Slovenija - Blejsko jezero
Slovenija

Slovenija

Slovenija je evropska država med Alpami, Jadranskim morjem in Panonsko nižino.

Parki, arboretumi, vrtoviParki, arboretumi, vrtovi

Parki, arboretumi, vrtovi
Vir: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije,
Državna pregledna karta merila 1 : 1.000.000, 1995
www.gu.gov.si

Najlepše - Najbolj zanimivo - Priporočamo

Ljubljana - Park Tivoli

Park Tivoli je najlepši in največji park glavnega mesta Slovenije, Ljubljane. Obsega približno 5 km2 ter sega v središče mesta. V njem se lahko sprehajamo, tečemo, občudujemo naravo in se sproščamo v čudovitem okolju. Skupaj z Šišenskim hribom in Rožnikom tvori krajinski park. Mestni park je nastal iz parkov, ki sta obdajala Cekinov grad in grad Podturn. V Cekinovem gradu je sedež Muzeja novejše zgodovin ... arrow

Maribor - Trije ribniki

Trije ribniki se nahajajo severno od mestnega jedra, blizu mariborskega mestnega parka. Trije ribniki so bili v preteklosti vodni rezervat, iz katerega se je po potrebi napajal mestni obrambni jarek. Danes so ribniki umetno narejena jezera, ki se polnijo z vodo iz bližnjih potočkov. Obstaja tudi četrti ribnik, iz katerega tečeta dva kanala, ki polnita prvo, drugo in tretje jezero. Prvi ribnik ima vodomet ... arrow

Mozirski gaj

Mozirski gaj je cvetlični park v Mozirju. Nahaja se na desnem bregu reke Savinje, na območju nekdanjega divjega odlagališča. Mozirski gaj so uredili domačini in Društvo vrtnarjev Celje leta 1978. Park se razprostira na okoli 7 ha in je za obiskovalce odprt od sredine aprila do začetka oktobra. Osnovno poslanstvo Mozirskega gaja je hortikulturno ozaveščanje obiskovalcev in prav zaradi tega je v parku skoz ... arrow

Posestvo Brdo

Brdo pri Kranju se nahaja pri vasi Predoslje na Gorenjskem. Je protokolarni objekt, ki služi potrebam Vlade Republike Slovenije. Tukaj potekajo najvišja protokolarna srečanja, vrhunske konferenčne in kongresne prireditve, posebne zasebne in uradne slovesnosti ter druga doživetja. V letu 2001 je objekt gostil vrhunsko srečanje med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in ameriškim predsednikom Georgeom ... arrow

Volčji Potok - Arboretum

Arboretum Volčji Potok se nahaja pri Kamniku. Beseda arboretum pomeni zbirko dreves in grmov, ki je namenjena izobraževanju in raziskovanju. V osnovi je arboretum botanični vrt za lesnate rastline, edini v Sloveniji. V prejšnjih stoletjih je bil graščinska posest, od leta 1882 pa je bil v lasti Ferdinanda Souvana, kasneje pa njegovega sina. Ta je okoli graščine uredil park z ribniki in nasadi eksotičnih ... arrow

Ostalo

Ajdovščina - Park

Ajdovščina je kulturno in gospodarsko središče Vipavske doline. Leži pod strmim robom Trnovskega gozda in ob sotočju potokov Hubelj in Lokavšček. Je sedež občine Ajdovščina in najmočnejše industrijsko središče Vipavske doline. Staro, strnjeno pozidano mestno jedro ima zavite, ozke ulice in je stisnjeno v meje nekdanjega mestnega obzidja. Mesto zajema še nekdanjo vas Šturje in več zaselkov. Nova dela se ... arrow

Alpski botanični vrt Juliana

Alpski botanični vrt Juliana se nahaja v Trenti. Do botaničnega vrta se lahko pripeljemo po cesti Bovec – Trenta ali po cesti Kranjska Gora – Vršič – Trenta. Leži na nadmorski višini 800 metrov, okoli 50 metrov nad cerkvijo svete Marije. Tam je na voljo tudi nekaj parkirnih mest in označevalna tabla. Vrt je za oglede odprt od 1. maja do 30. septembra. Alpski botanični vrt Juliana je prvi in edini botan ... arrow

Begunjska graščina - Park

Begunje na Gorenjskem se nahajajo ob severnem robu Radovljiške kotline. Idilična vasica leži pod goro Begunjščico in je od bližnjega mesta Radovljica oddaljena okoli sedem kilometrov. Stari del naselja se razprostira ob potoku Begunjščica, novejši del vasi pa se širi v ravnino. Gospodarstvo je bilo nekdaj usmerjeno predvsem v žagarstvo in živinorejo. Največje krajevne znamenitosti so župnijska cerkev s ... arrow

Beltinci - Park

Beltinci so naselje z bogato in razgibano preteklostjo. V pisnih virih se kraj prvič omenja leta 1322. Največje znamenitosti v Beltincih so grad Beltinci, cerkev sv. Ladislava z grobnico rodbine Zichy, Beltinska ali Rousova kapela in drugo. Cerkev sv. Ladislava je eden najpomembnejših arhitekturnih spomenikov iz poznega 19. stoletja v Prekmurju. Zgradba je nastala že leta 1742, vendar so jo temeljito pre ... arrow

Bistra - Grajski park

Tehniški muzej Slovenije se nahaja v nekdanjih samostanskih in kasneje grajskih prostorih gradu Bistra. Bistra je v okolici Ljubljane, na poti med Vrhniko in Borovnico. Muzej zajema 6000 kvadratnih metrov površine. V muzeju imajo stalne zbirke s področij, ki so vodni pogoni, gozdarstvo, lesarstvo, lov, ribolov, elektrika, tekstil, promet, kmetijstvo in tiskarstvo. Bistra je bila ena izmed štirih kartuzij ... arrow

Bled - Zdraviliški park

Bled spada med najlepše kraje v Sloveniji. Skozi vse leto ga obišče veliko domačih in tujih turistov, saj je čudovit v vsakem letnem času. Zdraviliški park se nahaja v neposredni bližini Hotela Jelovica Bled. Zdraviliški park je nastal leta 1891 ob izgradnji Zdraviliškega doma. Zasnovo sta naredila vrtnarja Matevž in Joža Čop. Brata Čop sta se oblikovno zgledovala pri švedskem krajinarju Svensonu, ki je ... arrow

Bogenšperk - Grajski park

Grad Bogenšperk je mogočna renesančna stavba, ki se nahaja ob osrednji cestni povezavi Zasavja in Dolenjske. Je kulturni spomenik državnega pomena in prostor mnogih kulturnih dogodkov. Zaznamuje ga tudi najdaljša poročna tradicija v tovrstnih objektih v Sloveniji. Grad je dvonadstropna zgradba s štirimi trakti, ki povezujejo notranje dvorišče in stolpe. Zaradi zanimive okolice in svoje lege v središču Sl ... arrow

