Slovenija - Blejsko jezero
Slovenija

Slovenija

Slovenija je evropska država med Alpami, Jadranskim morjem in Panonsko nižino.

Muzeji, galerije, razstaveMuzeji, galerije, razstave

Muzeji, galerije, razstave
Vir: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije,
Državna pregledna karta merila 1 : 1.000.000, 1995
www.gu.gov.si

Najlepše - Najbolj zanimivo - Priporočamo

Bistra - Tehniški muzej Slovenije

Tehniški muzej Slovenije se nahaja v nekdanjih samostanskih in kasneje grajskih prostorih gradu Bistra. Bistra je v okolici Ljubljane, na poti med Vrhniko in Borovnico. Muzej zajema 6000 kvadratnih metrov površine. Leži v čudovitem okolju z ribnikom, gozdno učno potjo in parkom. V muzeju imajo stalne zbirke s področij, ki so vodni pogoni, gozdarstvo, lesarstvo, lov, ribolov, elektrika, tekstil, promet, k ... arrow

Grad Brežice - Posavski muzej

Grad Brežice se nahaja v starem mestnem jedru. Je mogočna stavba, ki pritegne vsakega obiskovalca. Prvič je bil omenjen leta 1249. Ima pestro zgodovinsko preteklost. V njem je od leta 1949 sedež Posavskega muzeja Brežice, ki so ga razširili leta 1960 ter ga nato stalno dopolnjevali. Muzej je redno odprt. Stalne zbirke so arheloška zbirka, etnološka zbirka, puntarija, umetnostno zgodovinska zbirka, zbirka ... arrow

Kobarid - Kobariški muzej

Kobariški muzej so odprli leta 1990. Nahaja se v Gregorčičevi ulici, blizu centra mesta. Zraven muzeja je Turistično informativni center Kobarid. Muzej je posvečen dogajanju na soški fronti med prvo svetovno vojno, predvsem od maja leta 1915 do novembra 1917. V njem si lahko ogledate tudi predstavitev zgodovine mesta Kobarid. Kobariški muzej se uvršča med zgodovinske muzeje s protivojnim sporočilom in vo ... arrow

Škofjeloški grad - Loški muzej

Loški muzej Škofja Loka ima svoje prostore na Loškem gradu, ki je bil prvič omenjen že leta 1215. Ustanovljen je bil leta 1939, s svojim delom pa zajema predvsem ozemlje, ki je kar 830 let tvorilo loško gospostvo pod oblastjo škofov iz Freisinga. Loški muzej je muzej splošnega tipa z zgodovinsko, arheološko, kulturno-zgodovinsko, etnološko, umetnostno in prirodoslovno zbirko. Loški muzej se nahaja v prit ... arrow

Velenje - Muzej Velenje

V Velenjskem gradu se nahaja Muzej Velenje. Velenjski premogovnik je leta 1957 na gradu ustanovil Muzej slovenskih premogovnikov. Ta se je kasneje zaradi širšega področja delovanja preimenoval v Muzej Velenje, premogovniško zbirko pa so prenesli v opuščeni premogovniški jašek Premogovnika Velenje in tako je nastal Muzej premogovništva Slovenije. Postopoma so v muzeju začeli urejati prve zbirke. Obiskoval ... arrow

Ostalo

Ajdovščina - Muzej

Ajdovščina je manjše mesto v osrednjem delu Vipavske doline v občini Ajdovščina. Nad Dolino se dvigujejo planote Nanos, Hrušica in rob Trnovskega gozda. Na južnem delu dolino od Krasa ločijo Vipavski griči. Na zahodu se Dolina zaključi z Goriško ravnjo. Ajdovščina leži ob sotočju potokov Lokavščka in Hublja. Je sedež občine Ajdovščina. Lavričev trg, ki je mestno središče, je sredi starega mestnega jedr ... arrow

Blejski grad - Muzej

Muzej se nahaja v baročnem delu grajske stavbe. Popelje vas skozi zgodovino Bleda od prvih naseljencev naprej. Lahko vidite opremo gradu, ki vam prikaže bivalno kulturo v različnih obdobjih. Največji ponos muzeja je sponka v obliki pava, ki je ženski nakit iz 6 st.n.št. in so jo izkopali na Pristavi pod Blejskim gradom. Pava imenujejo tudi rajska ptica, ker krasi rajski vrt in zato simbolizira vir bogast ... arrow

