Jugovzhodna - Parkirišče
Jugovzhodna

Jugovzhodna

Reke in sotočjaReke in sotočja

Reke v Sloveniji spadajo k porečjema Črnega in Jadranskega morja. Z izjemo soškega povodja, rečic v Koprskem primorju (Rižana, Reka in Dragonja) in na Krasu, ki se izlivajo v Jadran, tečejo vse druge vode v Dravo ali Savo, desna pritoka Donave. Sava je z 940 kilometri najdaljša reka s porečjem, ki izvira v Sloveniji. Četrtina rečnega toka je na območju Slovenije. En krak, Sava Dolinka, izvira med Karavankami in Julijci v Zelencih med Ratečami in Podkorenom. Drugi krak izvira kot turistično zelo obiskani slap Savica, se izlije v največje stalno Bohinjsko jezero in priteče iz njega kot Sava Bohinjka. Reka Sava poganja turbine večjih hidrocentral (Mavčiče, Moste, Vrhovo, Medvode) in ohlaja jedrsko elektrarno v Krškem. Drava je znana kot najbolj vodnata reka v Sloveniji. Z vodo je bogata skozi celo leto, saj priteče iz Avstrije, kjer jo tudi v poletnem času polnijo ledeniški pritoki. Na kratkem, samo okoli 150 kilometrov dolgem slovenskem odseku njenega toka so sezidali vrsto elektrarn. Reka Mura priteče iz Avstrije in je na začetku več kot 30 kilometrov mejna reka. V nasprotju z reko Dravo in Savo je v Sloveniji ves čas nižinska reka. Ob visoki vodi premešča strugo, ustvarja meandre, drugače pa bolj leno teče k sotočju z reko Dravo. V njenih mrtvih rokavih, močvirjih in jezercih ter obrežnih gozdovih se nahaja pravo bogastvo rastlinskega in živalskega sveta. Smaragdna lepotica Soča izvira v samem osrčju Julijcev, v ledeniško preoblikovani dolini Trente. Reka Soča je v gornjem toku ena izmed petih naravno najbolj ohranjenih rek v Alpah. Njene vode so svetovno znane po endemični soški postrvi in modrozeleni barvi. Zgornji rečni tok je še posebej priljubljen med ljubitelji veslanja na divjih vodah in med športnimi ribiči. Vožnja po brzicah s kanuji, kajaki, splavi in čolni za rafting predstavlja edinstveno doživetje. Na osrednjem delu soškega porečja je nekaj elektrarn. Med večje reke v Sloveniji štejemo še tri savske pritoke: Ljubljanico, Krko in Savinjo. Reka Savinja je poznana predvsem po eni najlepših alpskih ledeniških dolin v Evropi, Logarski dolini, kjer izvira nad slapom Rinka. Ljubljanica je ponikalnica in vodnata kraška reka, ki pride večkrat na zemeljsko površje, kjer ima različna imena: Loški Obrh, Trbuhovica, Pivka, Rak, Stržen, Ljubljanica, Unica. Pred izlivom v reko Savo teče skozi Ljubljano, slovensko glavno mesto, in ji daje poseben čar, ki skozi celo leto pritegne mnoge tuje obiskovalce. Krka, ki ima kraški izvir, je rekracijski in ribolovni biser na Dolenjskem. V njenem zgornjem toku, pri naselju Žužemberk, so zaradi številnih pregrad iz lehnjaka nastali slikoviti slapovi, jezerca in brzice. Po reki Kolpi in Sotli poteka po daljšem odseku slovensko-hrvaška meja. Kolpa je znana po tem, da je v poletnem času najbolj topla slovenska reka. Na rekah Savinji, Savi, Muri, Dravi in Ljubljanici je bilo včasih razvito splavarstvo in čolnarjenje. Z zgraditvijo železnice v 19. stoletju in hidroelektrarn v 20. stoletju se je promet po rekah počas
Reke in sotočja
Vir: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije,
Državna pregledna karta merila 1 : 1.000.000, 1995
www.gu.gov.si
Dolenjske Toplice - Potok Sušica

Dolenjske Toplice so manjše naselje, ki se nahaja na jugovzhodnem delu Slovenije. Leži na zahodnem robu Novomeške kotline ob potoku Sušica in križišču lokalnih cest iz Soteske, Novega mesta in Podturna. Potok Sušica je dolg, dokaj muhast potok, ki velikokrat presuši. V večini teče po kraškem terenu, na določenih predelih ponikne in je nato struga suha. Pojav je najbolj pogost ob pomanjkanju padavin in ... arrow