Bohinjska Bistrica - Ceconijev park

Bohinjska Bistrica je največje naselje v Bohinjski kotlini in tudi sedež občine. Nahaja se med vzpetinama Ajdovski gradec in Dobrava ter potokoma Bistrica in Belica. Naselje deli cesta od železniške postaje na Spodnjo in Zgornjo vas. V Bohinjski Bistici je vodni park Bohinj, kamp Danica, športna dvorana, odprto igrišče za tenis, nogometno igrišče, osnovna šola, avtobusna postaja, muzej, restavracije, trg ... arrow

Botanični vrt - Tropski rastlinjak

Botanični vrt v Ljubljani deluje že vse od leta 1810 in predstavlja najstarejšo znanstveno, kulturno in izobraževalno ustanovo z nepretrganim delovanjem. Vrt se ukvarja z znanstveno-raziskovalno in pedagoško dejavnostjo. Prvi tovrstni nasadi so na Slovenskem pričeli nastajati v 18. stoletju, in sicer v okolici baročnih dvorcev. Tako je Karl Zois ob dvorcu Brdo pri Kranju uredil prvi botanični vrt s tuj ... arrow

Botanični vrt Pivola

Botanični vrt Pivola se nahaja v Hočah pri Mariboru. Je del mariborske Univerze, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, ki je postala njegov uporabnik leta 1994. V letu od 2000 do 2001 je potekalo intenzivno dograjevanje botaničnega vrta, ki je bil na začetku zgolj kmetijsko posestvo. Botanični vrt prikazuje tujo in domačo floro, zlasti posebnosti in značilnosti Pohorja in severovzhodne Slovenije. ... arrow

Cankova - Park

Vas Cankova leži na skrajnem jugozahodnem delu Goričkega. Od kraja se razprostira Krajinski park Goričko, ki je bil ustanovljen leta 2003 in je drugi največji naravni park v Sloveniji. Cankova je središče istoimenske občine. V pisnih virih se prvič omenja leta 1212 in sicer kot kraj ob mrzlem studencu oziroma v nemškem jeziku Kaltenbrunn. Vaški trg je okrašen z lepo urejenim parkom s slikovitim panonsk ... arrow

Celje - Mestni Park

Celje je tretje največje mesto v Sloveniji. Nahaja se ob sotočju reke Voglajne in Savinje. Mestni park v Celju se nahaja na desnem bregu reke Savinje. Do parka lahko pridemo po mostu čez reko Savinjo iz starega mestnega jedra. Ob parku je urejeno parkirišče. V parku so sprehajalne poti, kjer se lahko spočijemo na klopcah in uživamo v lepi okolici. Za otroke so postavljena igrala. Vidite lahko zanimive le ... arrow

Cerklje na Gorenjskem - Spominski park znanih osebnosti Cerkelj

Cerklje na Gorenjskem so naselje, ki spadajo v Občino Cerklje na Gorenjskem. Občina predstavlja eno od petih v letu 1994 novoustanovljenih občin, ki so včasih spadale pod skupno občino Kranj. Kraj zaznamuje bogata kulturna dediščina in lega na pomembnem vozlišču poti. Cerklje se razprostirajo na prehodu Ljubljanske kotline v visokogorski svet Kamniško-Savinjskih Alp. Arheološka najdišča na Krvavcu in v ... arrow

Dobrovnik - Tropski vrt

Slikoviti tropski vrt se nahaja v Dobrovniku severozahodno od Lendave, na ravnini ob Bukovniškem potoku. Razprostira se na okoli 350 m2 in v njem je več kot 900 eksotičnih primerkov okoli stotih rastlinskih vrst. Obiskovalci lahko opazujejo in spremljajo razvoj tropskih rastlin čez vsa letna obdobja. Najbolj zanimive rastline tropskega vrta so kava, poper, mesojede rastline, ananas in ostale bromelijev ... arrow

Dolenjske Toplice - Zdraviliški park

Dolenjske Toplice ležijo v jugovzhodnem predelu Slovenije, na zahodnem robu Novomeške kotline ob potoku Sušica. Že stoletja so poznane kot priznano zdravilišče. S sedanjo ponudbo zdravstvenih, kopaliških in drugih storitev pritegnejo številne goste iz vse Evrope. Kompleks term zajema Center zdravja, Wellness center Balnea z notranjimi in zunanjimi bazeni, hotela s pridihom zgodovine Kristal in Vital te ... arrow

Dvorec Matzenau - Park

Slikoviti dvorec Matzenau s parkom leži v vasi Prosenjakovci na Goričkem. Sezidan je bil kot letno in lovsko bivališče v začetku 19. stoletja. Kot grad je bil enonadstropni dvorec zapisan že od leta 1876. Dvorec Matzenau je bil včasih razkošno grajena zgradba v neoklasicističnem slogu in njegovo gradnjo so po vsej gotovosti opravili italijanski stavbeniki. Danes so neoklasicistični elementi vidni v ohr ... arrow

Dvorec Štatenberg - Park

Dvorec Štatenberg se nahaja na razgledni vzpetini v kraju Štatenberg in spada v Občino Makole. Razkošni baročni dvorec so začeli zidati grofje Attemsi verjetno že v letu 1696, dokončali pa so ga med leti 1720 in 1740. Načrte za dvorec je naredil znani italijanski arhitekt Camesini. Dvorec ima ime po prvotnem gradu Štatenberg, ki je bil v kraju Stari Grad, približno 5 km stran. Dvorec Štatenberg je zasn ... arrow

Golte - Alpski vrt

Golte so visoka kraška planota, ki se razprostira na vzhodnem obrobju Savinjskih Alp. Po višini spadajo v sredogorje in so v večini poraščene z gozdom. V letu 1987 so Golte razglasili za krajinski park, kjer velja strog varstveni režim. Golte so znane tudi pod imenom Mozirske planine. Po planoti vodi zanimiva Pot po Golteh, ki zajema osem točk. Med kraškimi pojavi je na Golteh najbolj poznana jama Lede ... arrow

Grad Devin - Park

Grad Devin obdaja lepota parka, ki se razprostira nad zalivom s čudovitim pogledom na morje. Grad je bil skozi zgodovino prebivališče plemičev Thurn und Taxis. Stoji na slikovitem skalnatem grebenu nad morskim prepadom. Od tukaj se obiskovalcu odpira prekrasen razgled na Tržaški zaliv. Nastanek Devinskega gradu sega v obdobje Rimljanov, v njegovo zgodbo pa sta vpleteni resničnost in legenda. Grajski st ... arrow

Grad Jablje - Park

Grad Jablje, tudi Jable, nekdaj poznan kot Habach leži jugozahodno od Loke pri Mengšu ob stranski cesti, ki vodi proti Trzinu. Za kulturni spomenik državnega pomena je bil razglašen leta 1999. V njem imata svoj sedež ustanovi Center za evropsko prihodnost in Ministrstvo za zunanje zadeve. Grad Jablje se nahaja na robu skalnatega pobočja. V pisnih virih se prvič omenja leta 1268, pozidan pa je bil leta ... arrow