Bohinjska Bistrica

Bohinjska Bistrica spada v Občino Bohinj. Je največje naselje v Bohinjski kotlini in sedež občine. Je pomemben turistični kraj. Nahaja se med vzpetinama Ajdovski gradec in Dobrava ter potokoma Bistrica in Belica. Naselje deli cesta od železniške postaje na Spodnjo in Zgornjo vas. Bohinjska Bistrica je izhodišče za pohodniške izlete kot so Vogel, Ratitovec, Črna prst, Komna in drugo. Preko Zgornje Sorice ... arrow

Cerkev sv. Jurija - Župnijski muzej sv. Jurija

Piran je slikovito mediteransko mesto, ki ga odlikuje bogata zgodovinska in kulturna dediščina. Poleg Pirana so na slovenski obali Istre pomembnejša mesta še Koper, ki je šesto največje mesto v Sloveniji, mondeni Portorož in Izola s Simonovim zalivom. Piran, ki leži na samem rtu Piranskega polotoka, je mestece z gosto strnjenimi hišami, ki se od obalne ravnice stopničasto dvigajo ob tesnih ulicah proti ... arrow

Cerkev sv. Nikolaja z župniščem - Slomškova soba

Vuzenica je manjše gručasto naselje, ki se je razvilo na naplavini potoka Crkvenica, na desnem bregu reke Drave. Spada se med najstarejše kraje v Dravski dolini. Vuzenica se v pisnih virih prvič omenja leta 1238 in nato leta 1288 kot trg. Nastala je v dveh delih, kot starejši Zgornji trg in mlajši Spodnji trg. Cerkev sv. Nikolaja in župnišče se nahajata v starem jedru sredi naselja. Cerkev je bila zgraje ... arrow

Črna na Koroškem - Rudarski muzej

Črna na Koroškem se nahaja v Mežiški dolini. Je najlepši turistični kraj na tem območju, ki je v letu 2011 imel najlepše vaško jedro. Obdajajo jo pobočja Smrekovškega pogorja in strme pečine Pece. Črna je pomembno prometno križišče proti Mežici, Šoštanju in Solčavi. V pisnih virih se kraj prvič omenja leta 1137. K razvoju naselja v tržno središče sta veliko prispevala železarstvo in rudarstvo. Fužinarstv ... arrow

Divača - Muzej slovenskih filmskih igralcev

Gručasto naselje Divača se nahaja v vzhodnem območju Krasa. Spada med najbolj pomembna prometna križišča na tem predelu. Največje kulturno – zgodovinske znamenitosti so Škrateljnova hiša, katere jedro je iz 17. stoletja, cerkev sv. Antona iz leta 1603, muzejska 17 - metrov dolga parna lokomotiva, kamnit vodni zbiralnik in drugo. Muzej slovenskih filmskih igralcev se nahaja v Škrateljnovi hiši v središču ... arrow

Dvorec Štatenberg - Muzej, grajske sobane

Mogočni dvorec Štatenberg se nahaja na razgledni vzpetini v Dravinjski dolini, nedaleč od kraja Makole. Dvorec je dobil ime po prvotnem gradu Štatenberg, ki je bil v kraju Stari Grad, oddaljenem približno pet kilometrov. Dvorec Štatenberg je bil prenovljen po drugi svetovni vojni in nato ponovno po letu 1989. Razkošen baročni dvorec so začeli zidati grofje Attemsi okoli leta 1696, končali pa so ga v ča ... arrow

Gorenja vas

Gorenja vas je manjše naselje, ki predstavlja središče Poljanske doline. Je gručasti kraj, ki se razprostira na obeh bregovih reke Poljanske Sore. Poljanska dolina se na tem območju razširi v naplavljeno ravnino, v katero se z jugovzhodnega območja priključi dolina potoka Brebovščice, z drugih treh strani pa jo obdaja hribovje. V Gorenji vasi hiše stojijo večinoma na severnem in zahodnem delu ravnice. ... arrow

Grad Bogenšperk - Muzej

Grad Bogenšperk se nahaja ob osrednji cestni povezavi Zasavja in Dolenjske. Je mogočna dvonadstropna zgradba s štirimi trakti, ki povezujejo notranje dvorišče in stolpe. Grad Bogenšperk je kulturni spomenik državnega pomena in prostor mnogih kulturnih dogodkov. Zaznamuje ga tudi najdaljša poročna tradicija v tovrstnih objektih v Sloveniji. Zaradi zanimive okolice in svoje lege v središču Slovenije je gra ... arrow