Kočevje - Reka Rinža

Kočevje je manjše mesto ob slikoviti reki Rinži na zahodnem delu Dolenjske. Reka Rinža je edina reka na Kočevskem območju, ki je dolga 14 kilometrov. Je značilna kraška reka, ki ponikne v podzemlje in se nato kot Bilpa izliva v reko Kolpo. Izvir reke je Reberski studenec, ki se nahaja ob vznožju Stojne za vasjo Mrtvice. Med svojim tokom po Kočevskem polju dobiva reka Rinža več pritokov s Stojne, ki so zn ... arrow

Otočec - Reka Krka

Otočec je manjše naselje, ki spada v Občino Novo mesto. Do sredine 20. stoletja se je kraj imenoval Šempeter po župnijski cerkvi svetega Petra. Danes je urbanizirano podeželsko naselje in pomembno turistično središče. Najbolj je poznan po gradu Otočec, ki je edini vodni grad v Sloveniji sezidan na otoku sredi reke Krke. V njem se nahaja restavracija in hotel s petimi zvezdicami, ki ima na voljo 16 razk ... arrow

Podzemelj - Vožnja s čolnom

Podzemelj je zanimivo grucasto naselje, ki se nahaja v bližini mesta Metlika. Leži na obmocju cudovite pokrajine Bele Krajine, ki je poznana po neokrnjeni naravi reke Kolpe, belokranjskih dobrotah in belih belokranjskih nošah. V naselju je Kamp Podzemelj, ki se uvršca med manjše in najbolj urejene kampe v Sloveniji. Vsa mesta za kampiranje so prostorna in se razprostirajo na travnati zelenici. Gostje s ... arrow

Ribnica - Reka Bistrica - Gallusovo nabrežje

Ribnica je manjše mesto, ki je zgodovinsko, geografsko, kulturno, upravno in gospodarsko središče Ribniške doline. Nahaja se na sredi ravnine ribniškega polja, med grebenoma Velike in Male gore. Kraj leži na obeh bregovih ponikalnice Bistrice. Mesto je najbolj znano kot središče pokrajine suhorobarjev in lončarjev. Ribniško gospodarstvo je bilo prvič omenjeno leta 1220, v 14. stoletju je bila dokazana le ... arrow

Šmarješke Toplice - Potok Toplica

Šmarješke Toplice so razloženo naselje v bližini Novega mesta. Kraj je sestavljen iz gručastih zaselkov Dolnje in Gornje Toplice nad izvirom potoka Toplica in nekdaj samostojno naselje Obrh z zaselkoma Radež in Gomila. Na pobočjih Grčevja in Vinjega vrha se raztezajo vinogradi, v širši okolici je veliko mešanih gozdov. Šmarješke toplice so bile poznane že v predzgodovinski dobi. Termalni izvir ima temp ... arrow

Sotočje Save in Krke

Sotočje reke Save in Krke se nahaja med vasjo Čatež ob Savi in mestom Brežice. Most je priljubljena točka za fotografe in ljubitelje narave. Brežiška kotlina z rekama s pritoki spada med najpomembnejše hidrografsko področje v Sloveniji. Reki sta že od nekdaj predstavljali pomemben del v življenju prebivalcev. Edini vir dohodka je marsikateri družini predstavljalo trgovanje z ulovom. Ob rekah so gradili p ... arrow

Žužemberk - Reka Krka

Žužemberk, ki je osrednje naselje Suhe krajine, se nahaja ob gradu na terasi nad dolenjsko lepotico, reko Krko. Središče kraja predstavlja manjši trg z vodnjakom pred grajskim vhodom in bližnje nadstropne hiše s portali. Krka je najdaljši desni pritok reke Save v Sloveniji. Je največja reka na območju Dolenjske in druga najdaljša slovenska reka. Izvira v široki zatrepni dolini, severno od vasi Krka. Vo ... arrow


Naravne znamenitosti

Izviri, vrelci

Izviri

Jame

Jame

Jezera, ribniki

Jezera

Karavanke

Karavanke

Triglavski narodni park

NP Triglav

Parki, arboretumi, vrtovi

Parki

Naravna kopališča, plaže

Plaže

Reke in sotočja

Reke

Slapovi

Slapovi

Soteske, kanjoni, korita

Soteske

Kulturno-zgodovinske znamenitosti

Bazilike, cerkve, kapele

Bazilike

Gradovi, graščine, stolpi, trdnjave, utrdbe

Gradovi

Največja slovenska mesta po velikosti

Mesta

Mestne hiše - Rotovži

Mestne hiše

Muzeji, galerije, razstave

Muzeji

Vojaška pokopališča padlih v 1. sv. vojni

Pokopališča

Samostani

Samostani

Spomeniki, kipi, znamenja

Spomeniki

Stara mestna jedra

Stara jedra

Razno

Kampi

Kampi

Marine, pristanišča

Marine

Kraji za poroko - Poročni kraji

Poročni kraji

Sankališča

Sankališča

Smučišča

Smučišča

Zdravilišča, terme, toplice, wellness

Zdravilišča