Grad Sevnica - Grajski park

Grad Sevnica leži na vrhu Grajskega hriba nad starim mestni jedrom Sevnice, od koder se odpira nepozaben razgled na dolino reke Save, okoliško hribovje in stari del mesta. Mogočna stavba spada med eno izmed najlepših gradov v Sloveniji. Zgodovina gradu in s tem tudi kraja Sevnica je tesno povezana z razvojem salzburške nadškofijske posesti v štajerskem Posavju. Nemško ime naselja – Liehtenwalde je v pis ... arrow

Grad Tuštanj - Park

Grad Tuštanj se nahaja pri naselju Moravče v Moravški dolini. Od Ljubljane je oddaljen okoli pol ure vožnje. Spada med najbolj ohranjene grajske zgradbe v Moravški dolini. Obdaja ga lepo urejen grajski park, ki je idealno prizorišče za poroke. Grad Tuštanj je eden izmed redkih gradov, ki v svoji notranjosti hranijo originalno zbirko pohištva, lončenih peči, listin, porcelana in ostalega inventarja. Prv ... arrow

Grajski park Mokrice

Mokrice so kraj, ki so najbolj znane po svojem gradu z obsežnim golf igriščem in grajskim parkom. V zgodovinskih virih se grad Mokrice omenja že leta 1444. V obdobju Rimskega imperija je tukaj stala utrdba, ki se je imenovala Romula in pod njo je ležalo naselje z istim imenom. V renesančni dobi so prvotni srednjeveški stolpasti dvor razširili s štirimi trakti, ki oklepajo notranje arkadno dvorišče. Ob gr ... arrow

Grajski park pri gradu Turnišče

Slikoviti grad Turnišče se nahaja v manjšem naselju Pobrežje pri Ptuju ob glavni cesti Ptuj – Videm. Je kulturni spomenik državnega pomena. Grad je bil nekaj časa zapuščen, zadnja leta pa so se začela obnovitvena dela pod vodstvom Zavoda za kulturno dediščino. Zgodovina turniškega gradu sega v leto 1441, ko se omenja kot graščina Tuernes, kar kaže na obliko stolpastega dvora. Grad je menjaval lastnike ... arrow

Ilirska Bistrica - Park Nade Žagar

Park Nade Žagar je mestni, lepo oblikovani in urejeni park. Zgodba njegovega nastanka je dokaj posebna, saj se je na tem območju nekdaj nahajajo neobdelano, pusto in zanemarjeno zemljišče. Ustanovitelj parka je bil gozdar Viljem Kindler (1912-1994). Po njegovi zaslugi je mesto dobilo okoli 12 hektarjev urejenih zelenic in parkov. Na njegovo pobudo so ustanovili tudi Hortikulturno društvo Vrtnica, ki je ... arrow

Izola - Arrigoni

Izola je mesto z bogato zgodovinsko preteklostjo, saj je bilo njeno ozemlje zaradi ugodnih življenjskih pogojev naseljeno že v bronasti in železni dobi. Kraj je uspel ohraniti slikovito srednjeveško zasnovo s cerkvijo na vzpetini, prepleteno mrežo ozkih ulic, visokih hiš in notranjim pristaniščem, zavarovanim pred valovi. Izola je podobo otoka izgubila v začetku prejšnjega stoletja. Danes je Izola pome ... arrow

Izola - Park Pietro Coppo

Izola je živahno sredozemsko mesto, ki se nahaja na obali med Piranom in Izolo. Spada med pomembna mesta Slovenske Istre z razvito obrtno in gospodarsko dejavnostjo. Izolo poleg zgodovinskih in kulturnih značilnosti odlikuje tudi pestra kulinarična ponudba. Ker je ribiško mesto, je na prvem mestu bogata izbira dobrot, ki jih ponuja morje. Ugodno sredozemsko podnebje in zavidljiva lega sta Izoli omogoči ... arrow

Jeruzalem - Botanični vrt

Jeruzalem je manjše naselje, ki se razprostira v slikovitih Ljutomersko – ormoških goricah. Kraj spada v Občino Ljutomer. Strnjeno naselje se je razvilo na vrhu griča okoli cerkve Žalostne Matere božje. Na tem območju zaradi ugodnih klimatskih pogojev in dobre lege uspevajo številni sadovnjaki in vinogradi. Kraj naj bi dobil ime po motivu na podobi Žalostne Matere božje, ki so jo v takratno kapelo prin ... arrow

Kamnik - Park Evropa

Kamnik je eno izmed najstarejših mest v Sloveniji. Ima zanimivo in lepo ohranjeno staro mestno jedro. Park Evropa se nahaja poleg starega mestnega jedra, v bližini Šutne in Glavnega trga. Na drugem delu parka je zapuščena železniška postaja. Načrte je izdelal Vinko Glaz, učenec znanega slovenskega arhitekta, Jožeta Plečnika. Park Evropa je prepleten s sprehajalnimi potkami, postavljene so klopi za počite ... arrow

Kočevje - Park narodnih herojev

Kočevje je slikovito mesto ob reki Rinži na zahodnem delu Dolenjske. Je upravno, gospodarsko, izobraževalno, športno in kulturno središče Kočevske pokrajine. Park narodnih herojev se nahaja na Ljubljanski cesti zraven Gimnazije Kočevje. Park časti slovenske narodne heroje. Arhitekturno zasnovo Parka narodnih herojev je naredil Zoran Didek, kipe pa je naredil akademski slikar Stane Jarm. V parku si lahko ... arrow

Koper - Hlavatyjev park

Koper je privlačno obmorsko mesto, ki se skupaj s starejšimi mesti Ankaran, Izola, Piran in Portorož razteza na 47 kilometrov dolgi slovenski obali. Mesto ima dva uradna jezika, slovenščino in italijanščino. V bližini naselja je naravni rezervat Škocjanski zatok. Koper je upravno središče Mestne občine Koper. Podnebje je submediteransko, za katero so značilna vroča in dolga poletja, mile zime in pogost ... arrow

Kranjska Gora - Park s skulpturami

Kranjska Gora je znano športno – turistično središče, ki skozi celo leto privablja mnogo domačih in tujih obiskovalcev. Zgodba o kraju sega v drugo polovico 14. stoletja, ko so prebivalci začeli sekati gozdove ter jih spreminjati v pašnike za govedo in ovce in v kmetijska središča. Strateško je postala pomembna v času med 1. svetovno vojno, ko so ruski ujetniki naredili vojaško cesto čez preval Vršič iz ... arrow