Grad Rajhenburg v Brestanici - Muzej novejše zgodovine Slovenije, Enota Brestanica

Grad Rajhenburg v Brestanici se nahaja na skalnatem in strmem pomolu nad reko Savo. Viden je že od daleč, ko se peljete ob Savi proti Brestanici. Spada med najstarejše gradove na Slovenskem. Ima pestro zgodovinsko preteklost. V njem je danes Muzej novejše zgodovine Slovenije – enota Brestanica. V gradu so na ogled naslednje razstave: razstava o zgodovini gradu in kraja z naslovom Brestanica skozi čas, ra ... arrow

Grad Sevnica - Grajske sobane, zbirke, galerije

Grad Sevnica je eden izmed najlepših gradov v Sloveniji. Nahaja se na vrhu Grajskega hriba nad starim mestnim jedrom Sevnice. Zgodovina gradu in s tem tudi kraja Sevnica je tesno povezana z razvojem salzburške nadškofijske posesti v štajerskem Posavju. Nemško ime naselja – Liehtenwalde je v pisnih virih omenjeno leta 1275, obstoj gradu je prvič omenjen leta 1322, vendar se že leta 1309 omenja kastelan, k ... arrow

Grad Snežnik - Muzej (sobe)

Grad Snežnik se nahaja pod goro Snežnik blizu kraja Kozarišče. Romantična zgradba spada med najbolj ohranjene gradove na Notranjskem. Postavljen je na skalo ob izviru studenca Brezno in Obrha. V virih je bil prvič omenjen leta 1268 in sicer kot lovska postojanka. Nastanek sedanjega gradu sega v leto 1462. Na začetku je bil v lasti oglejskih patriarhov, nato so se lastniki večkrat menjavali. Pred vojno je ... arrow

Izola - Muzej Parenzana

Muzej Parenzana se nahaja v samem centru Izole. Če smo dovolj pozorni, lahko opazimo oznake, ki nas vodijo do njega. Muzej Parenzana je bil odprt leta 2000. Parenzana so takrat imenovali majhen vlak. Muzej prikazuje zgodovino ozkotirne železnice Parenzane. Ta je v začetku prejšnjega stoletja povezovala kraje od Trsta do Poreča, med drugim tudi Izolo. Prvi vlak je zapeljal leta 1902, zadnji pa 33 let kasn ... arrow

Klet Brda - Razstava Junaki vinogradov

Vinska klet Goriška Brda je poznana kot največja pridelovalka in izvoznica slovenskih vin. Klet združuje kar 400 vinogradniških družin, ki že okoli pol stoletja ustvarjajo uspešno zgodbo briškega vinarstva. Razstava Junaki vinogradov predstavlja sprehod skozi stoletja vinogradništva in vinarstva v Brdih. Trta je v Brdih doma že vse od starih Rimljanov, ko je uspevala trta po sadnem drevju. Takšen način ... arrow

Koper - Pokrajinski muzej Koper

Pokrajinski muzej Koper se nahaja v samem središču starega mestnega jedra. Svoje prostore ima v palači Belgramoni Tacco iz začetka 17. stoletja, ki je ena najlepših baročno – manierističnih stavb v Kopru. Pokrajinski muzej Koper je pomemben kulturnozgodovinski muzej, ki ima v oskrbi premično kulturno dediščino, ki jo predstavlja najširšemu krogu prebivalstva. Muzej na vsebinskem področju delovanja pokr ... arrow

Kropa - Kovaški muzej

Kropa je manjše razpotegnjeno naselje, ki se nahaja ob potoku Kroparica pod pobočjem gričevnate Jelovice. Kropa je znana predvsem po svoji večstoletni fužinarski in kovaški tradiciji. Kovaški muzej se nahaja v Klinarjevi hiši na Placu, ki je osrednji del starega trškega jedra Krope. Klinarjeva hiša iz konca 18. stoletja je primer ene izmed bolj bogatih in mogočnih fužinarskih hiš. Zunanji del hiše zaznam ... arrow

