih se kraj prvič omenja leta 1236. Srednjeveška zgodovina naselja je tesno povezana z dvorcem Jelše ali Jelšingrad, ... arrow

Solčava - Center Rinka

Solčava je manjša raztegnjena vasica, ki se vedno bolj razvija kot turistični kraj. V Solčavi se nahaja Center Rinka, ki je večnamensko središče za trajnostni razvoj Solčavskega. Center prinaša nove razvojne priložnosti in povezuje različne dejavnosti. V spodnjih prostorih centra je turistična informacijska točka. Osrednji del predstavlja večnamenska dvorana okoli katere je speljana stalna razstava o nar ... arrow

Šoštanj - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata

Šoštanj je zanimivo mesto, ki se nahaja na zahodnem robu Šaleške doline. Prve omembe kraja segajo že v leto 1200, trške pravice pa je dobil v 14. stoletju. Mesto je postalo leta 1911. Največje znamenitosti so Pusti grad ali Grad Šoštanj, Kulturni dom, graščina Turn, Kajuhov dom, Kajuhov park, vila Široko, Muzej usnjarstva na Slovenskem, cerkev sv. Mohorja in Fortunata, mestna hiša in drugo. Podružnična c ... arrow

Velenje - Staro Velenje

Velenje je upravno, politično, gospodarsko in kulturno središče Šaleške doline. Dolino imenujejo tudi dolina gradov. Mesto se je razvilo ob vznožju strmega griča, na katerem stoji mogočen Velenjski grad. Pod Velenjskim gradom se skriva naselbina, kjer se je ohranilo le še ducat starih hiš. Ta del se imenuje Staro Velenje. Mesto Velenje se kot trg omenja že leta 1264. Spada med najstarejše srednjeveške tr ... arrow

Vransko - Muzej motociklov

Vransko je zadnje večje naselje na zahodnem robu Spodnje Savinjske doline. Skozi kraj je nekdaj vodila furmanska cesta med Trstom in Dunajem. Zahodno od strnjenega naselja stoji na rahli vzpetini nadstropni baročni dvorec Vransko. Muzej motociklov Grom ima eno izmed najbolj pestrih in največjih zbirk motociklistične zgodovine na svetu. Muzej v zasebni lastnini predstavlja slovensko in svetovno motocikl ... arrow

Žička kartuzija - Muzej

Žička kartuzija je kartuzijanski samostan, ki se nahaja v dolini Svetega Janeza Krstnika. Leži v bližini naselja Žiče v Občini Slovenske Konjice. V vasi se križajo ceste proti Tepanju, Ločam, Slovenskim Konjicam in skozi sotesko Sotensko proti Špitaliču. Kartuzija je edinstven kulturno-zgodovinski spomenik in priljubljena turistična znamenitost. Leta 2015 je bila ob 850-letnici ustanovitve Žičke kartuz ... arrow


Naravne znamenitosti

Izviri, vrelci

Izviri

Jame

Jame

Jezera, ribniki

Jezera

Karavanke

Karavanke

Triglavski narodni park

NP Triglav

Parki, arboretumi, vrtovi

Parki

Naravna kopališča, plaže

Plaže

Reke in sotočja

Reke

Slapovi

Slapovi

Soteske, kanjoni, korita

Soteske

Kulturno-zgodovinske znamenitosti

Bazilike, cerkve, kapele

Bazilike

Gradovi, graščine, stolpi, trdnjave, utrdbe

Gradovi

Največja slovenska mesta po velikosti

Mesta

Mestne hiše - Rotovži

Mestne hiše

Muzeji, galerije, razstave

Muzeji

Vojaška pokopališča padlih v 1. sv. vojni

Pokopališča

Samostani

Samostani

Spomeniki, kipi, znamenja

Spomeniki

Stara mestna jedra

Stara jedra

Razno

Kampi

Kampi

Marine, pristanišča

Marine

Kraji za poroko - Poročni kraji

Poročni kraji

Sankališča

Sankališča

Smučišča

Smučišča

Zdravilišča, terme, toplice, wellness

Zdravilišča