Krško - Mestni park

Krško je mesto, ki se je razvilo na obeh bregovih reke Save. Je osrednje mesto Posavske regije. Staro mestno jedro se nahaja na desnem bregu reke in je obnovljeno. Mesto ima zanimiv mestni park, kjer si lahko ogledate kapucinski samostan s cerkvijo, Valvasorjevo knjižnico, spomenik NOB in izgnancem, Dvorano v parku, alejo zaslužnih mož v Krškem, nagrobnik Janeza Mencingerja in družine Lapajne, Hočevarjev ... arrow

Laško - Zdraviliški park

Laško je kulturno, upravno, geografsko in gospodarsko središče Občine Laško. Kraj je dobil mestne pravice leta 1927. Skozi Laško teče reka Savinja, ki ga deli na dva bregova. Staro mestno jedro se nahaja pod hribom Hum, od koder je tudi čudovit razgled na mesto in okolico. Laško je najbolj znano po Pivovarni Laško, zdravilišču Laško in prireditvi Pivo in cvetje. Zdravilišče Laško ima lepo urejen zdravili ... arrow

Lendava - Mestni park

Lendava je najbolj vzhodno mesto v Sloveniji. Leži pod slikovitimi Lendavskimi goricami ob reki Lendavi, tik ob meji z Madžarsko. Lendava je postala trg v 14. stoletju, leta 1334 pa se omenja župnija. Naselje je skozi čas prizadelo več potresov, leta 1838 pa velik požar. Lendava je postala mesto leta 1867. Evangeličanska cerkvena občina je bila ustanovljena leta 1902, do druge svetovne vojne pa je bila m ... arrow

Lipica - Park

Lipica je manjše naselje, ki leži sredi čudovite zelene oaze na kraški planoti. V bližini se nahaja mesto Sežana, ki je prometno, gospodarsko, kulturno, izobraževalno in zdravstveno središče slovenskega Krasa ter jama Vilenica, ki je najstarejša turistična jama v Sloveniji. Glavna znamenitost Lipice je Kobilarna Lipica, kjer poteka vzreja svetovno znanih konjev – lipicancev. Kobilarna je bila ustanovlj ... arrow

Ljubljana - Botanični vrt

Botanični vrt v Ljubljani je bil leta 1991 zavarovan kot spomenik oblikovane narave na lokalnem nivoju, z letom 2008 pa je dobil status spomenika državnega pomena. Spada med najstarejši botanični vrt v jugovzhodnem predelu Evrope. Botanični vrt se nahaja na območju Rudnika, se pa v vsej njegovi 200 letni zgodovini vsake nekaj časa pojavi zamisel, da bi preselili vrt na bolj primerno lokacijo, kot je Ti ... arrow

Ljubljana - Miklošičev park

Ljubljana je slikovito glavno mesto Slovenije. Poznana je kot prijetno majhno mesto, ki privablja številne tuje in domače obiskovalce. Je upravno, politično, kulturno, gospodarsko, izobraževalno in znanstveno središče Slovenije. Ljubljana je znana po pestri zgodovinski preteklosti, ki je vidna na vsakem koraku. Na večjem območju sedanje Ljubljane so že pred več tisoč let pred Kristusom prebivali ljudje ... arrow

Ljubljana - Park Špica

Skozi mesto Ljubljana se vijuga kraška reka, zasanjana in skrivnostna reka Ljubljanica. Bogate arheološke najdbe iz različnih zgodovinskih obdobij jo uvrščajo med pomembne kulturne spomenike ne le v Sloveniji, ampak tudi v Evropi. V davni preteklosti je imela reka mogoče obredni pomen, vsekakor pa je bila dolga stoletja nepogrešljiva prometna pot. Njeno naravno okljukasto pot so najprej spremenili Riml ... arrow

Ljutomer - Park 1. slovenskega tabora

Ljutomer je zanimivo mesto, ki je prestolnica Prlekije. Prlekija je dežela odlične kapljice, ki jo oznanjajo pojoči klopotci, dežela štorkelj, termalnih vrelcev in gostoljubnih ljudi. V Parku 1. slovenskega tabora si lahko ogledamo spomenik 1. slovenskega tabora in se sprehodimo po urejenih potkah. Leta 1868 je v parku zaživela ideja o Zedinjeni Sloveniji. Zahteva prvih udeležencev taborov je bila sloven ... arrow

Logatec - Grajski park Vitez

Logatec ima bogato kulturno in naravno dediščina. Območje je bilo skozi celotno zgodovino priznano kot ena izmed najbolj pomembnih strateških točk pri prehodu z Apeninskega polotoka v Srednjo Evropo. Tudi občinski grb v svoji sredini ponuja univerzalni simbol prometa, in sicer kolo, ki hkrati prikazuje stičišče, križišče cest, ki je značilno za mesto. Med pomembno zgodovinsko dediščino spada graščina L ... arrow

Maribor - Magdalenski park

Maribor predstavlja drugo največje mesto v Sloveniji. Mesto je vpeto med obronke mnogih slikovitih mestnih gričev, od Kalvarije, Piramide ter Mestnega vrha na severnem območju do Pekrske gorce in Pohorskega masiva na južnem delu. Maribor je mesto s številnimi parki, kot so park na Slomškovem trgu, park na Maistrovem trgu, park na Kidričevem trgu, park ob dvorcu Betnava, Magdalenski park, Stražunski goz ... arrow

Maribor - Mestni park

Mariborski mestni park je oaza miru in sprostitve po mestnem vrvežu. Nahaja se severno od mestnega jedra. Zasnova parka ima srednjeveško osnovo. Po načrtih arhitekta dr. Feldbacherja so leta 1879 park dokončno uredili in ga razdelili na več delov, ki so Mestni park, Kalvarija, Trije ribniki in Piramida. Kljub kasnejšim preureditvam je park ohranil vse kvalitete prvotnega historičnega koncepta oblikovanja ... arrow

Maribor - Park gradu Betnava

Mesto Maribor se razprostira na severnem območju rodovitnega Dravsko – Ptujskega polja, kjer reka Drava priteče iz rečne doline na prostrano nižavje, nad katerim se ponosno dvigajo Pohorje, Slovenske gorice in obronki Kozjaka. Betnava se nahaja na južnem delu Maribora in je najbolj znana po znamenitem baročnem dvorcu Betnava z lepo urejenim parkom, ki so ga v času 19. stoletja zasnovali v angleško – kr ... arrow

Mengeš - Oranžerija - Park

Mengeš je manjše mesto, ki se nahaja na zahodnem območju Kamniškobistriške ravnine, zahodno od Domžal. Nad krajem je na slikovitem razglednem griču Gobavica Mengeška koča, ki jo obišče veliko domačinov in okoličanov. Ob robu Mengeša je moderna rekreacijska dvorana z več teniškimi igrišči. Mengeš se v pisnih virih prvič omenja leta 1154. Kraj je nastal blizu stare rimske ceste Emona – Celeita, skoraj za ... arrow