Kropa - Vigenjc Vice

Kropa je razpotegnjeno naselje, ki se nahaja ob potoku Kroparica pod pobočjem gričevnate Jelovice. Kraj je najbolj znan po svoji večstoletni fužinarski in kovaški tradiciji. Vigenjc Vice se nahaja na ravnici na levem bregu potoka Kroparica pod jezom nekdanje Zgodnje fužine. Vigenjc je deloma lesena in deloma kamnita lesena zgradba, ki se nahaja ob vodnem toku s kolesom za pogon mehov. V vigenjcu so kovač ... arrow

Lipica - Muzejska zbirka kočij

Lipica se razprostira sredi zelene oaze na kraški planoti v bližini Sežane. Svetovno je poznana po kobilarni, ki vzgaja plemenite konje lipicance. Posestvo Kobilarne Lipica zajema okoli 300 hektarjev pašnikov in travnikov z drevoredi in gozdnimi zaplatami. Kobilarno Lipica je leta 1580 ustanovil avstrijski nadvojvoda Karel II.. Leta 2005 je po pestri zgodovinski preteklosti slovesno proslavila 425-letn ... arrow

Ljubljana - Auerspergova palača

Ljubljana je slikovito glavno mesto Slovenije, ki privablja številne tuje in domače obiskovalce. Ponaša se z vrsto znamenitostmi med katerimi najbolj izstopajo Ljubljanski grad, Park Tivoli, reka Ljubljanica, Prešernov trg in Tromostovje. Turjaška oziroma palača deželnih knezov Auerspergov naj bi bila sezidana leta 1642. Objekt so sestavili skupaj iz več starejših meščanskih hiš. V kasnejšem času so jo ... arrow

Ljubljana - Mestna galerija

Mestni trg s slikovito mestno hišo, škofijskim dvorcem, stolnico in znamenitim Robbovim vodnjakom v sredini, velja za enega najlepših baročnih ambientov v Srednji Evropi. Trg so pričeli oblikovati kot razširjeno ulico že v srednjem veku. Mestna galerija Ljubljana deluje na štirih lokacijah, in sicer v matični zgradbi na Mestnem trg 5, v prostorih stalne zbirke na Cankarjevem nabrežju 11, v Bežigrajski ... arrow

Ljubljanski grad

Mesto Ljubljana je od leta 1991 prestolnica Republike Slovenije in privlačen turistični kraj, ki skozi celo leto privablja veliko obiskovalcev od blizu in daleč. Ljubljano najstarejši pisni vir omenja že okoli leta 1120, ko je za kraj kot spanheimsko last zapisano nemško ime Laibach. Danes je Ljubljana kulturno, upravno, prometno, gospodarsko, politično, raziskovalno in izobraževalno središče Slovenije. ... arrow

Log pod Mangartom - Štoln

Log pod Mangartom je alpska vasica, ki leži v občini Bovec v v severozahodnem območju Slovenije. Vasico sestavljata naselji Gornji in Spodnji Log. Je edino naselje v dolini Možnica. V vasici so hiše zgrajene po alpsko – bovškem izročilu v obcestnem nizu. Skozi naselje teče potok Predelica, desni pritok Koritnice. Kraj spada med najlepše naselbine v Triglavskem narodnem parku. Rudniški predor Štoln se n ... arrow

Lokev - Obrambni stolp - Vojaški muzej Tabor

Lokev je slikovito naselje na Krasu, ki se nahaja tik ob meji z Italijo. Je sedež župnije Loke, ki je bila ustanovljena leta 1947. Ta je ob ustanovitvi obsegala še Prelože, nato ji je bila pa priključena še Lipica. Kraj je dobil ime po veliki lokvi (kalu), kjer so vaščani napajali živino. Lokev je bila poseljena že v času prazgodovine, pa tudi v obdobju Rimljanov. Oglejski patriarhi so Lokev leta 1118 po ... arrow

Maribor - Mestni grad - Pokrajinski muzej

Pokrajinski muzej Maribor se nahaja v mestnem gradu, ki je ena izmed najbolj imenitnih stavb v Mariboru. Pomembni gradbeni dosežki gradu so viteška dvorana s stropno slikarijo Jožefa Geblerja, baročno stopnišče in Loretska kapela ob južni fasadi. Muzej spada med splošne muzeje. V njem potekajo tudi koncerti, predavanja, strokovna srečanja in drugo. Rojstno leto muzeja je leto 1903. Franjo Baš ima zasluge ... arrow