Mengeš - Staretov drevored

Mengeš je mestno naselje, ki se razprostira na zahodnem delu Kamniškobistriške ravnine, nedaleč od Domžal in glavnega mesta, Ljubljane. Značilne obrti so bile pečarstvo, sedlarstvo in slamnikarstvo. Kraj je poznan tudi po glasbilarstvu, predvsem po izdelovanju harmonik. Ob naselju so našli grobišča in predmete iz halštatskega in latenskega obdobja. V pisnih virih je kraj prvič omenjen leta 1154, prafar ... arrow

Metlika - Park pred gradom

Metlika se razprostira med Novim mestom in Črnomljom. Mesto je kulturno, upravno in gospodarsko središče severovzhodnega območja Bele krajine. Najbolj zanimiv del kraja predstavlja staro mestno jedro, ki je središče zakladnice kulturne dediščine pokrajine. Staro jedro ima tri trge, kjer se nahaja farna cerkev sv. Nikolaja, Slovenski gasilski in Belokranjski muzej, Metliški grad ter veliko rojstnih hiš zn ... arrow

Moravče - Spominski park

Moravče so zanimivo staro naselje, ki se razprostira v Moravški dolini. Dolina leži v neposredni bližini geometričnega središča Slovenije in je od glavnega mesta, Ljubljane, oddaljena okoli 30 kilometrov. Kraj je edino večje strnjeno naselje na tem območju. Moravče so za številne ljudi že stoletja prostor srečevanja. Združuje jih sveti Martin, zavetnik farne cerkve, ki se poleg obrtnih delavnic, trgovi ... arrow

Murska Sobota - Mestni (Soboški) park

Murska Sobota je največje pomursko mesto. Je upravno, gospodarsko, kulturno, izobraževalno ter zdravstveno središče pomurske regije. Z zgodovino mesta se lahko seznanite v Pokrajinskem muzeju, ki se nahaja v Soboškem gradu. Okoli renesančnega dvorca je obsežen park angleškega tipa, ki ima značilne travnate zaplate in se imenuje Mestni park. Park leži med Soboškim gradom oziroma dvorcem in evangeličansko ... arrow

Nova Gorica - Kidričeva ulica

Nova Gorica je manjše mesto tik ob meji z Italijo, ki že okoli šest desetletij predstavlja center sončne Goriške. Razvila se je po drugi svetovni vojni kot nadomestek Gorici, ki je ostala za mejo. Mesto je bilo zasnovano kot park z velikimi nasadi vrtnic, grmovnic in redkih dreves med stanovanjskimi objekti in mu zato pravijo tudi mesto vrtnic. Nova Gorica ima prehodno submediteransko podnebje z veliko ... arrow

Nova Gorica - Mestni park Borov gozdiček

Nova Gorica je sodobno urejeno mesto na robu Goriškega polja, tik ob slovensko-italijanski meji. Mesto je bilo ustanovljeno leta 1947, ko je z določitvijo meje med Jugoslavijo in Italijo Gorica ostala na italijanskem ozemlju. Nova Gorica je eno najmlajših slovenskih mest. Zaradi ugodne prometne lege na stičišču Soške in Vipavske doline, italijanske Furlanijske nižine in Krasa se je hitro razvila v regi ... arrow

Ormož - Ormoški park pri gradu

Mestno naselje Ormož se razprostira na južni meji gričevja, na visoki terasi nad levim bregom reke Drave, po kateri vodi meja s Hrvaško. Kraj je križišče prometnic med Mursko Soboto, Ptujem ter Varaždinom in Čakovcem. Ormož je tudi središče agrarnega, predvsem vinogradniškega dela Ormoških goric. V visoko dravsko teraso je vgrajena velika vinska klet. Pri naselju se izteče v strugo Drave široki kanal H ... arrow

Otočec - Grajski park

Otočec se nahaja na jugovzhodnem delu Slovenije. Leži v bližini Novega mesta, ki je prestolnica Dolenjske in središče mestne občine Novo mesto. Otočec s svojo lokacijo na polovici poti med Ljubljano in Zagrebom predstavlja idealno izhodišče za dnevne izlete v bližnje turistične kraje. Do sredine 20. stoletja se je kraj imenoval Šempeter po župnijski cerkvi svetega Petra. Danes je urbanizirano podeželsk ... arrow

Park Pišece

Pišece so večje in v jedru gručasto naselje, ki se nahaja na južnem pobočju Orlice ob vzhodni meji Slovenije v Posotelju. Stavbe so prilagojene strmi legi ob pobočjih. Jedro vasi je ob vaški cesti pod cerkvijo svetega Mihaela. V vaškem središču izstopajo predvsem stara šola, gostilna, kovaški muzej in trgovina. Grad Pišece leži zahodno ob vasi. Stoji znotraj večjega parka in njegova osnova izvira iz časa ... arrow

Paviljon kaktej

Rogaška Slatina s svojo več stoletij dolgo turistično zgodovino in velikim številom turističnega prometa spada med najbolj pomembne in najstarejše turistične kraje na območju Slovenije. Rogaška Slatina je znana kot mesto stekla, mesto vina in mesto vode. V okolici Rogaške Slatine se nahajajo številne znamenitosti, kot so Calska gorca, Krajinski park Boč, Paviljon kaktej v Cerovcu, Juneževa domačija – e ... arrow

Pivka - Park Habjanov hrib

Mestno naselje Pivka je središče Zgornje Pivke in sedež Občine Pivka. V Pivki so pomembnejše znamenitosti Hiša kulture, mestna hiša, spomenik NOB, železniška postaja, kamniti križi, cerkev svetega Petra in drugo. V samem središču Pivke se nahaja zanimiv sistem utrdb na Habjanovem hribu, ki je danes urejen kot park. Na robu Pivške kotline je ohranjena utrdbena zapuščina Alpskega zidu, ki ga je v tridese ... arrow

Polhograjska graščina - Grajski park

Polhograjska graščina se nahaja v Polhovem Gradcu. Leži med Polhograjsko Goro in Kalvarijo ter je nekoliko odmaknjena od starega mestnega jedra. Pred graščino je čudovit grajski park z znamenito stoletno lipo in Neptunov vodnjak s kipom Neptuna in kipi golih nimf na vogalnih stebrih, ki izhaja iz leta 1696. Graščinski kompleks sestavlja še Angleški stolp z uro, grajska pristava, grajski hlevi, pralnica, ... arrow

Polzela - Park Šenek

Polzela je večje naselje, ki se nahaja ob Savinji in Podvinski Strugi v Spodnji Savinjski dolini. Že iz rimskih časov leži na pomembnem cestnem križišču, ki povezuje poti iz zahodnih predelov Celjske kotline v Šaleško dolino in Zgornjo Savinjsko dolino. Polzela in njena okolica so bili že zgodaj poseljeni, saj je Mark Avrelij v času bojev med Germani in Rimljani na območju sedanje Ločice ob Savinji sez ... arrow

Polzela - Pušpanov vrt

Polzela je večje naselje, ki se razteza v Spodnji Savinjski dolini. Središče doline je Žalec, ki je tudi sedež upravne enote. Spodnjo Savinjsko dolino sestavljajo občine Prebold, Polzela, Žalec, Tabor, Vransko in Braslovče. Polzela se nahaja ob Podvinski Strugi in Savinji v severozahodnem kotu Celjske kotline. Povezuje poti iz zahodnih predelov Celjske kotline v Zgornjo Savinjsko dolino in Šaleško doli ... arrow

Portorož - Park Rastelli

Park Rastelli se nahaja v Portorožu, ki je eden od največjih turističnih krajev v Sloveniji in najbolj pomembno turistično središče na slovenski obali. Rastellijev park je bil urejen v drugi polovici 19. stoletja, ko je v Portorožu začel uspevati zdraviliški turizem. Takrat je bil lastnik parka gospod Rastelli. Začetke zdraviliškega turizma v Portorožu pripisujejo patrom benediktincem, ki naj bi z zelo ... arrow

Postojna - Mestni park

Postojna je turistično in industrijsko mesto ter prometno križišče, ki se razprostira na vzhodnem robu Postojnske kotine, na prehodu iz celinske Slovenije v zaledje Kvarnerskega in Tržaškega zaliva. Kot največji kraj v kotlini predstavlja oskrbovalno središče. Večina vode iz Pivške kotline odteka pod zemljo skozi pretoke Postojnskega jamskega sistema, ki ga je skozi stoletja izdolbla reka Pivka. Postoj ... arrow

Prešernov gaj

Prešernov gaj so leta 1952 preuredili po načrtih arhitekta Marjana Šorlija iz prej opuščenega kranjskega pokopališča. Gaj je v lasti Mestne občine Kranj. Prenova je potekala pod strokovnim vodstvom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Kranj. Prostor je zasnovan kot gaj zaradi svoje zgodovinske vloge in pietete. Je prostor počitka, premišljevanja in kulturnega navdiha. Tlakovane k ... arrow

Pristava in Zoisov park

Javorniški Rovt je naselje, ki spada v občino Jesenice. Gostilna Dom Pristava se nahaja na idiličnem samotnem kraju v Javorniškem Rovtu. Imajo urejeno parkirišče. Je odlična izhodiščna točka za kolesarjenje in pohodništvo na Stol, Planino pod Golico ali Karavanke. V okolici so urejene konjske poti. Odprto imajo vse dni v tednu od 10.00 do 22.00 ure, razen v torek. Lahko si zagotovite tudi prostor za pikn ... arrow

Radeče - Park Dvor

Radeče so slikovito mesto na območju Posavja. Ležijo ob izlivu potoka Sopota v reko Savo in se nahajajo med Zidanim mostom in Sevnico. Obdane so s hribi Vranski hrib, Loška gora, Stari grad, Kočevarjev hrib, V hribu in Svinjski rt. Kraj odlikujejo čudovite naravne vrednote, arhitektura, sakralna dediščina in kulinarika. Med naravne vrednote spadajo zdravilna arnika, Gašperjev kostanj, Jeračeva smreka, ... arrow

Radenci - Park

Radenci so slikovito naselje, ki predstavljajo središče občine Radenci. Ležijo na desni strani reke Mure na radenski terasi pod obrobjem Slovenskih goric ob cesti Gornja Radgona – Murska Sobota. So svetovno poznani po zdravilišču Radenci. Leta 1833 je študent medicine Karl Henn tukaj odkril izvire slatine in nato leta 1869 postavil prvo polnilnico, zdraviliška dejavnost pa se je pričela leta 1882. Razv ... arrow

Radlje ob Dravi - Park pri dvorcu Radlje

Mesto Radlje ob Dravi, obdano s hribi Kozjaka in Pohorja, ima z nadmorsko višino 371 metrov izredno ugodno geografsko lego. Mesto, ki je bilo v uradnih zapisih prvič omenjeno pred več kot 850 leti, ima danes več kot 6200 prebivalcev. Na površini 94 km2 se zraven mestnega jedra razprostira še 13 naselij. Radlje ob Dravi obiskovalcu ponujajo široko paleto kulturnih, spomeniških in geografskih znamenitost ... arrow

Radovljica - Grajski park (Graščinski vrt)-Paradiž

Grajski park se nahaja pred vstopom v staro mestno jedro Radovljice. Je blizu edinega mestnega hotela v Radovljici, Grajskega dvora, ki je stvaritev znanega arhitekta Vurnika. V parku je zanimiv gabrov drevored. Grajski park je ostanek nekdanjega graščinskega baročnega vrta, ki ga je dala urediti rodbina Thurn-Valsassina v 17. in 18. stoletju. Graščinski vrt je bil prvotno povezan z graščino v starem mes ... arrow

Ribnica - Park kulturnikov

Ribnica je zgodovinsko, kulturno, geografsko, upravno in gospodarsko središče občine Ribnica. Nahaja se sredi ravnine ribniškega polja, med grebenoma Velike in Male gore. Zaščitni znak Ribniške doline sta suhorobarstvo in lončarstvo, ki imata večstoletno tradicijo. Največje znamenitosti so Ribniški grad z muzejem, park kulturnikov, župnijska cerkev sv. Štefana, Miklova hiša, rojstna hiša Bojana Adamiča i ... arrow

Rogaška Slatina - Zdraviliški park

Mesto stekla, vode in vina Rogaška Slatina se nahaja v Spodnjem Posotelju, v bližini meje s sosednjo Republiko Hrvaško. Rogaška Slatina s svojo več stoletij dolgo turistično zgodovino in velikim obsegom turističnega prometa spada med najbolj pomembne in najstarejše turistične kraje v Sloveniji. Mestu je uspelo dolgoletno tradicijo združiti z modernim duhom sodobnosti. Zdraviliški park predstavlja zelen ... arrow

Seča - Vrt kaktusov

V Seči pri Portorožu se nahaja Vrt kaktusov. Do njega lahko pridete po peš poti iz kampa Fiesa ali po glavni cesti iz Portoroža. Vrt kaktusov se nahaja ob cesti in do njega vas usmeri tabla na drevesu. Pred Vrtom kaktusov je urejeno parkirišče. Za vstopnino je bilo v času mojega obiska potrebno plačati en evro. Vrt kaktusov obsega večji pokriti prostor. V njem lahko vidite veliko vrst kaktusov in jih tud ... arrow

Sekvoje v parku Rimskih term

Rimske terme se nahajajo v naselju Rimske Toplice, ki so poznane kot star zdraviliški kraj. Rimski vrelci izvirajo iz razpok v slikovitih triadnih dolomitnih skalah. Za zdravilišče so zajeli dva močnejša vrelca, ki so ju poimenovali Amalijin vrelec in Rimski vrelec. Rimske terme so znane po medicinskih storitvah, wellness programih, poslovnemu turizmu, programih razvajanja, kulinaričnih doživetjih, org ... arrow