Medobčinski muzej Kamnik

Medobčinski muzej Kamnik se nahaja v gradu Zaprice, ki se ponosno dviguje na vzpetini nad mestom Kamnik. Grad ima pestro zgodovinsko preteklost, ki se odraža na vsakem koraku. V 17. in 18. stoletju je dobil baročen videz. Leta 1945 so ga nacionalizirali in leta 1961 je bil v njem odprt muzej, kjer si lahko ogledamo občasne in stalne razstave. V muzeju lahko vidimo zbirko pohištva iz upognjenega lesa, raz ... arrow

Mozirje - Muzejska zbirka Mozirje in Mozirjani

Mozirje je večje mestno naselje, ki se razprostira ob reki Savinji. Je največji kraj v Zgornji Savinjski dolini in upravno središče njenega spodnjega območja. Mozirje se je zaradi slikovite gorske pokrajine, čiste reke Savinje in rekreacijsko-turističnega centra Golte razvilo v privlačen turistični kraj s prenočišči. Najpomembnejša turistična pridobitev je bila hortikulturni park Mozirski gaj na desnem b ... arrow

Muzej na prostem pri Kartuziji Pleterje

Muzej na prostem ali skansen Pleterje se nahaja v vasi Vratno. Je v neposredni bližini samostana Pleterje. Muzej na prostem predstavlja domačijo Šentjernejskega polja iz 19. stoletja. Obsega kmečko hišo in pripadajoče gospodarske stavbe z dvoriščem. Večina stavb je pritličnih, lesenih in kritih s slamo. Domačija predstavlja gospodarsko in bivalno enoto tega območja ter način življenja srednje velikega km ... arrow

Novo mesto - Dolenjski muzej

Novo mesto je prestolnica Dolenjske. Mesto leži v rečnem zavoju reke Krke. Staro mestno jedro stoji na skalnatem apnenčastem polotoku. Med njimi je troje pomolov. Osrednji del starega mestnega jedra predstavlja Glavni trg ali Veliki trg. Na osrednjem delu trga stoji Mestna hiša – Rotovž. Pomembne stavbe so še Kapiteljska cerkev sv. Nikolaja, ki spada med najlepše arhitekturne spomenike pri nas, Župnijski ... arrow

Park vojaške zgodovine Pivka

Park vojaške zgodovine Pivka se nahaja v Hrastju pri Pivki. Je zanimivo muzejsko in doživljajsko središče, ki nastaja na predelu starih italijanskih kasarn. Ustanova se ukvarja s predstavljanjem in ohranjanjem vojaško-zgodovinske dediščine, največ poudarek pa je na vojaški tehniki. Park se razprostira v kompleksu nekdanje italijanske in jugoslovanske vojašnice ter zajema tudi utrdbo Alpskega zidu, do k ... arrow

Postojna - Notranjski muzej (Muzej Krasa)

Mesto Postojna zaradi svetovno znane Postojnske jame predstavlja center kraškega in eno najbolj pomembnih središč slovenskega turizma. Kraj je zaradi središčne lege med Ljubljano, Reko, Trstom in Gorico že od nekdaj upravno in gospodarsko središče velikega dela Notranjske. Notranjski muzej Postojna se nahaja v središču Postojne, na Kolodvorski cesti 3, nedaleč od starega mestnega jedra. Muzej ima na og ... arrow

Radovljica - Čebelarski muzej

Čebelarski muzej se nahaja v starem mestnem jedru Radovoljice. Čebelarski muzej je v prvem nadstropju baročne graščine. Muzej predstavlja bogato tradicijo čebelarstva v Sloveniji, ki je pomenilo pomembno kmetijsko panogo v 18. in 19. stoletju. Najbolj znani čebelar z radovljiške ravnine je bil Anton Janša, ki je bil učitelj čebelarstva na dvoru Marije Terezije. Čebelarski muzej je razdeljen na likovni ... arrow

Radovljica - Mestni muzej

Mestni muzej se nahaja v prvem nadstropju baročne graščine v starem mestnem jedru Radovljice. V njem je stalna razstava o delu in življenju Antona Tomaža Linharta (1756-1795). Ogledamo si lahko tudi njegovo najnovejšo odkrito fotografijo. Linhart je bil začetnik modernega slovenskega zgodovinopisja, visoki uradnik, prvi dramatik, intelektualec in razsvetljenec. Na začetku je pisal v nemškem jeziku, njego ... arrow