Sežana - Mestni park pri Starem gradu

Mestni park pri Starem gradu je bil temeljito obnovljen v letu 2010. Iz ohranjenih kart parka, ki izhajajo iz začetka 19. stoletja, so sklepali, da park osnovno ni imel reprezentančne funkcije, temveč je zadovoljeval gospodarske potrebe. V načrtih iz leta 1824 so vidne površine gospodarskega vrta ter travniki in njive. Danes imata tako graščina kot tudi mestni park povsem drugačno funkcijo. Mestni park ... arrow

Sežana - Park pri sodišču

Skoraj vsak pomembnejši in večji kraj je imel nekdaj točno določene dneve v letu za sejem, ki je bil priložnost za dodatni zaslužek in tako je bilo tudi v Sežani. V glavnem so prodajali živino, pa tudi sejemsko kramo in robo. Ob teh dnevih so odlično zaslužile tudi številne sežanske gostilne. Za Sežano so bili znani konjski sejmi. Konje so pripeljali iz Bosne in Hrvaške ter celo iz Madžarske ter jih nato ... arrow

Sežana - Sežanski botanični park

Začetki Sežanskega botaničnega vrta segajo v leto 1848, ko je bogata trgovska družina Scaramanga iz Trsta od domačinov kupila posest ter na njej sezidala vilo Mirasasso. Družina je z leti dokupovala zemljo in park, ki ga zasadili okoli vile, se je širil in rastel, ker so ga neprestano zasajevali z različnimi semeni in sadikami. Te so prinašali takratni lastnik parka Giovanni Scaramanga di Hiccolo Cavalie ... arrow

Škofjeloški grad - Grajski vrt - Muzej na prostem

Škofjeloški grad se ponosno dviguje nad mestom in je viden že od daleč. Zasnove gradu segajo v začetek 13. stoletja, ko so ga zgradili Freisinški škofje. Zgradba slogovno ni enotna, ker so jo spreminjali, prenavljali in dozidavali skozi različna obdobja v zgodovini. Škofjeloški grad so v muzej preuredili leta 1959. Loški muzej varuje kulturno in naravno dediščino škofjeloškega območja. Muzej na prostem s ... arrow

Škofjeloški grad - Mali grajski vrt

Škofja Loka je slikovito srednjeveško mesto in središče istoimenske občine. Razprostira se ob sotočju rek Selške Sore in Poljanske Sore, na prehodu iz Sorškega polja v Polhograjsko in Škofjeloško hribovje. Škofjo Loko so leta 973 ustanovili freisinški škofje. Posebnost kraja je, da ima najbolje ohranjeno staro mestno jedro z gradom v Sloveniji. Slikovit pogled na staro mesto se obiskovalcu odpre že od ... arrow

Slovenska Bistrica - Grajski park

Grajski park v Slovenski Bistrici se nahaja nasproti gradu, v neposredni bližini centra mesta. Park je priljubljena sprehajalna točka domačinov in naključnih obiskovalcev, sploh v poletnem času, ko drevesa nudijo prijetno senco. Park so po francoskem vzorcu vrtnega oblikovanja posadili prvotni lastniki gradu grofje Vettri, olepšali in izboljšali pa so ga naslednji lastniki Wildensteini ob koncu 17. stole ... arrow

Šmarje pri Jelšah - Grajski park Jelšingrad

V Šmarjah pri Jelšah se malce izven središča naselja nahaja dvorec Jelše, ki predstavlja pomembno krajevno kulturno znamenitost. Stavba se v pisnih virih prvič omenja leta 1424 pod imenom Erlach, čeprav naj bi bil po starejših virih zgrajen že v visokem srednjem veku. Dvorec so okoli leta 1721 temeljito prenovili in v tistem času so zraven njega uredili tudi baroči park. Vzhodno in zahodno v osi Jelšin ... arrow

Šmarješke Toplice - Termalni Park

Šmarješke Toplice so manjše naselje na Dolenjskem, ki predstavljajo središče občine Šmarješke Toplice. Kraj je poznan predvsem po zdravilišču Terme Šmarješke Toplice, ki je od Novega Mesta oddaljen okoli 12 kilometrov. Zdravilišče se nahaja sredi smrekovih in bukovih gozdov ter travnikov, blagodejnost klime pa še dopolnjujeta zdravilne učinke vrelca, ki ima 34 stopinj Celzija ter je oplemeniten z magne ... arrow

Šoštanj - Kajuhov park

Šoštanj je mesto ob reki Paki, ki se nahaja pod razvalinami nekdaj mogočnega Pustega gradu. V pisnih virih je bil prvič omenjen leta 1199, tržne pravice pa je dobil leta 1348. Mesto je postal leta 1911. V Šoštanju se nahaja največja termoelektrarna v Sloveniji, ki je vidna že od daleč. Celotno območje med Velenjem in Šoštanjem je bogato z nahajališči premoga, ki ga kopljejo še danes. Na vzhodnem robu mes ... arrow

Štanjel - Ferrarijev vrt

Štanjel je slikovito naselje na prisojnem pobočju griča Turn na severnem robu Krasa. Je eno najstarejših naselij na Krasu. Dolnja vas je novejši del naselja, ki se je gručasto razporedil ob cesti. Gornja vas na gričku je strnjeno in terasasto pozidana ter grajena iz domačega kamna. Obdana je z obzidjem, ki ji daje izredno podobo srednjeveškega mesteca. V Štanjelu so največje znamenitosti grad Štanjel z ... arrow

Terme Dobrna - Zdraviliški park

Dobrna je naselje, ki je najbolj znano po Termah Dobrna. Prva zdraviliška stavba je bila postavljena leta 1624 – Zdraviliški dom. V termah imajo 200 letni zdraviliški park, urejene sprehajalne poti, športni park za ljubitelje rekreacije, pohodniške poti v bližnji okolici, kolesarske poti in drugo. Urejanje parka se je začelo približno v letu 1820, ko je bila narejena kostanjeva aleja, ki je povezala Zdra ... arrow

Terme Topolšica - Zdraviliški park

Terme Topolšica se nahajajo ob potoku Toplica v Šaleški dolini (Velenjska kotlina). V termah so gostom na voljo različne nastanitve kapacitete za vse okuse in želje. Hotel Vesna je srce zdravilišča, kjer dnevno potekajo različne prireditve, zabavni popoldnevi in kulturna večerna dogajanja. V neposredni bližini hotela je Wellness center Zala, ki gostom nudi novo dimenzijo sprostitve. Je sodoben center zdr ... arrow

Trbovlje - Park

Trbovlje so razpotegnjeno mesto, ki se nahajajo v ozki dolini Trboveljščice. So občinsko središče, ki imajo hkrati največ ustanov in funkcij središča regije. Staro mesto jedro se nahaja v zoženi dolini, na današnjem Trgu Franca Fakina. Intenzivno naseljevanje ob spodnjem toku Trboveljščice se je začelo šele z začetkom rudarjenja oziroma z njegovim razmahom po izgradnji južne železnice. Z napredovanjem ru ... arrow

Trebnje - Mestni park

Trebnje so naselje, ki se razprostira v dolini reke Temenice na Dolenjskem. Kraj predstavlja središče občine Trebnje. Leži ob glavni cesti Ljubljana – Novo mesto in ob železnici. Staro jedro Trebnjega se nahaja na levem bregu Temenice in je malce dvignjeno, novejše območje pa leži severno od železniške proge in stare ceste, ki gre proti Novemu mestu. V času Rimljanov je bila tukaj naselbina, ki se je i ... arrow

Velenje - Sončni park

Velenje se razprostira na jugovzhodnem robu Šaleške doline, ki je dobila ime po danes razvaljenem gradu Šalek. Poleg Nove Gorice je največje po drugi svetovni vojni sezidano naselje v Sloveniji. V mestu najbolj izstopa mogočen Velenjski grad na kopasti vzpetini. Velenje se v pisnih virih prvič omenja leta 1250. Ustanovili so ga grofje Vovbrški. Velenje sestavlja troje mestnih območij, ki so Staro Velen ... arrow

Velika Polana - Park Dežela štorkelj

Velika Polana je zanimivo naselje, ki spada v občino Velika Polana. Občino sestavljajo naslednja naselja, ki so Brezovica, Mala Polana in Velika Polana. Velika Polana in Mala Polana sta bili leta 1999 razglašeni za Evropsko vas štorkelj, saj imata največ zasedenih gnezd z belimi štorkljami na območju Slovenije. Park Dežela štorkelj obiskovalcem predstavi štorklje in druge znamenitosti Občine Velika Polan ... arrow

Velike Lašče - Trubarjev park

Velike Lašče so gručasto naselje, ki leži sredi hribovite kraške pokrajine. V pisnih virih je bilo naselje prvič kot vas Lašče omenjeno leta 1145. Vas je bila večkrat močno prizadeta zaradi turških vpadov. Velike Lašče so bile pomembno in znano prevozniško postajališče, dokler ni bila leta 1893 zgrajena železniška proga iz Ljubljane v Kočevje. Velike Lašče so postale znane predvsem po znamenitih možeh Pr ... arrow

Vila Vipolže - Park

Vila Vipolže je najlepša renesančna vila v Sloveniji, ki se nahaja v prelepem okolju Goriških Brd. Leži sredi gričev Brd, v vasi Vipolže, v neposredni bližini Nove Gorice in sosednje Italije. Vila odseva zgodovino življenja na stiku treh kultur in svetov. Vila je bila najprej lovski dvorec goriških grofov, ki je dolgo časa služil kot poletna rezidenca. Njegovi kasnejši lastniki so bili plemiči znanih r ... arrow

Vipava - Vipavski park (Park Lanthierijeve graščine)

Vipava je zanimivo manjše mesto, ki leži v zgornjem delu Vipavske doline. Obdaja jo razgiban svet Vipavskih brd, ki nudi odlične pogoje za uspevanje vinske trte. Kraj ima lepo staro mestno jedro, kjer so večje znamenitosti Stari grad, Lanthierijev grad, cerkev svetega Štefana, stolpa utrdbe Tabor in drugo. Lanthierijev grad je bil zgrajen leta 1669 in je primer beneške arhitekture. Njegovi prvi lastniki ... arrow

Zagorje ob Savi - Park dr. Janeza Drnovška

Zagorje ob Savi je razpotegnjeno mesto, ki ima zelo bogato kulturno zgodovino. V mestnem parku dr. Janeza Drnovška se nahaja bronasti doprsni kip nekdanjega predsednika države in vlade Janeza Drnovška (1950 – 2008), ki je delo kiparja Mirsada Begića, pomnik 15. poldnevniku, ki teče skozi Zagorje ter skulptura Prelom tisočletja, ki je delo kiparja Matjaža Počivavška. Pri križišču na začetku parka se je z ... arrow

Žalec - Mestni park

Žalec se nahaja v slikoviti Savinjski dolini. Je gospodarsko in upravno središče občine Žalec ter kraj z živahnim utripom. V pisnih virih se prvič omenja leta 1182, mesto pa je postalo leta 1964. Je središče slovenskega hmeljarstva že vse od konca 19. stoletja. Mesto ima veliko zanimivosti, kot so Savinova hiša iz leta 1669, Zotlova kovačija iz prve polovice 16. stoletja, Ekomuzej hmeljarstva in pivova ... arrow

Zreče - Park Terme

Zreče ležijo pod obronki Pohorja v Dravinjski dolini. Mlado slovensko mesto odlikuje uspešno gospodarstvo in razvoj turistične dejavnosti, katera glavna nosilca sta v širšem območju termalno zdravišče Terme Zreče ter klimatsko zdravilišče in športni center Rogla. Kot enotno naselje so se Zreče razvile šele v zadnjih dvajsetih letih iz Dobrave ter vasi Zgornje in Spodnje Zreče. Mesto so postale leta 198 ... arrow

Žužemberk - Spominski park znanih Suhokranjcev

Žužemberk predstavlja največje mesto in središče Suhe krajine. Nahaja se na severozahodnem delu Dolenjske. V Suhi krajini izvira in teče slikovita reka Krka, ki je največja reka na Dolenjskem. Njena posebnost so lehnjakovi pragovi. Spominski park znanih Suhokranjcev je bil slovesno odprt 10. julija leta 2015, v okviru občinskega praznika. Že leta 2014 je nastala pobuda za nastajajoči spominski park in ... arrow


Naravne znamenitosti

Izviri, vrelci

Izviri

Jame

Jame

Jezera, ribniki

Jezera

Karavanke

Karavanke

Triglavski narodni park

NP Triglav

Parki, arboretumi, vrtovi

Parki

Naravna kopališča, plaže

Plaže

Reke in sotočja

Reke

Slapovi

Slapovi

Soteske, kanjoni, korita

Soteske

Kulturno-zgodovinske znamenitosti

Bazilike, cerkve, kapele

Bazilike

Gradovi, graščine, stolpi, trdnjave, utrdbe

Gradovi

Največja slovenska mesta po velikosti

Mesta

Mestne hiše - Rotovži

Mestne hiše

Muzeji, galerije, razstave

Muzeji

Vojaška pokopališča padlih v 1. sv. vojni

Pokopališča

Samostani

Samostani

Spomeniki, kipi, znamenja

Spomeniki

Stara mestna jedra

Stara jedra

Razno

Kampi

Kampi

Marine, pristanišča

Marine

Kraji za poroko - Poročni kraji

Poročni kraji

Sankališča

Sankališča

Smučišča

Smučišča

Zdravilišča, terme, toplice, wellness

Zdravilišča