Rateče

Rateče so manjša vas, ki spada v Občino Kranjska Gora. Vas leži v zgornjem delu Zgornjesavske doline, ob tromeji z Avstrijo in Italijo. Nasproti Rateč se nahaja dolina Planica, ki je znana kot zibelka smučarskih poletov. V preteklosti je v Ratečah zaradi ostrega podnebja prevladovala predvsem živinoreja, ki je bila povezana s pašništvom v planinah. Od kultur pa dobro uspeva krompir, ki mu po domače pra ... arrow

Ravelnik - Muzej na prostem

V neposredni bližini Bovca se tik ob cesti v smeri proti mejnemu prehodu Predel in dolini Trente nahaja na manjšem hribu Ravelnik zanimiv muzej na prostem prve svetovne vojne. Ob cesti je manjše parkirišče, od koder nato vodi steza do informacijske table, kjer se prične urejena krožna pot po muzeju na prostem. Na Bovškem so med prvo svetovno vojno potekali krvavi spopadi med italijanskimi napadalci in ... arrow

Rogaška Slatina - Juneževa domačija

Rogaška Slatina je mesto stekla, vode in vina, ki s svojo sodobno turistično ponudbo pritegne mnoge obiskovalce od blizu in daleč. Mesto spada med najpomembnejše in najstarejše turistične kraje v Sloveniji, saj ga zaznamuje večstoletna turistična zgodovina in ogromen obseg turističnega prometa. V okolici Rogaške Slatine se nahajajo številne znamenitosti, kot so Calska gorca, Krajinski park Boč, Paviljo ... arrow

Rogatec - Muzej na prostem

Rogatec se nahaja v jugovzhodnem območju Slovenije. Kraj se ponaša z zanimivo in bogato preteklostjo. Zaradi svoje lege je bil pomembno križišče in stičišče vojaških in trgovskih poti. Rogatec je pridobil tržne pravice leta 1283, kar ga uvršča med najstarejše trge na Slovenskem. Muzej na prostem Rogatec je bil leta 1997 nominiran za evropski muzej leta. V njem ohranjajo stavbno dediščino in oživljajo k ... arrow

Šentrupert - Dežela kozolcev

Gručasto naselje Šentrupert se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije. Kraj leži na severnem robu slikovite Mirnske doline in je sedež Občine Šentrupert. Ime je naselje dobilo po svetemu Rupertu, ki je zavetnik župnijske gotske cerkve. V Šentrupertu z bližnjo okolico so naslednje kulturne znamenitosti: velika cerkev sv. Ruperta, ki stoji sredi trškega naselja, grad Škrljevo, kapela Žalostne Matere Božje ... arrow

Sežanski botanični park - Naravoslovni muzej

Sežanski botanični park se nahaja v bližini Vile Scaramanga (Vila Mirassaso), v kateri ima danes prostore Mestna hiša. Začetki Sežanskega botaničnega vrta segajo v leto 1848, ko je bogata trgovska družina Scaramanga iz Trsta od domačinov kupila posest ter na njej sezidala vilo Mirasasso. Družina je z leti dokupovala zemljo in park, ki ga zasadili okoli vile, se je širil in rastel, ker so ga neprestano za ... arrow

Slovenska vas - Ekomuzej pivških presihajočih jezer

Slovenska vas pri Pivki se razprostira ob stranski cesti, ki se od glavne ceste Postojna – Pivka odcepi v Petelinjah. Spada v Občino Pivka. Je manjša vas s pritličnimi, vogalnimi in stegnjenimi, v večini že prenovljenimi domačijami, nekdaj kmečkimi. Značilnost domačij je, da so strehe strme, ohranjeni so arhitekturni detajli v apnencu in vodnjaki s kapnico. V vasici stoji cerkvica svetega Andreja, neda ... arrow

Slovenski planinski muzej

Slovenski planinski muzej se nahaja v Mojstrani. Odprt je bil avgusta leta 2010 in predstavlja edinstveno gorniško in planinsko središče v Sloveniji. Je projekt več enakovrednih partnerjev, z njim pa sedaj upravlja Gornjesavski muzej Jesenice. Prvi zapisi o prizadevanjih za postavitev planinskega muzeja segajo v leto 1901 in sicer se zasledijo v Planinskem vestniku. Od leta 1984 obstaja stalna planinsk ... arrow

Šmarje pri Jelšah - Muzej baroka

Razpotegnjeno naselje Šmarje pri Jelšah se nahaja v vzhodnem delu Slovenije. Zanimivo mestno naselje leži ob sotočju štirih potokov v zahodnem območju Zgornjesotelskega gričevja. Šmarje pri Jelšah je upravno središče istoimenske občine, ki ga zaznamuje pestra kmečka tradicija. V pisnih virih se kraj prvič omenja leta 1236. Srednjeveška zgodovina naselja je tesno povezana z dvorcem Jelše ali Jelšingrad, ... arrow

Šmartno - Briška hiša

Vas Šmartno se nahaja v središču Goriških Brd. Stoji na razgledni vzpetini, od koder se odpira razgled od Karnijskih Alp na severozahodu do Nanosa na vzhodu in od prostrane Furlanije do Jadranskega morja. Na vzpetini se je v prvi polovici 16. stoletja na ostankih rimskega oporišča okoli cerkve razvil protiturški tabor – srednjeveška utrdba. Vasica, obdana z obzidjem in utrjena z obrambnimi stolpi, se v ... arrow

Solčava - Center Rinka

Solčava je manjša raztegnjena vasica, ki se vedno bolj razvija kot turistični kraj. V Solčavi se nahaja Center Rinka, ki je večnamensko središče za trajnostni razvoj Solčavskega. Center prinaša nove razvojne priložnosti in povezuje različne dejavnosti. V spodnjih prostorih centra je turistična informacijska točka. Osrednji del predstavlja večnamenska dvorana okoli katere je speljana stalna razstava o nar ... arrow

Šoštanj - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata

Šoštanj je zanimivo mesto, ki se nahaja na zahodnem robu Šaleške doline. Prve omembe kraja segajo že v leto 1200, trške pravice pa je dobil v 14. stoletju. Mesto je postalo leta 1911. Največje znamenitosti so Pusti grad ali Grad Šoštanj, Kulturni dom, graščina Turn, Kajuhov dom, Kajuhov park, vila Široko, Muzej usnjarstva na Slovenskem, cerkev sv. Mohorja in Fortunata, mestna hiša in drugo. Podružnična c ... arrow

Stara Fužina - Planšarski muzej

Planšarski muzej se nahaja v Stari Fužini, ki je tipična alpska vas z ohranjenimi starimi kmečkimi domovi. Muzej je bil odprt leta 1971, nato je bil pa leta 1990 vsebinsko dopolnjen in preurejen. Planšarski muzej je urejen v opuščeni vaški sirarni, ki je bila zgrajena leta 1883 in kjer so še do leta 1967 izdelovali sir. Muzej sirarstva in planšarstva v Bohinju je prikazan v štirih prostorih. V prvi sobi ... arrow

Stara Sava - Bucelleni - Ruardova graščina

Bucelleni – Ruardova graščina se nahaja na območju Stare Save na Jesenicah. Stara Sava je staro stanovanjsko in fužinarsko naselje, ki je danes zaščiteno kot kulturni spomenik. Na Savi je bil lastnik prve fužine Bernardo Bucelleni, po rodu iz Bergama v Italiji. Bucelleni je v 16. stoletju ob fužini dal zgraditi graščino. Rodbina je postala lastnica rudnikov in železarskih obratov po celi Gornjesavski dol ... arrow

Studor - Oplenova hiša

Oplenova hiša se nahaja v naselju Studor v Zgornji Bohinjski dolini. Je prikaz bivalne kulture Bohinjcev iz začetka 20. stoletja. Današnja zgradba je bila verjetno narejena v začetku 19. stoletja na mestu nekdanje starejše lesene hiše. Je domačija stegnjenega tipa, ki ima pod isto streho združene stanovanjske in gospodarske prostore. Oplenova hiša je kombinirana z lesom in zidana. Značilna bohinjska pose ... arrow

Trdnjava Kluže - Muzej

Trdnjava Kluže stoji v najožjem delu doline Koritnice, med pobočjema Izgore in Rombona. Pod trdnjavo so slikovita korita Koritnice, ki so najlepše vidna s cestnega mostu. Trdnjava Kluže se uvršča med eno najbolj atraktivnih utrdb v Sloveniji. Nad Klužami stoji še gornja trdnjava, Fort Hermann. Trdnjava Kluže naj bi zaradi svoje pomembne lege nadzorovala vhod v Bovško dolino iz smeri prelaza Predel. Na ... arrow

Velenje - Staro Velenje

Velenje je upravno, politično, gospodarsko in kulturno središče Šaleške doline. Dolino imenujejo tudi dolina gradov. Mesto se je razvilo ob vznožju strmega griča, na katerem stoji mogočen Velenjski grad. Pod Velenjskim gradom se skriva naselbina, kjer se je ohranilo le še ducat starih hiš. Ta del se imenuje Staro Velenje. Mesto Velenje se kot trg omenja že leta 1264. Spada med najstarejše srednjeveške tr ... arrow

Vesela Gora - Barbova graščina

Vesela gora je slikovita razgledna točka, ki se nahaja nad Mirnsko dolino zahodno od večjega naselja Šentrupert. Vesela gora je od leta 1993 samostojno naselje, pred tem pa je bila del naselja Brinje, kjer so istočasno z romarsko cerkvijo sv. Frančiška Ksaverja postavili še kapelice križevega pota ter kapelo Žalostne Matere božje. Barbova graščina stoji južno od cerkve sv. Frančiška Ksaverja. Sezidana ... arrow

Vila Vipolže - Muzej

Vila Vipolže je najlepša renesančna vila v Sloveniji. Nahaja se na vzhodnem robu vasi Vipolže v Goriških Brdih. Vila se razprostira v romantičnem okolju sredi vinogradniških gričev Brd, v neposredni bližini Nove Gorice in sosednje Italije. Goriški muzej je avlo vile obogatil z razstavo o zgodbi dvorca z naslovom Vila Vipolže nekoč in danes. Obiskovalci si lahko ogledajo makete, ki pripovedujejo o razvo ... arrow

Vransko - Muzej motociklov

Vransko je zadnje večje naselje na zahodnem robu Spodnje Savinjske doline. Skozi kraj je nekdaj vodila furmanska cesta med Trstom in Dunajem. Zahodno od strnjenega naselja stoji na rahli vzpetini nadstropni baročni dvorec Vransko. Muzej motociklov Grom ima eno izmed najbolj pestrih in največjih zbirk motociklistične zgodovine na svetu. Muzej v zasebni lastnini predstavlja slovensko in svetovno motocikl ... arrow

Žička kartuzija - Muzej

Žička kartuzija je kartuzijanski samostan, ki se nahaja v dolini Svetega Janeza Krstnika. Leži v bližini naselja Žiče v Občini Slovenske Konjice. V vasi se križajo ceste proti Tepanju, Ločam, Slovenskim Konjicam in skozi sotesko Sotensko proti Špitaliču. Kartuzija je edinstven kulturno-zgodovinski spomenik in priljubljena turistična znamenitost. Leta 2015 je bila ob 850-letnici ustanovitve Žičke kartuz ... arrow


Naravne znamenitosti

Izviri, vrelci

Izviri

Jame

Jame

Jezera, ribniki

Jezera

Karavanke

Karavanke

Triglavski narodni park

NP Triglav

Parki, arboretumi, vrtovi

Parki

Naravna kopališča, plaže

Plaže

Reke in sotočja

Reke

Slapovi

Slapovi

Soteske, kanjoni, korita

Soteske

Kulturno-zgodovinske znamenitosti

Bazilike, cerkve, kapele

Bazilike

Gradovi, graščine, stolpi, trdnjave, utrdbe

Gradovi

Največja slovenska mesta po velikosti

Mesta

Mestne hiše - Rotovži

Mestne hiše

Muzeji, galerije, razstave

Muzeji

Vojaška pokopališča padlih v 1. sv. vojni

Pokopališča

Samostani

Samostani

Spomeniki, kipi, znamenja

Spomeniki

Stara mestna jedra

Stara jedra

Razno

Kampi

Kampi

Marine, pristanišča

Marine

Kraji za poroko - Poročni kraji

Poročni kraji

Sankališča

Sankališča

Smučišča

Smučišča

Zdravilišča, terme, toplice, wellness

Zdravilišča